man Willem Jans Thonissen‏‎

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.2&minr=12629967&miview=ldt
7127.2 Index notarieel protocol Cuijk (7127.2)
Schepenakte 103 ===Pouwel Willems===; Thijs Jans gehuwd met Jenneke Willems; Hendrik Geurts gehuwd met Meggel Willems; Jan Willems, wednr. van Geertruijd Willems en Jan Peters gehuwd met Anneke Willems, ===allen kinderen en erfgen. van Willem Jans en Theunisken Hendrickx===. Te verdelen: Huis, schuur, schop en backhuis en bouw- en weijland onder Wanroij; nog een huis met bouw- en weijland onder Wanroij, een derde huis met schuur en bouwland onder Wanroij en twee loten van f. 875,-.
Datering: 03.02.1719
Soort akte: Magescheid
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7127
Inventarisnummer: 2
Bron: Notarissen
Geografische namen: Wanroij

Kinderen:
1. Pouwel Willems
2. Jenneke Willems x Thijs Jans
3. Meggel Willems x Hendrik Geurts
4. Jan Willems x Geertruijd Willems
5. Anneke Willems x Jan Peters

http://www.zwiebelfam.nl/gendata/roland/4082.htm
Family-chart
Wilhelmus Jans THONISSEN Marr.
Thonisken HENDRICKX
1.Paulus WILLEMS, chr.: 11 November 1674 Wanroy . Marr. Wanroy 24-05-1705, Petronella HERMENS, chr.: Abt. 1675 Wanroy? , bur.: 27 November 1718 Wanroy. Marr. Wanroy - -1719, Mechtilde GOOSSENS, chr.: Abt. 1680
1.Anthonetta (1706)
2.Anthonius (1707)
3.Anthonius (1708)
4.Anthonius (1709)
5.Gertruda (1711)
6.Catharina (1712)
7.Joannes (1714)
8.Wilhelmina (1717)
9.Wilhelmina (1725)
(See nr. 1.560)
2.Jenneke Willems Jans THONISSEN, chr.: 31 January 1677 Wanroij
3.Metjen Willems JANS, chr.: 05 February 1680 Wanroij
4.Anna Willems Jans THONISSEN, chr.: 09 October 1683 Wanroij . Marr. Wanroij 21-08-1707, Joannes PETERS, born: Abt. 1680
1.Anthonetta Jans (1708)
2.Gertruda Jans (1710)
3.Petrus (1713)
4.Wilhelmus Jans (1718)
5.Cornelis Jans (1719)
6.Cornelis Jans (1728)
(See nr. 2.041)

Gehuwd met:

woman Thonisken Hendrickx‏‎

Kinderen:

1.
man Pouwel "Paulus" Willems‏
Gedoopt ‎11 nov 1674 Wanroij
[tekst]
Zie tab persoon:
03.02.1719
Enumeratie van kinderen van Willem Jans x Theunisken Hendrickx. E'e'n van hen is Paulus Willems.

BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2216740000%22,%2216749999%22%5D,%22d%22:%221674%20-%201674%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22thonissen%22,%22search_t_voornaam%22:%22pauwel%22,%22search_s_type_title%22:%22kind%22,%22search_t_plaats%22:%22*Wanroij*%22%7D%7D
Kind Pauwel Thonissen
Geslacht Man
Datum doop 11-11-1674
Plaats doop Wanroij
Vader Willem Jan Thonissen
Moeder Thonisken Hendrickx
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK

[Tekst]
Zie tab persoon Getrudis Pouwels voor referentie als vader van Getrudis Pouwels.

http://www.zwiebelfam.nl/gendata/roland/1560.htm
Family-chart
Paulus WILLEMS Marr. 1) Wanroy 24 May 1705
Petronella HERMENS
1.Anthonetta PAUWELS, chr.: 19 February 1706 Wanroy
2.Anthonius PAUWELS, chr.: 16 April 1707 Wanroy , bur.: Abt. 1708 Wanroy
3.Anthonius PAUWELS, chr.: 14 April 1708 Wanroy , bur.: Abt. 1709 Wanroy
4.Anthonius PAUWELS, chr.: 22 April 1709 Wanroy , bur.: 02 March 1798 Rijkevoort. Marr. Wanroy 02-03-1734, Hendrina Jans GEURTS, chr.: Abt. 1710
1.Joannes Jans (1734)
2.Hermanus (1735)
3.Wilhelmus (1738)
4.Paulus (1740)
5.Paulus (1741)
6.Maria (1742)
7.Anna Maria (1744)
8.Paulus (1745)
9.Maria (1747)
10.Hermina (1749)
11.Thomas (1750)
12.Paulus (1751)
13.Hermina (1753)
14.Wilhelmus (1754)
15.Hermina (1756)
(See nr. 780)
5.Gertruda PAUWELS, chr.: 27 April 1711 Wanroy . Marr. Wanroy 11-07-1728, Marcellus KERSTENS, chr.: 24 August 1700 Wanroy
6.Catharina PAUWELS, chr.: 08 October 1712 Wanroy
7.Joannes PAUWELS, chr.: 09 December 1714 Wanroy
8.Wilhelmina PAUWELS, chr.: 14 August 1717 Wanroy
Marr. 2) Wanroy - -1719
Mechtilde GOOSSENS
1.Wilhelmina PAUWELS, chr.: 11 January 1725 Wanroij
Sources: kwst Straaten DTB Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.2&minr=12629967&miview=ldt
7127.2 Index notarieel protocol Cuijk (7127.2)
Schepenakte 103 ===Pouwel Willems===; Thijs Jans gehuwd met Jenneke Willems; Hendrik Geurts gehuwd met Meggel Willems; Jan Willems, wednr. van Geertruijd Willems en Jan Peters gehuwd met Anneke Willems, ===allen kinderen en erfgen. van Willem Jans en Theunisken Hendrickx===. Te verdelen: Huis, schuur, schop en backhuis en bouw- en weijland onder Wanroij; nog een huis met bouw- en weijland onder Wanroij, een derde huis met schuur en bouwland onder Wanroij en twee loten van f. 875,-.
Datering: 03.02.1719
Soort akte: Magescheid
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7127
Inventarisnummer: 2
Bron: Notarissen
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.556&minr=12489659&miview=ldt
7040.556 Index schepenprotocol Mill (7040.556)
Schepenakte 20 Pauwel Willems weduwnaar van Peerken Hermans, geassisteerd met Herman Elberts, grootvader en Jacob Hermans, bloedoom maternel, Jan Peters en Thijs Jans zijn zwagers, momboiren over zijn twee minderjarige kinderen met name Anthonij en Geertruij Pauwels ter eenre en Mechteld Goossens, geassisteerd met haar vader Goossen Reijnders.
Datering: 20-8-1723
Pagina: 173 -180
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 556
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.57.Q&minr=12647882&miview=ldt
745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Geapprobeerd huwelijkscontract tussen Pauwel Willems, weduwnaar van Peerke Hermans, geassisteerd met Hermen Elberts, grootvader en Jacob Hermans, bloedoom van moederszijde en Jan Peters en Thijs Jansz, zwagers, als momboirs over zijn twee minderjarige kinderen, bruidegom ter eenre en Mechtilda Goossens, jonge dochter, geassisteerd met haar vader Goossen Reijnders, bruid ter andere zijde.
Datering: 03.09.1723
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 745
Inventarisnummer: 57.Q
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648141&miview=ldt
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Pauwel Willems, weduwnaar van Mechel Goossens, wonende te Wanroij, heeft vier kinderen waarvan er drie minderjarig zijn. Zij leven in sobere staat en zijn genoodzaakt een en ander te verkopen. Tot momboiren worden benoemd Jan Peters, Jacob Hermans en Reijn Goossens, zijnde zijn naaste bloedverwanten.
Datering: 21.05.1729
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 745
Inventarisnummer: 58
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556514&miview=ldt
7040.561 Index schepenprotocol Mill (7040.561)
Schepenakte 42 Anthonij Pouwels en Hendrina Jans el.; Marcilles Kerstens en Gertruijdt Pouwels el.; zijnde kinderen en erfgenamen van Pouwel Willems in zijn eerste huwelijk bij Peerken Hermans verwekt; idem Reijn Goossens als bloedmomboir, evenals (in aanhef genoemde schepen) Jan Peters, over Petronella Pouwels, minderjarige wettige dochter van genoemde Pouwel Willems, uit het tweede en laatste huwelijk met Meghteldt Goossens; dewelken verklaarden, na onderzoek van de huwelijkse voorwaarden tussen Pouwel Willems en Meghteldt Goossens, d.d. 20-08-1723, en na het uitkeren van het daaruit voortvloeiende moederlijk bewijs, dat ze een overeenkomst hebben bereikt om tot scheiding en deling te komen van de door de wijlen laatstgenoemde echtelieden nagelaten reële erfgoederen. Daartoe zijn drie loten gemaakt. Het eerste lot bestaande in een huis, schuur, schop, bakhuis en moeshof, met ca. 8 holl. mergen bouw- en weiland, tussen de Hoeve onder Wanroij, oost naast de erven Peter Aarts, west Jan Hermans en Jorden Aarts, zuid de erven Willem Theunissen en noord aan de gemeene straet. Dit lot is ten deel gevallen aan Marcilles Kerstens en Gertruijdt Pouwels el.; dewelke daartegenover aan lot twee en drie bedragen moeten uitkeren van resp. 50 en 520 gls. Daarenboven zullen zij aan Kersten Zeelen een som van 75 gls moeten betalen, aan Hendrik Leenders een som van 75 gls en aan Petronella Pouwels een som van 80 gls. Deze laatste drie sommen zijn schulden ten laste van de boedel en moetenmet de vervallen interest betaald worden. Het tweede lot bestaat in een huis, schuur en moeshof met het bijbehorende bouw- en weiland, groot ca. 4 holl. mergen, onder Wanroij, oost de gemeene straet, west de erfgenamen Roeloff Jans, zuid de erven Peerken Reijnen en noord de erven Hermen Herbers. Idem nog ca. ½ holl. mergen in een weijcamp, genaamd de Zeijckbox, onder Beers, rondom aan de gemeente. Laatstelijk nog een som van 50 gls, door het eerste lot uit te keren. Het lot is ten deel gevallenaan minderjarige P
Vervolg:
etronella Pouwels. Het derde lot bestaat in een kapitale som van 520 gls. Dit lot is ten deel gevallen aan Anthonoij Pouwels en Hendrina Jans el.
Datering: 2-6-1739
Pagina: 321 -329
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 561
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648568&miview=ldt
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Antonij Pouwels en Hendrina Jans; Marcellis Kerstens en Geertruij Pouwels, kinderen en erfgenamen van Pouwel Willems en Peerken Hermens, mitsgaders Reijn Goossens als bloedmomboir en de schepen Jan Peters, momboir, over Petronella Pouwels, minderjarige dochter van Pouwel Willems uit zijn tweede huwelijk met Mechteld Goossens, richten op 02.06.1739 voor het gericht van Wanroij een magescheid op.
Datering: 20.07.1739
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 745
Inventarisnummer: 58
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij
2.
woman Jenneken Jansen‏‎
Gedoopt ‎31 jan 1677 Wanroij
3.
woman Metjen Jansen‏‎
Gedoopt ‎5 feb 1680 Wanroij
4.
woman Anna Jansen‏‎
Gedoopt ‎9 okt 1683 Wanroij

Voor meer informatie: bertho@derikx.com