woman Maria Aben‏‎

Gehuwd (religieus) ‎10 okt 1706 Wanroij
[tekst]
BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2217060000%22,%2217069999%22%5D,%22d%22:%221706%20-%201706%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22ceelen%22,%22search_t_voornaam%22:%22kersten%22,%22search_s_type_title%22:%22bruidegom%22,%22search_t_plaats%22:%22*Wanroij*%22%7D%7D
Bruidegom Kersten Ceelen
Bruid Maria Aben
Datum huwelijk 10-10-1706
Plaats huwelijk Wanroij
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1655-1658, 1696-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.1&minr=12629911&miview=ldt
7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
Schepenakte 578 Kersten Zeelen, wednr. van Jacomijne Peters, geass. met Peter Jacobs, Niel Jacobs en Jan Zeelen als momb. over zijn vier kinderen, ter eenre en Maria Aben, wed. van Aert Jans, geass. met Geurt Aben, Claes Theunissen en Aert Hendricx,ter andere.
Datering: 30.09.1706
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7127
Inventarisnummer: 1
Bron: Notarissen
Geografische namen: Wanroij
(ongeveer 38 jaar gehuwd) met:

man Christianus "Kersten" Ceelen‏‎
Overleden ‎1 okt 1745 Wanroij
[tekst]
Genoemd in testament van vader van eerste bruid. Zie akte 169 van 24.09.1728.

Zie akte 38 van 01-05-1734 testament van tweede echtgenote.

Mogelijk:

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/3c691457-8236-45b9-82eb-750938e14eb0
Begraven 1740-1760
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 2
Page 143 of 159
"i 8bris Christianus Zelen"
1-10-1745

BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2217450000%22,%2217459999%22%5D,%22d%22:%221745%20-%201745%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22zelen%22,%22search_t_voornaam%22:%22christianus%22,%22search_s_type_title%22:%22overledene%22,%22search_t_plaats%22:%22*Wanroij*%22%7D%7D
Overledene Christianus Zelen
overleden op 01-10-1745 te Wanroij
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1740-1760, archiefnummer 1460, inventarisnummer 2, blad 72r31
Gemeente: Wanroij
Periode: 1740-1760
Religie: Rooms-Katholiek
, 1e huwelijk met: Jacomijn Peters "Jeucksken" Smits, ‎2e huwelijk met: Maria Aben
[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.546&minr=11332356&miview=ldt
55 Peter Aben bekend op 26 januari 1715 gekocht te hebben van Aab Otten als principaal en Theunis Willems, Wolter Willems, Roeloff Otten en Kersten Zeelen als momboirs over de minderjarige kinderen van genoemde Aab Otten: ....
Datering: 26-01-1715
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Mill
.
Soortgelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.546&minr=11332355&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556475&miview=ldt
4 ... ; alsmede Kersten Zeelen en Maria Aben El.; ...
Datering: 8-2-1724
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint Hubert

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.576&minr=11556677&miview=ldt
42 Opdracht door Geurt Aben wednr. Gerritie Peters, Kersten Zeelen gehuwd met Maria Aben, Jenneke Ebberts wed. Theunis Aben, Peerken Berents wed. Adam Aben, Jan Zelten gehuwd met Maria Aarts Aben, Peter Peters gehuwd met Grietje Aarts Aben, Jan Huijbers gehuwd met Isabella Aarts Aben, Steven Zegers gehuwd met Elisabeth Aarts Aben, Wilbertie Peters wed. Jan Aarts Aben geass. met Hendrik en Jan Peters als hare momboiren Jan Bongarts gehuwd met Catharina Gieben, Jan Kersten gehuwd met Catharina Jacobs en Claes Kersten gehuwd met Wilhelmina Peters, Jan Pauwels gehuwd met Bertje Kerstens, Aab Hendrix gehuwd met Jenneke Kerstens allen vrienden en erfgenamen van Peter Aben en Jeuxken Berents. ....
Datering: 20-11-1729
Pagina: 77
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij
.
Soortgelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.576&minr=11556678&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648203&miview=ldt
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Wilbertje Peters, weduwe van Jan Aerts Aben; Jan Lamers en Maria Aerts Aben, echtelieden, en Peter Peters gehuwd met Grietje Aerts Aben, kinderen en erfgenamen van wijlen Aert Aben en Meeuwsken Martens en uit diens hoofde ieder voor 1/5 part erfgenamen van de goederen van hun grootvader Aeb Teunissen, ter eenre en Kersten Zeelen gehuwd met Maria Aben dochter van Aeb Teunissen en vervolgens alsmede gerechtigd voor 1/5 part en laatstelijk Zeger Zegers, in huwelijk gehad hebbende Anneke Teunissen en Magdalena Teunissen, beiden en tegelijk voor het laatste 1/5 part erfgenaam van de goederen van grootvader, gaan een magescheid aan voor het gerecht van Wanroij 20.01.1730.
Datering: 15.02.1730
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.258&minr=13127691&miview=ldt
38 Schepenen van Wanroij zijn verzocht ten huize van Kersten Zeelen en Maria Aben, echtelieden en troffen daar aan Maria Aben ziek in een leunstoel zittend, verzoekende haar testament op te maken. Legateert aan haar man Kersten Zeelen 150 gulden, haar testatrice aangestorven van haar broer Peter Aben en nu staand tot last van Reijn Peters; Nog een som van 75 gulden, eveneens aangestorven van haar broer Peter Aben en nu staand tot last van Pouwel Willems; nog een som van 25 gulden aan pastoor Henricus Mosters; Item nog een rekening, opgemaakt na het overlijden van testatrices eerste man Aert Jans, d.d. 6-3-1706 en bedragende 232 gulden, die na overlijden van testatrice voor ene helft versterven op haar erfgenamen en voor andere helft versterven op de erfgenamen van haar eerste man Aert Jans. De laatste twee bedragen ( 25+232 gulden) moeten betaald worden uit de vaste goederen, zonder dat haar man Kersten Zeelen daardoor benadeeld of verkort zij. Verklaart testatrice verder zich te houden aan het huwelijkscontract, zoals opgemaakt bij haar laatste huwelijk.
Datering: 01-05-1734
Soort akte: Testament
Plaats: Wanroij

Voor meer informatie: bertho@derikx.com