man Adrianus Willems Bartholomeus‏‎
Gedoopt ‎3 mei 1628 Veghel
[tekst]
BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2216280000%22,%2216289999%22%5D,%22d%22:%221628%20-%201628%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22meussen%22,%22search_t_voornaam%22:%22adrianus%22,%22search_s_type_title%22:%22kind%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Kind Adrianus Meussen
Geslacht Man
Datum doop 03-05-1628
Plaats doop Veghel
Vader Willem Meussen
Moeder Lijsken NN
Getuige Heijlken Geerit Ariens
Getuige Jan Welten
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1626-1651
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Religie RK

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
03-05-1628 ADRIANUS
Vader: WILHELMUS BARTHOLOMEUS WILHELMUS
Moeder: ELISABETH MATHIAS DANIEL
Gezin: 8
Getuigen: JAN WELTEN & HEIJLKEN GEERT ARIENS

Overleden ‎23 jan 1701 Veghel
[tekst]
Genoemd in akte 68 van 09-02-1678 erfdeling vader. Zie notitie bij vader.

Erfdeling op 5-3-1701.

BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2217010000%22,%2217019999%22%5D,%22d%22:%221701%20-%201701%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22meusen%22,%22search_t_voornaam%22:%22adriaen%22,%22search_s_type_title%22:%22overledene%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Overledene Adriaen Willem Meusen
Geslacht m
Datum overlijden 23-01-1701
Plaats overlijden Veghel
Relatie weduwnaar van N.N. N.N.
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 361-32
‎, ongeveer 72 jaar
[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289570&miview=ldt
137 Peter Henrick Lamberts, Tonis Henrick Lamberts, Ariaen Willem Meussen, man van Emken dochter van Henrick Lamberts, Willem Symonssen als man van Mariken Henrick Lamberts, allen kinderen en erfgenamen van Henrick Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Heylken Lonissen hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
20-02-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289693&miview=ldt
137a [VERVOLG AKTE]
* een cijns van 2 stuivers en 1 oort aan de heer van Helmond
Ook 'alle het gesmeth eyken houd als bercken ende essen hebbende twee smetten, staende aen de oude huysinge'.
Ariaen Willem Meusen als man van Emlen Henrick Lamberts krijgt toebedeeld <========
een 'schuer met het halff lant, hopvelt, halven dries bij hen condividentten gepaelt, poteryen ende gerechticheden, met noch den Elssacker ende den dries aen malcanderen gelegen aent Haenvelt in de Tillartse tiende, ende het Streepken'
20-02-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289572&miview=ldt
139 Willem Symonssen als man van Mariken heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ariaen Willem Meussen, 'synen swager', ...
25-02-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.62&minr=15816996&miview=ldt
34 Peter Willem Aerts als voogd over de minderjarige kinderen van Henrick Willem Aertsen voor 4 jaren verpacht aan Ariaen Willem Meussen een 'huys, hoff, boomgaert ende aengelegen landeryen, groescantten', zoals de pachter tegenwoordig in gebruik heeft. met de voorwaarden.
Getuigen: Peter van Valderen, Jan Jan Dierckx en Lambert van der Straten, schepenen
Bijschrift: op 05-06-1662 heeft Arien Willem Meussen de pacht voor het jaar 1661 betaald en voor de pacht van 1662 betaald 18 gulden, 14 stuivers en 3 oort. De pacht is voldaan op 21-01-1665. Ondertekend door: Peter Willem Aerts, Lijsken Daendels, Claes Hendrix en Tonis Hendrix
Doorgestreept bijschrift: Peter Willem Aertts en Daendel Jan Tonis als voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Willem Aertts verklaren op 19-04-1661 dat zij 30 gulden hebben ontvangen van Arien Willem Meussen. Met voorwaarden. Getuigen: Goijart Peter Rutten en Handryck Handryck Martens, schepenen
Bijschrift: 'Ariaen Willem Meussen bekent hier af van dese obligatien van 30 gulden voldaen te sijn den 21 januarij 1665'.
17-01-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289668&miview=ldt
235 Deze akte is doorgestreept.
... , verkocht en opgedragen aan Ariaen Willem Meussen een erfcijns van 3 gulden, ...
... Bijschrift: Adrien Willem Meeussen heeft op 21-01-1665 verklaard dat deze erfcijns aan hem is afgelost. ...
19-03-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289853&miview=ldt
158 Doorgestreept fragment
Emken Henrick Lamberts geassisteerd door Adriaen Wilms, en Meriken Henrick Lambers geassisteerd door ...
Datering: [1661]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289855&miview=ldt
160 Emken dochter van Henrick Lambers geassisteerd door haar man Arien Willem Meeussen, en Mariken dochter van Hendrick Lambers, geassisteerd door haar man Willem Sijmons, hebben vernaarderd ...
05-01-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195099&miview=ldt
134 Claes Hendricx heeft 'op een verhoogen in laten setten ende mont tegens mont vercocht' aan Arien Willem Meussen ...
... Arien Willem Meussen zet in op 150 gulden, 2 vaten rogge en 2 vaten boekweit. Bartholomeus Willem Meeussen biedt meer en koopt het goed....
19-12-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196195&miview=ldt
325
... , welke rente Adriaen Willem Meusen betaalt uit zijn goed genaamd den Blanckenborg, gelegen aent Havelt. ...
26-06-1693

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196348&miview=ldt
478
.. * a.e.: Arien Willem Meusen cum suis ..
10-12-1695

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196553&miview=ldt
141
... * e.e.: Adriaen Willem Meussen cum suo ..
23-04-1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11565984&miview=ldt
11 Lambert, Leijsken, Hendersken en Maria Adriaen Willem Meusen; Teunis Adriaen Leesten (momb: Lambert Meuwissen) over zijn minderj. kind. verwekt bij Anneken d.v. Adriaen Willem Meuwissen; Claes Aert Jan Ariens van Helvoort (momb: Jan Peter Hendrick Lamberts) over zijn minderj. zoon verwekt bij Heijlken d.v. Adriaen Willem Meussen; alle kind. en erfgen. van Adriaen Willem Meuwissen en Empken d.v. Hendrick Lamberts (huis etc. aan de heuvel onder het havelt)
Datering: 5-3-1701
Pagina: 27
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Gehuwd
[tekst]
Waarom:
- Getuige JOANNES ARIANI VERLOCHT is echtgenoot van zus Maria.
- Getuige PETRUS HENRICI LAMBERTI is echtgenoot van zus Adriana
- Getuige WILHEMUS MEUSSEN is mogelijk haar vader.
- Getuige MARIA BARTHOLOMEI is mogelijk echtgenote Maria van broer Bartholomeus.
- Getuige MARIA JOANNES is mogelijk zus Maria getrouwd met Joannes.

25-10-1654 ELISABETH - ADRIANUS WILHELMUS BARTHOLOMEUS - EMERENTIANA HENRICUS LAMBERTUS - 1003 - LAMBERTUS LAMBERTI - MARIA JOANNES
15-03-1656 LAMBERTUS - ADRIANUS WILHELMUS BARTHOLOMEUS - EMERENTIANA HENRICUS LAMBERTUS - 1003 - JOANNES ARIANI VERLOCHT - MARIA LAMBERTI
17-04-1658 HEIJLWIGIS - ADRIANUS WILHELMUS BARTHOLOMEUS - EMERENTIANA HENRICUS LAMBERTUS - 1003 - JOANNES ADRIANI - MECHTILDIS ANTONI
17-10-1659 HENRICA - ADRIANUS WILHELMUS BARTHOLOMEUS - EMERENTIANA HENRICUS LAMBERTUS - 1003 - ARNOLDUS NICOLAI V ZOEST - MARIA BARTHOLOMEI
22-02-1661 ANNA - ADRIANUS WILHELMUS BARTHOLOMEUS - EMERENTIANA HENRICUS LAMBERTUS - 1003 - WILHEMUS MEUSSEN - HEIJLWIGIS MATHIAS
03-10-1662 MARIA - ADRIANUS WILHELMUS BARTHOLOMEUS - EMERENTIANA HENRICUS LAMBERTUS - 1003 - WILHELMUS SIMONIS - MARGARETA LAMBERTI
08-11-1665 JOANNES - ADRIANUS WILHELMUS BARTHOLOMEUS - EMERENTIANA HENRICUS LAMBERTUS - 1003 - PETRUS HENRICI LAMBERTI - EMERENTIANA HENRICI
05-12-1666 BARBARA - ADRIANUS WILHELMUS BARTHOLOMEUS - EMERENTIANA HENRICUS LAMBERTUS - 1003 - JOANNES ARNOLDI - WILHELMA GISBERTI
02-11-1670 PETRUS - ADRIANUS WILHELMUS BARTHOLOMEUS - EMERENTIANA HENRICUS LAMBERTUS - 1003 - ADRIANUS BATHOLOMEI - ELISABETH HENRICI
met:

woman Emlen Henrick Lamberts‏‎

Voor meer informatie: bertho@derikx.com