man Jan Thomas Adriaan Goossens van Reijbroeck‏‎
Gedoopt ‎15 jun 1664 Veghel
[tekst]
Vader is twee maal getrouwd; beide echtgenotes heten Anneke. Aan de hand van de geboorte aktes is niet te bepalen welke Anneke de moeder is.

Geboren voor 1696-21=1675

Getuigen:
Anna: ADRIANUS JOANNES & CATHARINA JOANNES - RODA
Joannes: LUCAS JOANNES-DEN BOSCH & MARIA JOANNES JACOBI
Henricus: PETRUS ADRIAEN GOOSSENS & MARIA THOMAS/JOANNA JAN G
Henricus: ARNOLDUS JOANNES V MEE & ANTONIA GODEFRIDI JOANNES
Wilhelmus: CATHARINA WILHELMI HENRIC & ANTONIA GODEFRIDI V EERD
Anna: JACOBUS JACOBI COPPELAAR & THEODORA HENRICI V KILSDO

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
15-06-1664 JOANNES
Vader: THOMAS ADRIANUS
Moeder: ANNA JOANNES VERHOFSTADT
Gezin: 1033
Getuigen: PETRUS BECX/PETRUS ADRIAN & ADRIANA GIJSBERTI

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/492daf30-82fc-87f9-3fa1-1a3d2c41cae3
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675 1651-1675 Gemeente Veghel Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1457 Inventarisnummer 27
Scan 55 van 182
Scannaam: 1892-101-055
"15 joannes thomas adriani : anna : petrus adriani loco petri berx ........ wilhelma willems..... adriana ghijsberti"

Andere kids in gezin: Adrianus, Anna, Antonius, Henricus, Joanna, Maria,

BHIC:
Dopeling Joannes Thomae Adriani
Vader Thomas Adriani
Moeder Anna N.N.
Getuige Adriana Ghisberti & Petrus Adriani & Petrus Becx & Wilhelma Wilhelmi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-06-1664
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 55-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
ENE JAN THOMASSEN WAS GETROUWD MET HENDRINA HENDRIK DIRCKS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196056&miview=ldt
186 Jan Thomassen als man van Hendrina Hendrik Dircks en Dierisken Hendrick Dirckx hebben verkocht, ...
.... 'Dat den gemelten Jan Thomassen soo voor sijn selven ende mede als last ende procuratie van de voorschreven Dirrisken sijne vrouwe suster hier toe hebbende de dato den 1 februarij 1690 hier naer geregistreerd, dat den voorscheeven verkooper daer van sullen sijn ontlast ende bevrijt'....
... Bijschrift: Jan Thomassen als man van Hendrina Hendrick Dierck, mede optredend als last en procuratie hebbende van Dierrisken Hendrick Dirckx gepasseerd voor schepenen van Vechel op 01-02-1690, veklaart ...
04-02-1690

ADRIAEN GOOSSENS x ELISABETH THOMAS SPIRINX - ZONEN PETER, ADRIAEN, THOMAS (overleden), JAN (overleden).
OOM Peter en Adriaen, Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196094&miview=ldt
224 Peter Adriaen Goossens, Adriaen Ariaen Goossens, Hendrick soone Thomas Adriaen Goossens, de laatste mede met Gerrit Jan Goosssens als voogd over zijn broer en zussen, en Aert Adriaen Olislagers als vaderlijke voogd over Adriaen soone Jan AdriaenGoossens, allen erfgenamen van wijlen Adriaen Goossens, verwekt bij zijn vrouw Elisabeth Thomas Spirincx, machtigen ...
29-01-1691

MOEDER: Anneken - Maar welke van de twee?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196161&miview=ldt
291 Jan Thomas Adriaen Goossens voor hen zelf, en Gerardt Jan Goossens als voogden over Maria en Maeijken dochters van Thomas Adriaen Goossens, verwekt bij Anneken van St. Oeden Rode in het eerste huwelijk, en bij Anneken Teunissen in het tweede huwelijk, hebben met authorisatie van schepenen van Vechel gegeven op 10-07-1692 verkocht, ...
04-08-1692

!!!!!!! ECHTGENOTE genoemd - hijzelf met volledig patroniem!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196165&miview=ldt
295 Jan Thonis Adriaen Goossens van Reijbroeck als man van Cathalijn dochter van Jan Luijcassen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan...
15-09-1692

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196206&miview=ldt
336
... aan de ene zijde, en Jan Thomassen als man van Catalijn dochter van Jan Luijcasse, verwekt bij Catalijn Dirck Dircks voorschreven aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten....
... Als Catalijn Jan Luijckassen, vrouw van Jan Thomassen, zonder nakomelingen zou overlijden, dan zal de beleende 'hoijbeemt'weer vererven op de eerste comparanten of hun kinderen en erfgenamen....
20-10-1693

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565715&miview=ldt
139 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, Jan Thomas Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens bij testament 19 junij 1702 haar meester gemaakt bij Ariaan Arien Goossens verkocht aan ...
31-12-1703

ANDERE - zie onder bij akte 31.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.99&minr=11570094&miview=ldt
47 Jan, Dielis, Jenneken en Anneken k.v. Antonij Dielis Hoppenaars; Hendrik Peters van Son g.m. Margarita; Jan Tonis van Rijbroek g.m. Catarina; dochters van Antonij en Willemijna Jan Tonis Olislagers van Eert voors. (huis etc. in't agterste dorshout)
Datering: 15-5-1731
ERFDELING

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.77&minr=12885708&miview=ldt
128
.... Hebben samen verkocht aan Jan Tonis van Rijbroeck, woonachtig binnen dit dorp een perceel teulland op Middegaal genaamd Den Houtacker naast de straat, ...
2-2-1739

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.101&minr=11570210&miview=ldt
40 Jan Thonis van Rijbroek; Aert Willems van Eert. Huis etc. int agterste Dorshout gen't de Hees, van ouds bekend met den naam van "Cruijsbroere hoeve"
20-12-1740

ANDERE - zie onder bij akte 31.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.102&minr=11570288&miview=ldt
58 wijlen Catharina Tonij Hoppenaers g.m. Jan Tonis van Rijbroek (kind: Tonij, Willem, Anneken, Antonetta en Johannis); h.m. Maria Janse Smits. (huis etc. int agterste dorshout)
16-6-1747
Inventaris

???
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.108&minr=11570405&miview=ldt
3
... , Mighiel wed'r van Antonetta Jan Tonis van Reijbroek (kind: Catharina, Johannes en Antonij), ...
28-1-1778
Inventaris

DIT IS DUS EEN ANDERE - Want Jan T.A.G. v R. zou in 1784 meer dan 100 jaar oud zijn.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.109&minr=11570534&miview=ldt
31 Jan Tonis van Reijbroek wed'r van Cathariena Antonij Hoppenaers (kind: Johannes, Anneke g.m. Peter Jan Verhoeven; Antonetta (†) geh. geweest met Michiel van Zutphen (kind: Cathariena, Johannes en Tonij) en Willem (†) g.m. Alegonda Jan van de Wiel(kind: Johannis, Cathariena, Antonij, Christiena en Peter); (huis, klein huisje etc. in dorshout; huis in den doornhoek)
15-1-1784

Gehuwd
[tekst]
!!!!!!! ECHTGENOTE genoemd - en hijzelf met volledig patroniem!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196165&miview=ldt
295 Jan Thonis Adriaen Goossens van Reijbroeck als man van Cathalijn dochter van Jan Luijcassen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan...
15-09-1692

Op BHIC is index Veghel 1692 niet online (Dec2019).
met:

woman Catalijn Jan Luijcassen van Heenebergen‏‎
Geboren ‎17 okt 1670 Veghel
[tekst]
Zie akte 103: "Jan Thomassen van Reijbroeck als man van Catalijn Jan Luijcassen van Heenebergen"
Zie akte 336: "en Jan Thomassen als man van Catalijn dochter van Jan Luijcasse, verwekt bij Catalijn Dirck Dircks"

Geboren voor 1696-21=1675

Getuigen:
Anna: ADRIANUS JOANNES & CATHARINA JOANNES - RODA
Joannes: LUCAS JOANNES-DEN BOSCH & MARIA JOANNES JACOBI
Henricus: PETRUS ADRIAEN GOOSSENS & MARIA THOMAS/JOANNA JAN G
Henricus: ARNOLDUS JOANNES V MEE & ANTONIA GODEFRIDI JOANNES
Wilhelmus: CATHARINA WILHELMI HENRIC & ANTONIA GODEFRIDI V EERD
Anna: JACOBUS JACOBI COPPELAAR & THEODORA HENRICI V KILSDO

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
18-10-1670 CATHARINA
Vader: JOANNES LUCAS
Moeder: CATHARINA THEODORUS
Gezin: 1279
Getuigen: THEODORUS THEODORI & HEIJLWIGIS LUCAS
OBIIT

BHIC:
Dopeling Catharina Joannis Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Catharina N.N.
Diversen: Overleden tijdens de bevalling. <=== Moeder overleden bij bevalling - Moeder overleden op 17e - dus Catalijn geboren op 17e
Getuige Theodorus Theodori & Heijlwigis Lucae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-10-1670
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 82-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/81/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D27
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1651-1675
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Scan 82 van 182
Scannaam: 1892-101-082
In de kantlijn - slecht leesbaar voor mij:
""Ritdt mater, obijt ?? pastri"
Moeder is overleden. Zie ook notitie bij overlijden moeder.

Gedoopt ‎18 okt 1670 Veghel
Overleden ‎20 sep 1746 Veghel
[tekst]
BHIC:
Overledene Catharina N.N.
overleden op 20-09-1746 te Veghel.
echtgenote van Joannes van Reijbroeck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 406-41
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
Page 418 of 425 - 1457_001_406
"20 dito Catharina uxor Joannes van reijbroeck m ss"
‎, 75 jaar
[Tekst]
Vader Jan Luijcassen tweemaal getrouwd?
- Catalyn Dircks
- Gertruijt Jan Aerts

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196183&miview=ldt
313 Gertruijt Jan Aerts van Schijndel weduwe van Jan Luijcassen heeft gecedeerd, gerenuncieerd en overgegeven haar recht op het vruchtgebruik van 'een stuck lants', groot 1 loopense, gelegen in de Aackerse tiende, genaamd de Velgt....
....En dat ten behoeve ven Jan Thonissen als man van Catalijn Jan Luijckassen, verwekt bij Catalyn Dircks, Luijckas Jan Luijcassen, en Jan Jan Luijcassen, verwekt bij Gertruijt Jan Aerts van Schijndel voorschreven.
07-03-1693

Moeder Catalijn Dirck Dirix tweemaal getrouwd?
- Hendrick Teunissen
- Jan Luijcasse

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196206&miview=ldt
336 Willem Hendricks, Hendrick Claesen van Kilsdonck als man van Dirisken Hendrix, en Aert Jan Aerts van der Mee als man van Anneken Hendrix, alle kinderen en erfgenamen van Hendrick Teunissen, verwekt bij Catalijn Dirck Dirix, aan de ene zijde, en Jan Thomassen als man van Catalijn dochter van Jan Luijcasse, verwekt bij Catalijn Dirck Dircks voorschreven aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten....
20-10-1693

BROER LUCAS, JAN en zijn moeder Gertruijt Jan Aertse van Schijndel
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196515&miview=ldt
103
Luijcas Jan Luijcassen van Heenebergen, mede met Ariaen Jan Aerts van Schijndel optredend als voogd over Jan Jan Luijcassen van Heenebergen,
'minderjarige soon, verweckt bij Gertruijt Jan Aertse van Schijndel', en
Jan Thomassen van Reijbroeck als man van Catalijn Jan Luijcassen van Heenebergen, hebben met authorisatie verleend ...
25-01-1698

Kinderen:

1.
woman Anna Joannis Thomasen van Reijbroeck‏‎
Gedoopt ‎30 jul 1696 Veghel
[tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
30-07-1696 ANNA
Vader: JOANNES THOMAS ADRIANUS GOSEWINUS
Moeder: CATHARINA JOANNES LUCAS
Gezin: 1972
Getuigen: ADRIANUS JOANNES & CATHARINA JOANNES - RODA

BHIC:
Dopeling Anna Joannis Thomae
Vader Joannes Thomae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Anna Thomae
Diversen: stiefmoeder van de vader van het kind
Getuige Wilhelmus Lamberti van Boxmeer
Getuige Catharina Joannis
Diversen: uit Sint-Oedenrode
Getuige Adrianus Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-07-1696
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 13-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek
2.
man Joannes Joannis Thomasen van Reijbroeck‏‎
Gedoopt ‎7 feb 1698 Veghel
[tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
07-02-1698 JOANNES
Vader: JOANNES THOMAS ADRIANUS GOSEWINUS
Moeder: CATHARINA JOANNES LUCAS
Gezin: 1972
Getuigen: LUCAS JOANNES-DEN BOSCH & MARIA JOANNES JACOBI

BHIC:
Dopeling Joannes Joannis Thomae
Vader Joannes Thomae
Diversen: schoenmaker
Moeder Catharina N.N.
Getuige Maria Joannis Jacobi
GetuigeJoanna Petri
Diversen: weduwe
Getuige Lucas Joannis
Diversen: broer van de moeder van het kind, uit 's-Hertogenbosch
Getuige Adrianus Wilhelmi
Diversen: wever
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-02-1698
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 26-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
Mogelijk maar onwaarschijnlijk gegeven doopgetuigen.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20R%20%20%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
04-03-1727 JOANNA - JOANNES JAN RIJBROEK,VAN - CATHARINA LAMBERT VEN,VAN DE - 2669 - LAMBERTUS VD VEN - ADRIANA JOANNES V REIJBRO
10-10-1728 ANNA - JOANNES JAN RIJBROEK,VAN - CATHARINA LAMBERT VEN,VAN DE - 2669 - FRANCISCUS JOES V RIJBROEK - ANNA LAMBERTI VD VENNE
20-10-1730 ADRIANA - JOANNES JAN RIJBROEK,VAN - CATHARINA LAMBERT VEN,VAN DE - 2669 - LAMBERTUS JANSEN - MECHTILDIS THEODORI VD HE
04-09-1732 HENRICUS - JOANNES JAN RIJBROEK,VAN - CATHARINA LAMBERT VEN,VAN DE - 2669 - JOANNES LAMBERTI VD VEN - MARIA LAMBERTI JANSEN
06-01-1734 MARIA - JOANNES JAN RIJBROEK,VAN - CATHARINA LAMBERT VEN,VAN DE - 2669 - JOANNES LAMBERTI VD VEN - WILHELMA FRANCISCI V RIJB
22-11-1735 MECHTILDIS - JOANNES JAN RIJBROEK,VAN - CATHARINA LAMBERT VEN,VAN DE - 2669 - THEODORUS VD NEIJDE - JOANNA ANTONI VD VEN
01-09-1737 LAMBERTUS - JOANNES JAN RIJBROEK,VAN - CATHARINA LAMBERT VEN,VAN DE - 2669 - ANTONIUS VD VEN - MARIA WILHELMI VD VELDE
13-05-1742 ANNA MARIA - JOANNES JAN RIJBROEK,VAN - CATHARINA LAMBERT VEN,VAN DE - 2669 - ADRIANUS VD VEN - HELENA VD VEN

Getuigen:
Adriana Joannes, Franciscus Joes, Lambertus Jansen, Maria Lamberti Jansen.

Niet gevonden op oudzijtaart.nl bij Thomassen

BHIC:
Bruidegom Jan Janssen van Rijbroek
geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bruid Catarien Lambers van der Ven
geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 19-01-1726
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 19-01-1726
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 15, blad 3a
Gemeente: Veghel
Periode: 1726-1740
Religie: Schepenbank

BHIC:
Bruidegom Joannes Joannis van Reijbroeck
Bruid Catharina Lamberti van der Ven
Getuige Joannes Lamberti van der Ven & Maria Rutgeri Verhoeven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 03-02-1726
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 294-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Jan Jansen van Reijbroek
geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bruid Catarina Lambers van der Ven
geboren te Veghel, wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 03-02-1726
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 03-02-1726
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 15, blad 4
Gemeente: Veghel
Periode: 1726-1740
Religie: Schepenbank

========
WIE IS DIT?

BHIC:
Dopeling Joanna Maria van Reijbroeck
Vader Joannes Joannis van Reijbroeck <======= Jan Jan - DIT MOET WILLEM JAN ZIJN BROER ZIJN.
Moeder Henrica Henrici Habraken
Getuige Joannes Thomae van Reijbroeck & Catharina Habraken <=== Jan Thomas
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-08-1740
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1700-1750, archiefnummer 1457, inventarisnummer 1
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Ka
3.
man Henricus Joannis Thomasen van Reijbroeck‏‎
Gedoopt ‎11 feb 1701 Veghel
[tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
11-02-1701 HENRICUS
Vader: JOANNES THOMAS ADRIANUS GOSEWINUS
Moeder: CATHARINA JOANNES LUCAS
Gezin: 1972
Getuigen: PETRUS ADRIAEN GOOSSENS & MARIA THOMAS/JOANNA JAN G

BHIC:
Dopeling Henricus Thomassen
Vader Joannes Thomassen
Moeder Catharina Jois
Getuige Melchior Simons & Petrus Adriaen Goossens & Joanna Jan Gerits & Maria Thomas
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-02-1701
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1700-1750, archiefnummer 1457, inventarisnummer 1
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
4.
man Henricus Joannis Thomasen van Reijbroeck‏‎
Gedoopt ‎16 nov 1702 Veghel
[tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
16-11-1702 HENRICUS
Vader: JOANNES THOMAS ADRIANUS GOSEWINUS
Moeder: CATHARINA JOANNES LUCAS
Gezin: 1972
Getuigen: ARNOLDUS JOANNES V MEE & ANTONIA GODEFRIDI JOANNES

BHIC:
Dopeling Henricus Thomae
Vader Joannes Thomae
Moeder Catharina Joannis
Getuige Arnoldus Joannis van der Mee & Maria Thomae & Antonia Godefridi Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-11-1702
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1700-1750, archiefnummer 1457, inventarisnummer 1
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
Niet gevonden op oudzijtaart.nl bij Rijbroek, Thomassen
5.
man Wilhelmus Joannis Thomasen van Reijbroeck‏
Gedoopt ‎13 mrt 1706 Veghel
[tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
13-03-1706 WILHELMUS
Vader: JOANNES THOMAS ADRIANUS GOSEWINUS
Moeder: CATHARINA JOANNES LUCAS
Gezin: 1972
Getuigen: CATHARINA WILHELMI HENRIC & ANTONIA GODEFRIDI V EERD

BHIC:
Dopeling Wilhelmus Thoma
Vader Joannes Thoma
Moeder Catharina NN
Getuige Catharina Wilhelmi Henrici & Antonia Godefridi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-03-1706
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Plaatsvervangend Meter ex Eird.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1700-1750, archiefnummer 1457, inventarisnummer 1
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
???
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.108&minr=11570443&miview=ldt
41 Johannis Lambert Rovers g.m. Elisabeth Gerrit Massings (kind: Dorothea en Lambert); h.m. Willem Janse van Reijbroek
9-11-1779
6.
woman Anna Joannis Thomasen van Reijbroeck‏
Gedoopt ‎10 aug 1709 Veghel
[tekst]
Zie akte 211 in notitie bij persoon; vader is 'Jan Tomas Adriaan Goossens'

Bij huwelijk 25 jaar dus geboren rond 1708.

Getuigen:
Jacobus: JOANNES THOMAS & ANNA MARIA JACOBI DE WIT <=== Vader
Catharina: WILHELMUS DE WIT & HENRICA WILMS <=== Henrica echtgenote van broer Willem
Joannes: WILHELMUS JANSEN & JOANNA THOMESEN <=== Broer Willem
Theodorus: THOMAS LENDERS & JOANNA MARIA JANSEN
Dorothea: WILHELMUS V RIJBROECK & JOANNA THOMESEN <=== Zus Anna?

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20E-G%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-08-1709 ANNA
Vader: JOANNES THOMAS ADRIANUS GOSEWINUS
Moeder: CATHARINA JOANNES LUCAS
Gezin: 1972
Getuigen: JACOBUS JACOBI COPPELAAR & THEODORA HENRICI V KILSDO

BHIC:
Dopeling Anna Thomae
Vader Joannes Thomae
Moeder Catharina Luca
Getuige Jacobus Jacobi Coppelaar & Antonia Godefridi & Theodora NN
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-08-1709
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Plaatsvervangend Meter is huijsvrouw van Henricus van Kilsdonck.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1700-1750, archiefnummer 1457, inventarisnummer 1
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.77&minr=12885791&miview=ldt
211 Jan Tomas Adriaan Goossens verkoopt een huisje met land aan Abenhoef rondom in de gemeente. Verkocht aan zijn schoonzoon Jan Jacobs de Wit.
Datering: 25-7-1740
Pagina: 316
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.104&minr=11570337&miview=ldt
17 Jan Jacobs de Wit g.m. Anneke Jan Tomas Rijbroek (3 kinderen); h.m. Jan Tunis van Eert. (een slegt huijsje en ontr. 2 a 3 l. lant in Abenhoeff).
21-2-1756
Inventaris

Voor meer informatie: bertho@derikx.com