man Adriaen Lamberts van Geffen‏‎
Gedoopt ‎ Schijndel
[tekst]
Geboren te Schijndel. Zie huwelijk.

[Tekst]
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Adrianus Lambertus van Geffen, zoon van Lambertus Adrianus Lambertus van Geffen en Maria Adrianus Reijnerus.
Geboren 21 mei 1686 Schijndel, overleden 26 apr 1747 Sint Oedenrode, 60 jaar, 1e huwelijk met: Helena Joannes Verwetering, 2e Gehuwd/ relatie met: Wilhelmina Rutger Henricus Rutten in 't Hintel (van de Grootdonk), 3e huwelijk met: Alegonda Joannes van Lieshout

Ondertrouwd ‎1 sep 1720 Schijndel
Gehuwd ‎17 aug 1720 Veghel
[tekst]
BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2217200000%22,%2217209999%22%5D,%22d%22:%221720%20-%201720%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22gef...%22,%22search_t_voornaam%22:%22adriaen%22,%22search_s_type_title%22:%22bruidegom%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Bruidegom Adriaen Lamberts van Gef...
Geboorteplaats Schijndel
Woonplaats Schijndel
Weduwnaar Ja
Bruid Willemijna Rut Hendrix
Geboorteplaats Veghel
Woonplaats Veghel
Weduwe Ja
Eerdere vrouw Helena Jans ...tering
Eerdere man Hendrik van Eert
Datum ondertrouw 17-08-1720
Plaats ondertrouw Veghel
Datum proclamatie 01-09-1720
Plaats proclamatie Schijndel
Religie Schepenbank
Bron Huwelijksbijlagen, 1714-1720
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 31
Folio/pagina 194
Diversen pagina licht beschadigd

Kids:
Lambertus: Lammers Adrianus Vader Veghel 28-09-1721 DTB doopakte x Wilhelma Rutten - Getuigen: Antonius Dirckx van Boxtel & Maria Lammers van Geffen
Lambertus: Geffen, van Adrianus Lammers Vader Veghel 04-11-1722 DTB doopakte x Wilhelma Rutten - getuigen: Lambertus Jansen & Maria Lammers van Geffen
Rutgerus: Geffen, van Adrianus Vader Veghel 03-02-1724 DTB doopakte x Wilhelma Rutten - getuigen: Wilhelmus van Hertem & Catharina van Boxtel
(3 jaar gehuwd) met:

woman Wilhelma Rutgeri Henrici van Hintelt | Groodonck‏‎
Gedoopt ‎11 mrt 1686 Veghel
[tekst]
Geboren te Schijndel. Zie 2e huwelijk.

Ouders genoemd in akte 34: "Ruth Hendrik Rutten en Agnees Geerlincx".

Zie akte 18 in notitie bij echtgenoot; genoemd als "Willemijna Rutten van 't Hintelt"
In meerdere aktes genoemd als van Hintelt.

Bij doop zoon Gerlacus genoemd als "Wilhelma van de Groijdonk"

Doopgetuigen:
Joannes: Rutgerus Henrici & Joanna Antonij van Eird
Agnetis: Rutgerus Handrix & Maria Gerit Iaspers
Joanna: Antonius Iansen & Antonia Gorts
Matheas: Gijsbertus Tijsen & Agnes vanden Hurck
Joannes: Maria Iansen & Jan Tunissen
Antonia: Henricus Rutten & Theodora Arts
Gerlacus: Joannes Gerlaci Rijckers & Elisabetha Alberti

BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2216860000%22,%2216869999%22%5D,%22d%22:%221686%20-%201686%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22henrici%22,%22search_t_voornaam%22:%22wilhelma%22,%22search_s_type_title%22:%22kind%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Kind Wilhelma Henrici
Geslacht Vrouw
Datum doop 11-03-1686
Plaats doop Veghel
Vader Rutgerus Henrici
Moeder Agnes N.N.
Getuige Christina Lamberti
Getuige Antonius Hermanni
Getuige Adriana Joannis Wihelmi
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 84v
Religie K
Diversen De vader in den Groijdonck. Getuige 4 Opt Hartvelt.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
11-03-1686 WILHELMA
Vader: RUTGERUS HENRICUS RUTGERUS
Moeder: AGNES GERLACUS GROENENDAEL.VAN DE
Gezin: 1783
Getuigen: ANTONIUS HERMANI & ADRIANA WILHELMI - RODA

Overleden ‎15 aug 1724 Veghel
[tekst]
BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2217240000%22,%2217249999%22%5D,%22d%22:%221724%20-%201724%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22n.n.%22,%22search_t_voornaam%22:%22wilhelma%22,%22search_s_type_title%22:%22overledene%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Overledene Wilhelma N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 15-08-1724
Plaats overlijden Veghel
Relatie echtgenote van Adrianus Lammers van Geffen
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 383-15
‎, ongeveer 38 jaar, 1e huwelijk met: Hendricus Antonius van Eerd, ‎2e huwelijk met: Adriaen Lamberts van Geffen
[Tekst]
OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.97&minr=11569335&miview=ldt
34 Hendrik, Jenneken en Maria kind. v. Ruth Hendrik Rutten en Agnees Geerlincx; Adriaen Lamberts van Geffen g.m. Willemijna d.v. Ruth en Agnees; Lambert Dircx van Boxtel g.m. Catalijna d.v. Ruth en Agnees; (hoeve gen't de grootdoncxse hoeff)
5-7-1721, Erfdeling, Veghel

RARE AKTE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.98&minr=11787786&miview=ldt
31 wijlen Helena Janss. Verweteringe; Willemijna Rutten van Hintelt; gewezene huisvrouwen van Adriaen Lambers van Geffen, huwd met Alegonda Peterss.
6-3-1726, Inventaris, Geffen.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.8&minr=11931377&miview=ldt
2 Adriaan Lambert van Geffen en Willemijna Rutten van Hintel in leven echtlieden maakten op 28 juni 1724 hun testament <===
voor schepenen van Veghel. Willemijna is daarvoor weduwe geweest van Hendrik Teunis van Eert en daarbij kinderen verwekt. Toendertijd had Willemijna geld geleend van Jennken de weduwe van Denis Ariens en wel de som van 100 gulden. Verder ook nog van de weduwe van Aart Jan van Eert 100 gulden en in haar tweede huwelijk 100 gulden opgenomen van Jan Fransen. In genoemd testament was opgenomen dat de langstlevende heer en meester wordt van hun goederen als het derde part van een der beemden hooiland, jaarlijks hooiende met Teunis van Boxtel gelegen te Veghel genaamd de Roijse beemden. Het vierde part in deze beemden en 2 groesland in Eerde onder Veghel en in de parochie van Sint Oedenrode genaamd de Mouthaan. Dit te mogen verkopen ter aflossing van genoemde 300 gulden. Nu is Willemijn al enige tijd overleden, is Adriaan Lambert van Geffen als langstlevende, gemachtigd dit te verkopen. Nu is ook hij Adriaan onlangs overleden en het laatste perceel is nog niet verkocht zijnde de Mouthaan en behoort toe aan de kinderen van Adriaan Lambert van Geffen en aan de kinderen van Hendrik Teunis van Eert en Wilhelmina Rutten. Zo zijn voor notaris Gerardus de Jong nu verschenen Maria en Anna Maria, dochters van Adriaan Lambert van Geffen en zijn zoon Lambert ter ene zijde en Matijs de mondige zoon van Hendrik Teunis van Eert verwekt bij Willemijna Rutten van Hintelt als ook Jacob Jans van der Meulen de man van Agnees Hendrik Teunis van Eert, wonende te Schijndel en Veghel. Ze besluiten dat het groesland de Mouthaan, nog onverkocht, eigendom blijft van de 2 kinderen van Hendrik Teunis van Eert.
24-06-1747, Transactie, Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com