man Gerart Jan Lamberts van der Heijden‏‎

[Tekst]
VAN DER HEIJDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.111&minr=11618243&miview=ldt
257 Jan soene Gerit Jan Lambers van der Heijden. Jan Sijmons als man ende momboir van Mariken dochtere wijlen Gerit Jan Lamberts vande zelven Gerarden ende Henrickxssen dochter Gijsbert vande Boemgaerdt. Sij hebben gedeijlt seeckere erffgoederen henaengecomen ende aenverstorven van wijlen Aenneken ende Heijlwich ock dochtere wijlen Gerit Jan Lamberts ende Henrickxssen voirgenoempt. Aen Jan Sijmons o.a. huijs, schop, hoff etc. gelegen binnen der prochie van Oirschot.
Datering: 1624
Plaats: Sint-Oedenrode

Gehuwd
[tekst]
Paar genoemd in akte 157 van 1605-1612.
met:

woman Henricxken Gijsbert Bijsberts van den Bogaert‏‎

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224780&miview=ldt
166 alle die staecken van 1605 cuijlen hoppen, Hanrick Jan Henricx, Gerart Claessen, Gerart Jan Lamers man van Henricxken dochter Gijsbers van den Bogaert, Daniel Henricx van Gerwen man van Catarina dochter van Gijsbert van den Bogaert, seeckere erfmangelinge, 20 januarij 1609, testes Gijsbert Janssen ende Peter Henricx
Datering: 1605-1612
Schijndel

BEIDE WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.109&minr=11617581&miview=ldt
21 ... Hebben in die qualiteit overgegeven Jannen soene Gijsbert vande Bogart als mombair ende curateur van Heijlwich dochtere wijlen Gerart Jan Lamberssen verweckt bij wijlen Hanricken sijn huijsvrouwe dochter wijlen Gijsberts vande Bogart voirschreven enen acker lants, gelegen aent Deerde.
Datering: 1613
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228457&miview=ldt
25 man van Mariken dochter van Gerart Jan Lamberts, Jan Gerits ende Jan Artssen, Anneken ende Heijlken onmundige kynderen Gerart Jan Lamers, Ardt Willem Gerits ende Jan Gijsberts van den Bogert momboiren van genoemde onmundige kynderen, seecker mangelinge, Huijbert Henricx, transport, kynderen Gerit Jan Lamberts, huijs hoff ende erffenisse onder Oirschot ende St.Oedenrode, 18 february 1613, ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.111&minr=11618243&miview=ldt
257 Jan soene Gerit Jan Lambers van der Heijden. Jan Sijmons als man ende momboir van Mariken dochtere wijlen Gerit Jan Lamberts vande zelven Gerarden ende Henrickxssen dochter Gijsbert vande Boemgaerdt. Sij hebben gedeijlt seeckere erffgoederen henaengecomen ende aenverstorven van wijlen Aenneken ende Heijlwich ock dochtere wijlen Gerit Jan Lamberts ende Henrickxssen voirgenoempt. Aen Jan Sijmons o.a. huijs, schop, hoff etc. gelegen binnen der prochie van Oirschot.
Datering: 1624
Plaats: Sint-Oedenrode

Voor meer informatie: bertho@derikx.com