man Joannes Jacobs Schellekens‏‎
Overleden ‎12 mei 1671 Oirschot
[tekst]
Genoemd in akte 46 van 31 augustus 1654.

Mogelijk:

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Oirschot_10225_32.39&minr=13552394&miview=ldt
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
85875 Begraafinschrijving Jan Jacob Schellekens, 12-05-1671
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Jan Jacob Schellekens
Folio: 83
Begraafdatum: 12-05-1671
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Oirschot_10225_32.5&minr=13572162&miview=ldt
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
77070 Begraafinschrijving Joannes Jacobus Scellekens, 12-05-1671
Overledene: Joannes Jacobus Scellekens
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 12-05-1671
Folio: 174v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Page 176 of 193 - 00176_D_Oirschot_0005_0174v-0175.jpg
"12 Joannes Jacobi Scellekens ex spoordonck"

Akte:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-nefkens/I2502.php
Notities over Joannes Jacobus (Jan) Schellekens
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1909," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31047-24150-63?cc=2037960&wc=MCGQ-ZTP:346028701?,346028102,346657401
: accessed 07 May 2014), Rooms Katholieke > Oirschot > Dopen 1618-1665 Trouwen 1618-1674, 1728-1780 Begraven 1618-1632, 1651-1683 > image 607 of 859.
Links midden

BHIC:
Overledene Joannes Jacobus Scellekens
overleden op 12-05-1671 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 174v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
Is dit ook een zoon?
Ik kan namelijk geen huwelijk tussen een Snellaerts en Margareta vinden.

BHIC:
Dopeling Petrus Snellarts
Vader Joannes Jacobus Snellarts
Moeder Margareta Stockermans
Getuige Joannes Theodorus Hobbelen & Antonia Petrus Snellarts & Ida Egidius Snellarts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-07-1645
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 173v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
46
Jan zoon Jacop Andries Schellekens heeft als schuldenaar beloofd om aan Michiel Bernaerts ( Keteler ) die vanwege geleend geld per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar en bedrag van 50 gulden te gaan betalen en onderwijl 6 gulden voor twee jaar rente. Indien het kapitaal dan niet wordt terugbetaald, zal de rente van 3 gulden per jaar blijven doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan. Datum en getuigen als boven.
In marge :
Deze belofte van 50 gulden kapitaal is met instemming van Simon Boons, man van Willemken Isebrants, eerder weduwe van Michiel Bernaerts, afgelost samen met alle achterstalligheid ervan. Datum 31 augustus 1654, getuigen Eijmbrechts en Cloot, schepenen. Getekend : P. van Andel, secretaris.

Gehuwd (religieus) ‎14 feb 1627 Oirschot
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Joannes Jacobs
Bruid Margreta Hermans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 14-02-1627
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1618-1651, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 3, blad 13v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1651
Religie: Rooms-Katholiek

Akte:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-nefkens/I2502.php
Notities over Joannes Jacobus (Jan) Schellekens
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1909," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31047-24208-12?cc=2037960&wc=MCGQ-ZTP:346028701?,346028102,346657401
: accessed 07 May 2014), Rooms Katholieke > Oirschot > Dopen 1618-1665 Trouwen 1618-1674, 1728-1780 Begraven 1618-1632, 1651-1683 > image 221 of 859.
Links boven

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Oirschot_10225_32.3&minr=13526357&miview=ldt
47496 Trouwinschrijving Joannes Jacobs en Margreta Hermans, 14-02-1627
Bruid: Margreta Hermans
Bruidegom: Joannes Jacobs
Plaats inschrijving: Oirschot
Trouwdatum: 14-02-1627
Folio: 13v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3
(ongeveer 28 jaar gehuwd) met:

woman Margareta Herman "Margriet" Stockelmans‏‎
Overleden ‎11 sep 1655 Oirschot
[tekst]
Laatte kind gedoopt op 23-03-1642.
Zie onderaan - overleden voor 30-5-1663.

Meerdere Margareta Stockermans in deze periode:
- Margareta Henricus Stockermans bruid 20-01-1641 Oirschot DTB trouwakte x Joannes Arnoldus de Roij
- Margareta Stockermans x Joannes Jacobus Snellarts (zie doop 30-7-1645) <== WIE IS DIT?
- Margareta Janssen bruid 21-02-1640 Oirschot DTB trouwakte x Guielmus Janssen
- Margareta Joannes Stockermans x Guielmus Joannes van den Kerchof (zie doop 24-11-1655)

Tijdlijn:
Margareta Stockermans overledene 11-09-1655 Oirschot DTB begraafakte
Margareta Joannes Stockermans moeder 24-11-1655 Oirschot DTB doopakte x Guielmus Joannes van den Kerchof
Margareta Stockermans moeder 12-11-1657 Oirschot DTB doopakte x Joannes de Roij (dus dit is Margareta Henricus Stockermans)

Geen andere goede opties in BHIC met Marg* in combinatie met j* (Jan2020).

Dus mogelijk:
BHIC:
Overledene Margareta Stockermans
overleden op 11-09-1655 te Oirschot
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 122v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15216-119&minr=3336525&miview=ldt
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
71 Overeenkomst, 30-5-1663
...
Schellekens, Jan Jacob (Echtg. van Grietken Herman Stockelmans Weduwenaar )
Stockelmans, Grietken Herman (Echtg. van Jan Jacob Schellekens Wijlen )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 30-5-1663
Soort akte: Overeenkomst
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15216-119&minr=3337064&miview=ldt
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
119 Transport, 10-12-1663
Persoon in RA:
oa.
Stockelmans, Catharina (Echtg. van Adriaen Dielis Snellarts )
Schellekens, Jan Jacob (Echtg. van Margriet Stockelmans Weduwenaar)
Stockelmans, Margriet (Echtg. van Jan Jacob Schellekens Dochter van 3; wijlen )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 10-12-1663
Soort akte: Transport
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119

[Tekst]
HERMAN STOCKELAMNS x Catharina Henrick Vermeulen
- Jan
HERMAN STOCKELAMNS x Jenneken Joorden Janssen van Hersel (6 kids)
- Joorden
- Maijken x Jan Dielis Wouter Snellaerts
- Ida x Pauwels Joosten van der Lulsdonck
- Catharina x Adriaen Dielis Wouter Snellaerts
- Margriet x Jan Jacobs
- Henrick (overleden - voogden Aert Daniels de Roij en Jan Jan Peters Verhoeven)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
017
Indertijd was wijlen Herman Stockelmans zaliger eerst gehuwd geweest met Catharina dochter van Henrick Vermuelen en had daarbij een zoon Jan verwekt en na het overlijden van Catharina is hij hertrouwd met Jenneken dochter van wijlen Joorden Janssen van Hersel en heeft daarbij 6 kinderen verwekt. Deze Herman heeft in diens testament in zijn ziekbed destijds samen met vermelde Jenneken vastgelegd dat deze voorzoon Jan met diens nakinderen inzake al zijn bezittingen dat van hem afkomstig is, zou medelen gelijk met de andere kinderen zoals dat in dat testament staat. Daarom zijn nu voor ons schepenen verschenen genoemde Jan zoon wijlen Herman Stockelmans, ter ener zijde en Joorden ook zoon van genoemde Herman als nazoon, verder Jan Dielis Wouter Snellaerts als man van Maijken, nog Pauwels Joosten van der Lulsdonck als wettige man van Ida, nog Adriaen Dielis Wouter Snellaerts als man van Catharina, nog Jan Jacobs als man van Margriet, zijnde allen dochters van wijlen genoemde Herman Stockelmans verwekt in diens tweede huwelijk, verder zijn nog aanwezig Aert Daniels de Roij en Jan Jan Peters Verhoeven als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen genoemde Herman en Jenneken als partij ter andere zijde, en hebben verklaard het volgende akkoord te hebben gemaakt over het kindsdeel dat aan deze Jan Herman Stockelmans toebehoort. ...
Datum 25 januari 633
.
018
Joorden zoon van wijlen Herman Stockelmans verwekt bij deze Herman en bij wijlen Jenneke diens vrouw dochter van wijlen Joorden Janssen van Hersele, verder Jan Dielis Wouter Snellaerts als man van Maijken, nog Pauwels Joosten van der Lulsdonck als wettige man van Ida, nog Adriaen Dielis Wouter Snellaerts als man van Catharina, nog Jan Jacobs als man van Margriet, zijnde allen dochters van wijlen genoemde Herman Stockelmans en van vermelde Jenneken, verder aanwezig Jan Jan Peters Verhoeven en Aert Daniels de Roij als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen genoemde Herman en Jenneken, hebben verklaard met elkaar een boedelverdeling te hebben gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van genoemde ouders. ...
... Bij deze verdeling krijgt Jan Jacobs namens zijn vrouw de schop en de grond aldaar zoals dat is afgepaald ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de genoemde kinderen, genoemde Pauwels, waarvan het is afgedeeld, Gerit Janssen, de straat aldaar. Verder krijgt hij een stuk land genoemde het Rijlant, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de genoemde kinderen van hiervoor, genoemde Pauwels waarvan het is afgedeeld, de beemd van de vermelde kinderen, Gerit Janssen, welke genoemdetwee stukken samen 4 lopenzaad groot moeten zijn. Verder krijgt hij het vierde deel van een beemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Peter Gerits, Gerit Janssen, de kinderen van Claes Willems van Best, de vermelde kinderen van hiervoor. Verder krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Spoerdonck, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen en ook grenzend zoals hiervoor omschreven. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de grondchijns worden betaald, de dorpslasten en te moeten zorgenvoor onderhoud van wegen en waterlopen. ...
Datum 24 januari 1633

Kinderen:

1.
woman Maria Joannes Schellekens‏‎
Gedoopt ‎29 aug 1622 Oirschot
[tekst]
BHIC:
Dopeling Maria Jacobus
Vader Joannes Jacobus
Moeder Margareta Hermens
Getuige Joannes Janssen & Joanna Jacobus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-08-1622
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden: Onwettig.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 16
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Oirschot_10225_32.2&minr=13503133&miview=ldt
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Maria Joannes
Vader: Joannes Jacobus
Moeder: Margareta Hermens
Getuige: Joannes Janssen & Joanna Jacobus
Folio: 16
Doopdatum: 29-08-1622
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.

[Tekst]
OPTIE
TODO ONDERZOEK

Waarom:
- Doopgetuige "Maria Hermannus Stockermans" is tante?
- Doopgetuige "Anna Joannes Schellekens" is zus.

BHIC:
Bruidegom Joannes Joannes van den Lusdonc
Bruid Maria Joannis Schellekens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-11-1645
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 11-11-1645
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1618-1651, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 3, blad 66
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1651
Religie: Rooms-Katholiek

Kids:
Joanna: Maria Joannes Schellekens moeder 13-02-1648 Oirschot DTB doopakte x Joannes Joannes van den Lusdonck - getuigen: Arnoldus Joannes & Aleydis Jordanus Melis
Joannes: Maria Joannes Schellekens moeder 24-01-1651 Oirschot DTB doopakte x Joannes Joannes van den Lusdonck - getuigen: Simon van den Heuvel & Maria Hermannus Stockermans
Petronella: Maria Schellekens moeder 19-07-1655 Oirschot DTB doopakte x Joannes van den Lusdonck - getuigen: Paulus van den Lusdonck & Ida Egidius Snellarts
Margareta: Maria Joannes Schellekens moeder 27-01-1659 Oirschot DTB doopakte x Joannes van den Lusdonck - getuigen: Adrianus Egidius Snellarts & Anna Joannes Schellekens
Margareta: Maria Schellekens moeder 18-05-1662 Oirschot DTB doopakte x Joannes van de Lusdonc - getuigen: Arnoldus Moescop & Odilia van Aelst
EN DEZE: ???
Godefridus: Maria Joannes Schellekens moeder 16-04-1666 Oirschot DTB doopakte x Joannes Joannes van Gestel - getuigen: Jacobus Francken & Joanna Albertus van Gestel
2.
woman Anna Joannes Schellekens‏‎
Gedoopt ‎11 jan 1628 Oirschot
[tekst]
BHIC:
Dopeling Anna Jacobus
Vader Joannes Jacobus
Moeder Margreta Hermannus Stockelmans
Getuige Joannes Hermannus Stockelmans & Anna Wouterus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-01-1628
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 40
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Oirschot_10225_32.2&minr=13505828&miview=ldt
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Anna Joannes, 11-01-1628
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Anna Joannes
Vader: Joannes Jacobus
Moeder: Margreta Hermannus Stockelmans
Getuige: Joannes Hermannus Stockelmans & Anna Wouterus
Folio: 40
Doopdatum: 11-01-1628
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

[Tekst]
OPTIE
TODO ONDERZOEK:

Waarom:
- Broer Adrianus is op dezelfde dag getrouwd.

BHIC:
Bruidegom Jacob Jans Bax
Bruid Anneken Janssen Schellekens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-02-1661
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 12-02-1661
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1650-1695, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 20, blad 26
Gemeente: Oirschot
Periode: 1650-1695
Religie: Nederduits Gereformeerd

WIE IS DIT DAN?
TROUWDE OOK DIEZELFDE DAG

BHIC:
Bruidegom Jacob Schellekens
Bruid Maeijken Peters J Erven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-02-1661
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 12-02-1661
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1650-1695, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 20, blad 26
Gemeente: Oirschot
Periode: 1650-1695
Religie: Nederduits Gereformeerd
3.
man Jacobus Joannes Schellekens‏‎
Gedoopt ‎30 aug 1630 Oirschot
[tekst]
BHIC:
Dopeling Jacobus Jacobus
Vader Joannes Jacobus
Moeder Magreta Hermannus
Getuige Cornelius Arnoldus & Maria Godefridus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-08-1630
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 54v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Oirschot_10225_32.2&minr=13507153&miview=ldt
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Jacobus Joannes, 30-08-1630
Dopeling: Jacobus Joannes
Vader: Joannes Jacobus
Moeder: Magreta Hermannus
Getuige: Cornelius Arnoldus & Maria Godefridus
Doopplaats: Oirschot
Doopdatum: 30-08-1630
Folio: 54v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

[Tekst]
LEEFTIJD: 1705-72=1633
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=9.296&minr=12064547&miview=ldt
127 Extract uit het schepenregister van de vrijheid Oirschot waarin verklaringen staan opgenomen van een aantal ingezetenen van de hertgang Spoordonk nl. Jacob Jan Schellekens [72], ...
Datering: 20-6-1705
Plaats: Oirschot
4.
man Joannes Joannes Schellekens‏‎
Gedoopt ‎23 jun 1633 Oirschot
[tekst]
BHIC:
Dopeling Joannes Jacobus
Vader Joannes Jacobus
Moeder Margareta Hermannus
Getuige Joannes Gillis & Maria Joannes
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 23-06-1633
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 73
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Oirschot_10225_32.2&minr=13508704&miview=ldt
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Joannes Joannes
Vader: Joannes Jacobus
Moeder: Margareta Hermannus
Getuige: Joannes Gillis & Maria Joannes
Folio: 73
Doopdatum: 23-06-1633
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2
5.
man Adrianus Joannes Schellekens‏
Gedoopt ‎23 jan 1636 Oirschot
[tekst]
Geboren voor 1661-20=1641

Getuigen:
Elisabeth: Petrus Daniel Oerlemans & Margaretha Joannes Schellekens
Joannes: Guielmus Nicolaas van Beerse & Maria Joannes Snellarts
Maria: Simon Daniel Oerlemans & Joanna Laurentius van Beerse

Waarom:
- Doopgetuige "Margaretha Joannes Schellekens" is zijn zus of zijn moeder Marg. gehuwd met J.S.?
- Ene Laurentius Theodorus van Beerse had een kind bij joanna Jacobus Scellekens in 07-08-1648, Is "joanna Jacobus Scellekens" en zus van zijn mogelijk vader "Joannes Jacobus Scellekens"?
- Zie akte 207 16-4-1695 - noemt ook ene "Stockelmans, Hermen"

BHIC:
Dopeling Adrianus Jacobus
Vader Joannes Jacobus
Moeder Margareta Hermannus Stockermans
Getuige Adrianus Dielis & Joanna Gerts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 23-01-1636
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 91v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

Akte:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-nefkens/I2500.php
Notities over Adrianus Joannes (Arien) Schellekens
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1909," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31047-23450-71?cc=2037960&wc=MCGQ-ZTP:346028701?,346028102,346657401
: accessed 07 May 2014), Rooms Katholieke > Oirschot > Dopen 1618-1665 Trouwen 1618-1674, 1728-1780 Begraven 1618-1632, 1651-1683 > image 97 of 859.
Links midden

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Oirschot_10225_32.2&minr=13510289&miview=ldt
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Adrianus Joannes, 23-01-1636
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Adrianus Joannes
Vader: Joannes Jacobus
Moeder: Margareta Hermannus Stockermans
Getuige: Adrianus Dielis & Joanna Gerts
Folio: 91v
Doopdatum: 23-01-1636
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

==========
ONDERZOEK:
DOOPGETUIGE: Guielmus Nicolaas van Beerse
Komt niet verder voor in in dex BHIC. Wel "Guielmus Nicolaas van Best"
Guielmus Nicolaus Best van vader 16-10-1643 Oirschot DTB doopakte x Joanna Andriessen
Guielmus Claessen vader 25-04-1641 Oirschot DTB doopakte x Joanna
DOOPGETUIGE: Maria Joannes Snellarts (doopgetuige op 23-06-1664)
Maria Joannes Snellarts moeder 29-03-1646 Oirschot DTB doopakte x Joannes Joannes Voermans
Maria Joannes Snellarts moeder 25-10-1647 Oirschot DTB doopakte x Joannes Henricus van Croonenborch
Maria Joannes Snellarts moeder 04-01-1649 Oirschot DTB doopakte x Gerardus Joannes van Gestel
Maria Joannes Snellarts overledene 19-07-1663 Oirschot DTB begraafakte
Maria Joannes Snellarts overledene 24-08-1664 Oirschot DTB begraafakte
Maria Joannes Snellaerts bruid 26-01-1675 Oirschot DTB trouwakte x Jacobus Godefridus Schellekens

Begraven ‎12 jun 1686 Oirschot
[tekst]
In akte 207 16-4-1695 genoemd als overleden.

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Oirschot_10225_32.40&minr=13564322&miview=ldt
DTB_Oirschot_10225_32.40 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
88727 Begraafinschrijving Adriaen Jan Schellekens, 12-06-1686
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Adriaen Jan Schellekens
Folio: 19v
Begraafdatum: 12-06-1686
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.40

Akte:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-nefkens/I2500.php
Notities over Adrianus Joannes (Arien) Schellekens
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1909," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31047-20283-21?cc=2037960&wc=MCG7-323:346028501?,346028102,347269301
: accessed 06 May 2014), Burgerlijke stand (alle religies) > Oirschot > Begraven 1674-1704 Kosten, Begraven 1710-1741, 1741-1757, 1782-1799 > image 25 of 213.
Links midden

[Tekst]
RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15214-63&minr=3305568&miview=ldt
NTI-15214-63 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
25 Schuldbekentenis, 24-3-1663
Persoon in RA:
...
Oerlemans, Daniel Peeter
Schellekens, Adriaen Jan
Oerlemans, Henrick Daniel Peeter
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 24-3-1663
Soort akte: Schuldbekentenis
Toegangsnummer: 15214 Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676
Inventarisnummer: 63

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15220-220&minr=3373735&miview=ldt
NTI-15220-220 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Jacob van Nahuys
207 Afstand van recht, 16-4-1695
Persoon in RA:
Oirlemans, Berbel Daendel
Woonplaats: Spoordonk
NB.: Echtg. van Adrien Schellekens kan niet schrijven
Schellekens, Adrien
Woonplaats: Spoordonk
NB.: Echtg. van Berbel Daendel Oirlemans overleden
Morselaer van de, Gijsbert Janssen NB.: Echtg. van Lijsabeth Adriaen Schellekens kan niet schrijven
Schellekens, Lijsabeth Adriaen NB.: Echtg. van Gijsbert Janssen van de Morselaer
Ven van de, Jan Anthonis NB.: overleden ; belending
Grinsven van, Gijsbert NB.: belending
Schellekens, Jan Adriaen
Oirlemans, Peter Daendel NB.: belending
Ven van de, Willem Anthonis NB.: overleden ; belending
Gerwen van, Helena Gerrits NB.: belending
Oirlemans, Sijmon Daendel NB.: belending
A van der, Aerdt Hendricks NB.: belending
Kuijck van, Gerrit Pauwel NB.: belending
Ven van de, Thomas NB.: belending
Teurkens, Andries NB.: belending
Stockelmans, Hermen NB.: belending
Snellaerts, Philip Peter Echtg. van Maria Adriaen Schellekens kan niet schrijven
Schellekens, Maria Adriaen NB.: Echtg. van Philip Peter Snellaerts
Aghter van der, Dielis Niclaesse NB.: belending
Ven van de, Goort Anthonis NB.: belending
Rooij de, Andries Janssen NB.: belending
Snellaerts, Wouter Jan NB.: weduwe van ; belending
Gerwen van, Gerrit NB.: belending
Vlemincx, Peter Jacob NB.: belending
Pennincx, Jan Aert NB.: belending
Kops, Jenneken Adriaen NB.: belending
Best van, Niclaes Lauvrijsse NB.: belending
Audenhoven van, Gevert Adriaens NB.: belending
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 16-4-1695
Soort akte: Afstand van recht
Toegangsnummer: 15220 Jacob van Nahuys, notaris Oirschot, 1676-1705
Inventarisnummer: 220
6.
woman Margareta Joannes Schellekens‏‎
Gedoopt ‎8 nov 1638 Oirschot
[tekst]
BHIC:
Dopeling Margareta Scellekens
Vader Joannes Jacobus Scellekens
Moeder Margareta Hermannus Stockermans
Getuige Andreas Jacobus Scellekens & Margareta Henricus Stockermans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-11-1638
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 113
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Oirschot_10225_32.2&minr=13512019&miview=ldt
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Margareta Scellekens, 08-11-1638
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Margareta Scellekens
Vader: Joannes Jacobus Scellekens
Moeder: Margareta Hermannus Stockermans
Getuige: Andreas Jacobus Scellekens & Margareta Henricus Stockermans
Folio: 113
Doopdatum: 08-11-1638
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

[Tekst]
OPTIE
TODO ONDERZOEK:

BHIC:
Bruidegom Jan Wouters van der Aa
wonende te Spoordonk
Bruid Margriet Jan Schellenkens
wonende te Spoordonk
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 07-05-1673
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 15-04-1673
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1650-1695, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 20, blad 59
Gemeente: Oirschot
Periode: 1650-1695
Religie: Nederduits Gereformeerd
7.
woman Joanna Joannes Schellekens‏‎
Gedoopt ‎23 mrt 1642 Oirschot
[tekst]
BHIC:
Dopeling Joanna Scellekens
Vader Joannes Jacobus Scellekens
Moeder Margareta Stockermans
Getuige Anna Buckens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 23-03-1642
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 139v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Oirschot_10225_32.2&minr=13513909&miview=ldt
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Joanna Scellekens
Vader: Joannes Jacobus Scellekens
Moeder: Margareta Stockermans
Getuige: Anna Buckens
Folio: 139v
Doopdatum: 23-03-1642
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

Voor meer informatie: bertho@derikx.com