man Adriaen Dirck de Bresser‏‎

[Tekst]
Zie akte 392 van 30-06-1635 bij de erfdeling van zijn broer Heer Peter de Bresser. Zie notitie bij broer Peter.
Adriaen Dirks de Bresser
- Jan
- Dirck
- Hans
- Neesken x Jan Gerit Avenions
- Henrica x Hendrick Jan Andriessen Zantegoits

https://proxy.archieven.nl/235/1422332BBC7A44B58EE01E02D2C2A6A8
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Jan Henricks van de Amer
Jan zoon van Hanrick Goijaerts van den Amer
Jan Peter Gerit Avenjoens
Peter en Daniel, zoons van wijlen Peter Gerit Avenjoens, broers van Jan
Ariaen Dircks de Bresser
Jan van Limborch
Jan van Limborch
Geertruijt van Wijck
Michiel Jan Michiels van de Zande
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 206 links
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/251573D3FFCC4A0D94955D1607069637
392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
Adriaen zoon van Dirck Peters de Bresser <===
Ariken dochter van Jan Peter Avenjoens <===
Ariken vrouw van Adraien Dirck Peters de Bresser <===
Peter Gerits
Henrick Janssen
de weduwe van Ariaen Lamberts
Henrick Gerit Elias
Willem zoon van Michiel Willems
Jan Dirck Danckolffs
Deliana dochter van Peter Henrick Hessels
Aleijt dochter van Peter Willems van der Vloet
Jan Michiels van de Zande, zwager van ..
Michiel Willems Jan Adams van de Broeck
Datering: 1596-1602
Pagina: scan 31 rechts
Plaats: Boxtel

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.79&minr=12887806&miview=ldt
392.79 Index schepenprotocol Boxtel (392.79)
Ariken weduwe van Adriaen Diercks de Bresser <==
Jenneken dochter van wijlen Dierck Peters de Bresser
Jan zoon van Jan Jan Everts
Aert Franssen
de kinderen van Jan Dircks van Hees
Dierck en Henrick zoons van Jan Dirkcs van Hees
Metken dochter van Jan Dircks van Hees
Neesken dochter wijlen Jan Dircks van Hees
Eijlken dochter wijlen Jan Leenmans
Datering: 1616-1617
Pagina: scan 39 rechts
Plaats: Boxtel
Zie ook 40r
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.79&minr=12887808&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887901&miview=ldt
392.80 Index schepenprotocol Boxtel (392.80)
Dirck Adriaens
Adriana dochter van Jan Peter Avenioens
Gijsbertken weduwe van Willem Bartholomeeus
Arike weduwe van Adriaen Diercks de Bressere
Goossen Henricks
Cornelis Jans van Roij
Jan Mathijs Simons
Datering: 1618-1619
Pagina: scan 40 links
Plaats: Boxtel
Scan 40 rechts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887902&miview=ldt
Scan 41 links 1618-1619
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887903&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888332&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
Jan Aerts
Arieke de vrouw vn Arien Diercks de Bresser
de kinderen van Arien Dircks de Bresser
heer en meester Peter de Bresser, deken van kaptittel te Boxtel
Henrick Dircks de Bresser
Jaspaer Dircks de Bresser
kinderen van Lucas Dircks de Bresser
Willem Michiel van de Broeck
Jan Arien Everts
Metken weduwe van Aert Franssen
Agnes dochtere wijlen Jan van Hees
Dirck Janssen van Hees
Henrick Jans van Hees
Metken dochter van wijlen Jan van Hees
de erfgenamen van Aleijt dochter wijlen Jan Leenmans
de kinderen van Gijsbert Peters
Jan Peters
Hanrick Hanrick Reijnders
Gijsbert van de Velde, notaris en griffier in Den Bosch
Jutken dochter van Marten Wouters
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 53 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.85&minr=12888404&miview=ldt
392.85 Index schepenprotocol Boxtel (392.85)
...
Ariken weduwe van Adriaen Dircks de Bresser
...
Datering: 1624-1625
Pagina: scan 33 links
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.51&minr=13285433&miview=ldt
392.51 Index schepenprotocol Boxtel (392.51)
260 Jan en Dirck, zoons wijlen Adriaen Dircx de Bresser door Adriaen verwekt bij diens vrouw Ariken, verder Neesken dochter van Adriaen Dircx en genoemde Arijken, verder Henrick zoon van Geraert Franssen, als man van Henricxken, dochter van Adriaen en Arijken, verkopen aan ....
Datering: 31-10-1630
Pagina: 382r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121886&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
87 Aelken weduwe van Jan Henrick Jan Henricks als vruchtgebruikster van het bezit van wijlen deze Jan, daarin voor een helft, verder Jan en Dierck broers en zoons van wijlen Adriaen de Bresser door deze Adriaen verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken, verder Henrick Gerit Franssen die handelt voor genoemde Ariken als weduwe van Adriaen de Bresser, zijnde erfgenamen van Macharis zoon wijlen Jacop daarin voor de andere helft, hebben een deling gemaakt van het volgende bezit. ...
Datering: 23-01-1631
Pagina: 78r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121894&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
95 Jan en Dirck, broers en zoons wijlen Adriaen Dircks de Bresser verwekt bij diens vrouw Ariken, verder Henrick Gerit Franssen die voor genoemde Ariken handelt samen daarin voor een helft, verder Aert Jan Cornelis als man van Maijken dochter wijlenAdriaen Janssen door deze Adriaen verwekt bij wijlen diens vrouw Maijken dochter wijlen Henrick Jan Jacobs daarin voor de andere helft, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het navolgend bezit en rentes....
Datering: 14-02-1631
Pagina: 86r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel


https://proxy.archieven.nl/235/36FB900111B84DABBDFDE1B267DA5DB1
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
655 Jan de jonge zoon van Adriaen Dircks de Bresser en genoemde Adriana voor een vijfde deel, Dilis Jan Thijssen en Henrick Jan Henricks als voogden over het minderjarige kind van wijlen Jan Jan Mattijssen verwekt bij diens vrouw Neesken dochter vangenoemde Adriaen Dircks en Adriana en verder Jan Gerit Avenions als man van genoemde Agneeske voor een vijde deel, nog Jan Dircks zoon van Adriaen zoon van genoemde Adriaen Dircks en Adriana voor een vijfde deel, verder Jan Adriaens de oude zijn broer ook voor een vijfde deel, nog Roelof Andriessen en Jacop Gerits als voogden van de 2 minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Gerit Franssen verwekt bij diens vrouw Henricka dochter van genoemde Adriaen Dircks en Adriana, nog Hendrick Jan AndriesZantegoets als man van genoemde Henricka voor een vijfde deel, hebben een deling gemaakt van het bezit van hun ouders wijlen Adriaen Dircks de Bresser en diens vrouw Adriana dochter van Jan Peter Avenions. ...
Datering: 19-01-1636
Pagina: 262r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/D20B54C7DB9040DB9C3FACA6BBF36C41
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
655a [VERVOLG AKTE] Nog krijgt hij de schaapskooi om die binnen een jaar af te breken van de grond van Jan Ariens de jonge. ...
Datering: 19-01-1636
Pagina: 262r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/1D49539E92654739BC8530D7E58692F1
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
655b [VERVOLG AKTE 2] Nog de helft van een heiveld ...
Datering: 19-01-1636
Pagina: 262r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/FD6AEA3D12A34DDA8DCFB06AEF586CCA
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
656 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Jan Ariens de oude de helft van een stuk akkerland genoemd de Lange Streepen gelegen onder Tongeren in het Cleijn Vierdel, ...
Datering: 19-01-1636
Pagina: 266r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/E771D88C497C48AD99FEF9301852699A
657 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Dirck en Jan Ariens de jonge de helft van een stuk akkerland uit de vorige akkte genoemd de Lange Streepen gelegen onder Tongeren in het Cleijn Vierdel, ...
Datering: 19-01-1636
Pagina: 266r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/5CF233CED59D487EB9B26EF882ABF37C
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
658 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Dirxk en Jan Ariens de jonge een lopenzaad teulland gelegen in de Roont, genoemd de Hedzij,...
Datering: 19-01-1636
Pagina: 266v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/450E2237C39644618EC93BF82B065FC6
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
659 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Dirxk en Jan Ariens de jonge het derde deel van een hooibeemd gelegen onder Lennisheuvel, waarvan de kopers al de andere twee derde delen bezitten, ...
Datering: 19-01-1636
Pagina: 266v
Soort akte: Verkoop

Gehuwd met:

woman Ariken Jan Peter Avenjoens‏‎

Voor meer informatie: bertho@derikx.com