woman Petronella Mathijs "Perijn" Janssen‏‎

[Tekst]
TODO?

OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/A16529BBD85F4389BB35CA55E2928D63
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
44 ... Bijschrift: Heijlken Dielissen, mede optredend voor haar broer Jan Delisen, en voor de kinderen van Dielis Delissen, Teunis Jan Gijsberts als man van Pereijn Thijssen en Luijcas Willems als man van Dielken Thijssen, ieder voor zichzelf en mede optredend voor hun andere zussen, Peter Gerits als man van Maria dochter van Gerit Hendrix als getrouwd geweest met Aeltien Delisen, voor henzelf en mede optredend voor hun broer Teunis Gerrits, Margrita Delissen voor haarzelf en mede optredend voornhaar dochter Maijken en zoon Delis, ... acrum: 06-01-1695. ...
Datering: 11-05-1680
Veghel

Ondertrouwd ‎28 okt 1690 Veghel
Gehuwd ‎19 nov 1690 Veghel
[tekst]
Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/89b345ea-4edf-2b71-da56-50d92bff7a41
Trouwen 1679-1708 Gemeente Veghel Archiefnummer 1457 Inventarisnummer 8
Page 107 of 297 - 1457_008_054_R
" ... Anthonus Jan gijsberts jong man out ses en dertig jaer geassisteert met jan hendrix van dooren ende petronella matthijssen geboortig van ??? jonge dogter out vijf en dertig jaer geassistert met jan hendrik matthijssen, "
"Actum veghel agten twintig dage der maant van october deses jaer sestienhondert en negentig '
"Actum veghel negentien dagen der maand november deses jaers sestienhondert et negentig"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
Gezin 1942
01-11-1691 JACOBA ANTONIUS JOANNES GIJSBERTUS PETRONELLA MATHIAS 1942 SIMON FREDERICI HEIJLWIGIS HUBERTI
28-07-1695 MATHIAS ANTONIUS JOANNES GIJSBERTUS PETRONELLA MATHIAS 1942 JOANNES THEODORI JOANNA JOANNES PETRI-UDEN

Huwelijk niet gevonden in index BHIC (Sep2020).
(15 jaar gehuwd) met:

man Antonius Joannis Gisbertus‏‎
Gedoopt ‎13 dec 1646 Veghel
[tekst]
Zie doop zoon Matthias:
Getuige Joanna Joannis Petri uit Uden; tante van het kind van vaderskant.

Zie huwelijk - 36 jaar dus geboren rond 1654

Doopgetuigen:
Jacoba: Simon Frederici & Heijlwigis Huberti & Maria Theodori & Wilhelmus Henrici
Matthias: Mechtildis Wilhelmi & Gerardus van Orten & Joannes Theodori & Joanna Joannis Petri

Niet gevonden in index BHIC Veghel
Niet gevonden in oudzijtaart bij Bredenrode noch Gijsberts

Waarom:
- Zie akte in R94 van 07-06-1706 "Petronella Hendricks, weduwe van Antonij soone Jan Gijsberts, verwekt bij Jacomina Gerrit Stoven," (NB Partoniem "Hendricks" incorrect - in gerefereerd Testament staat het correct!)s
- Moeder Jacomijn overlijdt in 1690 - dochter geboren in 1691 vernoemd naar haar.
- Echter leeftijd genoemd bij huwelij klopt niet.
- Doopgetuige 'Wilhelmus Henrici' is mogelijk de echtgenoot van zus Joanna.

BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2216460000%22,%2216469999%22%5D,%22d%22:%221646%20-%201646%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22alardi%22,%22search_t_voornaam%22:%22antonius%22,%22search_s_type_title%22:%22kind%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Dopeling Antonius Joannis Gisberti Alardi
Vader Joannes Gisberti Alardi
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Guilielmus Gerardi Stouen & Gerarda Gisberti Alardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-12-1646 <== WIJKT AF VAN HUWELIJKS LEEFTIJD
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 148-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
13-12-1646
ANTONIUS
Vader: JOANNES GIJSBERTUS ALARDUS
Moeder: JACOMINA GERARDUS
Gezin: 786
Getuigen: GUILIELMUS GERARDI STOVEN GERARDA GISBERTI ALARDI

Ouderlijk gezin:
Jacoba: Joannes Gisberti vader 02-05-1641 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Gisbertus: Joannes Gisberti vader 02-05-1641 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Mechtildis: Joannes Gisberti vader 04-04-1643 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Laurentius: Joannes Gisberti vader 16-02-1645 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Antonius: Joannes Gisberti Alardi vader 13-12-1646 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Laurentius: Joannes Gisberti vader 20-04-1649 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Joannes: Joannes Gisberti vader 10-08-1651 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Theodorus: Joannes Gisberti vader 10-02-1654 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Maria: Joannes Gisberti vader 18-11-1655 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Joanna: Joannes Gisberti vader 15-01-1658 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.

==========
Doopgetuige Simon Frederici zie BHIC - gehuwd met Maria Henrici Bosch
Doopgetuige Heijlwigis Huberti zie BHIC - gehuwd met Dirck Jansen of Arnoldus Nicolai
Doopgetuig Mechtildis Wilhelmi zie BHIC - gehwud met Nicolaus Petri of Cornelius Rolandi

Overleden ‎7 jan 1706 Veghel
[tekst]
Testament opgemaakt op 30-12-1705

Echtgenote hertrouwd 14-02-1708

BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2217060000%22,%2217069999%22%5D,%22d%22:%221706%20-%201706%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22gisberti%22,%22search_t_voornaam%22:%22antonius%22,%22search_s_type_title%22:%22overledene%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Overledene Antonius Joannis Gisberti
overleden op 07-01-1706 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 365-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

"Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc"
R94, fol. 375
7-1-1706 Teunis Jan Gijsberts in de Straat
laat nae vrou en kinderen
‎, ongeveer 59 jaar
[Tekst]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/A16529BBD85F4389BB35CA55E2928D63
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
44 ... Bijschrift: Heijlken Dielissen, mede optredend voor haar broer Jan Delisen, en voor de kinderen van Dielis Delissen, Teunis Jan Gijsberts als man van Pereijn Thijssen en Luijcas Willems als man van Dielken Thijssen, ieder voor zichzelf en mede optredend voor hun andere zussen, Peter Gerits als man van Maria dochter van Gerit Hendrix als getrouwd geweest met Aeltien Delisen, voor henzelf en mede optredend voor hun broer Teunis Gerrits, Margrita Delissen voor haarzelf en mede optredend voornhaar dochter Maijken en zoon Delis, ... acrum: 06-01-1695. ...
Datering: 11-05-1680
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097841&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
150 Willem Hendricx van Vechel als man van Jenneken Jan Gijsberts verpacht voor 6 jaren aan Anthonij Jan Gijsberts 'een huijs, hoff, schuer ende esthuijs, mitsgaders een weij ende hoijlant, gelegen op de Watersteegde ende alhier in de Straet', zoalsvoornoemde Anthonij gebruikt. ...
Datering: 26-08-1690
Veghel

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/R94%20(1699-1709).docx
Veghel – inv. nr. R94 (1699-1709)
Regesten door Martien van Asseldonk
.
Veghel R94 fol. 315-318 Akte 101 Testament 30-12-1705
Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verschenen Anthonis Jan Gijsberts, 'sieck te bedde leggende', en zijn vrouw Petronella Matthijsen, 'gesont van lighaem', om hun testament op te maken.
...

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/R94%20(1699-1709).docx
Veghel – inv. nr. R94 (1699-1709)
Regesten door Martien van Asseldonk
.
Veghel R94 fol. 360-364 Akte 118 Deling 07-06-1706
Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verschenen:
? Cornelis Ariens, getrouwd geweest met Maeijken Gerit Stovem, geassisteerd door Rover Janssen van Groenendaal als man van Jenneken Cornelis Ariens, en Jan Peter Huijberts als man van Ariaentien Cornelis Ariens, 'sijne respective swagers',
? Aeltien Amelissen van Dieperbeeck weduwe van Willem Gerrit Stoven, geassisteerd door Gerit Stoven, 'haren soon', en Claes Peters van Valderen als man van Megtelt Stoven, 'hare dogter', en
? Petronella Hendricks, weduwe van Antonij soone Jan Gijsberts, verwekt bij Jacomina Gerrit Stoven, 'uijt kragte van testamente haer van haren man zalliger meester gemaeckt in dato den 30en december 1705.
...
Petronella Hendricks, weduwe van Antonij Jan Gijsberts krijgt toebedeeld het 1/6 deel 'in den gemelte beunder, groot drie loopense', gelegen op de Watersteegt, 'waer bij dit selve lot van oudts is competerende ende hare man zalliger van sijne oudersis aangecomen drie gedeeltens, maeckende te samen voor hare contingent vier parten, gelegen dese vier gedeeltens aen malkanderen'
...

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863910&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
274 ... gelegen ... , de erfgenamen van Theunis Jan Gijsen. ... te betalen met de erfgenamen van Anthonis Jan Gijsen ...
Datering: 30-09-1711
Veghel

ECHTGENOTE HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13120945&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
48 Perijna Matijs Jans, eerst weduwe van Tonis Jan Gijssen en met assistentie van Antonij Hendrik van Beek haar tegenwoordige man verklaart wettelijk en erfelijk te transporteren aan haar dochter Jacomijna in eerste huwelijk haar tochtrecht van een huis, hof, boomgaard, schuur etc. in de straat naast de rivier de Aa.
Datering: 30-04-1729
Pagina: 68
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13120947&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
50 Willem Engelenberg heeft een huis en land te Veghel achter de molen erfelijk en wettelijk verkocht aan Jacomijna Tonis Jan Gijssen vrouw van Willem Fransen Doorleijers ten erfrecht en aan Perijna weduwe Tonis Jan Gijsen haar moeder.
Datering: 30-04-1729
Pagina: 70-71
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

HAAR ENIGE DOCHTER
https://proxy.archieven.nl/235/6BFD7114C6A7469E82453504456F0299
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
288 Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen verklaart haar actie, recht en toezeggingen haar als langstlevende is competerende in een huis, schop, hof, boomgaard en aanliggende gestaan achter den molen bij deze over te geven aan haar enige dochter Jacomijna getrouwd met Willem Frans Doorleijer, wonende tot Schijndel.
Datering: 4-7-1741
Pagina: 416-417
Soort akte: Overdracht
Plaats: Veghel

Kinderen:

1.
woman Jacoba Antonius Jan Gijsen "Jacomijn" Bredenrode‏
Gedoopt ‎1 nov 1691 Veghel
[tekst]
Zie akte 50 van 30-04-1729: "Jacomijna Tonis Jan Gijssen vrouw van Willem Fransen Doorleijers ten erfrecht en aan Perijna weduwe Tonis Jan Gijsen haar moeder"
Zie akte 288 van 4-7-1741: ouders: "Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen"

Zie huwelijk - 25 jaar afkomstig uit veghel - dus geboren rond 1690.

Doopgetuigen:
Antonet: Franciscus Joannis Ariens & Petronella Antonii Brederode
Francisca: ornelius Scenkels & Gertrudis Francisci Joannis Adriani & Joanna Egidii van den Ecker & Matheus Willebrordi
Joanna: Henricus Gerardi van den Heuvel & Matheus Wilberts & Maria Rudolphi Ariens
Francisca: Joannes Anthonii Voets & Anthonius Henrici Verbeek & Adriana Jacobi van Kessel
Getrudis: Joannes Aert Portiers & Johanna Deelis van den Acker
Joannes: Gerardus Wilhelmi Gerardi & Petronilla Verbeeck
JM:Jacobus van Kessel & Allegonda van Deursen
Petronilla: Joannes Jansen Ariaens & Aegidia (vulgo Dielke) Luijken
Eli: Peter Henrici Peters & Jacoba Cornelii van Orten
JM: Aegidius van d' Ecker & Ida Petri

BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2216910000%22,%2216919999%22%5D,%22d%22:%221691%20-%201691%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22joannes%22,%22search_t_voornaam%22:%22jacoba%22,%22search_s_type_title%22:%22kind%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Kind Jacoba Joannes
Geslacht Vrouw
Datum doop 01-11-1691
Plaats doop Veghel
Vader Antonius Joannes
Moeder Petronella N.N.
Getuige Simon Frederici
Getuige Heijlwigis Huberti
Getuige Maria Theodori
Getuige Wilhelmus Henrici
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 104v
Religie RK

[Tekst]
PATRONIEM EN MOEDER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13120947&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
50 Willem Engelenberg heeft een huis en land te Veghel achter de molen erfelijk en wettelijk verkocht aan Jacomijna Tonis Jan Gijssen vrouw van Willem Fransen Doorleijers ten erfrecht en aan Perijna weduwe Tonis Jan Gijsen haar moeder.
Datering: 30-04-1729
Pagina: 70-71
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/6BFD7114C6A7469E82453504456F0299
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
288 Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen verklaart haar actie, recht en toezeggingen haar als langstlevende is competerende in een huis, schop, hof, boomgaard en aanliggende gestaan achter den molen bij deze over te geven aan haar enige dochter Jacomijna getrouwd met Willem Frans Doorleijer, wonende tot Schijndel.
Datering: 4-7-1741
Pagina: 416-417
Soort akte: Overdracht
Plaats: Veghel
2.
man Matthias Antonius Jan Gijsen Bredenrode‏‎
Gedoopt ‎28 jul 1695 Veghel
[tekst]
BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2216950000%22,%2216959999%22%5D,%22d%22:%221695%20-%201695%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22joannis%22,%22search_t_voornaam%22:%22matthias%22,%22search_s_type_title%22:%22kind%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Dopeling Matthias Antonii Joannis
Vader Antonius Joannis
Moeder Petronella N.N.
Getuige Mechtildis Wilhelmi
Diversen: namens getuige 4
Getuige Gerardus van Orten
Diversen: namens getuige 2
Getuige Joannes Theodori
Getuige Joanna Joannis Petri
Diversen: uit Uden; tante van het kind van vaderskant
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-07-1695
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 7-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎30 mrt 1716 Veghel
[tekst]
Komt niet terug als doopgetuige bij een van de tien kids van zijn zus.

BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2217160000%22,%2217169999%22%5D,%22d%22:%221716%20-%201716%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22brederoo%22,%22search_t_voornaam%22:%22mathias%22,%22search_s_type_title%22:%22overledene%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Overledene Mathias Antonii Brederoo
overleden op 30-03-1716 te Veghel.
Diversen: ongehuwd, met een mes vermoord
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 375-16
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 20 jaar


2e huwelijk
woman Petronella Mathijs "Perijn" Janssen‏‎


Gehuwd (religieus) ‎14 feb 1708 Veghel
[tekst]
Paar genoemd in akte 48 van 30-04-1729: "Perijna Matijs Jans, eerst weduwe van Tonis Jan Gijssen en met assistentie van Antonij Hendrik van Beek haar tegenwoordige man"

BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2217080000%22,%2217089999%22%5D,%22d%22:%221708%20-%201708%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22beeck%22,%22search_t_voornaam%22:%22antonius%22,%22search_s_type_title%22:%22bruidegom%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Bruidegom Antonius Henrici van Beeck
Bruid Petronella N.N.
Eerdere man Antonius Joannis Gisberti <===
Getuige Arnoldus Adriani Olislagers & Michael Ginster
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 14-02-1708
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 274-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
(ongeveer 26 jaar gehuwd) met:

man Anthonius Hendrik van Beek‏‎
Overleden ‎27 mei 1734 Veghel
[tekst]
BHIC:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2217340000%22,%2217349999%22%5D,%22d%22:%221734%20-%201734%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22beeck%22,%22search_t_voornaam%22:%22antonius%22,%22search_s_type_title%22:%22overledene%22,%22search_t_plaats%22:%22*Veghel*%22%7D%7D
Overledene Antonius Henrici van Beeck
overleden op 27-05-1734 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 394-17
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
Akte bevat geen extra info.

Geen kids gevonden in index BHIC (Sep2020).
Geen kids in index oudzijtaart bij Beek.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com