man Jan Peter Kiebooms‏‎

Gehuwd
[tekst]
Paar genoemd in akte 363. 1592 april 8.
met:

woman Geertruyt Niclaes Jasper Blanckers‏‎

[Tekst]
822-Schepenbank-Moergestel-invnr-300.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 300, Protocol, 1583-1593
Oisterwijk, 16 juli 2009, Wim de Bakker
363. 1592 april 8 822.Sch.Mgt,R.300,163v-1
Niclaes Jaspar Embert Roosen als wedn w. Marye zijn eerste hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck alle versterf [164r] van w. Cornelie zijn voordochter en van Heilwige huere zustere noch aenbesterven zoude mogen in alle moeders erfgoederen zowel binnen alsbuyten Gestell leg et her suppt Jannen z.w. Peeter Kiebooms als man van Geertruyts zijn wittige hvr d. Niclasen voors. zijnen zwager actum viij aprilis 1592 scabini Gillze et Mutsarts
.
364. 1592 april 8 822.Sch.Mgt,R.300,164r-1
Jan z.w. Peeter Kiebooms man van Geertruyt zijn wittige hvr d. Nicolasens Jaspaer Embert Roosen heeft hem bedanct goeder momboerdye van Nicolasen zijnen sc hoonvader voors. - datum et scabini ut supra
.
365. 1592 april 8 822.Sch.Mgt,R.300,164r-2
Jan z.w. Peeter Kiebooms man van Geertruyts zijn witt. hvr d. Nicolaes Jaspar Embert Roosen dmaw Marye zijn eerste hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck
...
welke erven Geertruden en haar zusteren van Marye henne moedere aenbestorven in deelbr. Gestel 26-1-1584 en de voors. Geertruyt van Cornelia haar zuster ook eensdeels aanbestorven ende hem Jan bij Nicolasen zijnen schoonvader huyden des daechs opgedragen - leg et her. vendt. et suppt Lijsbetten d.w. Adriaen Joost Verdonck met Daniel Jan die Bresser haeren wittigen man en momb. [164v] uitgenomen eruit te blijven vergelden ...

Mogelijk: TURNHOUT!

1598_RA145a1598.pdf
R.A. Oirschot, boek 145-A, periode 1 januari 1598- 31 december 1598 - J. Toirkens
180
De geachte Wouter van Elmpt, schout van Oirschot als man van Catherijna dochter van wijlen Jacques Cheris, die hier samen zijn verschenen, hebben samen machtiging gegeven aan Adriaen van der Biestraten, burger van de stad Turnhout om namens hen voorschepenen aldaar te Turnhout te verschijnen en aan Jan van den Kieboom en diens vrouw Geertruit een akker over te dragen groot ca. 7 lopenzaad genoemd het Loockeren Bosch, gelegen in Turnhout onder de Buenders zij op de Savelputten, ...
Datum 31 maart 1598

Voor meer informatie: bertho@derikx.com