man Gerit Goorts‏‎

[Tekst]
Gerit Goorts x Catelyn
- Henrick
- Lysken x Peter Jan Aertssen van der Mee
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999008&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
45 Henrick Gerit Goorts en Peter Jan Aertssen van der Mee als man van Lysken, zus van voorschreven Henrick, allebei kinderen van Gerit Goorts, verwekt bij zijn vrouw Catelyn, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader en moeder.
Henrick Gerit Goorts krijgt toebedeeld een 'huijs, hoff, boomgaert metten aengelegen lande ende poterijen daer toe behorende, hier inne gereserveert enige jonge oeft boomen, wesende acht oft thien int getal', gelegen ontrent de Havelsche capelle, rontsom in de gemeijnte van Vechel. ...
Ook 'een stuck lants genoempt 't Padstuck, groot ontrent een Bosch sestersaets met noch de Corte Stucxkens ende een hoijbeemptken genoempt het Voeijermaetken'. ...
Peter Jan Aerts krijgt toebedeeld 'een stuck lants genoempt Hanricx Hooffen', geegen aent Havelt ...
Datering: 12-04-1624

Huwelijk/ Relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
man Hendrick Gerarts Goijarts‏
Overleden ‎28 nov 1673 Veghel
[tekst]
Erfdeling akte 367 van 29-12-1673

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
270 30-11-1673 Henricus Gerardi Godefridi
Senex, m.s.
Oud, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 96 28-11-1673 Hendrick Gerits aent Havelt Laet achter kinderen

BHIC:
Overledene Henricus Gerardi Godefridi
overleden op 30-11-1673 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding
RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 295-37
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Begraven ‎30 nov 1673 Veghel
[Tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Kapelhof/Kapelhof%20percelen.pdf
Rekonstruktie van Veghel, Martien van Asseldonk
KAPELHOF
Perceel nr. 12
Volgens R55, fol. 493 (29-9-1673) waren de kinderen en erfgenamen van Handrick Gerart Govers en Marij:
- Gort
- Gerart
- N.N., getrouwd met Thijs Laemers <== Helena
- Jan
- N.N., getrouwd met Antonis Laembers <== Catharina
- Peter

ERFDELING OUDERS:
Gerit Goorts x Catelyn
- Henrick
- Lysken x Peter Jan Aertssen van der Mee
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999008&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
45 Henrick Gerit Goorts en Peter Jan Aertssen van der Mee als man van Lysken, zus van voorschreven Henrick, allebei kinderen van Gerit Goorts, verwekt bij zijn vrouw Catelyn, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader en moeder.
Henrick Gerit Goorts krijgt toebedeeld een 'huijs, hoff, boomgaert metten aengelegen lande ende poterijen daer toe behorende, hier inne gereserveert enige jonge oeft boomen, wesende acht oft thien int getal', gelegen ontrent de Havelsche capelle, rontsom in de gemeijnte van Vechel. ...
Ook 'een stuck lants genoempt 't Padstuck, groot ontrent een Bosch sestersaets met noch de Corte Stucxkens ende een hoijbeemptken genoempt het Voeijermaetken'. ...
Peter Jan Aerts krijgt toebedeeld 'een stuck lants genoempt Hanricx Hooffen', geegen aent Havelt ...
Datering: 12-04-1624

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999015&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
52 Seger Aert Donckers en Henrick Gerit Goorts 'hebben met malcanderen veraccoirdeert ende omgeleecht in eenre erffmangelinge die de voorschreven Seger ende Hanrick bekennen mids desen gedaen te hebben, tusschen eenen hoijbeempt ende een eusselvelt beijde gelegen binnen de prochie van Vechel, den voorschreven hoijbeempt gelegen achter het Akert, jaerlijcx was rijdende tegens erffenisse Henrick Gerit Goorts voorschreven ...
Welk goed Zeger gekocht heeft van Jan Hermans, en waarvan Seger afstand doet ten vehoeve van Henrick.
Henrick Gerit Goorts doet afstand van 'alsulcken eusselvelt', dat Hanrick van zijn ouders geërfd heeft, gelegen 'ontrent de Lanckveltsche eusellen' ...
Datering: 29-05-1624
Zie ook 51

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999169&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
206 Deze akte is doorgestreept.
Henrick Gerit Goorts heeft beloofd te betalen aan Thonis Henricx en Jan Vredericx, 'als kerckmeesteren der prochiekercke van Vechel, ende dat tot behoeff ende reperatie der voirschreven kercke' een erfcijns van 4 Carolus gulden. De erfcijns wordt betaald uit 'een stuck hoijbempts' gelegen achter Ham ...
Datering: 27-02-1626

ECHTGENOTE volledig:
https://proxy.archieven.nl/235/4B8DC892AEDC453196983380B0C9E716
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
12 Meriken dochter van Jan Henrick Thonis van Rijsingen, geassisteerd door haar man Henrick Gerit Goortssen heef vernaarderd de helft in een 'huijs, schuer ende hoff metten aengelegen lande ende erffenisse', zoals Henrick Peters Verdussen en Claes Jan Claes hebben gekocht van de erfgenamen en kinderen van Daendel Thonis van Rijsingen, zoals 'bij seeckere verkoopcedulle bij schepenen in Vechel is geschiet ende bij seeckere transpoirt ende opdrachte daer van voor schepenen binnen Tsertogenbosscheis gepasseert'. ...
Datering: 11-01-1627

ZYNS HUYSVROUWEN VADER: "Jan Henrick Thonis van Rijsingen"
https://proxy.archieven.nl/235/C2338A0D1BAF492E819573635C2A75F0
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
42 Henrick soone Arien Gerit Goossens en Henrick Gerit Goortss hebben tegen elkaar geruil 'seeckere gonden van erven'. Henrick Gerit Goortss zal hebben 'een stuck eckerlants', groot ontrent 3 lopensaet, gelegen in de Akertsche thiende ...
Ook het 1/4 deel in het voorschreven 'huys ende erffenisse', zoals Henrick Gerits dat heeft gekocht van Jan Henrick Thonis van Rijsingen, 'zyns huysvrouwen vader', zoals blijkt uit het schepenprotocol van 01-02-1627, ...
Datering: 03-03-1627

BROER? (Geen Claes bij erfdeling ouders)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942801&miview=ldt
7700.39 Index schepenprotocol Veghel (7700.39)
121 Deze akte is doorgestreept.
Henrick Gerit Goorts heeft verklaard 200 Carolus gulden schuldig te wezen aan Claes Gerit Goorts voor geleend geld.
Datering: 01-02-1628

KIDS VAN ZUS LIJSKEN VERKOPEN:
https://proxy.archieven.nl/235/4C6461E8E5B64F8C8BEA1E8F8041B0D9
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
81 Dirick Baltussen als man van Geritken, en Peter Henrickx als man van Lijsken dochter van Peter Jan Aertssen van der Mee, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goorts de helft van 'eenen acker lants', genoemd den Kesselecker, groot ontrent 3 1/2 lopensaeten, gelegen aent Havelt ...
Datering: 04-02-1641

https://proxy.archieven.nl/235/13F48859732B4E7DA8E67A5A9B5A70A2
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
271 Hendrick Jan Jacops heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goorts de helft van 'twee hoij beempdekens', waarvan de andere helft toebehoort aan Thonis Jan Diericx van Erp, gelegen aen het Bloemegath...
Datering: 07-02-1645

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195021&miview=ldt
7700.66 Index schepenprotocol Veghel (7700.66)
56 Anneken, 'bejaerde dochter' van Gerart van Deurssen, geassisteerd door Matijs Wouters, 'haren oom', heeft 'mont tegen mont vercocht ende op een verhogen in laten setten' door Henrick Gerit Goorts het 1/4 deel in 'een huijs, hoff, boomgaert ende aengelegen lant', groot ontrent 2 lopensaten, gelegen op Ham ...
Datering: 01-10-1661

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289829&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
134 Anneken, 'bejaerde dochter' van Geraert van Deurssen, geassisteerd door haar oom Matijs Wouters, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goorts het 1/4 deel in 'eenen huijs, hoff, boomgaert ende aengekegen lant', groot ontrent 2 lopensaten, gelegen op Ham ...
Datering: 03-10-1661

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289883&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
188 Jan Goorts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goorts 'zeecker drie gedeelten in een huijs, hoff, boomgaert ende aengelegen lant', groot ontrent int geheel 2 loopensaten, gelegen op Ham ...
Datering: 03-02-1662

VOOGD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195350&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
154 Henrick Geritt Goortsen en Thijs Jacob Thijssen zijn aangesteld als voogden over de 4 minderjarige kinderen van Geritt Henricx, verwekt bij zijn vrouw Aelken Delissen, en leggen daartoe de eed af. ...
Datering: 16-11-1667

Handrick Gerart Govers (saliger) x Marijken
- Gordt
- Geraert
- N.N. x Thijs Laemers
- Jan
- Antonis Laembers van de Veen
- Peter
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815143&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
367 'Erfscheydinghe ende deijlinge tusschen de kijnderen ende erffgenaemen van Handrick Gerart Govers saliger' en zijn vrouw Marijken.
Gordt Hendrick Gerarts krijgt toebedeeld een 'huijs, hoff met de schop ende de hoff, bomgaert ende aengelegen landt, potterijen ende gerechticheden, geleghen aen het Havelt, in de Tillaersse tiende, ronsom in de gemeijntte, ende daer jaerlijckx wt te vergelden seven stuijvers aen de costerije ofte den ghenen daer toe gerecht seijnde'. ...
Geraert soone Handrick Gerardts krijgt toebedeeld 'eenen acker tuellans gemeijndelijck genoemt den Kesselacker', groot ontrent 6 lopensaetten. ...
Thijs Laemers krijgt toebedeeld 'eenen acker lans ende weijlant gemeijnelijck genoemt de Ortsse Hoeve, groot ontrent seven lopesaetten' ...
Jan Handrick Gerarts krijgt toebedeeld 'weijlant ende heijlant, de afterste halve hoeve, groot ontrent seven lopesaetten' ...
Antonis Laembers van de Veen krijgt toebedeeld 'den schuere met eenen acker lans, gemeijnelijck genoemt Handrickx Hoff', groot ontrent drie lopesaetten' ...
Peter Handrick Gerarts krijgt toebedeeld 'het heytvelt met een lodt in Lijs Lonis erve', groot ontrent vier lopesaetten' ...
Datering: 29-12-1673
2.
woman Lijsken Gerats Goijart Goorts‏

[Tekst]
ECHTGENOOT OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999086&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
123 Aert zoone Jan Aerts van der Mee, Dirick Claessen als man van Geertruijt, Peter Martens als man van Lijsken, Jan Aerts den Ouden en Willem Ariens als voogden over de minderjarige kinderen, Peter Jan Aerts van der Mee, bij Lijsken dochter van Gerit Goorts, allen kinderen van Jan Aerts van der Mee, verwekt bij zijn vrouw Meriken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen Jan Aertssen van der Mee en zijn vrouw. ...
Jan Aerts den Ouden en Willem Ariens, als voogden over de minderjarige kinderen van Peter Jan Aerts van der Mee, krijgen toebedeeld een 'stuck ackerlants genoempt de Colck met zyne gerechticheijt ende dependentien van dijen', groot ontrent 5 loopensaet, gelegen ontrent den Biesen oft Creijtenborch ...
Datering: 28-04-1625

https://proxy.archieven.nl/235/3C3C088C6A3744B09F24FB68AEB26E45
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
77 Deze akte is doorgestreept.
Jan Aertssen den Ouden en Willem Ariens als voogden over de minderjarige kinderen van Peter Jan Aerts van der mee hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 28-06-1627

https://proxy.archieven.nl/235/FC18E14D3B644BEAB8FD8D34AB70CE90
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
78 Deze akte is doorgestreept.
... Met de opbrengst de twee voorschreven renten hebben de voorschreven voogden ten behoeve van de minderjarige kinderen een rente afgelost die Henrick Henricxen Houbraecken beurde uit goed toebehorende aan de voorschreven minderjarige kinderen van Peter Jan Aertssen van der Mee. ...
Datering: 28-06-1627

VERKOCHT AAN BROER VAN LIJSKEN
https://proxy.archieven.nl/235/4C6461E8E5B64F8C8BEA1E8F8041B0D9
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
81 Dirick Baltussen als man van Geritken, en Peter Henrickx als man van Lijsken dochter van Peter Jan Aertssen van der Mee, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goorts de helft van 'eenen acker lants', genoemd den Kesselecker, groot ontrent 3 1/2 lopensaeten, gelegen aent Havelt ...
Datering: 04-02-1641

Voor meer informatie: bertho@derikx.com