man Henrick Jacops‏‎

[Tekst]
Henrick Jacops (wijlen) x Annen
- Anna x Jan Henrick Petes
- Luijtgen x Antonis Henrick Joordens
- Symon (wijlen) x Willemken Jan Willems
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351343&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
484 Jan soone Henrick Petes man van Anna, Antonis Henrick Joordens man van Luijtgen, dochteren van wijlen Henrick Jacops verweckt by Annen synre huijsvrou, Jan Willem Janssen ende Arien Martens momboiren van de onmundige kynderen van wijlen Symon Henrick Jacops verweckt by Willemken dochter Jan Willems syne huijsvrou, scheiding en deling, ...
Datering: 1600-1605
Zie 485
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351344&miview=ldt
11 mei 1605

Henrick Jacops
- Adriaen (overleden - erfeganamen van)
- Luijtgart x Antonis Henrick Jordens (overleden)
- Symon
-- Jan
-- Cataryna x Jan Matijs Janss.
-- Anneken x Henrick Gerits van Dijck
-- Henricxken x Henrick Aelberts (overleden)
- Anneken x Jan Henrick Peeterss.
-- Hester (momboiren Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss.)
- Anneken x Jan Luijcas Janss. (sijn ierste huysvrou)
-- Jan (onmundig)
-- Mariken (onmundig)
Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel
.
https://proxy.archieven.nl/235/4BC03B20BEC74195947855D6B7933092
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
224 Ardt Janss. Verhaigen en Adam Gerits van Gerwen schepenen, Luijtgart dochter Henrick Jacops naegelaten wedue Antonis Henrick Jordens , Jan zoone Symon Henrick Jacops, Jan Matijs Janss. man van Cataryna, Henrick Gerits van Dijck man van Anneken beyde dochteren Symon Henricx vs., Henricxken dochter Symon Henricx naegelaten wedue wijlen Henrick Aelberts, Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss. momboiren van Hester dochter van Jan Henrick Peeterss. verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel, Jan Luijcas Janss. met Jan ende Mariken zyne onmundige kynderen verweckt by Anneken dochter Henrick Jacops vs. sijn ierste huysvrou, alle erffgenamen wijlen Adriaen Henrick Jacops, scheiding en deling
Datering: 1615-1619

Huwelijk/ Relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
woman Anna Henrick Jacops‏
Overleden ‎± 1610
[tekst]
Laaste kind gedoopt 14-09-1608.
Echtgenoot hertrouwd 06-10-1612.

ABT1610

[Tekst]
EERSTE ECHTGENOOT: Jan Henrick Peeterss
https://proxy.archieven.nl/235/D1D29F0BC1F341E9AE69734CA01D517E
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
206 12 october 1618, ... Peter Henrick Peeterss. ende Arien Martens momboiren van Heesken onmundige dochter wijlen Jan Henrick Peeterss. verweckt bij Anna dochter Henrick Jacops, Jan Lucas Janss. vader van sijn twee onmundige kijnderen verwdckt bijAnna, authorisatie verleent dd. 19 april 1618, vercocht, ...
Datering: 1615-1619

Henrick Jacops
- Adriaen (overleden - erfeganamen van)
- Luijtgart x Antonis Henrick Jordens (overleden)
- Symon
-- Jan
-- Cataryna x Jan Matijs Janss.
-- Anneken x Henrick Gerits van Dijck
-- Henricxken x Henrick Aelberts (overleden)
- Anneken x Jan Henrick Peeterss.
-- Hester (momboiren Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss.)
- Anneken x Jan Luijcas Janss. (sijn ierste huysvrou)
-- Jan (onmundig)
-- Mariken (onmundig)
Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel
.
https://proxy.archieven.nl/235/4BC03B20BEC74195947855D6B7933092
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
224 Ardt Janss. Verhaigen en Adam Gerits van Gerwen schepenen, Luijtgart dochter Henrick Jacops naegelaten wedue Antonis Henrick Jordens , Jan zoone Symon Henrick Jacops, Jan Matijs Janss. man van Cataryna, Henrick Gerits van Dijck man van Anneken beyde dochteren Symon Henricx vs., Henricxken dochter Symon Henricx naegelaten wedue wijlen Henrick Aelberts, Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss. momboiren van Hester dochter van Jan Henrick Peeterss. verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel, Jan Luijcas Janss. met Jan ende Mariken zyne onmundige kynderen verweckt by Anneken dochter Henrick Jacops vs. sijn ierste huysvrou, alle erffgenamen wijlen Adriaen Henrick Jacops, scheiding en deling
Datering: 1615-1619

EERSTE ECHTGENOOT : Jan Henrick Peeterss
https://proxy.archieven.nl/235/B06B4546F09447B7B7845782C79B9263
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
229 Antonis Jordens anno 1599, Henrick Willems borgemeester, Tonis Henricx, Marten Arien Martens, Heesken dochter Jan Henrick Peeters verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, 16 february 1619, ...
Datering: 1615-1619
2.
woman Luijtgart Henrick "Luijtgen" Jacops‏‎

[Tekst]
HUWELIJK NIET INGEVOERD - TE WEINIG DATA

ECHTGENOOT: Antonis Henrick Joordens
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351343&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
484 Jan soone Henrick Petes man van Anna, Antonis Henrick Joordens man van Luijtgen, dochteren van wijlen Henrick Jacops verweckt by Annen synre huijsvrou, Jan Willem Janssen ende Arien Martens momboiren van de onmundige kynderen van wijlen Symon Henrick Jacops verweckt by Willemken dochter Jan Willems syne huijsvrou, scheiding en deling, ...
Datering: 1600-1605
Zie 485
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351344&miview=ldt
11 mei 1605

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/F22266A726EC4D7A828F7ACBACE94D49
7603.9 Index schepenprotocol Dinther (7603.9)
97 Jan Wijnen verklaart ook dat hij van de gedaagde mondeling de *commisiie* (opdracht) heeft ontvangen.
Jan Joosten, aanlegger, verklaart dat hij aan gedaagde een mud rogge schuldig was die hij heeft betaald, maar dat hij verder niets meer heeft af te rekenen.
ten huize van Jan Wijnen zal er daar door deze Jan Wijnen en Lambert Henricks een samenkomst zijn over het geschil op straffe van een zilveren Philipsdaalder
Jan Joost Spierincx, aanlegger
Henrick Cost Otten, gedaagde
Jan Joost Henricks, gedaagde
sr. Joost van Hedickhuijsen, drossaard als aanlegger
Dierck Jan Dirick Pennincx, gedaagde
Luijtken weduwe van Anthonis Henrick Jordens als dochter van Henrick Jacobs verwekt bij Anna, aanlegster (er is sprake van een schepenbrief Schijndel d.d. 25 september 1594)
Peter Henrick Peters, gedaagde
Datering: 1613-1625

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/25746D99868A43E4BA42340DC8449C51
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
226 Luijtgart dochter Henrick Jacops wedue Antonis Henrick Jordens, Wouter Lamberts, wedue Willem van den Auwenhuijs, weduwe Jacop Pennincx, grontchijns, 1 ½ pont paijmentns aen een mannengasthuijs binnen den Bosch
Datering: 1615-1619

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/05EF6D2C15AB45FF871F80391B0C1030
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
227 een pont paijments aen de vicarye van Schijndel, 1618, Antonis Willems van den Auwenhuijs, betalingsgelofte, Luytgen wedue Antonis Henrick Jochems, gelofte dd. 12 december 1609, actum et testes ut supra
Datering: 1615-1619
3.
man Adriaen Henrick "Arien" Jacops‏‎

[Tekst]
Henrick Jacops
- Adriaen (overleden - erfeganamen van)
- Luijtgart x Antonis Henrick Jordens (overleden)
- Symon
-- Jan
-- Cataryna x Jan Matijs Janss.
-- Anneken x Henrick Gerits van Dijck
-- Henricxken x Henrick Aelberts (overleden)
- Anneken x Jan Henrick Peeterss.
-- Hester (momboiren Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss.)
- Anneken x Jan Luijcas Janss. (sijn ierste huysvrou)
-- Jan (onmundig)
-- Mariken (onmundig)
Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel
.
https://proxy.archieven.nl/235/4BC03B20BEC74195947855D6B7933092
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
224 Ardt Janss. Verhaigen en Adam Gerits van Gerwen schepenen, Luijtgart dochter Henrick Jacops naegelaten wedue Antonis Henrick Jordens , Jan zoone Symon Henrick Jacops, Jan Matijs Janss. man van Cataryna, Henrick Gerits van Dijck man van Anneken beyde dochteren Symon Henricx vs., Henricxken dochter Symon Henricx naegelaten wedue wijlen Henrick Aelberts, Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss. momboiren van Hester dochter van Jan Henrick Peeterss. verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel, Jan Luijcas Janss. met Jan ende Mariken zyne onmundige kynderen verweckt by Anneken dochter Henrick Jacops vs. sijn ierste huysvrou, alle erffgenamen wijlen Adriaen Henrick Jacops, scheiding en deling
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/A24B8D749C70483D9CF20F0FA33C77D9
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
225 woonhuijs esthuijs hogg boomgart ende hoplant oft tuelant 3 lop. onder d’Elsschot, de gemeijnte van Schijndel, de wedue Willem van den Auwenhuijs, , Henricxken dochter Andries Teuwens haere gerechticheijt van wooninge, testament van Arien Henrick Jacops, het opgaende eijckenhout opte straet met noch twee elssenboomen binnen opter erffenis ontrent den esthuijs, grontchijns, 21 st. aen Onser Liever Vrouwen autaer binnen Schijndel, den acker op het Velt met het braecxken genoemt Peetersveltgen
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/DA546947662D4AB98FBA4056F1F5BA8B
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
228 minute van de naedeijlinge van de erffgenamen Arien Henrick Jacops van verscheyden renten pachten ende schulden als volcht: Gijsbert Gijsbertss. van den Bogart. borgemeesteren anno 1601, kynderen Symon Henrick Jacops, Adam Gerits, Jan Goijarts, Laureijns Jacops, Corstiaen Antonis, Luijtgart dochter Henrick Jacops
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/9ACFCBFC870A43B784563C20AA0CCE0E
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
230 specificatie van de renten ende schulden competerende den erfgenamen van Arien Henricx za[liger]: met alle bedragen en diverse jaartallen, borgemeesters anno 1601, ...
Datering: 1615-1619
4.
man Simon Henrick Jacops‏‎

[Tekst]
HUWELIJK NIET INGEVOERD - TE WEINIG DATA

Henrick Jacops (wijlen) x Annen
- Anna x Jan Henrick Petes
- Luijtgen x Antonis Henrick Joordens
- Symon (wijlen) x Willemken Jan Willems
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351343&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
484 Jan soone Henrick Petes man van Anna, Antonis Henrick Joordens man van Luijtgen, dochteren van wijlen Henrick Jacops verweckt by Annen synre huijsvrou, Jan Willem Janssen ende Arien Martens momboiren van de onmundige kynderen van wijlen Symon Henrick Jacops verweckt by Willemken dochter Jan Willems syne huijsvrou, scheiding en deling, ...
Datering: 1600-1605
Zie 485
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351344&miview=ldt
11 mei 1605

https://proxy.archieven.nl/235/6AC15A831F0A41C3AD6F5FE9AC822066
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
130 ses pont paijments aen Jan Delis opte Dungen, vier lb. paijments aenden heyligen geest binnen Schijndel, 3 st. grontchijns den Heer van Helmont, 3 gl. aen Catarijn dochter Dirick Pauwels, 1 gl. 10 st. aen Henrick Peter Schijmans, erfgenamen van Willem Willemss. ende Barbara syne tweede huijsvrauwe, Jan Gerits Michiels, testament anno 1588 voor Heer Bartolomeus pastoir in Schijndel, eenen acker tuellants onder Wijbosch 3 lop., Ardt Jan Willems, Gijsbert van den Bogert, Heer Wouter Peters, eenen camp groesvelts in Mersmanshorrick , Willemke eertijts wedue Symon Henrick Jacops met hare kynderen, erfgenamen van Peter Jan Peters van den Hoevel
Datering: 1605-1612

Henrick Jacops
- Adriaen (overleden - erfeganamen van)
- Luijtgart x Antonis Henrick Jordens (overleden)
- Symon
-- Jan
-- Cataryna x Jan Matijs Janss.
-- Anneken x Henrick Gerits van Dijck
-- Henricxken x Henrick Aelberts (overleden)
- Anneken x Jan Henrick Peeterss.
-- Hester (momboiren Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss.)
- Anneken x Jan Luijcas Janss. (sijn ierste huysvrou)
-- Jan (onmundig)
-- Mariken (onmundig)
Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel
.
https://proxy.archieven.nl/235/4BC03B20BEC74195947855D6B7933092
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
224 Ardt Janss. Verhaigen en Adam Gerits van Gerwen schepenen, Luijtgart dochter Henrick Jacops naegelaten wedue Antonis Henrick Jordens , Jan zoone Symon Henrick Jacops, Jan Matijs Janss. man van Cataryna, Henrick Gerits van Dijck man van Anneken beyde dochteren Symon Henricx vs., Henricxken dochter Symon Henricx naegelaten wedue wijlen Henrick Aelberts, Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss. momboiren van Hester dochter van Jan Henrick Peeterss. verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel, Jan Luijcas Janss. met Jan ende Mariken zyne onmundige kynderen verweckt by Anneken dochter Henrick Jacops vs. sijn ierste huysvrou, alle erffgenamen wijlen Adriaen Henrick Jacops, scheiding en deling
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/17BED5AD9BE24B41A55FFCEBFCC64F71
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
186 15 december 1620 ... Jan zoone Symon Henricx ende Jan Matijs Janss. van Heretum mam van Lyntgen dochter Symon Henricx, erffgenamen wijlen Arien Henrick jacops, Dirck Lambert Wouterss., 15 december 1620, ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/5AD10E7A1F1F4C0081630B704AE5B25C
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
283 3 november 1625, wedue Willems van den Auwenhuijs, Jan Janss. Verbruggen man van Henricxken dochter Symon Henrick Jacops, Jan Henrick Janss., momboiren van de onmundige kynderen wijlen Henrick Alberts, betalingsgelofte, ....
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/061EB653582A44B78AEAE9348340F2A2
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
281 Lambert Symons van der Haigen ende Delis Corstiaens van der Aa schepenen, Jan soone Sijmon Henrick Jacops, Jan Janss. Verbruggen man van Henricxken, Henrick Gerits van Dijck man van Anneken, Jan Matijss. van Heretum man van Katarijna alle dochteren van Symon vs.2 onbejaerde kynderen wijlen Henrick Aelberts verweckt by Henricxken dochter Symon Henrick Jacops kynderen ende erffgenamen van Symon Henrick Jacops ende Willem syn huijsvrou mede erffgenamen van wijlen Adriaen Henrick Jacops, scheiding en deling, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/55B6A3D3615342A3A20C176C6D782447
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
27 Testament van Willemken Jan Willems, weduwe van Gijsbert Jan Dircx, inwoonster St. Michielsgestel. Heeft 4 kinderen uit haar eerste huwelijk met Simon Hendrick Jacobs en ook kinderen uit tweede huwelijk met Gijsbert Janssen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 17-03-1639

Voor meer informatie: bertho@derikx.com