man Dirick Diricx van Kessel‏‎

[Tekst]
VOLGENS:

Zie brabants_leeuw_1952_2_29_37.pdf
De Eigenaren van het kasteeltje onder ""den Boogaard" te Schijndel, in de volksmond "Sleutjes Spook" genaamd.
...
Dirck Aerts van Kessel-schepen van Schijndel-
had bij zijn vrouw Maricken van Driel drie
kinderen n.l.
a Aerdt van Kessel, gehuwd met Marijken Wil-
lem Geerincx;
b Dirck van Kessel, gehuwd met Hadewirjck Gijs-
bertsdr. van den Boogaard;
c Jan van Kessel, gehuwd met Heylken Jan Hen-
drick Otten.
VI. Bij, akte voor schepenen van Schijndel dd.
20 Januari 1606 (Schijndel R.61,fol.1v) werd
het slotje geërfd door laatstbedoelde Dirck
van Kessel. In deze akte staat; "Het slotje
of Spijker huijs".
Dirck van Kessel en Hadewijck van den Boogaard
hadden slechts één kind, genaamd:
VII. Dirck van Kessel, geboren +-1585. Deze
werd de opvolgende eigenaar van "Sleutjes
Spook". Hij was vele malen schepen van Schijndel
en gehuwd met Jenneken Pauwelsdr. Wijnants
van Resand . Hun huwelijk bleef kinderloos. Zij
stierven kort na elkander, nl. op 21 en 28
Februari van het jaar 1665 (Schijndel R.269).
...
Op 1? Februari 1665 (Schijndel R.14-2,fol.
10) testeerden Dirck van Kessel en Jenneken
Wijnants van Resand voor schepenen van Schijndel.
Dirck van Kessel maakte tot zijn erfgenamen
zijn neven en nichten, zowel van vadersals
van moederszijde.


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224625&miview=ldt
11 3 januari 1606, testes Bogert Janss. ende Jan Mijss. scepenen, Henrick Janssen, Dirck ende Jan gebroederen kynderen wijlen Dirck Ardts van Kessel byden selven Diricken ende wijlen Mariken dochter Dirk Alarts [potloodnotitie in de marge] van der Hagen tsamen verweckt, scheiding en deling, Art is te deel gevallen ....
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224626&miview=ldt
12 ... Dirck is te deel gevallen die Aude Hostat [doorgehaald: metten slootgen oft spycker huijs schuer schoppen ersthuijs ende alle de huijsinge ende timmeragie daerop staende ende gerechticheyt van den boomgaert ende potinge daer bij ende op staende metten groesvelt hoff toebehoirten ende vier stucken lants achter aen gelegen tsamen ontrent ses loopense onder het Elschot *

Gehuwd
[tekst]
Paar genoemd in akte 157 van 1605-1612.

Geen kids gevonden op BHIC bij Kessel Schijndel (Apr2019).
met:

woman Heesken Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏‎

[Tekst]
Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937679&miview=ldt
8 Testament van de vrouw van Dirk van Kessel
Datering: 1663-1684
Pagina: 10r
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 142
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com