woman‎Heijlken Jan Willem Lamberts‏‎

Gehuwd (religieus) ‎± 1628
[bron]
Vorige echtgenote overleden op 19 Januari 1628.
Paar genoemd in akte 32 van 23.02.1644 en akte 194 van 18-09-1658.

Via https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
brabants_leeuw_1997_4_230_248.pdf
DISPENSATIES VOOR HUWELIJK5AFKONDIGINGEN, 1629-1634
L.F.W. ADRIAENSSEN
21 december 1628. Heeswijk: Gerardus Petri Dobbelsteijn en Helena Petri.

Kids:
Joanna: Gerardus Petri Dobbelsteen vader 18-02-1629 Heeswijk DTB doopakte x Helwijgis N.N. - getuigen: Joannes Petri Dobbelsteen
Elizabeth: Gerardus Petri Dobbelsteen vader 15-06-1631 Heeswijk DTB doopakte - getuigen: Joannes Rumoldi & Joanna Joannis Adrianus
Joannes: Gerardus Petri Dobbelsteen vader 28-11-1632 Heeswijk DTB doopakte - getuigen: Petri van Wanroij & Joannes Adriani Arnoldi & Helwiga Mathia
Ida: Gerardus Petri Dobbelsteen vader 09-09-1634 Heeswijk DTB doopakte - getuigen: Antonius Gerardi & Ida Pauli
Joanna: Gerardi Petri Dobbelstein vader 13-10-1636 Heeswijk DTB doopakte - getuigen: Joannes Joannis Adriani & Petrus Dobbelstein & Maria Bartholomei Reineri
Adrianus: Gerardus Dobbelsteen vader 03-01-1639 Heeswijk DTB doopakte - getuigen: Petrus Joannis Rombouts & Henrica Adriani Joannis
Maria: Gerardus Petri Dobbelsteen vader 22-12-1641 Heeswijk DTB doopakte - getuigen: Paulus Arnoldi & Anna Joannis
Guilielmus: Gerardus Petri Dobbelsteen vader 09-02-1645 Heeswijk DTB doopakte - getuigen: Petrus Walteri & Petrus Henrici Dobbelsteen

Dus 1628-1629
ABT1628

Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen ger* bruidegom 1628-1631 (Mar2021)(Dec2021)(Nov2022).
met:

manGerardus Peter Dobbelsteen‏
Gedoopt ‎9 jan 1595 Heeswijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 62 van 13.08.1646 bij erfdeling.

BHIC: OpenArchives
Kind Gerardus Dobbelsteen
Geslacht m
Vader Petrus Henrici Dobbelsteen
Getuige 1 Theodorus Wilhelmi Hermans
Getuige 2 Anna Henrici Bogaerts
Soort registratie doopakte
Religie RK
Diversen Getuige 3 echtgenote van Henricus Bogaerts
Plaats Heeswijk
Plaats doop Heeswijk
Datum doop 09-01-1595
Periode 1588-1617
Deel Abdij van Berne doopboek 1588-1617
Pagina 11r
Toegangsnr. 1441
Inv.nr. 10

, 1e huwelijk met: Elizabeth Anthonis Hendrick Joordens, 2e huwelijk met: Ida Luca Adriani, ‎3e huwelijk met: Heijlken Jan Willem Lamberts
[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE: Elizabeth Anthonis Hendrick Joordens
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7613.19.B&minr=11561156&miview=ldt
29 Geraert Peter Dobbelsteen enige erfgenaam van Jenneken zijn onmondige dochter verwekt bij wijlen Elizabeth d.v. Anthonis Hendrick Joordens en Luijtken Hendrick Jacobs, heeft verkocht aan ...
Datering: 29.01.1644
Heeswijk

ECHTGENOTE: Heijlken Jan Willem Lamberts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7613.19.B&minr=11561159&miview=ldt
32 Anna dochter van wijlen Jan Arien Peters weduwe van Arien Aerts van Balgoijen, heeft verkocht aan Gerart Peter Dobbelsteen gehuwd met Heijlken d.v. Jan Willem Lamberts en Anna voors., twee delen mette ...
Datering: 23.02.1644
Heeswijk

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828891&miview=ldt
194 Geraert Peters Dobelsten de man van Heijlke Janssen, Lijneken Adriaen Arntsen van Balgoijen, de weduwe van Jan Meltiors en Jan Janssen, die zich mede sterk maakt voor zijn broer Lambert Janssen, burger van de stad Gelder. Deze personen hebben bekend dat ze hun moeder Anneke Jan Adriaen Peters, nu huisvrouw van Willem Thonissen, eerlijk en loffelijk zullen onderhouden in kost drank en kleren. Jaarlijks betalen ze daarvoor aan Jan Janssen 40 rijksdaalders op Bamisdag (1 oktober).
Datering: 18-09-1658
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828892&miview=ldt
195 Geraert Peter Dobbelsteen en Lijneken weduwe Jan Meltiors, Jan Janssen mede optredende voor zijn broer Lambert Janssen. Allen zijn kinderen van Anneke Jan Adriaen Peters. Ze zullen hun moeder, nu gehuwd met Willem Thonissen, blijven onderhouden.Mede verscheen Lambert Dirck Jaspers, tevens optredende voor zijn drie voorkinderen verwekt bij Maijken Adriaen Arntssen van Balgoijen, die dit contract mede ondersteund.
Datering: 19-09-1658

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929799&miview=ldt
158 Kwestie en geschil gerezen tussen Heijlken Janssen de weduwe van Geraert Peter Dobbelsteens ter eenre en Jan Janssen Lambers voor zich; alsmede Anthonis Daniels en Gijsbert Peter Rutten als momboiren over de onmondige kinderen van Lambert Jan Lamberts bij Elisabeth Hofstes; Jan Lambert Janssen; Cathalijn Janssen de weduwe Jan Melchiors, dochters van wijlen Ariaen Aerts van Balgoijen; Jan Peters van Wanroij voor zich en zich mede sterk makend voor zijn broeder en zuster Thonis Peters MaijkenPeeters van Wanroij; Jan Geritjen Dobbelsteens zich sterk makend voor Ariaen Peters van Wanroij, allen kinderen van Peter van Wanroij bij Grietje Ariaens van Balgoijen; Lambert Dirck Jaspers zich sterk makend voor zijn kinderen Ariaen, Dirckxken en Willemken bij Maijken Ariaens van Balgoijen; Willem Jan Hendrickx bij Jenneken Ariaens van Balgoijen, allen erfgenamen van Anneken Jan Ariens Peters ter andere zijde. Zij maken een minnelijk akkoord. Heijlken Janssen de weduwe van Geraert Peter Dobbelsteens zal hebben, wettelijk voor het recht tot Heeswijk te passeren, een teulland tot Heeswijk aan de Wit Rijt naast Heijlken voorschreven, Geerlingh Luijcas Jongers, de openbare weg.
Datering: 15-1-1664

Voor meer informatie: bertho@derikx.com