woman‎Johanna Dirick Jordenssen‏‎

Gehuwd
[bron]
Genoemd bij deling akte 65 met datering 1609-1613.
met:

manJan Thonis van Rijsingen‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714396&miview=ldt
709
... een erfcijns van 8 Carolus gulden aan Jan Thonis van Rysingen...
05-03-1594, Transport, Veghel

DELING:
Jan Anthonisse van Rijsing (wijlen) x Johanna Dirick Jordenssen (wijlen)
- Margreta x Andries Wauter Andriessen vande Mudheuvel?
- Heijlken x Delis Peterssen
- Anthonisken
- Cristina
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.109&minr=11617625&miview=ldt
7636.109 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.109)
Schepenakte
65 Fragment.Andries soene Wauter Andriessen vande Mudheuvel? als man ende mombair van Margreta sijn huijsvrouwe, Delis Peterssen wittich man ende mombair van Heijlken sijn huijsvrouwe, Andries Dirick Joordens ende Daniel Anthonis geswoeren mombairenende curateuren over Anthonisken ende Cristina gesusteren. Alle wettighe ende gerechte erffgenaemen wijlen Jan Anthonisse van Rijsing ende vande selven ende wijlen Johanna sijne huijsvrouwe dochter wijlen Dirick Jordenssen verweckt. ...
Datering: 1609-1613

Anthonis van Rijsinghen
- Maria (wijlen) x Jan Craenen (???)
-- Willem
- Jan (wijlen)
-- Heijlken x Delis soene Peter Delis
-- Cristiaen x Zebert Janssen de Visser
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.109&minr=11617591&miview=ldt
31
Willem soene Jan Craenen verweckt bij wijlen Maria sijne huijsvrouwe dochter wijlen Anthonis van Rijsinghen vande selven ende wijlen Mariken sijnder huijsvrouwe voir deen hellichte. Delis soene Peter Delis als man ende mombair van Heijlken sijn huijsvrouwe ende Zebert Janssen de Visser als man ende mombair van Cristiaen sijn huijsvrouwe alle tsaemen erffgenaemen wijlen Jan Anthonis van Rijsinghen, tsaemen verweckt voir dander hellichte. Hebben bekent dat sij gescheijden ende gedeijlt hebben huijs, hofstadt, schuer, lant, sant, weije ende hautwas gelegen aent Eversche. Aen Willem soene Jan Craenen o.a.het aude huijs, hofstadt, metten halven dries daerbij ende aengelegen, de een sijde naest erffens Jan Willems van Heeswijck ende Delis Peterssen mede condivident voirschreven, de erffens Cathalijn weduwe Delis Lenarts ende die gemeijn straet.
1612, Sint-Oedenrode

Jan Thonis der Rijsinghe x Jenne (beide wijlen)
- Stintken x Sepert Janssen de Visser (wijlen)
- Anthonis (momboir)
https://proxy.archieven.nl/235/DC1CFFD682FD49A38950125122A37FD2
7636.111 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.111)
86 Adriaen Servaessen alias de Visser ende Anthonis Janssen der Rijsinghe als momboiren ende curateuren vande onbejaerde kijnderen wijlen Sepert Janssen de Visser ende Stintken dochter wijlen Jan Thonis der Rijsinghe ende wijlen Jenne sijn huijsvrouwe. Hebben vercooft aen Delis Peter Delissen een vierde gedeelte in eenen hoeijbeembt gelegen Teeverssen.
Datering: 1621

Voor meer informatie: bertho@derikx.com