man‎Joannes Joannes "den Jonge" Verwetering‏‎
Gedoopt ‎24 jun 1627 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zoon Jan genoemd in testament vader van 12-07-1683.

BHIC:
Dopeling Joannes Stuelkens
Vader Joannis Stuelkens
Moeder Maria
Getuige Joanna Laurentij Henrici & Hermannus Henrici Stuelkens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-06-1627
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 139v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Begraven ‎22 mrt 1707 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zoon Jan genoemd in testament vader van 12-07-1683.
Testament akte 231 van 1681.

Mogelijk:

BHIC:
Overledene Jan Janssen Verweetering
overleden te Schijndel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 22-03-1707
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
laet na zijn vrouw en 3 kinderen
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1704-1721, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 16
Gemeente: Schijndel
Periode: 1704-1721
Religie: Nederduits Gereformeerd

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-1KNH?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 6986 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/AA57BB56F1C74D23850CF4E5878BC552
5122.75 Index schepenprotocol Schijndel (5122.75)
Gijsbert Willems van den Bogaert en Aert Janssen Vercuijlen momboiren van de minderjarige zoontje [zeer dubieus] van wijlen Claes Jan Aertsen Vercuijlen verwekt bij Jenneken Willems, Haersken Claessen met Henricus van Schoonhoven , Jan Delis Janssenman van Teunisken Claes Janssen , Jan Jan Aerts man van Cathalijn dochter van Claes Jan Aerts, Jan Jans Verwetering man van Jenneken dochters van Claes & Jenneken, met een scheiding en deling met o.a. huis esthuis hof boomgaard schop etc. 5 lop. onder tWijbosch, hooiland onder Rosmalen bij het erf van Marijken weduwe van wijlen N. in de Witte Handt, nog een hooiland onder Rosmalen, met in de marge een notitie dd. 3 juni 1664, huis hof boomgaard esthuis en schuur ter plaatse genoemd de Calverlocht 5 lop. – akte wordt afgebroken
Datering: [1649] <=== KAN NIET CORRECT ZIJN

https://proxy.archieven.nl/235/A8E972128B404282A6B7FB8A73FBD805
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
35 Op 25 november 1667 is verschenen ... en de akker door Jan Janssen Verwetering den Jonge gekocht van genoemde Marijken tot scheiding en afpaling twee palen
Datering: 25.11.1667

https://proxy.archieven.nl/235/AF884CD5EB0A45F28F21C2B105FE80A7
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
114 Engelken dochter van Andries Arien Willems weduwe van Luijcas Janssen Verwetringhe met assistentie van Jan de zoon van Jan Janssen Verweteringhe bekennen schuldig te zijn aan Paulus Jan Handrickx een som van 300 gulden ...
Datering: 20-02-1670

https://proxy.archieven.nl/235/5E928877BAE746E99D1298B3FCE64EBE
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
59 Jan Janssen Verweteringhe den Ouden dewelcke in verpachtinghe heeft overgegeven ... De pachter sal de voorschreven erffenisse moeten verlaten soo hij de selve aen geveert heeft van Jan Janssen Verweteringhe de Jonghe.
Datering: 13 febr. 1674

ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/27186394FC1E4C9B8A78100A56C67903
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
347 Jan Jansse Verweteringe den Jonge man van Jenneken dochter van Claes Jan Aertsen van der Cuijlen heeft verkocht aan Adriaen Hendrick Huebens een kampke hooiland ondert Wijbos overt Broeck bij de rivier de Aa
Datering: 26.11.1676

https://proxy.archieven.nl/235/F6E07A7EC3BE450FA34C02E70EB350DC
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
344 ... hebben verkocht aan Jan Janssen Verweteringe den Jonge huis esthuis hof boomgaard en landerijen 12 lop. ondert Wijbos, met last aan de H.Geest van Schijndel, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 3.12.1676

DEN OUDE EN DE JONGHE
https://proxy.archieven.nl/235/241E4723E83C46718667958D5DBBEFF3
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
178 Jan Verweteringhe den oude inwoonder tot Schijndel gelooft als borge schuldenaer principael, de pachtpenninghe die sijn soone Jan Verweteringhe de jonghe ten achter is aende de juffrouwen van Gestel wonende tot Berlicom.
Datering: 2 julius 1678

https://proxy.archieven.nl/235/A4D96538A2F747939DC036E3445A2AD5
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
225 Jan Verweteringe den jongen inwoonder tot Schijndel welcke bekent schuldigh te wesen aen Huijbert van Bree notaris ter somma van vijftigh guldens. Voldaen in 1686
Datering: 11 september 1680

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/7A557D8D3ED5456E8C9F643D0848C443
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
231 Testament van Jan Verweteringhe den jongen ende Jenneke doghtere Claes Jan Aertssen sijne wettighe huijsvrouwe inwoonderen tot Schijndel.
Datering: 1681

DE JONGE EN DEN OUDEN
https://proxy.archieven.nl/235/D0D461C3385241B683C76AC3669A13AE
5122.84 Index schepenprotocol Schijndel (5122.84)
56 Gelofte van Jan Jans Verweteringe de Jonge aan Jan Jans. den Ouden
Datering: 1681-1684

https://proxy.archieven.nl/235/F3BD62580C1B474994F0E9F384478150
5122.142 Index schepenprotocol Schijndel (5122.142)
105 Certificatie van de schepenen dat Luijcas Jansse Verweteringe een wettige zoon is van Jan Verwetering verwekt bij Jenneken Claessen Vercuijlen
Datering: 1685-1690

https://proxy.archieven.nl/235/0AB3EA7EC53F42D2A7C371229C0C5980
5113.4 Index notarieel protocol Schijndel (5113.4)
71 Machtiging van Jan Janssen Verweteringe de Jonge t.b.v. Claas Jansen Verweteringe zijn zoon om in zijn naam de penningen te ontvangen die Jan Janssen Verweteringe zijn comparants overleden zoon in dit jaar 1705 int Staatse leger en ten laste van het dorp Schijndel verdiend heeft omdat hij met paard en kar voor dat leger gediend heeft en alsmede te ontvangen de penningen uit koopmanschap in de Baronie van Breda en het Markiezaat van Bergen op Zoom verdiend samen met Willem Gerits en partijen te dwingen tot het afgeven van een kwitantie, gepasseerd ten overstaan van Jan Willem Jan Luijken en Tonis Hendriks van de Laarschot
Datering: 30 november 1705

Gehuwd (religieus) ‎4 jan 1657 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 4 van 15.4.1665.

Waarom:
- Zie akte 347 van 26.11.1676 - toevoeging Den jonge - zijn vader werd den ouden genoemd.
- Doopgetuige ''Engelberta Lucassen" is echtgenote van broer Lucas.
- Doopgetuige "Petrus Verhoeven" is echtgenoot van zus Anna.
- Doopgetuige "Anna Petri Verhoeven" is zus Anna.

BHIC:
Bruidegom Joannes Joannis Verwetering
Bruid Joanna Nicolai Vercuijlen
Getuige Joannes Danielis
Getuige Jacobus mr. Guilhelmi
Diversen: in Uden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 04-01-1657
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 2032v04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

Kids:
Joannes: Joannes Verwetering vader 26-07-1660 Schijndel DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Joannes Guilhelmi van den Bogaert & Petronella Joannis Gisberti
Nicolaus: Joannes Verwetering vader 26-07-1660 Schijndel DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Nicolaus Petri & Theodora Petri Joannis
Lucas: Joannes Verweteringh vader 31-07-1666 Schijndel DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Engelberta Lucassen & Petrus Verhoeven & Anna Petri Verhoeven
Maria: Joannes Joannis Verweteringh vader 31-12-1668 Schijndel DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Theodora Janssen & Joachim Bogaerts & Maria Joannis Antonii
Pertus: Joannes Verwetteringh vader 03-10-1673 Schijndel DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Gritie Gijsbert Daendels & Jan Peter Hensen
met:

womanJoanna Claes Jan Aertsen Verkuijlen‏
Gedoopt ‎9 dec 1631 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 347 van 26.11.1676: "Jenneken dochter van Claes Jan Aertsen van der Cuijlen"

Genoemd in akte 4 van 15.4.1665.

BHIC:
Dopeling Joanna Nicolai Joannis
Vader Nicolaus Joannis
MoederJoanna N.N.
Getuige Guilhelmus Cosme
Diversen: uit Dinther
Getuige Emerentiana N.N.
Diversen: vrouw van Hubertus Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-12-1631
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 29r02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joanna Nicolaus Joannes Arnoldus Vercuijlen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 227 of 818
9 december 1631

Begraven ‎6 dec 1715 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 4 van 15.4.1665.
Testament akte 231 van 1681.
Overleden na echtgenoot dus na 22-03-1707.

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-1LS5?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 6980 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Verwetering
Jenneken w.v. Jan
Kn
Begraafdatum: 6 dec 1715
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Niet in index BHIC (Jun2021).

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937776&miview=ldt
105 Certificatie van de schepenen dat Luijcas Jansse Verweteringe een wettige zoon is van Jan Verwetering verwekt bij Jenneken Claessen Vercuijlen
Datering: 1685-1690
Soort akte: Certificatie
Plaats: Schijndel

DEN JONGE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375780&miview=ldt
347 Jan Jansse Verweteringe den Jonge man van Jenneken dochter van Claes Jan Aertsen van der Cuijlen heeft verkocht aan Adriaen Hendrick Huebens een kampke hooiland ondert Wijbos overt Broeck bij de rivier de Aa
Datering: 26.11.1676
Plaats: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com