man‎Christianus "Kersten" Ceelen‏‎
Overleden ‎1 okt 1745 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in testament van vader van eerste bruid. Zie akte 169 van 24.09.1728.

Zie akte 38 van 01-05-1734 testament van tweede echtgenote.

Mogelijk:

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/3c691457-8236-45b9-82eb-750938e14eb0
Begraven 1740-1760
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 2
Page 143 of 159
"i 8bris Christianus Zelen"
1-10-1745

BHIC:
Overledene Christianus Zelen
overleden op 01-10-1745 te Wanroij
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1740-1760, archiefnummer 1460, inventarisnummer 2, blad 72r31
Gemeente: Wanroij
Periode: 1740-1760
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.546&minr=11332356&miview=ldt
55 Peter Aben bekend op 26 januari 1715 gekocht te hebben van Aab Otten als principaal en Theunis Willems, Wolter Willems, Roeloff Otten en Kersten Zeelen als momboirs over de minderjarige kinderen van genoemde Aab Otten: ....
Datering: 26-01-1715
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Mill
.
Soortgelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.546&minr=11332355&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556475&miview=ldt
4 ... ; alsmede Kersten Zeelen en Maria Aben El.; ...
Datering: 8-2-1724
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint Hubert

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.576&minr=11556677&miview=ldt
42 Opdracht door Geurt Aben wednr. Gerritie Peters, Kersten Zeelen gehuwd met Maria Aben, Jenneke Ebberts wed. Theunis Aben, Peerken Berents wed. Adam Aben, Jan Zelten gehuwd met Maria Aarts Aben, Peter Peters gehuwd met Grietje Aarts Aben, Jan Huijbers gehuwd met Isabella Aarts Aben, Steven Zegers gehuwd met Elisabeth Aarts Aben, Wilbertie Peters wed. Jan Aarts Aben geass. met Hendrik en Jan Peters als hare momboiren Jan Bongarts gehuwd met Catharina Gieben, Jan Kersten gehuwd met Catharina Jacobs en Claes Kersten gehuwd met Wilhelmina Peters, Jan Pauwels gehuwd met Bertje Kerstens, Aab Hendrix gehuwd met Jenneke Kerstens allen vrienden en erfgenamen van Peter Aben en Jeuxken Berents. ....
Datering: 20-11-1729
Pagina: 77
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij
.
Soortgelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.576&minr=11556678&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648203&miview=ldt
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Wilbertje Peters, weduwe van Jan Aerts Aben; Jan Lamers en Maria Aerts Aben, echtelieden, en Peter Peters gehuwd met Grietje Aerts Aben, kinderen en erfgenamen van wijlen Aert Aben en Meeuwsken Martens en uit diens hoofde ieder voor 1/5 part erfgenamen van de goederen van hun grootvader Aeb Teunissen, ter eenre en Kersten Zeelen gehuwd met Maria Aben dochter van Aeb Teunissen en vervolgens alsmede gerechtigd voor 1/5 part en laatstelijk Zeger Zegers, in huwelijk gehad hebbende Anneke Teunissen en Magdalena Teunissen, beiden en tegelijk voor het laatste 1/5 part erfgenaam van de goederen van grootvader, gaan een magescheid aan voor het gerecht van Wanroij 20.01.1730.
Datering: 15.02.1730
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.258&minr=13127691&miview=ldt
38 Schepenen van Wanroij zijn verzocht ten huize van Kersten Zeelen en Maria Aben, echtelieden en troffen daar aan Maria Aben ziek in een leunstoel zittend, verzoekende haar testament op te maken. Legateert aan haar man Kersten Zeelen 150 gulden, haar testatrice aangestorven van haar broer Peter Aben en nu staand tot last van Reijn Peters; Nog een som van 75 gulden, eveneens aangestorven van haar broer Peter Aben en nu staand tot last van Pouwel Willems; nog een som van 25 gulden aan pastoor Henricus Mosters; Item nog een rekening, opgemaakt na het overlijden van testatrices eerste man Aert Jans, d.d. 6-3-1706 en bedragende 232 gulden, die na overlijden van testatrice voor ene helft versterven op haar erfgenamen en voor andere helft versterven op de erfgenamen van haar eerste man Aert Jans. De laatste twee bedragen ( 25+232 gulden) moeten betaald worden uit de vaste goederen, zonder dat haar man Kersten Zeelen daardoor benadeeld of verkort zij. Verklaart testatrice verder zich te houden aan het huwelijkscontract, zoals opgemaakt bij haar laatste huwelijk.
Datering: 01-05-1734
Soort akte: Testament
Plaats: Wanroij

Gehuwd (religieus) ‎28 apr 1697 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenoot genoemd in testament van vader van bruid. Zie akte 169 van 24.09.1728 .

BHIC:
Bruidegom Kersten Ceelen
Bruid Jeucksken Peters Smidts
Datum huwelijk 28-04-1697
Plaats huwelijk Wanroij
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1655-1658, 1696-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
(ongeveer 8 jaar gehuwd) met:

womanJacomijn Peters "Jeucksken" Smits‏
Dochter van Peter Jacobs Smits en Maria Jans‏.
Overleden ‎18 dec 1705 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 578 van 30.09.1706. Echtgenoot hertrouwd.

BHIC:
Overledene Jacomijn Kerstens
op 18-12-1705 te Wanroij
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1695-1722, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1, blad 66v20
Gemeente: Wanroij
Periode: 1695-1722
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.1&minr=12629911&miview=ldt
578 Kersten Zeelen, wednr. van Jacomijne Peters, geass. met Peter Jacobs, Niel Jacobs en Jan Zeelen als momb. over zijn vier kinderen, ter eenre en Maria Aben, wed. van Aert Jans, geass. met Geurt Aben, Claes Theunissen en Aert Hendricx, ter andere.
Datering: 30.09.1706
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij

ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.4&minr=12630081&miview=ldt
169 Peter Jacobs, t.b.v. de kinderen van Reijntje Peters, met name: Merija; Alegonda; Jacob en Berber Peters voor het derde part en de vier kinderen van Jacomijn Peters gehuwd met Kersten Zeelen, met name: Maria; Antonetta; Marcillis en Jenneken, een derde part en het laatste derde part voor Jenneke Peters gehuwd met Jorden Reijnen, of haar kinderen.
Datering: 24.09.1728
Soort akte: Testament
Plaats: Wanroij

Peter Jacobs Smits
- Allegonda Peters x Peter Gerrits van Kempen
- Jacob Peters x Gertruijd Theunissen
- Maria Peters x Egbert Jans
- Jacomijn Peters x Kersten Ceelen (niet genoemd in akte)
-- Maria Kerstens x Thijs Geurts
-- Anthonetta Kerstens x Wijn Adams
-- Marcelis Kerstens en Gertruijd Pauwels (Thijs Geurts, Wijn Adams en Antony Pauwels zijn momb over mindej kids van ..)
- Jenneke Peters x Jorden Reijnen (niet genoemd in akte)
-- Maria Jordens x Jan Willems
-- Cornelis Jordens x Gertruijd Jans
-- Jan Jordens
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.588&minr=11428692&miview=ldt
63 Op verzoek van Peter Gerrits van Kempen gehuwd met Allegonda Peters, Jacob Peters gehuwd met Gertruijd Theunissen, Egbert Jans gehuwd met Maria Peters, Thijs Geurts gehuwd met Maria Kerstens, Wijn Adams gehuwd met Anthonetta Kerstens, Jan Willemsgehuwd met Maria Jordens, Cornelis Jordens gehuwd met Gertruijd Jans, Jan Jordens, Thijs Geurts, Wijn Adams en Antony Pauwels als momb. over de minderjarige kinderen van Marcelis Kerstens en Gertruijd Pauwels, allen erfgen. van Peter Jacobs Smits enzijn huisvrouw, in het openbaar te verkopen slagen gesmet hout. Voor totaalbedrag van f. 124.0.0.
Datering: [1743-1745?]
Soort akte: Openbare verkoop
Plaats: Wanroij

Kinderen:

1.
womanMaria Kerstens Ceelen‏
Gedoopt ‎3 mrt 1698 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Maria Ceelen
Geslacht Vrouw
Datum doop 03-03-1698
Plaats doop Wanroij
Vader Kersten Ceelen
Moeder Jeucksken Peters
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK
Diversen Christianus

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 46 of 155 - 1460_001_023_V.jpg
"ss: Roeloff etten(?) et Anthonia jansen"

Overleden ‎10 apr 1772 Mill en Sint Hubert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Overledene Maria Kerstens
op 10-04-1772 te Mill en Sint Hubert
weduwe van Matthie Geurdts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Mill en Sint Hubert
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1446, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Mill en Sint Hubert
Periode: 1684-1810
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 74 jaar

2.
womanAnthonia Kerstens Ceelen‏
Gedoopt ‎24 mrt 1699 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Anthonia Ceelen
Geslacht Vrouw
Datum doop 24-03-1699
Plaats doop Wanroij
Vader Kersten Ceelen
Moeder Jacoba Peter Smidts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK
Diversen Christianus is Kersten

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 49 of 155 - 1460_001_025_R.jpg
"ss: Petrus Jacobs et Mechtildis Ceelen"

3.
manMarcellus Kerstens Ceelen‏
Gedoopt ‎24 aug 1700 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Marcellus Ceelen
Geslacht Man
Datum doop 24-08-1700
Plaats doop Wanroij
Vader Kersten Ceelen
Moeder Jeucksken Peters
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK

Vader genoemd in onderstaande akte:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.557&minr=12489745&miview=ldt
7040.557 Index schepenprotocol Mill (7040.557)
Schepenakte 11 Arnoldus Peters, meerderjarig jongman, geassisteerd met zijn vader Peter Aarts ter eenre en Gertruijd Pauwels weduwe van Marcilles Kerstens, geassisteerd met Thijs Geurts, Wijn Adams, Anthonij Pauwels en Peter Geurts, als bloedmomboiren over haar drie minderjarige kinderen ter andere zijde. De goederen van Kersten Ceelen, de grootvader van de kinderen zullen ook op hen versterven.
Datering: 17-11-1742
Pagina: 115 -122
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 557
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 52 of 155 - 1460_001_026_V.jpg
"ss: Jan Ceelen et Reijntjen Peters"

Doopgetuigen:
- Maria: paulus willems et maria kerstens
- Petrus: paulus willems et maria kersens
- Petronella: Jacobus Hermens et Maria Peeters
- Hermanus: antonius pouwels et Catharina jacobs
- Hermanus: Christianus Zeele et Catharina Jacobs
- Marcelinus: Christianus Zelles(?) et Antonetta Kerstens

Overleden ‎4 aug 1741 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden voor hertrouwen echtgenote op 25-11-1742
Laatste kind gedoopt op: 31-08-1741

BHIC:
Overledene Marcellinus Kerstens
overleden op 04-08-1741 te Wanroij.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1740-1760, archiefnummer 1460, inventarisnummer 2, blad 71v18
Gemeente: Wanroij
Periode: 1740-1760
Religie: Rooms-Katholiek

Scan:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=%2Fregister%2Fstart%2F0%2F%3Farchiefnummer%3D1460%26inventarisnummer%3D2
Scan 142 van 159
Scannaam: 1460_002_071_V
"4 augti Marcellinus kerstens"

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-1TQ6?cc=2037960&wc=SM4V-RMS%3A346029401%2C346220201%2C349403401
: 22 August 2014), Alle religies > Wanroij > Index, Trouwen 1655-1811 Fiches index, Begraven 1663-1811 > image 2123 of 3080; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Kerstens
Marcellinus
Overlijdensdatum: 4 augustus 1741
Wanroij (2) RK doop- trouw- en doodboek 1724-1760
‎, ongeveer 40 jaar

4.
womanJoanna Kerstens Ceelen‏
Gedoopt ‎24 jan 1704 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Joanna Ceelen
Geslacht Vrouw
Datum doop 24-01-1704
Plaats doop Wanroij
Vader Christianus Ceelen
Moeder Jacoba Peters
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 60 of 155 - 1460_001_030_V.jpg
"ss Joannes vander Vleuten(?) et Joanna Peters"

Overleden ‎± 1733
[bron]
Gehuwd 12-02-1732.
Zie akte van 10-9-1734. Jenneke is reeds overleden.

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/dc561797-808c-0a8f-2337-e38e6ce2b98a
Rooms-Katholiek begraafboek 1722-1811 1722-1811
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 5
Niet gevonden op page 123 of 152
‎, ongeveer 29 jaar
[Gebruikersnotities]
Hieronder: gehuwd met Cornelis Theunissen - kinderloos gestorven.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556499&miview=ldt
7040.561 Index schepenprotocol Mill (7040.561)
Schepenakte 27 Verschenen zijn Cornelis Theunissen wed. van Jenneke Kerstens; enerzijds; en Kersten Zeelen, vader van de voornoemde Jenneke Kerstens; anderzijds; te kennen gevende dat de eerste comparant volgens de “Cuijkse Landreghten” was getrouwden dat zijn vrouw overleden is zonder kinderen na te laten en dat hem op grond hiervan recht kan doen gelden op de opbrengsten en het vruchtgebruik van alles wat zijn vrouw bij haar overlijden heeft nagelaten en eerst na zijn dood de volle eigendom en bezit van genoemde goederen overgaan naar de tweede comp. of zijn erfgenamen, als erfgenamen ab intestato. De twee comparanten zijn overeen gekomen dat de eerste comp. afziet van zijn rechten en nu al de eigendom en bezit overdraagt aan zijn schoonvader. Daartegenover zal de eerste comp. zijn huwelijkse goed, de kist kleren, linnen, goud zilver, alsmede de aanwezige en uitstaande penningen behouden. De eerste comp. zal nog 16gls en 10 stuivers aan de tweede comp. uitkeren.
Datering: 10-9-1734
Pagina: 187 -195
Soort akte: Overeenkomst
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 561
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij2e huwelijk
man‎Christianus "Kersten" Ceelen‏‎


Gehuwd (religieus) ‎10 okt 1706 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Kersten Ceelen
Bruid Maria Aben
Datum huwelijk 10-10-1706
Plaats huwelijk Wanroij
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1655-1658, 1696-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.1&minr=12629911&miview=ldt
7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
Schepenakte 578 Kersten Zeelen, wednr. van Jacomijne Peters, geass. met Peter Jacobs, Niel Jacobs en Jan Zeelen als momb. over zijn vier kinderen, ter eenre en Maria Aben, wed. van Aert Jans, geass. met Geurt Aben, Claes Theunissen en Aert Hendricx,ter andere.
Datering: 30.09.1706
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7127
Inventarisnummer: 1
Bron: Notarissen
Geografische namen: Wanroij
(ongeveer 38 jaar gehuwd) met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555