man‎Petrus Seger Hendricx‏‎
Gedoopt ‎Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
GEEN UITSLUITSEL (Jul2019).

Zie huwelijk: "Bruidegom Peter Seger Hendricx circa 25 oud, geboren te Schijndel" -> Dus geboren rond 1685

Getuigen:
Huwelijk: Gerardus Jan Peeter Aerts en Hester Aert Jacobs van Vechel
Catharina: Joannes Henrici Haijmonis & Maria Henrici Haijmonis
Hendrina: Adrianus Zegers & Alegonda Hijmes
Henricus: Adrianus van den Oetelaar & Joanna Hendrix

Enige mogelijkheid:

BHIC:
Dopeling Petrus Segers
Vader Seger Hendrick Segers
Moeder Cathaleijn Adriaen Willems
Getuige Merij Hendrick Segers & Hendrick Willems
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-02-1682
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek

Waarom goed:
- Eerste dochter vernoemd naar moeder.
- Broer Adrianus dopgetuige.

Gezin:
Segerus Hendrici bruidegom 20-11-1678 Gemonde DTB trouwakte x Cathalein Adriani
Adrianus: Seger Hendrix Segers vader 16-12-1683 Gemonde DTB doopakte x Lein Adriaens
Henricus: Seger Hendrix vader 11-07-1688 Gemonde DTB doopakte x Cataleijn Aries
Heilke: Seger Henrix vader 06-11-1689 Gemonde DTB doopakte x Leeneke Aries
Rudolphus: Seger Henrix vader 10-11-1689 Gemonde DTB doopakte x Leeneke Aries
Wilhelmus: Seger Henricks vader 14-02-1691 Gemonde DTB doopakte x Leeneke Adrians
Maria: Seger Henrix vader 17-08-1692 Gemonde DTB doopakte x Leeneke Adriaens
Hendricus: Segerus Hendrix vader 13-07-1696 Gemonde DTB doopakte x Catharina Adriani
N.N.: Seger Handrick Segers vader 07-11-1696 Gemonde DTB begraafakte
N.N.: Seger Handrick Segers vader 24-02-1699 Gemonde DTB begraafakte

Akten mbt mogelijke VADER:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937870&miview=ldt
4 Momboirseed van Seger Hendrik Zegerts en Jan Ariens van den Bergh over Hendrik minderjarige zoon van Willem Ariens van den Oetelaar verwekt bij Meriken Ariens van den Bergh in zijn 2e huwelijk
Datering: 13 februari 1691
Soort akte: Momboirschap
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937879&miview=ldt
13 Deling van goederen waarbij optreedt Gijsbertus de Jong als curator over Adriaan minderjarig kind van Willem Ariens van den Oetelaer verwekt bij zijn vrouw Merijken dr.v.Lambert Jan Lamberts en met hem Jan Ariens van den Berg en Seger Hencrickx als momboirs over Hendrik minderjarige zoon van Willem Ariens verwekt bij Marijken zijn 2e huisvrouw dr.v.Arien van den Bergh
Datering: 23 april 1691
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/284AD69BC35E4BC7BC126E19A91D6DD7
32 actum onder Gemonde te Schijndel
Zeger Henrick Zegers, oud ca. 40 jaar (in 1696), inwoner te Gemonde onder Schijndel. Verklaring. Gisteren 19 november kwamen ze vanuit Empel tot Orthen op de dijk, ten huize van den *Mageren Hendrick*, om daar een kan bier te drinken en daar was ookeen zekere Zebert Hendrick Zeberts, inwoner van Den Bosch. Deze Zebert had de requirant verweten dat Huijsman, zijnde de grootvader van de requirant (van Osch), een schelm was geweest em dat die met het dorpsgeld zijn priveschulden had betaald en dat had Zebert wel 300 gulden gekost en of dat niet duivels was etc. De requirant had gezegd dat hij dat dan met de erfgenamen zou dienen te bespreken, maar Zebert had gezegd * ik zoek geen ander recht dan de kuil en gij moet in de kuil of ik*. Daarnawas er een vechtpartij ontstaan en de requirant had ter verderdiging zijn mes getrokken,en Zebert was daarbij onder de voet gelopen. Zebert was toen buiten de deur gezet, maar had nog wel een beest losgemaakt dat met een touw daar was vastgebonden, was op zijn paard gesprongen en verdween met het losgemaakte beest naar Den Bosch.
Jan Dircks van der Heijden, oud ca. 40 jaar (in 1696), inwoner te Gemonde onder Schijndel
Luijcas Harmans van Vorstenbosch, inwoner Gemonde en notarisgetuige 1696
Jan Jans van den Boogaert, inwoner Gemonde en notarisgetuige 1696
Datering: 20 november 1696
Plaats: Gemonde onder Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/B3E34188D2194C97B88EF707EA47FA3B
94 Verklaring van resp. Jan Huiberts van den Bogaard oud 65 jaar, Rijkert Rijkerts van den Oetelaar oud 68 jaar, Peter Peters van Aarlebeek oud 60 jaar, Huijbert Janssen van den Bogaard oud 43 jaar en Peter Wouters oud 37 jaar als ook Seger Hendrik Segers oud 48 jaar allen wonende in de parochie Gemonde onder Sint Michielsgestel Schijndel en Sint Oedenrode en dat ter instantie van Dirk van der Heijden als pachter en Adriaan Willem Ariens als borg en medestander van de pacht van een zekere tiendklamp competerende aan het Kapittel van Boxtel welke klamp geheven werd in de Broekstraat te Gestel, waarna nog diverse landerijen worden genoemd belast met novale tienden en elk van de aanwezigen legt een eigen verklaring af, gepasseerd te Gemonde onder Gestel ten overstaan van Daam Schellekens en Jan Hendrik van den Lindworm
Datering: 21 augustus 1697
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.97&minr=16199030&miview=ldt
213 Eed van Seger Hendrick Segers contributiebeurder
Datering: 1704-1709
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.110&minr=15731372&miview=ldt
5121.110 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.110)
Zeger Hendricks (bezit onder Schijndel)
het comptoir van de heer Tengnagel
N. Ransecremers (bezit onder Schijndel)
Datering: 1715-1729
Plaats: Sint-Michielsgestel

Begraven ‎9 dec 1748 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Geen kids gevonden uit tweede huwelijk op BHIC.

Mogelijk:
BHIC:
Overledene Peter Zegers
Datum begraven 09-12-1748
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1746-1767
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 19
Diversen laat vrouw en kinderen na

BHIC:
Overledene Peeter Zegers
Diversen: laat kinderen na.
echtgenoot van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 09-12-1748
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Begraaflijsten, ingeleverd door de koster, 1717-1718 en 1744-1780, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 36, blad 31-02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1717-1780
Religie: Schepenbank

[Tekst]
Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.170&minr=11637125&miview=ldt
31 Lambert Habraken woonende binnne deser vrijheijt Sint Oedenrode, heeft in gerechte verpachtinge uijtgegeven aen Jan Hend Heijmans woonende binnen den dorpe van Schijndel, een huijs, schuer, schop, weij ende teullant, soo ende gelijck Ariaen Peeters dat tegenwoordigh van de voornoemde Lambert Habraken in sijn gebruijck is hebbende. Gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse Houtem. Hendrik Heijmans ende Peeter Segers bijde woonende binnen den dorpe van Schijndel sijne borge. Datering: 1713
Plaats: Sint-Oedenrode

MOGELIJK: TIMMERMANS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.100&minr=16199888&miview=ldt
84 Opdracht van Peter Zeger Hendrix Timmermans aan Hendrik Willems van den Oetelaer
Datering: 1720-1728
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/FF1DB37D55CC4E648C05DDD92574DBDA
48 Peeter Segers weduwnaar van Hendrina Hendrik Heijmens, hebben 3 kinderen, met name, Catlijn, Hendrien en Hendrik, nu in tweede huwelijk Maria Peeter Ariens, stelt aan tot voogden aan over zijn voorschreven kinderen: Jan Hendrik Heijmans en Hendricus van der Aa, beiden wonende te Schijndel.
Datering: 01-11-1748
Pagina: scan 0125-scan 0127
Soort akte: Voogdij
Plaats: Schijndel

Ondertrouwd ‎3 mei 1710 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎18 mei 1710 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
WAAROM KIDS PAS 11 JAAR NA HUWELIJK??????

BHIC:
Bruidegom Peter Seger Hendricx
circa 25 oud, geboren te Schijndel , wonende te Schijndel
Bruid Hendrina Hendrick Heijmens
circa 23 oud, geboren te Schijndel , wonende te Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 18-05-1710
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 03-05-1710
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1455, BHIC, inventarisnummer 23, blad 85r1
Gemeente: Schijndel
Periode: 1692-1722
Religie: Schepenbank

BHIC:
Bruidegom Petrus Zegers
Bruid Henrica Heijmis
Datum huwelijk 08-06-1710
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1669-1772
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 41
Folio/pagina 84r
Diversen Get: Gerardus Jan Peeter Aerts en Hester Aert Jacobs van Vechel

BHIC:
Bruidegom Peter Seger Hendricx
Bruid Hendrina Hendrick Heijmens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 18-05-1710
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 18-05-1710
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, 1707-1713, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 30, blad 28
Gemeente: Schijndel
Periode: 1707-1713
Religie: Schepenbank

Gehuwd (religieus) ‎8 jun 1710 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland met:

womanHendrina Hendrik Heijmens‏
Gedoopt ‎10 nov 1688 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
In akte 177 van 18 mei 1734 genoemd als "Hendrina Hendrik Heijmens".

Zie akte 144: ouders waarschijnlijk: Hendrik Heijmans x Alegonda Jan Rademakers

Getuigen:
Huwelijk: Gerardus Jan Peeter Aerts en Hester Aert Jacobs van Vechel
Catharina: Joannes Henrici Haijmonis & Maria Henrici Haijmonis
Hendrina: Adrianus Zegers & Alegonda Hijmes
Henricus: Adrianus van den Oetelaar & Joanna Hendrix

BHIC:
Dopeling Henrica Heijmens
Vader Henricus Heijmens
Moeder Aldegundis N.N.
Getuige Sander Gerits & Hester Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-11-1688
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1685-1695, archiefnummer 1455, inventarisnummer 4, blad 35V
Gemeente: Schijndel
Periode: 1685-1695
Religie: Rooms-Katholiek

Begraven ‎11 apr 1733 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Laatste kind gedoopt: 09-02-1729
Zie akte 117 van 18 mei 1734: Staat van inventaris.
Overleden voor hertrouwen: 15-05-1734.

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-9W9V?cc=2037960&wc=SM4Z-L23%3A346028901%2C346559401%2C346559402
: 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Schijndel > Dopen 1740-1754, 1758-1784, 1797, 1804-1810 Begraven 1667-1671, 1676, 1805 > image 207 of 431; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
1733 April
"11e Hendrien huijsvr Peter Segers laat kinderen na"

BHIC:
Overledene Hendrien Segers
echtgenote van Peeter Segers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 11-04-1733
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1730-1745, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 18, blad 10r08
Gemeente: Schijndel
Periode: 1730-1745
Religie: Nederduits Gereformeerd

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.153&minr=11940086&miview=ldt
117 Staat en inventaris van Hendrina Hendrik Heijmens nagelaten aan Peter Zegers haar man thans bruidegom van Maria Peter Ariens o.a. huis te Wijbosch aan de kapel
Datering: 18 mei 1734
Soort akte: Inventaris
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/FF1DB37D55CC4E648C05DDD92574DBDA
48 Peeter Segers weduwnaar van Hendrina Hendrik Heijmens, hebben 3 kinderen, met name, Catlijn, Hendrien en Hendrik, nu in tweede huwelijk Maria Peeter Ariens, stelt aan tot voogden aan over zijn voorschreven kinderen: Jan Hendrik Heijmans en Hendricus van der Aa, beiden wonende te Schijndel.
Datering: 01-11-1748
Pagina: scan 0125-scan 0127
Soort akte: Voogdij
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.157&minr=12050991&miview=ldt
144 Deling van goederen onder Jenneke Hendrik Geerits weduwe van wijlen Jan Hendrik Heijmans, Faas Teunis Schoenmakers gehuwd met Maria Hendrik Heijmans, Hendrik Peter Zegers, Catalijn Peter Zegers, Hendrien Peter Zegers kinderen en erfgenamen van wijlen Peeter Zegers waarvan de moeder is geweest Hendrien Heijmans, allen erfgenamen van wijlen Hendrik Heijmans in huwelijk gehad hebbende Alegonda Jan Rademakers inleven echtelieden o.a. huis onder Wijbosch nabij de kapel.
Datering: 29 september 1749
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.160&minr=12052259&miview=ldt
6 Deling van goederen in 3 loten of staken onder Peeter Jansse van Gerwen man van Hendrina Peeter Zeegers, Hendrik Peeter Peeter Zeegers bejaarde jongeman en Catalijn Peeter Zeegers bejaarde jonge dochter geassisteerd door Johannis Rijsterborgh allen kinderen en erfgenamen van wijlen Peeter Zeegers en diens vrouw Hendrina Hendrik Heijmans in leven echtelieden o.a. huis esthuis hof boomgaard en landerijen in het Wijbosch bij de kapel.
Datering: 18 augustus 1753
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.221&minr=16017256&miview=ldt
5121.221 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.221)
Johannis Willemse wonend te Schijndel
Hendrik Laurens van Linden, notaris en procureur in Den Bosch
Hendrik Peter Zegers
Cathalijn Peeter Zegers
Peeter Janssen van Gerwen als man van Hendrika (Zegers) wonend te Schijndel
Hendrika Peeter Zegers, vrouw van Peeter (van Gerwen)
wijlen Peter Zegers, vader van de verkopers
Datering: 1754-1793
Plaats: Sint-Michielsgestel
Ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.221&minr=16016730&miview=ldt
Ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.160&minr=12052298&miview=ldt

Kinderen:

1.
womanCatharina Petrus Segers‏
Gedoopt ‎5 nov 1721 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Kind Catharina Petri Zegeri
Geslacht Vrouw
Datum doop 05-11-1721
Plaats doop Schijndel
Vader Petrus Zegeri
Moeder Henrica Henrici Haijmonis
Getuige Joannes Henrici Haijmonis
Getuige Maria Henrici Haijmonis
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1719-1725
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 7
Folio/pagina 19v04

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-2CHL?cc=2037960&wc=SM4N-4W5%3A346029401%2C346559401%2C349229701
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 2023 of 3031; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zegeri Catharina
Vader: Petrus
Moeder: Haijmanis, Henrica Henricus
Doop: 5 nov 1721

Begraven ‎20 jul 1772 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in akte 48 van 01-11-1748.
Genoemd bij erfdeling ouders akte 6 van 18 augustus 1753. Zie notitie bij moeder.
Genoemd in ongenummerde akte gedateerd "1754-1793". Zie notitie bij moeder.
Getuige bij doop kind van zus Hendrina op 25-12-1756.
NIET genoemd in testament van broer Henricus akte 77 van 5 december 1785.

BHIC:
Overledene Catelijn N.N.
echtgenote van Jan Smits
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 20-07-1772
Plaats: Schijndel
Bronvermelding
Begraaflijsten, ingeleverd door de koster, 1717-1718 en 1744-1780, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 36, blad 162-15
Gemeente: Schijndel
Periode: 1717-1780
Religie: Schepenbank

[Tekst]
Zie akte 6 van 18 augustus 1753: "Catalijn Peeter Zeegers bejaarde jonge dochter" in notitie bij moeder.
Dus NOG ONGEHUWD.

https://proxy.archieven.nl/235/9FBB3273FA30477A81302C08C6EE5CBB
79 Jan Gijsbers van den Boogaart, bejaard jongman te Schijndel legateert aan Hendrik Peeter Zeegers en Catalijna Peeter Zeegers zijn huis, esthuis, hof, boomgaard en land en roerende goederen.
Datering: 27-12-1755
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.161&minr=12052375&miview=ldt
7 Testament van Jan Gijsbers van den Boogaart bejaarde jongeman gepasseerd in zijn eigen huis te Wijbosch dicht bij de kapel na de middag rond 4 uur in welk testament o.a. worden genoemd Catalijna Peeter Zeegers.
Datering: 10 januari 1756
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.162&minr=12052994&miview=ldt
40 Staat en inventaris van Hendrik Peter Zegers en Jan Gerit Smits man van Cathalijn Peter Zegers die ze samen in gemeenschap bezitten en is opgemaakt in het Wijbosch aan de Capel
Datering: 5 juli 1758
Soort akte: Inventaris
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.162&minr=12052995&miview=ldt
41 Deling van goederen onder tussen Jan Geerit Smits als man van Catalijna Peeter Zegers en Henrik Peeter Zegers – zie ook de vorige akte en aansluitend folio 106 op 18 juli 1758
Datering: 5 juli 1758
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.107&minr=19080531&miview=ldt
192 Opdracht van Hendrik Peter Zegers aan Jan Gerit Smits
Datering: 1759
Plaats: Schijndel

2.
womanHendrina Petrus Segers‏
Gedoopt ‎6 nov 1725 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Getuigen:
Huwelijk Get: Joannes Gerardus Joannis Peters en Ida Peters van der Spanck
Joannes: Getuige Henricus Segers & Margaretha van Gerwe
Petronilla: Getuige Petrus van Gerven & Maria Segers
Henricus: Getuige Theodorus van Uden & Catharina Petri Segers
Adrianus: Getuige Joannes Gerit Pauelsen & Maria van Gerwe
Cornelius: Getuige Woltherus Timmermans & Henrica Jan Willems
Joannes: Getuige Joannes Wilhelmi Dirx & Maria van Uden
Martinus :Getuige Theodorus van Uden & Maria Joannis van Gerwen
Mathias: ?
Petrus: Getuige Everardus van de Coevering & Joanna Maria van Uden

Zegers: Henricus, Maria, Catharina Petri

Vader is Petrus:
Zegers Petrus Bruidegom Schijndel 08-06-1710 trouwakte x Henrica Heijmis aka Hendrina Heijmens
Zegers Peeter Bruidegom Schijndel 30-05-1734 trouwakte x Maria Ariens
Segers Petrus Bruidegom Schijndel 30-05-1734 trouwakte x Maria Petri

Doopgetuigen komen terug als broer / zus in dit gezin.

BHIC:
Kind Hendrina Petri Zegers
Geslacht Vrouw
Datum doop 06-11-1725
Plaats doop Schijndel
Vader Petrus Zegers
Moeder Hendrina Henrici Hijmes
Getuige Adrianus Zegers
Getuige Alegonda Hijmes
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1719-1725
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 7
Folio/pagina 64v03

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-2CH3?cc=2037960&wc=SM4N-4W5%3A346029401%2C346559401%2C349229701
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 2024 of 3031; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zegers, Hendrica
Vader: Petrus
Moeder: Hijmes, Hendrina Henricus
Doop: 6 nov 1725
Schijndel -7- RK Doopboek 1719-1725

Overleden ‎12 jan 1802 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.286&minr=11949040&miview=ldt
5122.286 Index schepenprotocol Schijndel (5122.286)
Schepenakte 45 Lijst van doden over de periode 1 januari tot en met 31 december 1802 (deel 1)
12.01.1802 Hendryna weduwe van Peter van Gerwen – laat kinderen na

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-5VQD?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 2656 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Gerwen
Hendrijna w.v. Pieter van
kinderen
Begraafdatum: 12 jan 1802
Schijndel (22) Register van begraven 1801-1805

BHIC:
Overledene Hendrien Peter van Gerwen
overleden op 12-01-1802 te Schijndel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1788-1874, archiefnummer 1455, inventarisnummer 44, blad 23r05
Gemeente: Schijndel
Periode: 1788-1874
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 76 jaar
Begraven ‎12 jan 1802 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland

3.
man‎Henricus Petrus Segers‏‎
Gedoopt ‎9 feb 1729 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Kind Henricus Petri Zegers
Geslacht Man
Datum doop 09-02-1729
Plaats doop Schijndel
Vader Petrus Zegers
Moeder Henrica Hendriks
Getuige Adrianus van den Oetelaar
Getuige Joanna Hendrix
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1726-1741
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 8
Folio/pagina 30v04

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-2CSR?cc=2037960&wc=SM4N-4W5%3A346029401%2C346559401%2C349229701 : 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 2025 of 3031; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zegers, Henricus
Vader: Petrus
Moeder: Hendricks, Henrica
Doop: 9 febr 1729
Schijndel (8) RK Doopboek 1726-1741

Begraven ‎12 dec 1785 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Na 16-01-1753 want toen was hij doopgetuige bij kind van zus Hendrien.
Testament akte 77 van 5 december 1785. Zus Hendrien is erfgenaam.

BHIC:
Overledene Hendrik Zegers
Vader Peter Zegers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 12-12-1785
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1455, BHIC, inventarisnummer 21, blad 7-03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1785-1800
Religie: Nederduits Gereformeerd
"12e Hendrik Peter Zegers Jongman"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.283&minr=11948613&miview=ldt
84 Lijst der doden over de periode oktober tot en met december 1785
Hendrik Peter Zegers jonge man [12 december]

[Tekst]
Zie akte 6 van 18 augustus 1753: "Hendrik Peeter Peeter Zeegers bejaarde jongeman" in notitie bij moeder.
DUS ONGEHUWD.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.173&minr=11940993&miview=ldt
77 Testament door Hendrik Peter Zegers die tot erfgenaam benoemt zijn zuster Hendrien Peter Zegers gehuwd met Peter van Gerwen en zijn neef Johannis Peter van Gerwen
Datering: 5 december 1785
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel2e huwelijk
man‎Petrus Seger Hendricx‏‎


Ondertrouwd ‎15 mei 1734 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎30 mei 1734 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Peeter Zegers
Geboorteplaats Schijndel
Woonplaats Schijndel
Opmerkingen weduwnaar
Bruid Maria Ariens
Geboorteplaats Schijndel
Woonplaats Schijndel
Opmerkingen jongedochter
Eerdere vrouw Hendrina Heijmens
Datum huwelijk 30-05-1734
Plaats huwelijk Schijndel
Datum ondertrouw 15-05-1734
Religie Schepenbank
Bron Schepenbank trouwboek 1722-1756
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 24
Folio/pagina 70v

BHIC:
Bruidegom Petrus Segers
Bruid Maria Petri
Datum huwelijk 30-05-1734
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1669-1772
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 41
Folio/pagina 133r
Diversen Get: Joanna Spierinx en Maria van den Ecker

BHIC:
Bruidegom Peeter Zegers
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel
Bruid Maria Peeter Ariens
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel
Eerdere vrouw Hendrina Hendrick Heijmens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 30-05-1734
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 30-05-1734
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, 1728-1741, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 32, blad 202
Gemeente: Schijndel
Periode: 1728-1741
Religie: Schepenbank

BHIC:
Bruidegom Peeter Zegers
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel
Bruid Maria Peeter Ariens
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel
Eerdere vrouw Hendrina Hendrick Heijmens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 30-05-1734
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 30-05-1734
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, 1728-1741, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 32, blad 203
Gemeente: Schijndel
Periode: 1728-1741
Religie: Schepenbank

Geen kids gevonden uit tweede huwelijk op BHIC.

Gehuwd (religieus) ‎30 mei 1734 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland met:

womanMaria Petri Ariens‏
Gedoopt ‎Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
GEEN UITSLUITSEL (Jul2019).

Zie huwelijk: "Maria Peeter Ariens geboren te Schijndel"
Getuigen bij huwelijk: Joanna Spierinx en Maria van den Ecker

Zie akte 48 van 01-11-1748: "Maria Peeter Ariens".

Geboren voor 1734-20=1714
Echtgenoot geboren rond 1685.

Twee mogelijkheden op BHIC.
Petrus Arnoldi Gerardi vader 26-03-1706 Schijndel DTB doopakte x Maria Henrici
Petrus Adriani Maessen vader 12-03-1689 Schijndel DTB doopakte x Joanna N.N.

Begraven ‎15 aug 1764 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Zie huwelijk - geen kids gevonden.

BHIC:
Overledene Maria N.N.
Diversen: Laat geen kinderen na.
weduwe van Peeter Zeegers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 15-08-1764
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Begraaflijsten, ingeleverd door de koster, 1717-1718 en 1744-1780, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 36, blad 127-07
Gemeente: Schijndel
Periode: 1717-1780
Religie: Schepenbank

Voor meer informatie: bertho@derikx.com