man‎Adrianen Aerdt Jans Geelincx van den Borne‏‎

Gehuwd (religieus) ‎1639
[bron]
Tweede huwelijk:

Paar genoemd in schepenakte 128 van 5.1.1641. Zie notitie bij vader echtgenote.
"Hendrick Willems en Jan Hendrick Eijmberts van den Vorstenbosch voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Marijken dochter van Matijs & Heijlken,
Adrianen zoon van Aerdt Jans van den Borne de tegenwoordige man van Marijken,"

Ook genoemd in schepenakte 157 van 12.3.1641. Zie notitie bij vader echtgenote.
"Adriaen zoon van Aert Jans Geelincx man van Marijken beiden dochters van Mathijs van Heretum"

Zie akte 173: "Eerder had Arien met Marijke huwelijkse voorwaardes gemaakt in Helmond op 22 juni 1639"
Dus gehuwd in 1639.

Niet in inde BHIC (Mei2020).

RK Boek helmond
MMBZ-QHH Dopen 1614-1667, 1675-1691; Trouwen 1614-1657, 1662-1690; Begraven 1632-1653 [530 img]
is een zooitje.
In principe tussen 194 en 387
met:

womanMarijken Mathijs Willem van Heretum‏
, 1e huwelijk met: Bartholomeus Bartholomeus Ryckarts, ‎2e huwelijk met: Adrianen Aerdt Jans Geelincx van den Borne
[Gebruikersnotities]
MOMBOIR KIDS EERSTE ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051728&miview=ldt
5 Ruth en Jan broers kinderen van Corstaien Henrick Spierincx en Peeter zoon van Matijs Willems van Heretum met een momboirseed over de over de minderjarige kinderen van Willem Mathijs en Huijbert Henrick Willems en Jan Henricx van den Vorstenbosch momboiren over de minderjarige kinderen van Bartholomeus Bartholomeus Ryckarts verwekt bij Marijken dochter van Mathijs Willems en dat aan handen van de schout van Schijndel
Datering: z.d. 1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330455&miview=ldt
116 Testament van Arien Aert Janssen en Meriken dochter Mathijs Willem Peters (van Hirtum), eerder weduwe van Bartholomeus Rijckers, inwoners van Schijndel
Datering: 13-06-1650
Pagina: 351
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 1
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

BEIDE ECHTGENOTEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213873&miview=ldt
127
Sebert zoon van Anthonis Seberts man van Yda dochter van bartholomeus Bartholomeus Rijckarts van den Boogart,
Adriaen Aert Jans van den Borne man van Marijken dochter van Matijs Willems van Herethum weduwe van wijlen Bartholomeus Bartholomeussen , <===
Gijsbert Willems van den Boogart en Peeter Matijssen van Herethum momboiren van over de drie minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus verwekt bij Marijken dochte rvan Mathijs van Herethum ,
Daniel Delis van der Aa en Dirck Dircx van Kessel momboiren van Bartel zoon van Gijsbert Bartholomeus Rijckarts van den Boogart verwekt bij Anna dochter van Delis Corstiaens van der Aa en momboir over Hendricxken minderjarige dochter van Gijsbert enAnna voors. tegenwoordige vrouw van Herman zoon van Pauwels Wijnants van Rosan [soms Resande], Bartel 19 en Herman 23, hebben met Tholof Jans Rovers vorster te Schijndel een scheiding en deling gehouden met o.a. huis schuur hof boomgaard en erf onder tLutteleijndt omtrent de Heijde, cijns aan de domeinen van Brabant, hooiland onder tLutteleijndt in de Elssecampen 12 lop., cijns aan Jan Willem van Herethum, met in de marge een notitie dd. 1678, land en esthuis 9 lop. onder het Lutteleijndt omtrent de Heijde, wei- of hooiland in de Elssecampen, land onder tWijbosch in Leunenhoef bij het Broekgat, cijns aan de Heer van Helmont met een memorie
Datering: 29.10.1650
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 75
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214243&miview=ldt
165 Herman Wijnants van Rosan man van Handricxken dochter van Gijsbert Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Anneken dochter van Delis Corstiaens van der Aa, heeft verkocht
Seebert Antonis Seberts man van Icken dochter van Bartholomeus Rijckarts verwekt biij Marijken dochter van Matijs Willem Peeters van Herethum, <==
Gijsbert Willems van den Boogaert en Peeter Matijssen van Herethum momboiren over Bartholomeus Catharina en Jenneken minderjarige kinderen van land 9 lop. onder tLutteleijnde aen de Heijde, cijns aan de rentmeester der domeinen
Datering: 4.2.1655
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214440&miview=ldt
56 Seebert Anthonis Seeberts man van Ida zijn vrouw dochter van Batholomeus Rijckerts verwekt bij Meryken dochter van Mathijs Willems van Herethum en
Peeter Matijs van Herethum en Gijsbert Willems van den Boogaert momboiren over de drie minderjarige kinderen van Bartholomeus & Meryken
hebben goedgekeurd en last gegeven aan Anthonis Anthonissen van Theeffelen en Jan Huyberts als kerkmeesters van het dorp Theefelen dat zij zullen afhakken twee eikenbomen en die wegvoeren
Datering: 12.6.1657
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 78
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_notarissen/VDHEUVEL.1.doc
==========================================================================
Blok 6 – Notariele Protocollen 17de en 18de eeuw
NOTARIS JAN VAN DEN HEUVEL
toegangsnummer 054.10
Protocollen van attestaties procuraties en contracten 1634-1684 nrs. 11 - 17 in 7 delen; geraadpleegd in het kader van de veldnamenstudie Schijndel en om historische bijzonderheden te achterhalen rond de Schijndelse veldnamen
INVENTARISNUMMER 11
==========================================================================
fol.254
Mayken Mathijssen van Heretum weduwe van Bartholomeus Rijc¬kerts van den Bogaert en tegenwoordig vrouw van Adriaen Aerts¬ssen verklaart op verzoek van Bartholomeus Gijsberts van den Bogaert 'waerachtich te sijn dat haer attestante van wegen haren ierste man saliger noch goet compt van Jan Huyberts de hellicht van een jaer huyshueringhe vervallen 1638 ter saecke dat gemelte Jan Huyberts op d'erffve van Iken Ryckers gelegen IN DE CUYLEN AEN DE HEIJDE heeft gewoondt verclaerende waer¬achtich te sijn dat sij attestante den vs. Jan Huyberts ver¬scheijdemael daeraff heeft gemaent maer dat hij noyt helder off penninck daeraff heeft willen geven sulcx dat sij hem ontlest niet meer heeft gemaent' - actum 6 februari 1663

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331083&miview=ldt
173 Akkoord tussen de 4 voorkinderen van Meriken Mathijssen Willems van Heretum verwekt bij Bartholomeus Bartholomeus Rijckers ter ener zijde en Arien Aert Janssen als tweede man van deze Meriken met hun zoon Willem ter andere zijde. Eerder had Arien met Marijke huwelijkse voorwaardes gemaakt in Helmond op 22 juni 1639 en een testament voor notaris Gijsbert Bosch d.d. 15 januari 1641 waarbij die huwelijkse voorwaardes werden herroepen. Daarna is er een andere testament gemaakt voor notaris Janvan de Heuvel d.d. 13 juni 1650. Er is bemiddeld door goede mannen en er zijn afspraken gemaakt over het bezit. Actum Schijndel (zie volgende)
Datering: 18-04-1665
Pagina: 533
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 4
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331084&miview=ldt
174 Belofte door Arien Aerts Jan Geerlings inwoner te Schijndel als man van Marijken dochter van Mathijs Willem van Herethum aan Sebert Anthonis Seberts als man van Iken dochter van genoemde Marijke Mathijssen verwekt bij Bartholomeus Bartholomeus Rijckers om per a,s. St. Jansdag 1665 75 gulden te betalen in plaats van een huwelijksuitzet. Als zekerheid stelt bij zijn persoon en bezit in onderpand. Actum Schijndel. (uit kantlijnaantekening blijkt dat Sebert voor 3 mei 1666 is overleden)
Datering: 18-04-1665
Pagina: 537
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 4
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 5125