man‎Egidius Henrici Anthonii Smits‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051151&miview=ldt
103 Jan zoon van Jan Goyarts van Vechel met een betalingsgelofte an Dielis Henrick Anthonis Smits en vernadering van land verkocht door Laureijns Lenarts aan Jan Aerdt Ariens
Datering: 14.10.1632 en 21.10.1632

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051100&miview=ldt
52
Jan zoon van Jan Sebert Janssen en
Dielis Henrick Tonis man van Meriken dochter van Jan Seberts, <=====
Dirck Cornelis Dircx en Servaes Cornelissen broers,
Jan Arien Smits man van Jenneken dochter van Cornelis vs., arbitrale uitspraak, Gijsbert Jan Seberts en zijn vrouw Anna dochter van Cornelis Diricx
Datering: 28.1.1632
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051153&miview=ldt
105
Dielis zoon van Henrick Antonis Smits aan de ene kant en
Adriaan zoon van Jan Voets masn van een dochter [Jenneken of Elisabeth ?] van Henrick Anthonis <=== zus?
mbt een grondruil nl. huis etc. aan Adriaen Jan Peeters en een in de Borne
Datering: 28.10.1632
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.69&minr=16051213&miview=ldt
59 Embert Goijarts heeft getransporteert aan Dielis Henrick Anthonis Smits de ½ van hooiland opt Oetelaer
Datering: 12.2.1633]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051498&miview=ldt
164 Dielis Hendrick Anthonis Smits vernadert 1/3 in een huis dat Dirck Peeter jan Gerits in koop heeft verkregen tegen Goijart Goijarts op 3 augustus 1635
Datering: 30.6.1636

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051824&miview=ldt
101
... heeft verkocht Dielis Henrick Smits voor de ene helft ...
4.6.1640

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051835&miview=ldt
112
... heeft verkocht aan Dielis Hendrick Smits...
2.8.1640

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051676&miview=ldt
342 Anthonis Jan Aertsen met betalingsgelofte aan Dielis Hendrick Anthonis Smits uit land onder de Borne, met in de marge een notitie dd. 9 januari 1644 en 12 februari 1698
Datering: 9 januari 1644 en 12 februari 1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196805&miview=ldt
9 Anthonis Jan Aerts met betalingsgelofte aan Dielis Hendrick Smits uit land onder de Borne, verkocht aan Embert Henrick Voets en Jan Jan Seberts provisoren van de Tafel van de H.Geest van Schijndel Datering: 9.1.1644

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196847&miview=ldt
51
Adriaen Henrick Huebens man van Jeneken dochter van Peeter GIjsbert van den Boogart verwekt bij Hester dochter van Jan Henricx van den Oetelaer ,
Goijart Jan Gijsberts van den Boogart voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Gijsberts & Hester,
Niclaes van Griensven schout van Schijndel als oppermomboir,
hebben verkocht
Jan zoon van Jan Sebert Jans,
Dielis Henrick Smits man van Marijken dochte rvan Jan Seberts en die vs. <===
Jan als momboir over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Willems verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, land onder tLutteleijndt in Elde
Datering: 2.5.1644
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 73
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196858&miview=ldt
62 Embert Emberts van den Oetelaer heeft getransporteerd aan Dielis Henrick Smits hooiland in de Oerendonck
Datering: 11.6.1644

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213530&miview=ldt
72
Jan zoon van Jan Seberts verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert van den Boogart, <===== Vader en moeder van Echtgenote
Dielis Hendrick Smits man van Marijken dochter van Jan Seberts & Lijsken,
Gijsbert en Willem broers kinderen van wijlen Jan zoon van Hendrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts & Lijsken,
met een scheiding en deling met o.a. huis schuur schop esthuis hof boomgaard en erf 10 lop. onder tLutteleijndt, met last aan het Kapittel van de Sint Jan binnen Den Bosch, aan Heer Emerick binnen den Bosch tbv het Sint Agatha-altaar in de Sint Jan,aan de pastoor van Orthen, aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, cijns int boeck van de Schrijvershoef, land in de Putstege, land int Hermaelen, land in Elde, land onder Den Dungen, huis esthuis schuur en erf onder de Borne, met last aent Clooster van Heusden, aan de Formerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, aan Heer Gerit Kemp, cijns aan de Heer van Helmont, aan de rentmeester der domeinen, nog een stuk land in de Putstege, land in de Schrijvershoef, cijns int boeck van de Schrijvershoef aan Jan zoon van Willem van Herethum, nog een stuk land int Hermaelen, land het Smaelcampken onder Den Dungen, nog een stuk land onder tLutteleijnde, met last aan de Cathuijsers, hooiland onder tWijbosch in de Rietbeemd
Datering: 21.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213529&miview=ldt
71 Embert zoon van Embert Willems van den Oetelaer met betalingsgelofte aan Dielis Henrick Smits van een rente uit land opt Oetelaer
Datering: 21.3.1646

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213600&miview=ldt
142 Embert Embert Willems van den Oetelaer heeft verkocht Dielis Henrick Smits hooiland onder den Borne in de Oerendonck, met last aan Vrou van Gestel tot Middelroij
Datering: 12.3.1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213719&miview=ldt
261 Dielis Henrick Smits man van Mariken dochter van jan Seberts heeft verkocht Hendriasck Claes Handricx van Delft land opt Oetelaer met last aan de H.Geest te ’s-Hertogenbosch en cijns aan de domeinen
Datering: 22.12.1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213790&miview=ldt
44 Adriaen Jan Wolfarts van de Sande heeft verkocht Dielis Hendrick Smits huis esthuis hof boomgaard en landerijen onder tLutteleijndt in Elde, cijns aan de Heer van Helmont, met last aan de Guldebroeders van St.Anthonis te Den Dungen
Datering: 27.5.1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213805&miview=ldt
59 Dielis Hendrick Anthonissen Smits heeft verkocht Servaes Cornelis Dircx land genoemd het Neerlant onder de Borne, Schijndelse schepenbrief dd. 4 september 1649
Datering: 11.10.1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213930&miview=ldt
... aen Dielis Henrick Smits
12.3.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213932&miview=ldt
34
Jan zoon van Henrick van den Vorstenbosch man van Marijken dochter van Hendrick Anthonis Smits verwekt bij Gerarda dochter van Jan Adriaen Coenen, <==== Zus, Vader en Moeder!
land opte Tolacker wat toebehoort aan
Goijart Joris van Bernagie,
Jan Hendrick Vorstenbosch en
Dielis Hendrick Smits, <===
Adriaen Jan Peeters man van Lijsken, <=== zus?
Jan Andries Veraelst man van Anthonia, <=== Zus?
Goijart Anthonis Goijart momboir man van Jenneken dochter van wijlen Hendrick Smits, <=== Zus?
afstand van tochtrecht, land in de Hautert, Claes Claes Daniels van der Aa, goederen gekcht van Aerdt Elias Joosten eentijds toebehoord hebbende aan de kinderen van Jan Goijarts mulder, lant int Liessent genoemd Peter Segersacker, Anneken weduwe vanEmbert van den Vorstenbosch
Datering: 25.4.1651
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213956&miview=ldt
58
Dielis Hendrick Smits verwekt bij Geritgen dochter van Jan Adriaen Koenen, <===== MOEDER
Adriae Jan Peeters man van Lijsken dochte rvan Goijart Anhonis Goijarts man van Jenneken en <=== Zus met echtgenoot
Jan Andries Veraelst man van Antonia <== Zus met echgenoot
dochters van wijlen Hendrick Antonis & Geritgen,
met een scheiding en deling na de dood van hun zuster Marijken die een akkoord was aangegaan op 25 april 1651 met Jan Hendricx van den Vorstenbosch met o.a. land genoemd Peeter Segersacker int Liessent, idem land ter plaatse, met de last van een nabuurcijns, hei- en weiland int Liessent, nogmaals de Peeter Segersacker, land onder Delschot opte Tolacker, bij het erf van de H.Geest van Schijndel en van Anneken weduwe van Embert van den Vorstenbosch, gesmette eijckenboomen int Liessent en Dielis heeft verkocht Adriaen Jan Peeters land onder de Borne, idem aan Goijart Anthonis Goijarts land de Peeter Segersacker mdet informatie over de kooppenningen met in de marge een noitie dd. 6 maart 1658 en 9 november 1653
Datering: 10.7.1651
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213980&miview=ldt
82 Dielis Hendrick Smits, ...
26.11.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213979&miview=ldt
... verkoop aan Dirck Peeter Jsan Gerits en Dielis Henrick Smits ...
26.11.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214021&miview=ldt
123 Hendrick Delis van den Acker met betalingsgelofte aan Dirck Peeter Jan Gerits en Dielis Hendrick Smits de huidige armmeesters tbv de armen van Schijndel, een rente van 5 gl. uit land onder de Borne
Datering: 28.3.1652

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214182&miview=ldt
... aan Dirck Jan Peeter Gerits en Dielis Hendrick Smits H.Geestmeesters tbv de armen in Schijndel ...
23.1.1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938162&miview=ldt
8
Deling van goederen onder
Geertien dochter van Dielis Hendrick Smits en zijn vrouw Marijken dochter van Jan Seberts samen met <===== dochter Geertien
Jan, Gijsbert en Dielis broers zonen van Bartel Pijnappel, <==== Echtgenoot van dochter Elisabeth
Wijnant Claessen met zijn vrouw Jenneken,
Dirck Janssen van Sochel met zijn vrouw Maria beiden dochters van Bartel Pijnappels,
Jan Lambert Schoenmakers vader van Bartel zijn minderjarige zoon verwekt bij Geertruijken ook dochter van Bartel Pijnappels,
van dezelfde Bartel en Lijsken zijn huisvrouw dochter van Dielis Smits en Marijken Jan Seberts, <=== dochter Elisabeth
dezelfde Jan Lamberts met Willem Lambert Schoenmakers, Jan, Adriaen, Hendrick en Jan de jongste broers met Peeter Adriaens van der Haegen man van Maria zijn vrouw alle kinderen Willem de zoon van Jan van Herentum en de onmondige kinderen Gijsbert, Jan en Maria kinderen van Peeter Gijsberts van den Boogert en zijn vrouw Anneken dochter van Jan van Herentum, van dezelfde Jan met zijn vrouw Metjen dochter van Jan Seberts
Datering: 18 maart 1699
Pagina: 15-vervolg op 19
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd (religieus) ‎29 okt 1623 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Egidius Henrici Anthonii
Bruid Maria Joannis Zeberti
Getuige Valerius N.N.
Opmerkingen dominus
Getuige Petrus Matthiae
Datum huwelijk 29-10-1623
Plaats huwelijk Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 177v01

NB: Meer dan 1 Egidius Henrici: Twee kinderen in 1624 en in maart 1628!

Gerarda: Anthony Egidius Henrici Vader Schijndel 23-01-1624 doopakte x ? - getuigen: Joannes Godefridi Wouters & Judoca Gisberti Anthony Smits <== patroniem Anthony en getuige Smits
Joannes: Henrici Egidius Vader Schijndel 14-11-1624 doopakte x ? - getuigen: Henricus Gerungy Henrici & Ida Henrici Joannis Verhagen
Sebertus: Anthony Egidius Henrici Vader Schijndel 14-08-1626 doopakte x ? - getuigen: Joannes Henrici & Elisabetha Joannis Amisy <== patroniem Anthony
Henricus: Henrici Egidius Vader Schijndel 15-03-1628 doopakte x Maria N.N. - getuigen: Christianus Anthonii Christiani & Anna Gisberti Joannis Seberts <== patroniem Jan Sebers, moeder Maria
Gisbertus: Henrici Egidius Vader Schijndel 21-03-1628 doopakte x Anna N.N. - getuigen: Hugo Gisberti van Berckel & Margareta Theodorici Henrici <====MOEDER=Anna
Elisabetha: Henrici Egidius Vader Schijndel 23-11-1631 doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Adrianus Joannis Petri & Anna Joannis Joannis Seberti <== patroniem Jan Sebers
Joanna: Henrici Egidius Vader Schijndel 02-02-1632 doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Theodoricus Joannis Hermanni & Joanna N.N:
Gerarda: Henrici Egidius Vader Schijndel 22-05-1635 doopakte x Maria N.N. - getuigen: Anthonius Anthonii & Elisabetha Danielis van Gerwen <== moeder Maria

Schepenakte 8 van 18 maart 1699 in notitie bij persoon noemt alleen Elisabeth en Gerarda!
met:

womanMaria Joannis Seberts‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051100&miview=ldt
52
Jan zoon van Jan Sebert Janssen en <====== Patroniem !
Dielis Henrick Tonis man van Meriken dochter van Jan Seberts, <=====
Dirck Cornelis Dircx en Servaes Cornelissen broers,
Jan Arien Smits man van Jenneken dochter van Cornelis vs., arbitrale uitspraak, Gijsbert Jan Seberts en zijn vrouw Anna dochter van Cornelis Diricx
Datering: 28.1.1632
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213530&miview=ldt
72
Jan zoon van Jan Seberts verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert van den Boogart,
Dielis Hendrick Smits man van Marijken dochter van Jan Seberts & Lijsken, <=========
Gijsbert en Willem broers kinderen van wijlen Jan zoon van Hendrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts & Lijsken,
met een scheiding en deling met o.a. huis schuur schop esthuis hof boomgaard en erf 10 lop. onder tLutteleijndt, met last aan het Kapittel van de Sint Jan binnen Den Bosch, aan Heer Emerick binnen den Bosch tbv het Sint Agatha-altaar in de Sint Jan,aan de pastoor van Orthen, aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, cijns int boeck van de Schrijvershoef, land in de Putstege, land int Hermaelen, land in Elde, land onder Den Dungen, huis esthuis schuur en erf onder de Borne, met last aent Clooster van Heusden, aan de Formerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, aan Heer Gerit Kemp, cijns aan de Heer van Helmont, aan de rentmeester der domeinen, nog een stuk land in de Putstege, land in de Schrijvershoef, cijns int boeck van de Schrijvershoef aan Jan zoon van Willem van Herethum, nog een stuk land int Hermaelen, land het Smaelcampken onder Den Dungen, nog een stuk land onder tLutteleijnde, met last aan de Cathuijsers, hooiland onder tWijbosch in de Rietbeemd
Datering: 21.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Kinderen:

1.
woman‎Gerarda Egidius Henrici Smits‏‎
Gedoopt ‎23 jan 1624 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- Patroniem ''Henrici Anthony'
- Doopgetuige met patroniem 'Anthony Smits'

BHIC:
Kind Gerarda Anthony
Geslacht Vrouw
Datum doop 23-01-1624
Plaats doop Schijndel
Vader Egidius Henrici Anthony
Getuige Joannes Godefridi Wouters
Getuige Judoca Gisberti Anthony Smits
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 124v
Religie rk

2.
man‎Sebertus Egidius Henrici Smits‏‎
Gedoopt ‎14 aug 1626 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- patroniem vader "Henrici Anthony"

BHIC:
Kind Sebertus Anthony
Geslacht Man
Datum doop 14-08-1626
Plaats doop Schijndel
Vader Egidius Henrici Anthony
Getuige Joannes Henrici
Getuige Elisabetha Joannis Amisy
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 136v
Religie rk

3.
man‎Henricus Egidius Henrici Smits‏‎
Gedoopt ‎15 mrt 1628 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- doopgetuige met patroniem "Joannis Seberts"

BHIC:
Kind Henricus Egidii Henrici
Geslacht Man
Datum doop 15-03-1628
Plaats doop Schijndel
Vader Egidius Henrici
Moeder Maria N.N.
Getuige Christianus Anthonii Christiani
Getuige Anna Gisberti Joannis Seberts
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 05v02

Begraven ‎18 aug 1681 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-BKGM?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 4762 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Smits
Hendirck Dielis
Laat na vrouw - geen kn
Begraafdatum: 18 aug 1681
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

BHIC:
Overledene Hendrick Dielisse Smits
Datum begraven 18-08-1681
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13
Diversen laet achter sijn huisvrouw ende geen kinderen op de Keur

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.270&minr=11945601&miview=ldt
102 Taxatie van de goederen van Hendrick Dielissen Smits op 18 augustus 1681 te Schijndel begraven; huis onder het Lutteleijnde.
Datering: 12 september 1681
Pagina: 108v
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 270 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

[Gebruikersnotities]
Geen huwelijk (vermeldt bij overlijden!) gevonden op BHIC (Apr2018).

4.
womanElisabetha Egidius Henrici "Lijsken" Smits‏
Gedoopt ‎23 nov 1631 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 8 - zie notitie bij echtgenoot:
8 Deling van goederen onder
"Geertien dochter van Dielis Hendrick Smits en zijn vrouw Marijken dochter van Jan Seberts samen met"
"van dezelfde Bartel en Lijsken zijn huisvrouw dochter van Dielis Smits en Marijken Jan Seberts"

BHIC:
Kind Elisabetha Egidii Henrici
Geslacht Vrouw
Datum doop 23-11-1631
Plaats doop Schijndel
Vader Egidius Henrici
Moeder N.N. N.N.
Getuige Adrianus Joannis Petri
Getuige Anna Joannis Joannis Seberti
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 28v04

Begraven ‎28 feb 1683 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-BFH4?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 3330 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Pijnappel
Lijsken w.v. Bartel
6kn
Begraafdatum: 28 febr 1683
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Niet gevonden in index BHIC Schijndel 1683 (Mar2021)(Mei2022).

5.
womanGerarda Egidius Henrici Smits‏
Gedoopt ‎22 mei 1635 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- Voornaam moeder Maria correct.

BHIC:
Kind Gerarda Egidii Henrici
Geslacht Vrouw
Datum doop 22-05-1635
Plaats doop Schijndel
Vader Egidius Henrici
Moeder Maria N.N.
Getuige Anthonius Anthonii
Opmerkingen uit Oirschot
Getuige Elisabetha Danielis van Gerwen
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 49r04

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939243&miview=ldt
3
Deling van goederen onder
Jan Wilm Laurenssen man van Maria,
Bartel van den Heuvel man van Maijken beiden dochters van Gijsbert Jan Smits en diens vrouw Geeritien Dielis Hendrick Smits
o.a. huis onder Elschot aan de kerk
Datering: 2 juni 1712
Pagina: 2
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 149
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555