man‎Hendrick Anthonii Smits‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213932&miview=ldt
34
Jan zoon van Henrick van den Vorstenbosch man van Marijken dochter van Hendrick Anthonis Smits verwekt bij Gerarda dochter van Jan Adriaen Coenen, <====
land opte Tolacker wat toebehoort aan
Goijart Joris van Bernagie,
Jan Hendrick Vorstenbosch en
Dielis Hendrick Smits, <===
Adriaen Jan Peeters man van Lijsken, <===
Jan Andries Veraelst man van Anthonia, <===
Goijart Anthonis Goijart momboir man van Jenneken dochter van wijlen Hendrick Smits, <===
afstand van tochtrecht, land in de Hautert, Claes Claes Daniels van der Aa, goederen gekcht van Aerdt Elias Joosten eentijds toebehoord hebbende aan de kinderen van Jan Goijarts mulder, lant int Liessent genoemd Peter Segersacker, Anneken weduwe vanEmbert van den Vorstenbosch
Datering: 25.4.1651
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213956&miview=ldt
58
Dielis Hendrick Smits verwekt bij Geritgen dochter van Jan Adriaen Koenen, <=====
Adriae Jan Peeters man van Lijsken dochte rvan Goijart Anhonis Goijarts man van Jenneken en <===
Jan Andries Veraelst man van Antonia <== Zus met echgenoot
dochters van wijlen Hendrick Antonis & Geritgen,
met een scheiding en deling na de dood van hun zuster Marijken die een akkoord was aangegaan op 25 april 1651 met Jan Hendricx van den Vorstenbosch met o.a. land genoemd Peeter Segersacker int Liessent, idem land ter plaatse, met de last van een nabuurcijns, hei- en weiland int Liessent, nogmaals de Peeter Segersacker, land onder Delschot opte Tolacker, bij het erf van de H.Geest van Schijndel en van Anneken weduwe van Embert van den Vorstenbosch, gesmette eijckenboomen int Liessent en Dielis heeft verkocht Adriaen Jan Peeters land onder de Borne, idem aan Goijart Anthonis Goijarts land de Peeter Segersacker mdet informatie over de kooppenningen met in de marge een noitie dd. 6 maart 1658 en 9 november 1653
Datering: 10.7.1651
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd met:

womanGerarda Jan Adriaen Coenen‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.51&minr=12937214&miview=ldt
148
Schynle, des tafelen Sanctus Spritus in Busco, Geerling Lenartss., 8 september 1570, testes Bogert ende Zebert Janss.,
Katelyn wedue Ariaen Coenen, <==== MISSCHIEN
Ariken dochter Corstiaen Antoniss., 16 september 1570, testes Huygo van Berckel, Zebert Janss. scepenen, Hanrick Evert Peters
Datering: 1568-1573
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 51
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947594&miview=ldt
286
beschadigde pagina: Hanrick soen wilner Peter Mathyss. van Heretum, betalingsgelofte, Ariken dochter Corstiaen Antoniss., 14 juni 1574, testes Jan Rutten ende Zebert Janss.,
Katelyn wedue Ariaen Gerits Coenen met haer soen Jan Ariaens man van Elisabet dochter des voirs. Cateryn <=====
Datering: 1570-1575
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 52
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324549&miview=ldt
129
Wouter ende Jan gebroederen kynderen wijlen Adriaen Coenen met Catharina hunnen moeder,
verkoop, inden hoochtyde van Onser Liever Vrauwen reynichmaeckinge [2 feb. Maria Lichtmis] 2/7 van huijs hoff esthuijs ende erffenisse groot een mauwersaet onder den Borne, Henric Gerit Joordens, Bossche schepenbrief dd. 23 januari 1562, Peter soon wijlen Henrick Gijsbertss., verkoop, Gijsbert soone wijlen Jans van den Bogert, Gemonden onder de jurisdictie van Gestel by Herlair, actum et testes
Datering: 1595-1597
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 58
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324926&miview=ldt
251 betaling Willem Goyarts ende Jan Arien Coenen tot behoeff van Peeteren 133 gl. 6 st. dordalf [= 2 ½] oort, actum et testes ut supra – zie verder 0247 Herman soone etc.
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324922&miview=ldt
247 Willem Goyarts ende Jan Arien Coenen, actum et testes ut supra, ....
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324881&miview=ldt
206
... verkoop, Jannen Ariaen Coenen, 15 juli 1598,...
1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324880&miview=ldt
205
... Jan Adriaen Coenen, verkoop...
1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324878&miview=ldt
203
... , Jan Arien Coenen, ...
1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324802&miview=ldt
127
... , Jan Arien Coenen, ...
1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324679&miview=ldt
4
... , Jan Arien Coenen, ...
1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197426&miview=ldt
52 Jan Adriaen Coenen verkoopt land ten huize van Jan Joris Peters onder Delschot in de Hautart 12 lop. en onder Wijbosch int Apelteren en op de Peckstucken
Datering: [1599-1605]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351171&miview=ldt
312 factum transport brieff in debita forma, Marten Arien Martens man van Hilleken dochter Jan Artssen verweckt bij dochter Dielis Pennincx, verkoop, Jannen Adriaen Coenen zynen oome, twee strepen lants onder den Borne int Liessent met een esthuijs,Henrick Heijmans, Tonis Goyart Sebastiaens, lant beneven erffenisse Jan Jan Willems, Gerit Henricx van den Bors, Henrick Franssen van Gestel, 465 gl.
Datering: 1600-1605
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 60
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351151&miview=ldt
292 Willem Eymbert Jans, Tonis Arien Claessen, Zebert Lambers, Jan Arien Coenen, noch de helft van eenen camp groesvelts in Reynershoeve, ....
1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350880&miview=ldt
21
.... , Jan Arien Coenen,...
1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224870&miview=ldt
256
... , wedue en erfgenamen van Jan Arien Coenen, ...
1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224808&miview=ldt
194
... , wedue Jan Arien Coenen, ...
1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224781&miview=ldt
167
los briefje:
Henrick Dielis Pennincx,
Arien Jacop Rutten man van Magdaleen dochter van Dielis voornoemd, za:
Jan Dielis Pennincx,
Jan Arien Coenen man van Margriet dochter Derlis Pennincx, <=====
Willem van den Oetelaer, Gijsbert Janssen van den Boghert, Arien Jacops
Datering: 1605-1612
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 61
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224739&miview=ldt
125
..., Jan Arien Coenen, ...
1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224692&miview=ldt
78
... , Jan Arien Coenen, ...
1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.62&minr=14228389&miview=ldt
113
... Dirick Lambertss. ende Jan Arien Coenen beijde borgemeesteren, ...
1611-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229655&miview=ldt
162
.. , Jan Arien Coenen, ...
1620-1623

Kind:

1.
manEgidius Henrici Anthonii Smits‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051151&miview=ldt
103 Jan zoon van Jan Goyarts van Vechel met een betalingsgelofte an Dielis Henrick Anthonis Smits en vernadering van land verkocht door Laureijns Lenarts aan Jan Aerdt Ariens
Datering: 14.10.1632 en 21.10.1632

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051100&miview=ldt
52
Jan zoon van Jan Sebert Janssen en
Dielis Henrick Tonis man van Meriken dochter van Jan Seberts, <=====
Dirck Cornelis Dircx en Servaes Cornelissen broers,
Jan Arien Smits man van Jenneken dochter van Cornelis vs., arbitrale uitspraak, Gijsbert Jan Seberts en zijn vrouw Anna dochter van Cornelis Diricx
Datering: 28.1.1632
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051153&miview=ldt
105
Dielis zoon van Henrick Antonis Smits aan de ene kant en
Adriaan zoon van Jan Voets masn van een dochter [Jenneken of Elisabeth ?] van Henrick Anthonis <=== zus?
mbt een grondruil nl. huis etc. aan Adriaen Jan Peeters en een in de Borne
Datering: 28.10.1632
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 68
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.69&minr=16051213&miview=ldt
59 Embert Goijarts heeft getransporteert aan Dielis Henrick Anthonis Smits de ½ van hooiland opt Oetelaer
Datering: 12.2.1633]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051498&miview=ldt
164 Dielis Hendrick Anthonis Smits vernadert 1/3 in een huis dat Dirck Peeter jan Gerits in koop heeft verkregen tegen Goijart Goijarts op 3 augustus 1635
Datering: 30.6.1636

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051824&miview=ldt
101
... heeft verkocht Dielis Henrick Smits voor de ene helft ...
4.6.1640

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051835&miview=ldt
112
... heeft verkocht aan Dielis Hendrick Smits...
2.8.1640

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051676&miview=ldt
342 Anthonis Jan Aertsen met betalingsgelofte aan Dielis Hendrick Anthonis Smits uit land onder de Borne, met in de marge een notitie dd. 9 januari 1644 en 12 februari 1698
Datering: 9 januari 1644 en 12 februari 1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196805&miview=ldt
9 Anthonis Jan Aerts met betalingsgelofte aan Dielis Hendrick Smits uit land onder de Borne, verkocht aan Embert Henrick Voets en Jan Jan Seberts provisoren van de Tafel van de H.Geest van Schijndel Datering: 9.1.1644

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196847&miview=ldt
51
Adriaen Henrick Huebens man van Jeneken dochter van Peeter GIjsbert van den Boogart verwekt bij Hester dochter van Jan Henricx van den Oetelaer ,
Goijart Jan Gijsberts van den Boogart voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Gijsberts & Hester,
Niclaes van Griensven schout van Schijndel als oppermomboir,
hebben verkocht
Jan zoon van Jan Sebert Jans,
Dielis Henrick Smits man van Marijken dochte rvan Jan Seberts en die vs. <===
Jan als momboir over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Willems verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, land onder tLutteleijndt in Elde
Datering: 2.5.1644
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 73
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196858&miview=ldt
62 Embert Emberts van den Oetelaer heeft getransporteerd aan Dielis Henrick Smits hooiland in de Oerendonck
Datering: 11.6.1644

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213530&miview=ldt
72
Jan zoon van Jan Seberts verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert van den Boogart, <===== Vader en moeder van Echtgenote
Dielis Hendrick Smits man van Marijken dochter van Jan Seberts & Lijsken,
Gijsbert en Willem broers kinderen van wijlen Jan zoon van Hendrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts & Lijsken,
met een scheiding en deling met o.a. huis schuur schop esthuis hof boomgaard en erf 10 lop. onder tLutteleijndt, met last aan het Kapittel van de Sint Jan binnen Den Bosch, aan Heer Emerick binnen den Bosch tbv het Sint Agatha-altaar in de Sint Jan,aan de pastoor van Orthen, aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, cijns int boeck van de Schrijvershoef, land in de Putstege, land int Hermaelen, land in Elde, land onder Den Dungen, huis esthuis schuur en erf onder de Borne, met last aent Clooster van Heusden, aan de Formerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, aan Heer Gerit Kemp, cijns aan de Heer van Helmont, aan de rentmeester der domeinen, nog een stuk land in de Putstege, land in de Schrijvershoef, cijns int boeck van de Schrijvershoef aan Jan zoon van Willem van Herethum, nog een stuk land int Hermaelen, land het Smaelcampken onder Den Dungen, nog een stuk land onder tLutteleijnde, met last aan de Cathuijsers, hooiland onder tWijbosch in de Rietbeemd
Datering: 21.3.1646
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213529&miview=ldt
71 Embert zoon van Embert Willems van den Oetelaer met betalingsgelofte aan Dielis Henrick Smits van een rente uit land opt Oetelaer
Datering: 21.3.1646

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213600&miview=ldt
142 Embert Embert Willems van den Oetelaer heeft verkocht Dielis Henrick Smits hooiland onder den Borne in de Oerendonck, met last aan Vrou van Gestel tot Middelroij
Datering: 12.3.1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213719&miview=ldt
261 Dielis Henrick Smits man van Mariken dochter van jan Seberts heeft verkocht Hendriasck Claes Handricx van Delft land opt Oetelaer met last aan de H.Geest te ’s-Hertogenbosch en cijns aan de domeinen
Datering: 22.12.1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213790&miview=ldt
44 Adriaen Jan Wolfarts van de Sande heeft verkocht Dielis Hendrick Smits huis esthuis hof boomgaard en landerijen onder tLutteleijndt in Elde, cijns aan de Heer van Helmont, met last aan de Guldebroeders van St.Anthonis te Den Dungen
Datering: 27.5.1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213805&miview=ldt
59 Dielis Hendrick Anthonissen Smits heeft verkocht Servaes Cornelis Dircx land genoemd het Neerlant onder de Borne, Schijndelse schepenbrief dd. 4 september 1649
Datering: 11.10.1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213930&miview=ldt
... aen Dielis Henrick Smits
12.3.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213932&miview=ldt
34
Jan zoon van Henrick van den Vorstenbosch man van Marijken dochter van Hendrick Anthonis Smits verwekt bij Gerarda dochter van Jan Adriaen Coenen, <==== Zus, Vader en Moeder!
land opte Tolacker wat toebehoort aan
Goijart Joris van Bernagie,
Jan Hendrick Vorstenbosch en
Dielis Hendrick Smits, <===
Adriaen Jan Peeters man van Lijsken, <=== zus?
Jan Andries Veraelst man van Anthonia, <=== Zus?
Goijart Anthonis Goijart momboir man van Jenneken dochter van wijlen Hendrick Smits, <=== Zus?
afstand van tochtrecht, land in de Hautert, Claes Claes Daniels van der Aa, goederen gekcht van Aerdt Elias Joosten eentijds toebehoord hebbende aan de kinderen van Jan Goijarts mulder, lant int Liessent genoemd Peter Segersacker, Anneken weduwe vanEmbert van den Vorstenbosch
Datering: 25.4.1651
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213956&miview=ldt
58
Dielis Hendrick Smits verwekt bij Geritgen dochter van Jan Adriaen Koenen, <===== MOEDER
Adriae Jan Peeters man van Lijsken dochte rvan Goijart Anhonis Goijarts man van Jenneken en <=== Zus met echtgenoot
Jan Andries Veraelst man van Antonia <== Zus met echgenoot
dochters van wijlen Hendrick Antonis & Geritgen,
met een scheiding en deling na de dood van hun zuster Marijken die een akkoord was aangegaan op 25 april 1651 met Jan Hendricx van den Vorstenbosch met o.a. land genoemd Peeter Segersacker int Liessent, idem land ter plaatse, met de last van een nabuurcijns, hei- en weiland int Liessent, nogmaals de Peeter Segersacker, land onder Delschot opte Tolacker, bij het erf van de H.Geest van Schijndel en van Anneken weduwe van Embert van den Vorstenbosch, gesmette eijckenboomen int Liessent en Dielis heeft verkocht Adriaen Jan Peeters land onder de Borne, idem aan Goijart Anthonis Goijarts land de Peeter Segersacker mdet informatie over de kooppenningen met in de marge een noitie dd. 6 maart 1658 en 9 november 1653
Datering: 10.7.1651
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213980&miview=ldt
82 Dielis Hendrick Smits, ...
26.11.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213979&miview=ldt
... verkoop aan Dirck Peeter Jsan Gerits en Dielis Henrick Smits ...
26.11.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214021&miview=ldt
123 Hendrick Delis van den Acker met betalingsgelofte aan Dirck Peeter Jan Gerits en Dielis Hendrick Smits de huidige armmeesters tbv de armen van Schijndel, een rente van 5 gl. uit land onder de Borne
Datering: 28.3.1652

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214182&miview=ldt
... aan Dirck Jan Peeter Gerits en Dielis Hendrick Smits H.Geestmeesters tbv de armen in Schijndel ...
23.1.1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938162&miview=ldt
8
Deling van goederen onder
Geertien dochter van Dielis Hendrick Smits en zijn vrouw Marijken dochter van Jan Seberts samen met <===== dochter Geertien
Jan, Gijsbert en Dielis broers zonen van Bartel Pijnappel, <==== Echtgenoot van dochter Elisabeth
Wijnant Claessen met zijn vrouw Jenneken,
Dirck Janssen van Sochel met zijn vrouw Maria beiden dochters van Bartel Pijnappels,
Jan Lambert Schoenmakers vader van Bartel zijn minderjarige zoon verwekt bij Geertruijken ook dochter van Bartel Pijnappels,
van dezelfde Bartel en Lijsken zijn huisvrouw dochter van Dielis Smits en Marijken Jan Seberts, <=== dochter Elisabeth
dezelfde Jan Lamberts met Willem Lambert Schoenmakers, Jan, Adriaen, Hendrick en Jan de jongste broers met Peeter Adriaens van der Haegen man van Maria zijn vrouw alle kinderen Willem de zoon van Jan van Herentum en de onmondige kinderen Gijsbert, Jan en Maria kinderen van Peeter Gijsberts van den Boogert en zijn vrouw Anneken dochter van Jan van Herentum, van dezelfde Jan met zijn vrouw Metjen dochter van Jan Seberts
Datering: 18 maart 1699
Pagina: 15-vervolg op 19
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555