man‎Reijnder Henricx Verhagen‏‎

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manLambertus Reijneri Verhagen‏

[Tekst]
VIA TWEE KINDEREN (dochter Helena en zoon Hugo) IN MIJN STAMBOOM

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.113&minr=11619033&miview=ldt
49
Lambert Reijnders Verhaegen wittich man ende momboir van Aboloenthus? sijne huijsvrouw dochter Peter Huijgens van Berckel. <=====
Anneken oock dochter Peeter Huijgens voorgenoempt verweckt. Elisabeth … Jans ver… sijne huijsvrouw. De voorschreven Lambert ende Jenneken hen mede fort ende sterck maeckende voorde absente susteren met namen Merike ende Gilleken. Hebben vercocht aenLijsbeth dochter Jan Jan Willems een stuck teullant, gelegen binnen de prochie van Sint Oeden rode, ter plaetse genoempt aent Deerde gemeijnlijck genoempt Thooffken. Tusschen erfensse deene sijde Willem Welten, dander sijde de gemeene straet, deen eijnt aende Groodonckse hoeve, streckende metten anderen eijndt aende gemene straete. Die voirschreven vercoperen aengecomen ende aenverstorven is vander voirschreven … van Berckel ende … genoempt.
Datering: 1634
Pagina: 90
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 113
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051268&miview=ldt
24
Lambert zoon van Reijnder Henricx van der Haigen man van Appolonia dochter van wijlen Peeter Hugo van Berckel verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Verhoeven d’Oude, <====
Lambert Symons van der Haigen voogd over Marijken Anneken en Hillegonda kinderen van Peeter & Elisabeth vs., Jan Jans Verhoeven, Goyart zoon van Jan Gijsbert van den Bogart verwekt bij Anna dochter van Jan Verhoeven d’Oude, Jan Janssen Verhoeven de Jonge en Anna zijn zuster, Peeter zoon van Jan Peters van den Heuvel hun oom, Gerit Jan Peters van den Heuvel, Matijken vrouw van Symon Jans van Thurnout, Judith vrouw van Gerit Jacops van Weerdt beiden dochters van Hugo van Meester Claes van Berckel verwekt bij Eva dochter van Peeter van Leijen. procuratie an Gijsbert en Willem broers zonen van wijlen Peeter van Leijen dd. 20 september 1633 getekend door notaris Hendrick van Dueren en nog een vonnis van de Bossche schepenen van 1 juli 1632 met een scheiding en deling o.a. 14 lop. land onder Wijbosch genoemd het Putstuck, 4 lop. land in de Calverlocht, land in de Hardebeemden, in Marsmanshorck
Datering: 4.2.1634
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 70
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051307&miview=ldt
63
Lambert Reinder Henricx van der Haigen man van Appolonia dochter van Peeter Hugo van Berckel en verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Verhaigen d’Oude,
Jan zoon van Jan Verhoeven en Lambert Sijmons van der Haigen voogden van Marijken Anneken en Hilleken dochters van Peeter & Elisabeth,
Adriaen Gijsberts van Cronenburch man van Mechtelt dochter van Jan Gerits van der Loo en verwekt bij Hilleken dochter van Hugo Jans van Berckel met een scheiding en deling
Datering: 22.7.1634
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 70
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051374&miview=ldt
40 Lambert Reijnder Henricx van der Haigenman van Appolonia dochte rvan Peter Hugo van Berkel en diens vrouw Fijken dochter van Jan Verhoeven d’Oude heeft verkocht Willem Anthonis Pennincx land in de Hardebeemden onder Wijbosch met cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 23.6.1635
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051581&miview=ldt
247 Lambert zoon van Reijnder Hendricx van der Haigen man van Appolia dochter van Peeter van Berckel heeft verkocht ...
6.5.1637

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051595&miview=ldt
261 Lambertgen dochter van Pieter Hugo van Berckel vrouw van Lambert Reijnders vernadert het groesland dat Niclaes van Griensven secretaris in koop had verkregen van Anneken dochter van Peter Hugo van Berckel
Datering: 17.6.1637
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051956&miview=ldt
233 Lambert Reijnders van der Haigen man van Appollonia dochter van Peeter Hugo van Berckel, heeft verkocht en in erfmangeling overgegeven Servaes Cornelis Dircx man van Anna ook dochter van Peeter voornoemd land onder Delschot in de Bacxhoefve, idem land onder tLutteleijndt, grondcijns aan de Heer van Helmont en vice versa ,and onder tWijbosch
Datering: 13.12.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330485&miview=ldt
146 Testament van Lambert Reijnders van der Haegen en zijn vrouw Laentken (Apolonia) dochter van Peter Huijgen van Berckel, inwoners van Schijndel. Actum Weijenbosch te Schijndel
Datering: 26-08-1652
Pagina: 440
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 1
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com