man‎Jan Lamberts Aerts Versteede‏‎
Zoon van Lambert Aertssen Versteede en N.N.‏.
Overleden ‎18 feb 1646 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 217 van 16-11-1633 bij erfdeling vader. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Lamberti Arts
Geslacht m
Datum overlijden 18-02-1646
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 274-19


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
259 18-02-1646 Joannes Lamberti Arts Senes, m.s. diu languidas Oud, gesterkt door de sacramenten, langdurig ziek

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000391&miview=ldt
145
Aerdtt Jan Lambert Aertssen,
Delis Jan Lambertssen,
Arien Jan Lambertssen,
Willem Jan Diricxsen als man van Catarina dochter van Jan Lambert Aertssen,
Jan Geryt Arienssen en Peter Jacobssen als voogden over de minderjarige zoon Jan Jan Lambertssen en zijn zus Meriken,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen Jan Lambert Aertssen en zijn vrouw Catarina dochter van Gerijt Arienssen. <=======
Jan Gerijt Ariens en Peter Jacobs als voogden over de minderjarige Meriken dochter van Jan Lambertssen krijgt toebedeeld een 'acker teullantts, gelegen in de Akerse tiende', groot ontrent 3 lopensaets
* e.z.: het goed van Henric Cornelissen van Deursen
* a.z.: het goed van Aerdt Willem Aerdt Loijen met anderen
* e.e.: het goed van Boudewijn Peterssen
* a.e.: het goed van de erfgenamen van Henric Jan Sijmons
Dit deel is belast met een erfcijns van 3 gulden 'aent sinnelooshuijs tott Shertogenbosch'
Dit lot krijgt ook een bedrag van 50 gulden te betalen door Dirck Melissen en een bedrag van 50 gulden te betalen door Arien Jan Lambertssen uit zijn lot.
Jan Gerijt Ariens en Peter Jacobs als voogden over de minderjarige Jan Jan Lambertssen krijgen toebedeeld 'twee stucken teulantts optte Boeckt', groot ontrent 2 lopensaten
* e.z.: Henric Verdussen
* a.z.: Heylken weduwe van Marcelis Lambert Aertssen
* e.e.: opt Venne
* a.e.: het goed van Nicolaes Jan Claessen
Ook 'twee stucken landtts gelegen int Akerdtt', groot ontrent 1 lopensaets
* e.z.: het goed van Jan Welten
* a.z.: Henric Gerijt Goortssen
* e.e.: het goed van hun mede condividenten
* a.e.: het goed van Henric Geryt Goortssen
*
Arien Jan Lambertssen krijgt toebedeeld een 'huijs, hoff, boomgaerdt, esthuijs, torffschop met het binnen landtt daer aen gelegen', gelegen aent Havelt
* e.z.: Jan Thonis Gerlings
* a.z.: Jan van den Velde
* e.e.: de gemyne straet
* a.e.: het goed van Delis Jan Delissen
Vervolg:
Ook 'twee stucken landtts int Akertt'
* e.z.: de erfgenamen van Boudewijn Petersen
* a.z.: het goed van Anthonis Marten Meeussen
* e.e.: het goed van Nicolaes Rutten cum suis
* a.e.: hen mede condividenten
Dit deel is belast met:
* een bedrag van 600 gulden aan 'den rentmeester Schuyl woonende tot Shertogenbosch'
* een erfcijns van 19 stuivers en 2 oort 'aen St. Anthonis cappelle ofte Sintte Catarina altaer alhier'
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
* een cijns van 2 penningen 'aent boeck tot Antwerpen'
* een cijns van 1 stuiver 'aen den selven boeck'
*
Dielis Jan Lamberts krijgt toebedeeld 'eenen acker teulantts, gelegen aent Snelvenne, mette groes ende het cluytvelt daer inne ofte aen gelegen', zoals dat aan zijn ouders toebehoorde, samen groot 5 of 6 lopensaten, gelegen in de Akertse thiende
* e.z.: het goed van Thonis Marten Meeussen
* a.z.: het goed van de erfgenamen van Willem Ariens
* e.e.: Boudewyn Peters en de gemynte van Vechel
* a.e.: het goed van Henric Gerijt Goordtsen, Jan Welten en zijn mede condividenten
Dit deel is belast met een erfcijns van 13 gulden en 15 stuivers aan Henric Tielemans tot Shertogenbosch.
Willem Jan Diricx als man van Catarina dochter van Jan Lambertsen krijgt toebedeeld 'een stuck teulantts met de groese ende cluijtvelt met alle sijne gerechticheden ende toebehoorten, genoemptt Heembergh', gelegen op Ham
* e.z.: het goed van Dirck Melissen
* a.z.: het goed van Luijcas Thonissen en Joncker Bever
* e.e. en a.e.: de gemijntte van Vechel
Ook 'eenen hoijbemptt gelegen achter Hamme', delende en hooiende met Heijlken, weduwe van Marcelis Lambert Aertssen
* e.z.: de gemijne Aa aldaer vlietende
* a.z.: het goed van Nicolaes Gerijtssen van Soest
* e.e.: de bemptt van Daniel Henric Daniels
* a.e.: het goed van Arien Delisen met de zijnen
Vervolg 2:
Ook 'eenen bempt deijlende met Henric Janssen ende rijdende tegens de erffgenamen Sijmon Willemssen'
* e.z.: Joncker Grevenbroeck
* a.z.: het goed van Boudwijn Peters cum suis
* e.e. en a.e.: het goed Grevenbroeck voorschreven
Dit deel is belast met een erfcijns van 22 gulden aan Louwijs Donckers.
Aerdt Jan Lamberdttsen krijgt toebedeeld 'eenen acker teulantts mette groese ende gerechticheden ende toebehoorten', groot ontrent 4 1/2 lopensaten, gelegen aen den Doorenhoeck
* e.z.: het goed van Anneken weduwe van Goosen Ariens
* a.z.: het goed van den Jongen Jan Janssen Coppens
* e.e.: de gemijntte van Vechel
* a.e.: het goed van de weduwe van Goosen Ariens
Dit deel is belasst met:
* een erfcijns van 12 gulden en 10 stuivers aan Luijtken Henricx tot Shertogenbosch
* een erfpacht van 1 vat gerst 'aen de pastorije tot Vechel'
* een cijns 'aent boeck van Antwerpen'
Getuigen: Jan Janssen van Asten en Anthonis Hendricxsen, schepenen
Datering: 14-10-1647
Pagina: 232-239
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 47
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Ondertrouwd ‎12 feb 1612 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎4 mrt 1612 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Lambert Aerts
Bruid Lijntken Gerit Ariens
Getuige Gosswinus Adriani
Getuige Adrianus Donckers
Datum ondertrouw 12-02-1612
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 169-09


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Lambert Aerts
Bruid Lijntken Gerit Ariens
Getuige Gerardus N.N.
Opmerkingen Magister
Getuige Philippus Joannis Petri
Datum huwelijk 04-03-1612
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 169-10


Kids:
Arnoldus: Arnoldi Joannes Lamberti Vader Veghel 07-11-1614 DTB doopakte x uxoris / echtgenote - getuigen: Catharina Anthonij Nicolai & Lucas Delis
Catharina: Aerts Joannes Lamberti Vader Veghel 27-11-1616 DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Joannes Nolle Aerts & Gijsberta Lamberti
Egidius: Lambertssen Jan Vader Veghel 19-07-1618 DTB doopakte x Lijntken N.N. - getuigen: Aelken Driessen & Daniel Arien Leesten
Adrianus: Lamberts Jan Vader Veghel 26-02-1620 DTB doopakte x Lijnken N.N. - getuigen: Heijlken Marcelisen & Gerit Ariens
Anneken: Lamberts Jan Vader Veghel 02-02-1623 DTB doopakte x Lijn N.N. - getuigen: Meriken Janssen & Art Lamberts

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
26-02-1620 ADRIANUS - JOANNES LAMBERTUS ARNOLDUS - CATHALIJN GERARDUS ADRIANUS - 136 - GERIT ARIENS - HEIJLKEN MARCELISSEN
02-02-1623 ANNEKEN - JOANNES LAMBERTUS ARNOLDUS - CATHALIJN GERARDUS ADRIANUS - 136 - AERT LAMBERTS - MERIKEN JANSEN
07-11-1614 ARNOLDUS - JOANNES LAMBERTUS ARNOLDUS - CATHALIJN GERARDUS ADRIANUS - 136 - LUCAS DELIS - CATHARINA ANTONI NICOLAI
27-11-1616 CATHARINA - JOANNES LAMBERTUS ARNOLDUS - CATHALIJN GERARDUS ADRIANUS - 136 - JOANNES DE MOLLER - AARLE - GIJSBERTA LAMBERTI - SCHIJN
19-07-1618 EGIDIUS - JOANNES LAMBERTUS ARNOLDUS - CATHALIJN GERARDUS ADRIANUS - 136 - DANIEL ARIEN LEESTEN - AELKEN F. DRIESSEN
24-05-1627 ELISABETH - JOANNES LAMBERTUS ARNOLDUS - CATHALIJN GERARDUS ADRIANUS - 136 - PETER LAMBERT AERTS - TRUIJKEN ARIENS - ERP
14-09-1629 JOANNES - JOANNES LAMBERTUS ARNOLDUS - CATHALIJN GERARDUS ADRIANUS - 136 - DELIS JAN DELIS - MERIKEN PETER LAMBERTS
22-08-1635 LAMBERTUS - JOANNES LAMBERTUS ARNOLDUS - CATHALIJN GERARDUS ADRIANUS - 136 - SIMON GUILIELMI - JOANNA PETRI - ERP
29-03-1632 MARIA - JOANNES LAMBERTUS ARNOLDUS - CATHALIJN GERARDUS ADRIANUS - 136 - MARCELLUS LAMBERTI ARNOLD - GERTRUDIS ARNOLDI GERARDI
(ongeveer 33 jaar gehuwd) met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com