man‎Lambert Jan Dircx van Tillaer‏‎

Gehuwd
[tekst]
Waarom:
- Zie akte 83 in notitie bij bruid: Haar broer en zwager zijn voogden van haar kids: "Willem Meussen en Jan Tijs Dandels als voogden..."

Kids:
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
24-10-1618 MARIA - LAMBERTUS JOANNES THEODORUS - MARIA MATHIAS DANIEL - 211 - JAN ARIENS - MERIJ JAN PETERS
met:

womanMeriken Mathijs Daendels‏

[Tekst]
SLECHTS 1 KIND GEHAD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998814&miview=ldt
76
Lambert Lambert Janssen als man van Deenken,
Nicolaes Jan Geritss als man van Cathalyn,
Jan Mathys Danels, geassisteerd door Gerit Ariens als voogd over Lambert Jan Dircx als weduwnaar van Mariken,
met hen Willen Meuss en Jan Jan Dircx als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij voorschreven Mariken, <=====
hebben 'naer drie sondaechsche kercke veylinge ter behoirlycke plaetsen gedaen' verkocht,...
07-02-1622

SLECHTS 1 KIND GEHAD - ECHTGENOOT HERTROUWD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999563&miview=ldt
83 Aert Ariens van Heeswyck, Jan Jan Dircx den Jongen en Dirck Martens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Lambert Jan Dircx, verwekt bij zijn vrouw Lijntken dochter van Marten Peeter Dandels, hebben in aanwezigheid van Lyntken verkocht, opgedragen en overgegeven
aan Willem Meussen en Jan Tijs Dandels als voogden over het voorkind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij Merijken, dochter van Tijs Dandels, zijn vorige vrouw, <===
een 'huijs, hoff ende den grond daer het voorschreven huijs op staet', gelegen aen de Cappel van het Havelt, zoals het is toebedeeld
Getuige: Gisbert Jan Aelerts
12-03-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942768&miview=ldt
88 Deze akte is doorgestreept.
Willem Meeussen en Jan Jan Diricxen van Tillaer als vogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircxen van Tillaer en zijn eerste vrouw Meriken dochter van Mathijs Daendels en Mathijs' vrouw Lijsken, hebben met de andere erfgenamen van Arien Rombouts verkocht aan....
26-04-1627

Voor meer informatie: bertho@derikx.com