man‎Willem Henrick Jan Emonts‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999101&miview=ldt
138
... die worden betaald uit onderpanden toekomende aan de erfgenamen van Willem Henrick Jan Emonts. ...
29-06-1625

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd bij erfdeling ouders bruid. Akte 576 van 15-05-1577.
met:

womanJohanna Daendels Tijssen van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
ERFDELING vader en moeder

Danelt Mathys Geritss x Elysabet Aert Philipss die Lew + DOCHTER ANNA EN DOCHTER JOHANNA
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en
Ariaen soene wylen Jan Jacops, en
Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew,
over het minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en
de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, en <===========
Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet.
15-05-1577

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714096&miview=ldt
409 Deze akte is doorgestreept.
Willem Henrick Jan Emonts als man van Joanna dochter van wylen Danel Thijs Gerits heeft beloofd een erfcijns ....
... en aan zijn twee kinderen die hij verwekt heeft bij zjn vrouw Anna dochter van wylen Danel Thys Gerits voor het erfrecht. ...
... Ook uit 'eenen halven abeemt genoemt Hilleken Verheijen beemt', waarvan de andere helft toebehoort aan Mathys Danel Thijssen, gelegen int Akart...
..-02-1592

Voor meer informatie: bertho@derikx.com