man‎Gerit Jan Vrieze Lambrechs‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778750&miview=ldt
86 H(eer)Gerit soen wilneer Vries Lambertss heeft belooft 32 Carolus gulden te betalen aan Jannen Maes Melissoen. Getuigen: Gerit Thys en Maes Melis.
21-03-1529 (=1530)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778805&miview=ldt
141 Doorgestreept fragment. Heer Gerit soen wilneer Jans Vries Lamberts, priester, heeft verkocht aan Aerden soen wilneer Aerts Jan Vries Lamberts 'een stuck'(.)
Geen datum genoemd [1530]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778825&miview=ldt
161 H(eer) Gerit soene wilneer Jans die Vriese Lambrechssoen heeft opgedragen en overgegeven aan Aerden soene wilneer Aert Janss die Vriese Lambrechss 'een stuck lants',
08-01-1530 (=1531)

HEER GERRIT MAAR ZONDER PATRONIEM JAN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778747&miview=ldt
83 Deze akte is doorgestreept. H(eer) Gerit soen wilneer Vries Lambrechs, priester, heeft beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden te betalen aan ...
Geen datum genoemd [1530-1531]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778787&miview=ldt
123 H(eer) Gerit soen wilneer Jan Vries Lambertss heeft een erfcijns van 9 ponden payment verkocht aan Thyssen Gerit Thyssoen....
23-07-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778806&miview=ldt
142 Heer Gerit soene wilneer Jans Vries Lambrechss, priester, heeft vernaarderd 'een streep lants metten houtwassche'...
25-08-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779278&miview=ldt
614 Aert soen wyleneer Aerts soen wyleneer Jans die Vriese Lambertssoen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan h(eer) Geritden soen wyleneer Jannen die Vriese v(oi)rs(eyt), priester, 'een hostat', genoemd Hermans hostat....
30-12-1534

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779341&miview=ldt
677 H(eer) Gerit soen wyleneer Jans gemeynlyc genoemt Vries Lambertssoen, priester, heeft een erfcijns ...
08-06-1535

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779372&miview=ldt
708 H(eer) Gerit soen wyleneer Jans gemeynlyc genoemt Vries Lambertssoen had beloofd een erfpacht ...
28-06-1535

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779380&miview=ldt
716 H(eer) Gerit soen wylen Jans gemeynlyck genoemt Vries Lambrechssoen, priester, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven...
19-07-1535

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779381&miview=ldt
717 Aert soen wylen Jans soen Delis heeft beloofd een erfpacht van 2 mud rogge, veghelse maat, te betalen aan h(eer) Geritden soen wylen Jans gemeynlyc genoempt Vries Lambrechssoen, priester....
19-07-1535

GERIT + PARTNER + ZUS KATHERYN + echtgenoot
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779383&miview=ldt
719 H(eer) Gerit soen wylen Jans gemeynlyc genoempt Vries Lambrechs heeft zijn zwager Aerden Jan Delissoen en zijn zus Katheryn, Aerts vrouw, gemachtigd om al zijn goederen te beheren ten behoeve van 'synen natuerlycken kynderen die hy verwect heeftvuyten lichame Anna dochter wylen Gerit Horsten'.
19-07-1535

RELATIE NAAR ECHTGENOOT VAN ZUS HEIJLWICH.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668716&miview=ldt
574 H(eer) Graet soene wylen Jans die men hiet Vries Lamberts, ‘priester’, heeft de helft van een erfpacht van 2 ‘mudden roggen’, Veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan Danelden soene Thys Gerit Thyss ten behoeve van zijn vader Thyssen. Aernt soene wylen Jan Deliss had beloofd deze erfpacht te betalen aan h(eer) Geritden uit ‘eenen stuck lants, groot omtrent een sesterze’, gelegen in die Nederbiest in die Cloet....
14-2-1555 (= 1556)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668720&miview=ldt
578
... - e.z.: heer Gerit Vries Lamberts, ‘priester’...
22-2-1555 (= 1556)

?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670005&miview=ldt
27 - Heer Gerit soone wylen Jans Lambertss die Vriese, priester, en Lambert soen wylen Joest Bloemerss, man van Heylwigh, dochter van wijlen Jans die Vriese Lambertss, ....
06-06-1559

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670038&miview=ldt
60 Heer Gerit soone wylen Jans die Vriese, priester, heeft 'vuyt crachte die machten hem gegeven in den testamente van'Aernt soone wylen Jan Delis Baten en zijn vrouw Katheryn, dochter wylen Jans die Vriese, 'vererffpacht, opgedragen ende overgegeven' aan Hanrick soone wylen Hanricx Janss van Hoeck en Willem soone wylen Lambert Janss 'een stuck lants genoemt die Cloet metter strepen daer sydelyck aen ende by liggende', gelegen in die Nederbiest...
30-08-1559

Onbekende relatie
[bron]
Genoemd in akte 719 van 19-07-1535
'synen natuerlycken kynderen die hy verwect heeft vuyten lichame Anna dochter wylen Gerit Horsten'.
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com