man‎Jan Luijckassen Tonissen‏‎
Gedoopt ‎4 okt 1643 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: heeft een broer Tonis. <== TODO CHECK
Geboren voor 1666-21=1645
Eerste echtgenote geboren voor 1633.

Zie akte 151 van 05-02-1663; geboren rond 1663-26=1637

Getuigen:
Elisabeth: JOANNES ANTONI & HEIJLWIGIS LUCAS
Henrica: JACOBUS ADRIANI & MARIA ARNOLDI
Elisabeth: GERARDUS PENNINCX & CATHRINA PETRI
Catalijn: THEODORUS THEODORI & HEIJLWIGIS LUCAS

Doopgetuige HEIJLWIGIS LUCAS (2x) is mogelijk zijn moeder.

Patroniem Thonissen van zijn vader komt nergens terug bij Jan Luijckassen zelf.

MOGELIJK - NIET ZEKER - Maar enige optie in akten oudzijtaart.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
04-10-1643 JOANNES
Vader: LUCAS ANTONIUS
Moeder: HEIJLWIGIS
Gezin: 6508
Getuigen: JOANNES EGIDI - ERP & HILDEGUNA HENRICI

BHIC:
Dopeling Joannes Lucae Antonii
Vader Lucas Antonii
Moeder Heijlwigis N.N.
Getuige Hildegunda Henrici
Getuige Joannes Egijdii
Diversen: uit Erp
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-10-1643
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 131-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎31 mrt 1688 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarschijnlijk:

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
421 31-03-1688 Joannes Lucae Maritatus secundo proles habes utrinque, obyt febri ardente intra paulos dies, vir vigore aetatis Gesterkt door de sacramenten, heeft van weerszijden kinderen uit zijn tweede huwelijk, overleden aan brandende koorts, binnen enkele dagen, man van energieke leeftijd

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 365 02-04-1688 Jan Luijcas aent Havelt Laat na vrouw en kinderen

Niet gevonden in iindex BHIC (Mar2021).
‎, ongeveer 44 jaar
[Gebruikersnotities]
DAN GEBOREN ROND 1663-26=1637
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195116&miview=ldt
151 Jan Luijcassen, oud ongeveer 26 jaren, verklaart op verzoek van Heijman Henrickx, 'dat Heijman Henrickx sich selven heeft vervuecht tot Vechel op Hamme, op drie stucken ackerlants staende oft liggende in drie stucken rogghe gerwen, soo verclaerthij deponent de voorschreven stucken gethiendt te hebben optten 24en july 1663 voor noen ontrent elf uren behoorlyck, stellende optten thienden gast oft hoop een taxken waer mede den thienden gast oft hoop uijtwendich was gemarqueert ende geteeckent'....
05-02-1663

VADER/MOEDER?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929746&miview=ldt
105 Heijlken weduwe Luijcas Thonissen heeft verkocht aan ...
... Hooibeemden door verkopers ter tocht en Jan Luijcassen en Thonis Luijcassen en Meriken Luijcassen ter erfrecht competerend. ...
17-5-1663

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929947&miview=ldt
306 - als 307

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929948&miview=ldt
307
... Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Jan Amelissen bij Gerijtken Gijsberts;...
21-3-1665

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814800&miview=ldt
24 Deze akte is doorgestreept.
... , Geraert Dirck Jaspars en Jan Luycassen, 'borgemeesteren', ...
25-09-1665

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814802&miview=ldt
26 Jan Wilberts, Jan Peter Huijberts, Jan Luijcassen en Geryt Dirck Jaspers, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel, als oock gecomitteerde totter policye van de gemeyntte,...
07-01-1666

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817101&miview=ldt
62
...Het goed wordt gepacht door Jan Luijcas....
04-02-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815040&miview=ldt
264
... die welcke verclaert opgenomen te hebben' 100 gulden capitaels van Jan Luijcassen op 03-09-1671,...
25-12-1671

GEZIN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815151&miview=ldt
375
Jan Luijcasse en
Jan Jacob Hendrickmans man van Merijken Luijcassen,
kinderen en erfgenamen van Luycas Tonissen, verwekt bij zijn vrouw Heylken,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van ouders.
Jan Jacobs krijgt toebedeeld 'het oude huijs, gelegen tot Vechel op Ham, ...
...
Jan Luijcassen krijgt toebedeeld 'het achterste huijs met de eycke boomen staende over den wech langst de erve vant eerste lot, gelegen op Ham, ...
05-04-1674, Deling

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815226&miview=ldt
450
... * een erfcijns van 5 gulden aan Jan Luycassen, 'inwoonder alhier'...
17-01-1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815243&miview=ldt
467 Jan Jan Dirx Pagie, 'schepen alhier', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Luijcassen, 'borgemeester', een 'stuck teulants', ....
08-02-1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440560&miview=ldt
98
Arien Jan Aartz van Schijndel,
Jan Luijcass gehuwd met Geertruijt Jan Aartz van Schijndel,
Geerling Hendricks gehuwd met Leijsken Jan Aartz van Schijndel,
Melis Arien Boermans gehuwd met Marie Tijs Jan Aartz van Schijndel,
alsnog de voornoemde Arien Jan Aartz van Schijndel en Claas Hendrick Roeffen als momboiren over de kinderen onmondig zijnde van Jan Aartz van Schijndel.
Allen kinderen en erfgenamen van Jan Aartz van Schijndel en wijlen Eerken Tijs Daandels.
Comparanten hebben gemaakt erfscheiding en deling van de goederen. ...
... Het derde lot is ten deel gevallen aan Jan Luijcass gehuwd met Geertruijt Jan Aartz van Schijndel zijnde een akker genaamd het Venneken in de Hooboeckse tienden naast de straat, ’t Venneken,...
25-01-1679, Erfdeling

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816748&miview=ldt
74 Jan Luijcassen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Ariens 'eenen hoijbeemt', groot ontrent 3 karren hoijwas, genaamd den Crommen Beemt, ...
26-11-1680

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196165&miview=ldt
295 Jan Thonis Adriaen Goossens van Reijbroeck als man van Cathalijn dochter van Jan Luijcassen heeft verkocht, ...
15-09-1692

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196184&miview=ldt
314 Jan Thomassen als man van Catalijn Dircks, <===== ?????
en Luijcas Jan Luijcassen, mede optredend voor Jan Jan Luijcassen hun minderjarige broer, hebben voor 10 jaren voor 100 gulden in belening uitgegeven aan...
07-03-1693

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196183&miview=ldt
313 Gertruijt Jan Aerts van Schijndel weduwe van Jan Luijcassen heeft gecedeerd, gerenuncieerd en overgegeven ...
.... En dat ten behoeve ven Jan Thonissen als man van Catalijn Jan Luijckassen, verwekt bij Catalyn Dircks, Luijckas Jan Luijcassen, en Jan Jan Luijcassen, verwekt bij Gertruijt Jan Aerts van Schijndel voorschreven....
07-03-1693

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196185&miview=ldt
315 Gerard Daendels en Peter Jan Ariens als last en volmacht hebbende van Jan Arien Weijnen, 'sijnen vader', allen erfgenamen van wijlen Claes Arien Wijnen, verklaren een obligatie van 100 gulden ontvangen te hebben van de kinderen van Jan Luijcassen, die Claes Arien Wijnen beurde van Jan Luijcassen, 'waer van de brief onvinbaar is'. Het geld is afkomstig van de belening aan Jan Jacob Hendrickmans met de kinderen van Jan Luijcassen op 07-03-1693....
14-03-1693

Ondertrouwd ‎20 feb 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎7 mrt 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Joannes Lucae
Bruid Catharina Theodori
Getuige Matthias Petri & Arnoldus Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-02-1666
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 20-02-1666
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 158-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Joannes Lucae
Bruid Catharina Theodori
Getuige Henricus Zegheri & Adrianus Wouwters van Veucht
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 07-03-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 158-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Jan Luijcassen
Bruid Catalijn Diricx
Eerdere man Hendrick Jorisse
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 07-03-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 57r02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank

BHIC:
Bruidegom Jan Luijcassen
Bruid Catalijn Dircx
Eerdere man Hendrick Tonissen
Getuige Tonis Luijcassen
Diversen: broer van de bruidegom
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 19-02-1666
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 19-02-1666
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 55v02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank

Gehuwd (religieus) ‎7 mrt 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (4 jaar gehuwd) met:

womanCatalijn Dirck Dirix‏
Dochter van Dirck Dirix en N.N.‏.
Gedoopt ‎26 sep 1630 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1654-21=1633.

Getuigen:
Joanna: ELIAS JOES V LAERSCHOT-DI - JOANNA THEODORI ADRIANI <== Tante?
Theodora: ADRIANUS THEODORI ADRIANI - CATHARINA PETRI <== Oom?
Catharina: JOANNES VALERI - CATHARINA JOANNES ANTONI
Guilielmus: ANTONIUS HENRICI - PETRONELLA JOES ANTONI HE
Anna: JOANNES ANTONI - MARIA ARNOLDI

Elisabeth: JOANNES ANTONI & HEIJLWIGIS LUCAS
Henrica: JACOBUS ADRIANI & MARIA ARNOLDI
Elisabeth: GERARDUS PENNINCX & CATHRINA PETRI
Catalijn: THEODORUS THEODORI & HEIJLWIGIS LUCAS <= Broer

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
26-09-1630 CATHARINA
Vader: THEODORUS THEODORUS
Moeder: MARIA THEODORUS ADRIANUS
Gezin: 514
Getuigen: ELIAS JANSEN - DINTHER & SIJKEN MARTENS

Andere kids in dit gezin: Jacobus, Petronella, Petrus, Theodorus

BHIC:
Dopeling Catharina Dirck Dirckx
Vader Dirck Dirckx
Moeder Meriken N.N.
Getuige Elias Janssen
Diversen: uit Dinther
Getuige Sijken Martens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-09-1630
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 41-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎17 okt 1670 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Dochter Catalijn gedoopt op 18-10-1670.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
268 17-10-1670 Catharina Joannis Luca S.s., ex parti Zonder sacramenten, tijdens een bevalling

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 82 18-10-1670 De huisvrouw van Jan Lucas aent Heselaer

BHIC:
Overledene Catharina Joannis Lucae
Datum overlijden 17-10-1670
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats Veghel
Bronvermelding: Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 291-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
290 / 321
"Catharina Jois Luca ... 17 octob"
1892-100-291.jpg
‎, ongeveer 40 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196015&miview=ldt
145 Gerrit Willem Stoven en Megtelt Willem Stoven hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem, Dirsken en Anneken, allen kinderen van Hendrick Teunis Hendrickx, verwekt bij Catalijn Dirck Dircksen 'eenen hoijbeemt, groot 4 karren hoijgewas, gelegen in d' Aabroeck...
01-11-1688

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196165&miview=ldt
295 Jan Thonis Adriaen Goossens van Reijbroeck als man van Cathalijn dochter van Jan Luijcassen <=== Jan Lucassen is de 2e echtgenoot van Catalijn D.D.
heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan
Willem Hendrick Teunissen, aan
Hendrick Claesen van Kilsdonck als man van Dirisken Hendrick Teunissen, en aan
Jan Aerts van der Mee als man van Hendrick Teunissen,
zijn kindsdeel in alle goederen die hij 'van wegens sijne voorschreven huijsvrouwe is competerende', afkomstig van Cathalijn dochter van Dierck Diercks,
getrouwd geweest met Hendrick Teunis Hendrix..... <=== 1e echtgenoot van Catalijn D.D.
15-09-1692

Akte 336: Catalijn Dirck Dirix tweemaal getrouwd:
- Hendrick Teunis Hendrickx
- Jan Luijcasse

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196206&miview=ldt
336
Willem Hendricks, Hendrick Claesen van Kilsdonck als man van Dirisken Hendrix, en
Aert Jan Aerts van der Mee als man van Anneken Hendrix,
alle kinderen en erfgenamen van Hendrick Teunissen, verwekt bij Catalijn Dirck Dirix, aan de ene zijde, en
Jan Thomassen als man van Catalijn dochter van Jan Luijcasse, verwekt bij Catalijn Dirck Dircks voorschreven aan de andere zijde,
hebben een accoord gesloten....
20-10-1693

Gezin:
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
18-02-1654 - JOANNA - HENRICUS ANTONIUS HENRICUS - CATHARINA THEODORUS - 978 - ELIAS JOES V LAERSCHOT-DI - JOANNA THEODORI ADRIANI
17-03-1656 - THEODORA - HENRICUS ANTONIUS HENRICUS - CATHARINA THEODORUS - 978 - ADRIANUS THEODORI ADRIANI - CATHARINA PETRI
04-09-1657 - CATHARINA - HENRICUS ANTONIUS HENRICUS - CATHARINA THEODORUS - 978 - JOANNES VALERI - CATHARINA JOANNES ANTONI
11-05-1659 - GUILIELMUS - HENRICUS ANTONIUS HENRICUS - CATHARINA THEODORUS - 978 - ANTONIUS HENRICI - PETRONELLA JOES ANTONI HE
19-03-1662 - ANNA - HENRICUS ANTONIUS HENRICUS - CATHARINA THEODORUS - 978 - JOANNES ANTONI - MARIA ARNOLDI

Kinderen:

1.
woman‎Elisabeth Jan Luijckassen‏‎
Gedoopt ‎8 dec 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
08-12-1666 ELISABETH
Vader: JOANNES LUCAS
Moeder: CATHARINA THEODORUS
Gezin: 1279
Getuigen: JOANNES ANTONI & HEIJLWIGIS LUCAS

BHIC:
Dopeling Elisabeth Joannis Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Joannes Antonii & Heijlwigis Lucae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-12-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 65-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎13 dec 1667 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 76 13-12-1667 Een kint van Jan Lucas aent Heselaer

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden.

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021).
‎, ongeveer 1 jaar

2.
woman‎Henrica Jan Luijckassen‏‎
Gedoopt ‎16 apr 1668 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
16-04-1668 HENRICA
Vader: JOANNES LUCAS
Moeder: CATHARINA THEODORUS
Gezin: 1279
Getuigen: JACOBUS ADRIANI & MARIA ARNOLDI

BHIC:
Dopeling Henrica Joannis Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Jacobus Adriani & Maria Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-04-1668
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 72-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎28 mei 1668 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 77 28-05-1668 Een kint van Jan Lucas op Middegael

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden.

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021).
‎, ongeveer 1 jaar

3.
woman‎Elisabeth Jan Luijckassen‏‎
Gedoopt ‎17 sep 1669 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
17-09-1669 ELISABETH
Vader: JOANNES LUCAS
Moeder: CATHARINA THEODORUS
Gezin: 1279
Getuigen: GERARDUS PENNINCX & CATHRINA PETRI

BHIC:
Dopeling Elisabetha Joannis Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Gerardus Pennincx & Jacobus Henrici & Catharina Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-09-1669
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 77-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎10 okt 1669 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 80 10-10-1669 Een kint van Jan Lucas aent Middegael

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden.

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021).
‎, ongeveer 1 jaar

4.
womanCatalijn Jan Luijcassen van Heenebergen‏
Geboren ‎17 okt 1670 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 103: "Jan Thomassen van Reijbroeck als man van Catalijn Jan Luijcassen van Heenebergen"
Zie akte 336: "en Jan Thomassen als man van Catalijn dochter van Jan Luijcasse, verwekt bij Catalijn Dirck Dircks"

Zie huwelijk: Bruid Catalijn Jan Luijckassen leeftijd 24
ABT1668

Getuigen:
Anna: ADRIANUS JOANNES & CATHARINA JOANNES - RODA
Joannes: LUCAS JOANNES-DEN BOSCH & MARIA JOANNES JACOBI
Henricus: PETRUS ADRIAEN GOOSSENS & MARIA THOMAS/JOANNA JAN G
Henricus: ARNOLDUS JOANNES V MEE & ANTONIA GODEFRIDI JOANNES
Wilhelmus: CATHARINA WILHELMI HENRIC & ANTONIA GODEFRIDI V EERD
Anna: JACOBUS JACOBI COPPELAAR & THEODORA HENRICI V KILSDO

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
18-10-1670 CATHARINA
Vader: JOANNES LUCAS
Moeder: CATHARINA THEODORUS
Gezin: 1279
Getuigen: THEODORUS THEODORI & HEIJLWIGIS LUCAS
OBIIT

BHIC:
Dopeling Catharina Joannis Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Catharina N.N.
Diversen: Overleden tijdens de bevalling. <=== Moeder overleden bij bevalling - Moeder overleden op 17e - dus Catalijn geboren op 17e
Getuige Theodorus Theodori & Heijlwigis Lucae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-10-1670
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 82-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/81/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D27
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1651-1675
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Scan 82 van 182
Scannaam: 1892-101-082
In de kantlijn - slecht leesbaar voor mij:
""Ritdt mater, obijt ?? pastri"
Moeder is overleden. Zie ook notitie bij overlijden moeder.

Gedoopt ‎18 okt 1670 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
Overleden ‎26 jun 1741 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na echtgenoot dus na 27-12-1740.

BHIC:
Overledene Catharina N.N.
overleden op 26-06-1741 te Veghel.
weduwe van Joannes Thomesen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 401-17
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Overledene Catelijn Jan Tomisse
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 30-06-1741
Plaats: Veghel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 6, blad 27a-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1735-1804
Religie: Nederduits Gereformeerd

=====
Is onderstaande Catharina overleden op 20-09-1746 niet Catharina gehuwd met "Jan Tonis van Reijbroek"?
Zie
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.102&minr=11570288&miview=ldt
58 wijlen Catharina Tonij Hoppenaers g.m. Jan Tonis van Rijbroek (kind: Tonij, Willem, Anneken, Antonetta en Johannis); h.m. Maria Janse Smits. (huis etc. int agterste dorshout)
16-6-1747
Hij hertrouwt een half jaar later!

BHIC:
Overledene Catharina N.N.
overleden op 20-09-1746 te Veghel.
echtgenote van Joannes van Reijbroeck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 406-41
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
Page 418 of 425 - 1457_001_406
"20 dito Catharina uxor Joannes van reijbroeck m ss"
‎, 70 jaar
Begraven ‎30 jun 1741 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
Vader Jan Luijcassen tweemaal getrouwd?
- Catalyn Dircks
- Gertruijt Jan Aerts

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196183&miview=ldt
313 Gertruijt Jan Aerts van Schijndel weduwe van Jan Luijcassen heeft gecedeerd, gerenuncieerd en overgegeven haar recht op het vruchtgebruik van 'een stuck lants', groot 1 loopense, gelegen in de Aackerse tiende, genaamd de Velgt....
....En dat ten behoeve ven Jan Thonissen als man van Catalijn Jan Luijckassen, verwekt bij Catalyn Dircks, Luijckas Jan Luijcassen, en Jan Jan Luijcassen, verwekt bij Gertruijt Jan Aerts van Schijndel voorschreven.
07-03-1693

Moeder Catalijn Dirck Dirix tweemaal getrouwd?
- Hendrick Teunissen
- Jan Luijcasse

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196206&miview=ldt
336 Willem Hendricks, Hendrick Claesen van Kilsdonck als man van Dirisken Hendrix, en Aert Jan Aerts van der Mee als man van Anneken Hendrix, alle kinderen en erfgenamen van Hendrick Teunissen, verwekt bij Catalijn Dirck Dirix, aan de ene zijde, en Jan Thomassen als man van Catalijn dochter van Jan Luijcasse, verwekt bij Catalijn Dirck Dircks voorschreven aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten....
20-10-1693

BROER LUCAS, JAN en zijn moeder Gertruijt Jan Aertse van Schijndel
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196515&miview=ldt
103
Luijcas Jan Luijcassen van Heenebergen, mede met Ariaen Jan Aerts van Schijndel optredend als voogd over Jan Jan Luijcassen van Heenebergen,
'minderjarige soon, verweckt bij Gertruijt Jan Aertse van Schijndel', en
Jan Thomassen van Reijbroeck als man van Catalijn Jan Luijcassen van Heenebergen, hebben met authorisatie verleend ...
25-01-16982e huwelijk
man‎Jan Luijckassen Tonissen‏‎


Gehuwd (religieus) ‎20 jan 1672 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Eerste echtgenote overleden op 17-10-1670.

BHIC:
Bruidegom Joannes Lucae
Bruid Gertrudis Joannis
Getuige Joannes Clinckius
Diversen: schoolmeester
Getuige Adrianus Jacobi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-01-1672
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 174-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
06-11-1672 LUCAS - JOANNES LUCAS - GERTRUDIS JOANNES ARNOLDUS - 1434 - ADRIANUS JOANNES - MARIA LUCAS
06-09-1674 JOANNES - JOANNES LUCAS - GERTRUDIS JOANNES ARNOLDUS - 1434 - JOANNES MATHIAS DANIELIS & ARCHANARDIS JOANNES
12-09-1677 ANTONIUS - JOANNES LUCAS - GERTRUDIS JOANNES ARNOLDUS - 1434 - WILHELMUS PENNINX-ERP (MO - MARGARETHA ADRIANI
22-12-1680 JOANNES - JOANNES LUCAS - GERTRUDIS JOANNES ARNOLDUS - 1434 - WILHELMUS SIMONIS - MARIA CORNELI BOEREN
30-06-1684 HELENA - JOANNES LUCAS - GERTRUDIS JOANNES ARNOLDUS - 1434 - JOANNES HENRICI - GERARDA HUBERTI
(ongeveer 16 jaar gehuwd) met:

womanGertruijt Jan Aerts van Schijndel‏
Gedoopt ‎1 aug 1638 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 98 erfdeling ouders - genoemd als 'van Schijndel'
Ouders "Jan Aartz van Schijndel en wijlen Eerken Tijs Daandels" zitten in database.
Niet gekoppeld want geen van hen zit in stamboom.

Ouderlijk gezin:
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
02-02-1628 ARNOLDUS - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - WILHELMUS BARTHOLOMEI - HENRICA JOANNES HENRICI - OBIJT
21-01-1629 ARNOLDUS - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - JAN THIJSSEN - MERIKEN AERTSEN
23-02-1631 MATHIAS - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - LAMBERTUS LAMBERTI - LUIJTILDIS PETRI JOES DIO
14-09-1633 ARNOLDUS - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - JOANNES JOANNES V MEUWEN - MARIA LAMBERTI
25-05-1636 ELISABETH - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - MATHIAS MARTINI - JOANNA ANSELMI
01-08-1638 GERTRUDIS - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - ARNOLDUS NICOLAI V ZOEST - JOANNA PETRI DANIELIS

BHIC:
Dopeling Gertrudis Joannis Arnoldi
Vader Joannes Arnoldi
Moeder Erchenardis N.N.
Getuige Joanna Petri Danielis & Arnoldus Nicolai de Zoest
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-08-1638
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 102-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎4 feb 1697 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
536 04-02-1697 Gertrudis Joannis Lucae
Vidua, hydropica, m.s., obijt 4a februarij aut circiter, quiam diu post annotani ex oblivione obortam inter eam vacavit mors, usque ad 16 aprilis, qua die abstulit
Weduwe, waterzucht, overleden op 4 februari of daaromtrent, omdat ik lang de overledene ben vergeten op te tekenen tot 16 april

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 315 09-02-1697 Grietie weduwe Jan Luijcassen aant Havelt

BHIC:
Overledene Gertrudis Joannis Lucae
overleden op 04-02-1697 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 72-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 58 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440560&miview=ldt
98
Arien Jan Aartz van Schijndel,
Jan Luijcass gehuwd met Geertruijt Jan Aartz van Schijndel,
Geerling Hendricks gehuwd met Leijsken Jan Aartz van Schijndel,
Melis Arien Boermans gehuwd met Marie Tijs Jan Aartz van Schijndel,
alsnog de voornoemde Arien Jan Aartz van Schijndel en Claas Hendrick Roeffen als momboiren over de kinderen onmondig zijnde van Jan Aartz van Schijndel.
Allen kinderen en erfgenamen van Jan Aartz van Schijndel en wijlen Eerken Tijs Daandels.
Comparanten hebben gemaakt erfscheiding en deling van de goederen. ...
... Het derde lot is ten deel gevallen aan Jan Luijcass gehuwd met Geertruijt Jan Aartz van Schijndel zijnde een akker genaamd het Venneken in de Hooboeckse tienden naast de straat, ’t Venneken,...
25-01-1679, Erfdeling

Voor meer informatie: bertho@derikx.com