man‎Goossen Ariens Goossens‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224750&miview=ldt
136 Goossen Ariens wonende tot Vechel man van Anneken dochter van wijlen Jans Mr. Claessen van Berckel,
Jan Adriaenssen man van Mariken dochter van wijlen Jans van Berckel, vercocht, ...
1605-1612, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375839&miview=ldt
54 Goossen Ariens van Vechel man van Anneken dochter van Jan Mr. Claes van Berckel, Jan Adriaenssen man van Meriken dochter van Jan Mr. Claes van Berckel, willen ten huize van Jan Joris vorster zijnde een openbare herberg het volgende verkopen...
[1607], Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14004093&miview=ldt
420
Geraert sone wylen Joris Geritss sone wylen Henrick Roeffens, en
Arien Aernt Donckers en Peter Joosten als voogden over de minderjarige Elizabeth dochter van wylen Anthonis Joosten
(van Anthonis en wylen zijn vrouw Heylwich dochter van wylen Joris Gerit Henricxs), en
Willen sone wylen Thomas Gybenss als man van Beelen dochter van wylen Delis Donckers
(van Delis en wylen zijn vrouw Catharina, 'de tweede huysvrouwe gewees Jorissen voorschreven' tsamen verweckt'). en
Goossen Arien Geritss als vader over zijn drie minderjarige voorkinderen, met name Dielis, Gerit en Heylwich, eertijds verwekt bij wylen zijn vrouw Anna dochter van wylen Delis Donckers, en voorschreven Caharina, en
voorschreven Willem Thonis, en Marten Aernt Donckers als voogden aangesteld in het testament van Joriss en voorschreven Catharina,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van voorschreven Joriss en Catharina....
Datering: 23-02-1612, Deling, Veghel

DRIE KIDS BIJ EERSTE ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14004106&miview=ldt
433 ...
* Goossen Ariaens als vader en voogd over zijn 3 minderjarige voorkinderen, met name Dielis, Gerit en Heylken, eertijds verwekt bij Anna dochter van wylen Dielis Donckers en Catharina voorschreven, met Marten Donckers en Willen Thomassen als voogden over zijn minderjarige drie voorkinderen voorschreven,...
Datering: 12-05-1612, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14004109&miview=ldt
436 Willem Thomas, Goosen Ariens als vader over zijn drie minderjarige voorkinderen, met Willem Thomassen en Marten Donckers als voogden over zijn minderjarige voorkinderen, en Corst Gerits, alias Hosen, en Gerit Jorissen als voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van Roeff Jorissen voorschreven, hebben gedeeld 'sekere huysinge ende erffgoederen' die zij heden toebedeeld hebben gekregen....
Datering: 12-05-1612, Deling, Veghel

DRIE KIDS BIJ EERSTE ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998480&miview=ldt
57
Willem Tomas als man van Belcken, en
Marten Donckers en Willem Thomas als voogden over de drie minderjarige kinderen van Gossen Ariens, verwekt bij zijn vrouw Enneken dochter van Lyntken weduwe van Dielis Dirckx,
hebben gedeeld een 'stuck lants', dat zij erfden van Lyntken Dielis Dierckx voorschreven.
De drie kinderen van Gosse Ariens als man van Enneken krijgen toebedeeld 'een stuck lants' gelegen tussen de twee bruggen, met de rechten en poteryen..
Datering: 12-12-1617, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999625&miview=ldt
145 Gerit Ariens en Niclaes Janssen van Berckel als voogden over Anneken weduwe van Goossen Ariens, samen met de meerderjarige kinderen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Janssen alias Coppens uit 'crachte van accordt' van 08-11-1632, een 'stuck tuelants', gelegen aen den Dorenhoeck met de groes ende poterije daer toebehoorende
Datering: 31-03-1632, Transport, Veghel <== DATUM IS INCORRECT - akte refereet naar 8-11-1632

EERSTE EN TWEEDE ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999633&miview=ldt
153
Goossen Ariens Goossens,
Aenneken dochter Jans meester Claes zijn tweede en tegenwoordige vrouw, <====
geassisteerd door haar broer Claes Janssen van Berckel en Gerart Ariens toekomende voogden over haar kinderen 'ingeval Goossen voorschreven nu cranckelijck sijnde quamp te sterven', aan de ene zijde, en
Dielis Goossens,
zijn zus Heijlken, geassisteerd door Marten Donckers, 'president tot Vechgel', en Willem Thomas haar voogden, en
Lambert het minderjarige kind van Gerart Goossens haar broer, verwekt bij Clara dochter van Lambert in de Roode Tonne tot Schartogenbosch, in plaats van zijn vader,
welke Dielis, Heijlken en Gerart, Goossen Ariens voorschreven had verwekt bij zijn eerste vrouw Anna Dielis Donckers, <===
aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten, 'om geenen twist onder de voor oft naekinderen nae doot van hunnen crancken vader te hebben'....
Datering: 29-04-1632, Akkoord, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288713&miview=ldt
9 Lambert Geryt Goossens keurt het accoord goed dat zijn grootvader Goossen Ariens en Claes van Berckel op 29-04-1632 hebben gesloten 'tot sijnen laste'....
Datering: 29-04-1650, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289325&miview=ldt
207
Adriaen Goossens den Ouden Schoenmaker,
Ariaen Goosens de Jonge,
Catharina, 'bejaerde dochtere' van Goossen Ariens,
Aert Faessen als man van Mariken,
Peter Willem Arts als man van Lysken,
Gerart Jan Goossens, mede optredend voor zijn broers, <===== BROERS - dus den jongen en den ouden zijn broers!
Arien Goossens den Jonge en Art Claessen als voogden over de minderjarige kinderen van Claes Goossens,
Wilm Mathyssen als vader, en met Arien Goossens Schoenmaker als voogden over de minderjarige kinderen van voorschreven Wilm Thijssen,
allen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Anneken weduwe van Goossen Ariens, de voogden met authorisatie verleend op 07-01-1656, hebben verkocht, ...
01-02-1656, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289329&miview=ldt
211
Arien Goossens Schoenmaker,
Arien Goossens de Jonge,
Aert Faessen,
Peter Willem Aerts voor henzelf,
Arien Goosens Schoenmakers als voogd over de minderjarige kinderen van Willem Tyssen,
Arien Gosens de Jongen als voogd over de minderjarige kinderen van Claes Goossens,
Matheus Peter Thonis namens zijn moeder Catharina Goossens,
Geryt Jan Goossens voor zichzelf en mede optredend voor zijn afwezige broers, hebben verklaard afgerekend te hebben met ...
08-02-1656

ERFDELING - GEZIN + ECHTGENOTE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289333&miview=ldt
215
Arien Goossens Schoenmaker,
Arien Goossens den Jonge,
Aert Servaes Delissen als man van Mariken,
Catarina Goossens,
Peter Willem Aertssen als man van Lysken,
Geryt Jan Goossens, mede optredend voor zijn afwezige broers Matijs, Arien en Goossen,
Aert Claessen en Jan Ariens Verlocht als voogden over de minderjarige zoon van Nicolaes Goossens,
Willem Tijs Goorts en Arien Goossens Schoenmaker, voogden over de minderjarige kinderen van Willem Tyssen,
allen kinderen en kleininderen van wijlen Goossen Ariensen, verwekt bij zijn vrouw Anneken dochter van Jan meester Claes van Berckel, <==
hebben het goed gedeeld dat zij erfden....
15-02-1656, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289433&miview=ldt
215a [VERVOLG AKTE]
15-02-1656, Veghel

Gehuwd
[bron]
Niet gevonden in index BHIC (Sep2020).
met:

womanAnna Dielis Donckers‏

[Gebruikersnotities]
Familie Donckers.pdf
Enneken Delis Donckers (Anna) trouwde met Goossen Arien Geritss,
die in 1612 vader was van hun weeskinderen Dielis, Gerit en
Heylwich.652 Willem Thomas en Marten Donckers waren in 1626 haar
voogden.655
652 BHIC, Veghel R 41, ongef., 12 december 1617.
655 SAH, R 477, ongef., 2 mei 1626.


2e huwelijk
man‎Goossen Ariens Goossens‏‎


Gehuwd
[bron]
Niet gevonden in index BHIC (Sep2020).
met:

womanAnna Jan Mr. Claes van Berckel‏
Overleden ‎28 sep 1655 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 153 van 29-04-1632. Zie notitie bij echtgenoot.

Erfdeling 15-02-1656.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
261 28-09-1655 Anna Godwini Adriani Vetula, m.s. Bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten

BHIC:
Overledene Anna Goswini Adriani
Geslacht v
Datum overlijden 28-09-1655
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude vrouw
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 278-28

Kinderen:

1.
manAdriaen Goossen "den ouden schoenmaker" Adriaens‏
Overleden ‎21 jun 1688 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Misschien:

ZIE akte 72 - geboren rond 1599 -> Dan 89 jaar
.
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
422 21-06-1688 Adrianus Goswini Centenarius prope, m.s., compos mentis ad altimori vir sapiens et pius Bijna honderd jaar, gesterkt door de sacramenten, helder van geest, wijze man en vroom

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 365 24-06-1688 Adriaen Goossens, weduwenaer in de Straet, laet na kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Aug2021).

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289188&miview=ldt
70
... verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Goosens de Ouden een 'acker teulants, groese, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 4 lopensaten, genoemd aen den Dooren Hoeck...
16-06-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.65&minr=16097866&miview=ldt
17 ... , Arian Goossens Scheenmaker, ...
05-04-1658

GEBOREN ROND 1599
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.65&minr=16097921&miview=ldt
72 Arien Goossens, oud ongeveer 60 jaren, 'schoenmaker ende ingeseten nagebuer tot Vechell', heeft op verzoek van Adriana, weduwe van Peter Spierincx, wonende te Uden, verklaard ...
30-01-1659, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.62&minr=15816985&miview=ldt
23 Gerart Janssen van Diperbeeck verpacht aan Ariaen Goossens den Ouden, schoenmaker, een 'huijs, hof, halven boomgaert met het binnen erfken aen den huijse', gelegen aen de Donck....
07-02-1659, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289752&miview=ldt
57
... aan de ene zijde, en
Arien Goossens den Jongen en Jan Lauereijnssen als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Thijs Goijertse van Rullen, die was getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens,
eertijds weduwe van Sijmen Arien Albertse, aan de andere zijde,
'belangende een seecker accoort over ettelicke achtergelaten goederen ende met de doodt geruijmt door Anneken dochter Sijmen Arien Alberts des voorschreven onmundige kinderen halff suster, alles vermellens den selven contracten met
Arien Goossens den Ouden ende Willem Tijssen aengegaen wesende van den dato den 14en meij 1654 breeder inhoudende. ...
22-01-1661 Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929761&miview=ldt
120 .. heeft verkocht aan Adriaen Goossens den ouden een jaarlijkse en erfgelijke chijns van ...
14-6-1663

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817049&miview=ldt
10 ... verpacht voor 8 jaren aan Ariaen Goossens den Ouden een 'huijs, hoff, schuer, halven boomgaert, groesveld ende boulant', gelegen int Dorshoudt,...
28-01-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195191&miview=ldt
226 Goossen Melchiors en Ariaen Goossens den Ouden 'als naeste van den vrienden', verklaren dat het goed beter verkocht dan gehouden kan worden....
26-02-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929840&miview=ldt
199
.. verkocht aan Ariaen Goossens de ouden een huis en hof in de straat. Zo en gelijk Tonis Daniels het nu ter tijd is bewonende, naast Jan Lavreijnssen, Philipe Peters, op de Laeck, de openbare weg. ...
17-3-1664

ZUS ANNEKEN x Willem Mathyssen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195329&miview=ldt
133 Rekening van Willem Mathyssen en Arien Goossen Ariens den Ouden als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Wielm, verwekt bij Anneken dochter van Gossen Ariens, beginnende in 1656 en eindigend in 1658....
28-01-1667

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195999&miview=ldt
129
... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaen Goossens den Ouden, 'inwoonder alhier, twee gedeeltens in eenen plack teuijlant', groot 3 loopense, 'met sijne groeskantten ende heggen', gelegen aen de Doncker straet...
01-05-1688

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817132&miview=ldt
93 'Taxatie van de goederen soo van seecker huijs, hoff, bomgaert, aengelegen landt, pooterijen ende gerechticheden van dien, toecomende de erffgenamen van wijlen Mevrouw Dirx, wesende het erven daer tegenwoordich op woont Adriaen Goossens den Ouden', gelegen tot Vechel int Dorshout, zoals zij heeft verkregen door vernaardering van wijlen mijnheer Broekhoven, getaxeerd 'met de groes tsamen ende hoij' op 2.700 gulden....
04-11-1670

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815045&miview=ldt
269 'Alsoo seeckere rentte van vyftich guldens capitaels is staende ten laste van Adriaen Goossens de Schoenmaecker op seecker huijs staende alhier tot vechel in de Straett ten behoeve ende opgedragen aen ...
02-02-1672 , Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195999&miview=ldt
129
... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaen Goossens den Ouden, 'inwoonder alhier, twee gedeeltens in eenen plack teuijlant', groot 3 loopense, 'met sijne groeskantten ende heggen', gelegen aen de Doncker straet...
01-05-1688

2.
woman‎Catharina Goossen Adriaens‏‎
Overleden ‎19 aug 1656 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament op 21-07-1656: 'sieck te bedde liggende'

Testament noemt alleen een natuurlijke dochter - dus niet getrouwd.

BHIC:
Overledene Catharina Goswini
Geslacht v
Datum overlijden 19-08-1656
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 278-46

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
261 19-08-1656 Catharina Goswini M.s. Gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 1 19-08-1656 Catarina Goossens

[Gebruikersnotities]
Zie akte 211 van 08-02-1656
"Matheus Peter Thonis namens zijn moeder Catharina Goossens,"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289379&miview=ldt
261 Catharina dochter van Goossen Ariens, verwekt bij zijn vrouw Anneken dochter van meester Claes van Berckel, 'sieck te bedde liggende', maakt haar testament op.
* ze beveelt haar ziel aan bij God en wil dat haar lichaam na haar dood christelijk begraven zal worden
* ze vermaakt haar goederen aan Marijken 'hare natuerlijcke dochter, tegenwoordige huijsvrouwe Matheus Peter Thonis', voor het vruchtgebruik, en de kinderen voor het erfrecht
* 'vuijtgescheyden een bedde daer de testarice teegenwoordich op is liggende, met sijn behoore', vemaakt zij aan Aert Servaessen en zijn vrouw Marijken Goossen Ariens, 'voor haren getrouwen dienste'
Gepasseert 'ten woonhuijse van Art Servaessen staende alhier tot Vechel aent Havelt, genoempt de Kruegestraet'.
Getuigen: Gerardt Gerartssen Roeffs en Hendrick Dirick Jacobs, schepenen. W. Hendrickx, secretaris
Datering: 21-07-1656
Pagina: 386-388
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel

3.
man‎Claes Goossen Adriaens‏‎
Overleden ‎8 okt 1650 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 154; overleden voor 02-03-1651.

BHIC:
Overledene Nicolaus Goosswini
Geslacht m
Datum overlijden 08-10-1650
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 276-02

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
260 08-10-1650 Nicolaus Goosswini Media etate, m.s. Van middelbare leeftijd, gesterkt door de sacramenten

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288858&miview=ldt
154
Goorts Arienssen betaalde aan
Claes Jan Claessen een erfcijns van 11 gulden, welke erfcijns voorschreven Claes eertijds had overgegeven aan
Claes Goort Arienssen, 'synen swager', en welke erfcijns
Anneken weduwe van Goort Ariens heeft afgelost met 200 Carolus gulden aan haar zoon Claes Goossens,
Arien Goossens den Jongen en Jan Ariens Verlocht als voogd over de minderjarige zoon van Claes Goossens.
02-03-1651

KIDS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289162&miview=ldt
44
Jan Claessen, Art Claessen, Henrick Claessen, Dirck Willems man van Catharina Claessen
Arien Goossens de Jonge en Jan Ariens van Locht als voogden over de mindejarige zoon van wijlen Claes Goossens, hebben met authorisatie gegeven ...
26-03-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289313&miview=ldt
195 Arien Goossens den Jonge en Aert Claessen worden op verzoek van Jan Claesen aangesteld als voogden over zijn minderjarige zoon en leggen daartoe de eed af....
07-01-1656

Zie akte 195; Voogd Aert Claessen is dan broer van echtgenote Mechtildis Claessen

Mogelijk:

Kids:
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
29-03-1633 GOSUINUS - NICOLAUS GOSEWINUS ADRIANUS - MECHTILDIS NICOLAUS - 644 - GERARDUS ADRIANI - MARGARETHA HENRICI
03-09-1634 JOANNES - NICOLAUS GOSEWINUS ADRIANUS - MECHTILDIS NICOLAUS - 644 - HENRICUS ADRIANI - HEIJLWIGIS GODEFRIDI
22-03-1637 GOOSSEN - NICOLAUS GOSEWINUS ADRIANUS - MECHTILDIS NICOLAUS - 644 - DILIS GOOSSENS - DIRISKEN JAN GOOSSENS

BHIC:
Bruidegom Nicolaes Goossen Ariaenss
Bruid Mettken Nicolaess
Getuige Albertus Smetius
Getuige Godefridus Geerlaci
Datum huwelijk 09-01-1633
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 219-04

4.
womanAnneken Goossen Adriaens‏
Overleden ‎3 jun 1646 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 207 van 01-02-1656 in notitie bij vader:
"Wilm Mathyssen als vader, en met Arien Goossens Schoenmaker als voogden over de minderjarige kinderen van voorschreven Wilm Thijssen,"
Dus overleden voor 01-02-1656.

Laatste kind gedoopt op 09-03-1644.

BHIC:
Overledene Anna Guilielmi Mathiae
Geslacht v
Datum overlijden 03-06-1646
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen Woont op Sontvelt. Overleden in het kraambed.
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 274-26

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
259 03-06-1646 Anna Guilieli Mathie op Sontvelt Puerpera, s.s. In het kraambed, zonder sacramenten

[Gebruikersnotities]
EERSTE ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289176&miview=ldt
58
... en Willem Tijs Goyerts van Rullen, getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens, eertijds weduwe van Symon Arien Aelbers, als vader van zijn, en van zijn overleden huisvrouws, kinderen, en Arien Goossens Schoenmaker als 'eijgen oom ende gevoegde', ter andere zijde. ...
.... Er is een accoord gesloten over 'questieuse erffgoederen als erffelycke ende haeffelycke meublen, achtergelaten ende met de doot geruymptt door Anneken dochtere Symon Arien Aelbertsen, veweckt bij Anneken dochtere Goossen Ariens voorschreven, haer aen gecomen van Arien Aelberts haeren grootvader. ...
Datering: 05-05-1654, Akkoord, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289752&miview=ldt
57
... aan de ene zijde, en
Arien Goossens den Jongen en Jan Lauereijnssen als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Thijs Goijertse van Rullen, die was getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens, <===
eertijds weduwe van Sijmen Arien Albertse, aan de andere zijde, <===
'belangende een seecker accoort over ettelicke achtergelaten goederen ende met de doodt geruijmt door Anneken dochter Sijmen Arien Alberts des voorschreven onmundige kinderen halff suster, alles vermellens den selven contracten met
Arien Goossens den Ouden ende Willem Tijssen aengegaen wesende van den dato den 14en meij 1654 breeder inhoudende. ...
22-01-1661 Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16194982&miview=ldt
17 Ariaen Goossens den Jonge en Jan Laureijnssen als voogden over de mindejarige kinderen van Willem Tijssen verwekt bij Anneken dochter van Goossen Ariens, willen openbaar verpachten ...
Datering: 03-02-1661, Verpachting, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195329&miview=ldt
133 Rekening van Willem Mathyssen en Arien Goossen Ariens den Ouden als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Wielm, verwekt bij Anneken dochter van Gossen Ariens, beginnende in 1656 en eindigend in 1658....
28-01-1667

5.
manAdriaen Goossen "den jongen" Adriaens‏
Gedoopt ‎20 jul 1609 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Adriaen Goossen Ariaenss"

Zie akte 88 van 05-01-1660 Ariaen Goossens de Jongen, omtrent 50 jaar verklaart dat ...
Geboren rond 1610

Ouders genoemd in akte 215 van 15-02-1656, Deling, Veghel:
"allen kinderen en kleininderen van wijlen Goossen Ariensen, verwekt bij zijn vrouw Anneken dochter van Jan meester Claes van Berckel"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
20-07-1609 ADRIANUS
Vader: GOSEWINUS ADRIANUS
Moeder: ANNA
Gezin: 6247
Getuigen: LUCAS DIELIS & ELISABETH JUDOCI

BHIC:
Kind Adrianus Adriani
Geslacht Man
Datum doop 20-07-1609
Plaats doop Veghel
Vader Goswini Adriani
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Lucas Dielis
Getuige Elizabeta Judoci
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 6v
Religie RK

Overleden ‎8 mrt 1681 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 131 - overleden voor 17-10-1681.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
278 08-03-1681 Adrianus Goswini de Jonge M.s., obstructione pectoris Gesterkt door de sacramenten, obstructie van de borst

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 347 08-03-1681 Arien Goossens aant Beuckelaar Laat agter vrou en kinderen

BHIC:
Overledene Adrianus Goswini
overleden op 08-03-1681 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 311-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 71 jaar
[Gebruikersnotities]
BROER CLAES - MOEDER ANNEKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288858&miview=ldt
154
Goorts Arienssen betaalde aan
Claes Jan Claessen een erfcijns van 11 gulden, welke erfcijns voorschreven Claes eertijds had overgegeven aan
Claes Goort Arienssen, 'synen swager', en welke erfcijns
Anneken weduwe van Goort Ariens heeft afgelost met 200 Carolus gulden aan haar zoon Claes Goossens,
Arien Goossens den Jongen en Jan Ariens Verlocht als voogd over de minderjarige zoon van Claes Goossens.
02-03-1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289162&miview=ldt
44
Jan Claessen, Art Claessen, Henrick Claessen, Dirck Willems man van Catharina Claessen
Arien Goossens de Jonge en Jan Ariens van Locht als voogden over de mindejarige zoon van wijlen Claes Goossens, hebben met authorisatie gegeven ...
26-03-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289313&miview=ldt
195 Arien Goossens den Jonge en Aert Claessen worden op verzoek van Jan Claesen aangesteld als voogden over zijn minderjarige zoon en leggen daartoe de eed af....
07-01-1656

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289317&miview=ldt
199 Voorschreven borgemeesteren hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Goossens de Jonge 'een hoecxken gemeynte', groot 3 lopensaeten, 1 roeij en 15 voeten, gelegen aent Beuckelaer...
25-01-1656

OUDERS + GEZIN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289333&miview=ldt
215
Arien Goossens Schoenmaker,
Arien Goossens den Jonge,
Aert Servaes Delissen als man van Mariken,
Catarina Goossens,
Peter Willem Aertssen als man van Lysken,
Geryt Jan Goossens, mede optredend voor zijn afwezige broers Matijs, Arien en Goossen,
Aert Claessen en Jan Ariens Verlocht als voogden over de minderjarige zoon van Nicolaes Goossens,
Willem Tijs Goorts en Arien Goossens Schoenmaker, voogden over de minderjarige kinderen van Willem Tyssen,
allen kinderen en kleininderen van wijlen Goossen Ariensen, verwekt bij zijn vrouw Anneken dochter van Jan meester Claes van Berckel,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden....
15-02-1656, Deling, Veghel

GEBOREN ROND 1610
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.3&minr=11829148&miview=ldt
88 Ariaen Goossens de Jongen, omtrent 50 jaar verklaart dat ...
05-01-1660

ZUS ANNEKEN x WILLEM MATHIJSSEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289686&miview=ldt
253 Ariaen Goossens de Jonge en Jan Laurenssen zijn aangesteld als voogden over de vier minderjarige kinderen van Willem Mathijssen, verwekt bij Anneken dochter van Goossen Ariens, en hebben daartoe de eed afgelegd.....
28-06-1660

ZUS ANNEKEN x Willem Thijs Goijertse van Rullen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289752&miview=ldt
57
... aan de ene zijde, en
Arien Goossens den Jongen en Jan Lauereijnssen als voogden over de minderjarige kinderen van , die was getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens,
eertijds weduwe van Sijmen Arien Albertse, aan de andere zijde,
'belangende een seecker accoort over ettelicke achtergelaten goederen ende met de doodt geruijmt door Anneken dochter Sijmen Arien Alberts des voorschreven onmundige kinderen halff suster, alles vermellens den selven contracten met
Arien Goossens den Ouden ende Willem Tijssen aengegaen wesende van den dato den 14en meij 1654 breeder inhoudende. ...
22-01-1661 Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16194982&miview=ldt
17 Ariaen Goossens den Jonge en Jan Laureijnssen als voogden over de mindejarige kinderen van Willem Tijssen verwekt bij Anneken dochter van Goossen Ariens, willen openbaar verpachten ...
03-02-1661

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195025&miview=ldt
60
... om op verzoek van Arien Goossens den Jongen, inwoner van Veghel, een verklaring af te leggen. Hij verklaart 'dat Arien Goossens den Jongen, produsent in desen, noytt ofte imermeer eenigen gansse tott synen huijjse ende heeft gebrochtt.'...
14-11-1661

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289910&miview=ldt
215 Aert Faessen, Peter Willem Aerts en Ariaen Goossens den Jongen verklaren dat het 1/7 deel van een erfcijns,...
12-04-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929647&miview=ldt
6 Door dagementen des vorsters Ariaen Goossens den jonge en Hendrick Peter Thonis om te aanvaarden administratie van momboirschap over de onmondige kinderen van Matheeus Peter Thonis bij Meriken Jan Thonis. Zij leggen de eed af.
18-11-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929831&miview=ldt
190 Ariaen Goossens den jongen en Hendrick Peter Tonis als momboiren over de onmondige kinderen van Metheeus Peter Tonis bij Meriken hebben, na voorgaande decreet en authorisatie gegeven op 26 februari 1664 verkocht aan ...
27-2-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814889&miview=ldt
113 Voorgenoemde borgemeesters hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ariaen Goossens den Jongen een 'plack gemeijntte', gelegen aan het Buckelaer, ...
12-03-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815043&miview=ldt
267
.. , Jan Adriaen Willems en Adriaen Gossens, voogden over de minderjarige kinderen van Peter Willem Aerts, verwekt bij Lijsken...
... Adriaen Gossens den Jongen en Adriaen Roelens als voogden stellen zich borg....
02-01-1672

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815145&miview=ldt
369 Voor schepenen zijn verschenen Peter Mateusse voor zichzelf, en Adriaen Goossens den Jonge en Willem Peter Tonis, voogden over de minderjarige kinderen van Matheus Peter Tonis, verwekt bij zijn vrouw Merijken Matheus Peter Tonis, aan de ene zijde, ...
27-01-1674

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195512&miview=ldt
73 Willem Peter Thonissen en Adriaen Goossen den Jongen als voogden over de minderjarge kinderen van Mattheus Peter Thonis, verwekt bij zijn vrouw Meereken Jan Thonis,...
23-04-1677

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195551&miview=ldt
112
... , 'aen Adriaen Goossens den jongen van arbeijtsloon ende vlees gedaen int sterfhuijs doen de begrafenis gehouden worden', ...
21-02-1679 Voogdijrekening

WEDUWE - ZOON WELT (WOUTER)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816805&miview=ldt
131 Emken, weduwe van Arien Goossens de Jonge, 'sieck te bedde leggende', maakt haar testament op.
* ze beveelt haar ziel aan bij God en wil dat haar lichaam na haar dood behoorlijk begraven zal worden
* ze legateert aan haar zoon Welt Arien Goosen 'in consideratie van syne getrouwe dienst', vooraf 'het merrij paart en twee van de beste koeijen', en hetzelfde bedrag 'als haere getrowde kinderen van een uijtsetsel hebben gehadt
* de resterende goederen zullen gelijkelijk onder haar kinderen verdeeld worden ...
17-10-1681

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816912&miview=ldt
238 'Erfscheijdinge ende deijlinge tusschen'
Hendrick Zijmons als man van Jenneken Ariens,
Fredrick Rommen als man van Leijsken Ariens,
Melis Dirckx als man van Heijlken Ariens,
Jan Hendricks als man van Maria Ariens,
Jan Daendels van Bergeijck als man van Anneken Ariens,
Frans Dennissen en Jan Daendels voornoemd als voogden over de kinderen van Jacob Denissen, verwekt bij Gertruijt Ariens, <===
allen kinderen en erfgenamen van Adriaen Goossens, verwekt bij Emmerentiana Welt Peter Roeffen, van de goederen van hun ouders... <===
Datering: 01-12-1683, Deling, Veghel

6.
womanMaria Goossen Adriaens‏
Gedoopt ‎11 dec 1612 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
11-12-1612 MARIA
Vader: GOSEWINUS ADRIANUS
Moeder: ANNA
Gezin: 6247
Getuigen: JOANNES LAMBERTI ARNOLDI & CATHARINA GERARDI GEORGI

BHIC:
Kind Maria van den N.N.
Geslacht Vrouw
Datum doop 11-11-1612
Plaats doop Veghel
Vader Goswinus Adriani van den N.N.
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Joannes Lamberti Arnoldi
Getuige Catharina Gerardi Georgij
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 13v
Religie RK

Overleden ‎17 aug 1679 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

BHIC:
Overledene Maria Arnoldi Servatii
Geslacht v
Datum overlijden 17-08-1679
Plaats overlijden Veghel
Relatie weduwe van N.N. N.N.
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 307-02

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
276 17-08-1679 Maria Arnoldi Servatii
Vidua et diu afflicta morbo caduco tandem obyt (laus deo) in lecto, m.s. omnibus
Weduwe en leed lang aan epilesie, uiteindelijk in bed overleden (God zij dank), gesterkt door alle sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 342 18-08-1679 Meri Aert Faessen weduwe, aen den Doorenhoeck Laet achter kinderen
‎, ongeveer 66 jaar

7.
womanElisabeth Goossen Adriaens‏
Gedoopt ‎13 okt 1615 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
13-10-1615 ELISABETH
Vader: GOSEWINUS ADRIANUS
Moeder: ANNA
Gezin: 6247
Getuigen: JOANNES LAURENTI & LIJSKEN ARNOLDI

BHIC:
Kind Elizabet Adriani
Geslacht Vrouw
Datum doop 13-10-1615
Plaats doop Veghel
Vader Gosswinus Adriani
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Lijsken Arnoldi
Getuige Joannes Laurentij
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 20v
Religie RK

Overleden ‎8 sep 1679 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 2: Testament op 07-09-1679: 'sieck te bedde liggende'

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
276 08-09-1679 Elisabetha Petri Vidua obyt m.s. e febri Weduwe, gesterkt door de sacramenten, overleden aan koorts

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 342 11-09-1679 Lijs Peeters aen de Doorenhoeck Laet achter kinderen

BHIC:
Overledene Elisabetha Petri
Geslacht v
Datum overlijden 08-09-1679
Plaats overlijden Veghel
Relatie weduwe van N.N.
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 307-03
‎, ongeveer 63 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815041&miview=ldt
265 Jan Tyssen, aan de ene zijde, met Huijbert Geryts, 'inwoonder tot Erp', en Lysken weduwe van Peter Willem Aerts, aan de andere zijde, hebben 'van alle geschillen, questien, protesten ende debatten als sij tegens malkanderen gestustineert hebben gehadt voor heere schepenen in der stadt Shertogenbossche, als voor heeren schepenen van Vechel', een accoord gesloten...
Datering: 21-11-1671, Akkoord, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195424&miview=ldt
228 Adriaen Gossen en Jan Adriaen Willems zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Peter Willem Aerts, verwekt bij Lijsken Gossen Ariens, en leggen daartoe de eed af...
Datering: 29-11-1671, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815043&miview=ldt
267 Lijsken weduwe van Peter Willem Aerts, met procuratie op 12-12-1671 in Den Bosch gegeven voor notaris Cornelis van Boeckhoven, Jan Adriaen Willems en Adriaen Gossens, voogden over de minderjarige kinderen van Peter Willem Aerts, verwekt bij Lijsken voorschreven, hebben met authorisatie gegeven op 15-12-1671 door schepenen van Veghel, verkocht, opgedragen en overgegeven ....
Datering: 02-01-1672, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816676&miview=ldt
2 Leijsken weduwe van Peter Willem Aarts, 'sieck te bedde liggende', maakt haar testament op.
* ze beveelt haar ziel aan bij God en wil dat haar lichaam na haar dood een behoorlijke begrafenis zal krijgen
* haar zoon Jan Peters en haar dochter Meriken Peters, getrouwd met Jan Lamberts krijgen 'alle haeffelijcke muebelen ende dat voor haeren getrouwen dienst, eerst voor af te trecken'
* deze kinderen zullen 'alle erffgoederen' met hun andere zussen en broeders gelijkelijk delen
'Aldus gedaen ende gepasseert ten woonhuijse van de testatrice'.
Getuigen: Jan Aerts van der mee en Wouter van der Santvort, schepenen. H. Bijmans, substituut secretaris
Datering: 07-09-1679, Testament, Veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com