man‎Adriaen Goossen "den ouden schoenmaker" Adriaens‏‎
Overleden ‎21 jun 1688 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Misschien:

ZIE akte 72 - geboren rond 1599 -> Dan 89 jaar
.
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
422 21-06-1688 Adrianus Goswini Centenarius prope, m.s., compos mentis ad altimori vir sapiens et pius Bijna honderd jaar, gesterkt door de sacramenten, helder van geest, wijze man en vroom

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 365 24-06-1688 Adriaen Goossens, weduwenaer in de Straet, laet na kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Aug2021).

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289188&miview=ldt
70
... verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Goosens de Ouden een 'acker teulants, groese, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 4 lopensaten, genoemd aen den Dooren Hoeck...
16-06-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.65&minr=16097866&miview=ldt
17 ... , Arian Goossens Scheenmaker, ...
05-04-1658

GEBOREN ROND 1599
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.65&minr=16097921&miview=ldt
72 Arien Goossens, oud ongeveer 60 jaren, 'schoenmaker ende ingeseten nagebuer tot Vechell', heeft op verzoek van Adriana, weduwe van Peter Spierincx, wonende te Uden, verklaard ...
30-01-1659, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.62&minr=15816985&miview=ldt
23 Gerart Janssen van Diperbeeck verpacht aan Ariaen Goossens den Ouden, schoenmaker, een 'huijs, hof, halven boomgaert met het binnen erfken aen den huijse', gelegen aen de Donck....
07-02-1659, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289752&miview=ldt
57
... aan de ene zijde, en
Arien Goossens den Jongen en Jan Lauereijnssen als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Thijs Goijertse van Rullen, die was getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens,
eertijds weduwe van Sijmen Arien Albertse, aan de andere zijde,
'belangende een seecker accoort over ettelicke achtergelaten goederen ende met de doodt geruijmt door Anneken dochter Sijmen Arien Alberts des voorschreven onmundige kinderen halff suster, alles vermellens den selven contracten met
Arien Goossens den Ouden ende Willem Tijssen aengegaen wesende van den dato den 14en meij 1654 breeder inhoudende. ...
22-01-1661 Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929761&miview=ldt
120 .. heeft verkocht aan Adriaen Goossens den ouden een jaarlijkse en erfgelijke chijns van ...
14-6-1663

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817049&miview=ldt
10 ... verpacht voor 8 jaren aan Ariaen Goossens den Ouden een 'huijs, hoff, schuer, halven boomgaert, groesveld ende boulant', gelegen int Dorshoudt,...
28-01-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195191&miview=ldt
226 Goossen Melchiors en Ariaen Goossens den Ouden 'als naeste van den vrienden', verklaren dat het goed beter verkocht dan gehouden kan worden....
26-02-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929840&miview=ldt
199
.. verkocht aan Ariaen Goossens de ouden een huis en hof in de straat. Zo en gelijk Tonis Daniels het nu ter tijd is bewonende, naast Jan Lavreijnssen, Philipe Peters, op de Laeck, de openbare weg. ...
17-3-1664

ZUS ANNEKEN x Willem Mathyssen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195329&miview=ldt
133 Rekening van Willem Mathyssen en Arien Goossen Ariens den Ouden als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Wielm, verwekt bij Anneken dochter van Gossen Ariens, beginnende in 1656 en eindigend in 1658....
28-01-1667

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195999&miview=ldt
129
... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaen Goossens den Ouden, 'inwoonder alhier, twee gedeeltens in eenen plack teuijlant', groot 3 loopense, 'met sijne groeskantten ende heggen', gelegen aen de Doncker straet...
01-05-1688

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817132&miview=ldt
93 'Taxatie van de goederen soo van seecker huijs, hoff, bomgaert, aengelegen landt, pooterijen ende gerechticheden van dien, toecomende de erffgenamen van wijlen Mevrouw Dirx, wesende het erven daer tegenwoordich op woont Adriaen Goossens den Ouden', gelegen tot Vechel int Dorshout, zoals zij heeft verkregen door vernaardering van wijlen mijnheer Broekhoven, getaxeerd 'met de groes tsamen ende hoij' op 2.700 gulden....
04-11-1670

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815045&miview=ldt
269 'Alsoo seeckere rentte van vyftich guldens capitaels is staende ten laste van Adriaen Goossens de Schoenmaecker op seecker huijs staende alhier tot vechel in de Straett ten behoeve ende opgedragen aen ...
02-02-1672 , Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195999&miview=ldt
129
... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaen Goossens den Ouden, 'inwoonder alhier, twee gedeeltens in eenen plack teuijlant', groot 3 loopense, 'met sijne groeskantten ende heggen', gelegen aen de Doncker straet...
01-05-1688

Ondertrouwd ‎okt 1623 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Op BHIC:
Bruidegom Arien Goossen Ariens
Bruid Elizabeth Thomassen
Woonplaats Sint-Oedenrode
Datum ondertrouw 10-1623
Plaats ondertrouw Sint-Oedenrode
Plaats proclamatie Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 207-05

Kids:
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
01-08-1638 PETRUS - ADRIANUS GOSEWINUS (SUTOR) - ELIASBETH - 6062 - GUILIELMUS MATHIAS - ADRIANA PETRI SPIERINX-UD
30-06-1641 MARIA - ADRIANUS GOSEWINUS (SUTOR) - ELIASBETH - 6062 - JOANNES SIMONIS - JOANNA JACOBI KEIJSERS
26-11-1645 ADRIANUS - ADRIANUS GOSEWINUS (SUTOR) - ELIASBETH - 6062 - PETRUS GUILIELMI ARNOLDI - JUDITH JOANNES-RODA
. met:

womanElisabeth Thomassen‏
Gedoopt ‎Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Mogelijk:
Zie huwelijk - "Woonplaats Sint-Oedenrode"

Overleden ‎14 feb 1684 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Overledene Elisabetha Adriani
Geslacht v
Datum overlijden 14-02-1684
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude vrouw
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 320-02

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
282 14-02-1684 Elisabeth Adriani Vetula, m.s. Oude vrouw, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 354 15-02-1684 Leijsken huijsvrouw van Arien Goossens Laet na man en kinderen

Voor meer informatie: bertho@derikx.com