man‎Jan Jansen van der Dussen‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in erfdeling akte 136 van 13-11-1541. Zie notitie bij vader bruid.
"Jan zn.v.wijlen Jan van der Dussen man van Margariet zijn vrouw"
met:

womanMargariet Mr. Jan Claes van Berckel‏

[Gebruikersnotities]
http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/CBG-%20JB1982-van%20berckel-p211-240.pdf
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 36 1982
Pieter Johan van Berckel door W. Wijnaendts van Resandt
Margaretha van Berckel, tr. le Jan lansz. van der Dussen; tr.
2e Martinus Marijnen, uit Boxtel, zn. van Paulus en Elisabeth N.

TWEE MAAL GETROUWD.

In akte erfdeling akte 136 van 13-11-1541: "Jan zn.v.wijlen Jan van der Dussen man van Margariet"

In akte 292 van 12-12-1546 "Margariet weduwe van Jan Janss. Verdussen"

In akte 1 van 7-3-1547 "Margriet weduwe van wijlen Jan van der Dussen"

In akte 183 van 2-11-1549 "Marten zoon van wijlen Pauwels Pauwelsz. van Boxtel man van Margriet"

In akte 33 van 1561-1563: "Margriet nagelaten wedue Marten Pauwels,"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12234915&miview=ldt
1 Art zoon van wijlen Pauwels Cremerss. man van Annelie zijn vrouw dochter van wijlen meester Jan van Beerkel Claess. transporteert Margriet weduwe van wijlen Jan van der Dussen ....
Datering: 7 maart 1547, Transport, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235097&miview=ldt
183
Marten zoon van wijlen Pauwels Pauwelsz. van Boxtel man van Margriet een dochter van Meester Jan van Berkel Claess. en diens vrouw Meriken
belooft schuldig te zijn en te betalen aan de twee wettige kinderen van Jan Jansse van der Duyssen [dubieus] nl.Jenneken en Meriken die Jan heeft verwekt bij Margriet dr.v.Jan van Berkel
een som van 50 Karolusgl. in welke akte ook nog genoemd worden Claes en Anna van Berkel en Gerit en Floris – schepenen Peter Reinderss. van den Dick en Art van Sochel
Datering: 2 november 1549
Pagina: 57v
Soort akte: Betalingsbelofte
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 44
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.45&minr=12511431&miview=ldt
3
Niclaes zoon van Meester Jan van Berkelle en
Marten zoon van wijlen Pauwels Pauwelss. van Boxtel man van Margriet dochter van genoemde Meester Jan <===
hebben gescheiden en gedeeld een kamp land over dBroeck dat men heet Eerderwaudt en een kamp land met den gemeynen naeme genampt den Sevenbuynders; idem een kamp omtrent den Duyn;
Margriet heeft twee kinderen die zijn verwekt door Jan Janssen van der Duyssen, <====
bij welke kamp een graaf is afgegraven en voorts is die gelegen naast Henric Beijens, de gemeijnt van Veghel en de gemeijnt van Schijndel;
voorts is Meester Claes ten deel gevallen de helft van een heikamp waaruit hij jaarlijks schuldig is 2 pont payment aan de vicarie van Schijndel en 5 pont payment aan Cornelis Hubertss.;
Marten Pauwels is ten deel gevallen de andere helft van genoemde kamp de Sevenbuynders naast Jan Jan Willems, Meester Claes van Berkell, de gemeijnt van Veghel en de gemeijnt van Schijndel; idem nog de helft van genoemde heikamp naast Henrick en Janbroers kinderen van Lucas Jan Mathyss., Claes van Berkell en de gemeijnt van Schijndel, belast met 1 Car.gl. te betalen aan Henrick Peter Eymbertss. op die Duyngen gedurende het leven van Marten en Margriet en niet langer + lange slotformule – schepenen Jan van Oetelaer en Jan Rutger Janssoen
Datering: 17 mei 1552, Erfdeling, Schijndel

BEIDE ECHTGENOTEN IN 1 AKTE.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.46&minr=12570073&miview=ldt
40
Merten zoon van wijlen Pauwels Marijnen man van Margriet zijn vrouw dochter van mr. Jan van Berkel,
Wyllem zoon van wilen Gelis van Beeck man van Jenneken dochter van Jan Janssoen van der Cuijlen en mede voor
Meryken dochter van Jan Verdussen en Margriet dochter van mr. Jan van Berkel hebben gezamenlijk verkocht aan ...
Datering: 21 januari 1557, Verkoop, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325142&miview=ldt
467
Willem Delis van Beeck vander van Claes zijnen soone ende
wijlen Jenneken zijne huysvrauwe en zij is een dochter van wijlen Jans Verdussen ende Margriet zyne huysvrou dochter van Meester Jans van Berckel, <===
Henric Henricx van ‘sHertogenbossche man van Jenneken natuerlicke dochter Jans Verdussen ende Margriet tsamen verweckt,
Henrick Niclaess. van Berkel ende Peter Huijgen van Berkel,
onmundige kynderen Mr. Willem Peterss. van Herpen ende
Anneken dochter Marten Pauwels, scheiding en deling,
testmant van Margriet <===
voor Reijnier Moors notaris tot Heeswyck dd. 12 juni 1597,
in de marge: opten 17 january anno 99 heeft de testatrice noch een additie tot het principael testament gemaeckt voor Heer Jan van Vechel pro tempore pastor Sancti Jacobi binnen den Bossche, Willem Delis is te deel gevallen eenen acker saetlants 3 ½lop.
Datering: 1597-1600, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325240&miview=ldt
565
Peeter Willem Peeterss. van Herpen ende zyne huysvrou
Anneken dochter van Marten Pauwels byden selven wijlen Marten en Margriet dochter Meester Jan van Berkel tsamen verweckt, <===
transport, Jannen synen broeder, eenen acker saetlants 3 lop. opte Peyckstucken,
Goris Joris, Arien Corstiaens smit,
Jan ende Gysbert kynderen Hugo Jans van Berkel, .
aen den gemeynen vaerwech, de ½ van eenen camp groesvelts onder het Wijbosch gemeynlick genoemt inde Sevenbuenders, de gemeynte van Schijndel, de gemeynte van Vechel, kynderen van wijlen Jan Willems Verhagen, Henrick Cornelis Olisleger tot Vechel,
by testament gelegateert by wijlen Margriet dochter Mr. Jans van Berkel, <====
slotformule
Datering: 1597-1600
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 59
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com