man‎Hanrick Aernt Jan die Vrieze‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782728&miview=ldt
14 Hanrick soen wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn zwager Hanricken soene wylen Dircx van Bel die getrouwd is met zijn zus Beatris ...
15-01-1538 (=1539), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668572&miview=ldt
430 Hanrick soene wylen Aert Janssoen die Vriese en zijn twee broers Jasper en Jan hebben formeel overgedragen aan ...
12-3-1554 (= 1555), Transport, Veghel

ECHTGENOTE: Luytgaert Goert Jan Willem Goerts VOORHEEN getrouwd met Herman Jan Reyners
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675151&miview=ldt
283 Luytgaert dochter Goert Jan Willem Goerts, weduwe van Herman Jan Reynerss, met haar tegenwoordige man Hanrick Aernt Janssen die Vrieze, heeft opgedragen en overgegeven aan haar drie zonen, Jan, Claeus en Sebastiaen, en haar drie dochters Willem,Anne en Katheryn, en aan Cornelis soone wylen Goert Peterss, getrouwd met haar dochter Delye, haar recht op het vruchtgebruik ...
26-03-1568 (= 1569)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675666&miview=ldt
798 De schepenen van Vechel verklaren dat voor hen verschenen zijn 'in eenen gebannen gedinge ende vierscaren daer die scoutet van der heelicheyt van Vechel mit ons scepenen te recht geseten was' Hanrick Aert Janssen die Vrieze en zijn broer Jan Aertssen die Vriese, gedaagd door Lambert Jan Ariaenssen...
03-01-1572 (= 1573), Verklaring, Veghel

ECHTGENOTE: Lugaerd Goert Jan Willem Goertssoen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677087&miview=ldt
827 De schepenen van vechel verklaren dat voor hen verschenen is Hanrick soene wylen Aert Janssoen die Vriesse, getrouwd met Lugaerd dochter wylen Goert Jan Willem Goertssoen. Hij heeft beloofd 30 Carolus gulden 'lyffgoets' te betalen aan 'synen neeffe' Aert soene wylen Jan Aertssen die Vriesse, voor zolang als Aert leven zal....
09-02-1582, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677136&miview=ldt
876 Hanrick soene wylen Aert Janssoen die Vreiesse had beloofd een lijfrente van 30 Carolus gulden te betalen aan 'synen neve' Aert soene wylen Jan Aertss die Vriesse....
... Aert soene wylen Jan Aertssoen die Vriesse heeft verklaard dat deze belofte komt te vervallen.
17-06-1582, Belofte, Veghel

Gehuwd met:

womanLuytgaert Goert Jan Willem Goerts‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670941&miview=ldt
963 Goert soene wylen Jan Willem Goerts heeft opgedragen en overgegeven aan Hanrick Aertss die Vriesse als man van Luijtgard, en Aert Jan Delis Loeyen als man van Mechtelt, en Jan Melis Jacopss van der Santvoert als man van Claes, alle drie dochtersvan voornoemde Goert Jans, mede ten behoeve van heer Jan, priester, zoon van voornoemde Goert, al zijn rechten op het vruchtgebuik ...
29-01-1564 (= 1565), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670942&miview=ldt
964 Hanrick soene wylen Aert Janssen Vriesse als man van Luytgart, en Aert Jan Delis Loeyen als man van Mechelt, en Jan Melis Jacopss van der Santvoert als man van Claeus, alle drie dochters van Goert soene wylen Jan Willem Goerts hebben een erfpacht ...
29-01-1564 (= 1565), Transport, Veghel

VOORHEEN getrouwd met Herman Jan Reyners
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675151&miview=ldt
283 Luytgaert dochter Goert Jan Willem Goerts, weduwe van Herman Jan Reynerss, met haar tegenwoordige man Hanrick Aernt Janssen die Vrieze, heeft opgedragen en overgegeven aan haar drie zonen, Jan, Claeus en Sebastiaen, en haar drie dochters Willem,Anne en Katheryn, en aan Cornelis soone wylen Goert Peterss, getrouwd met haar dochter Delye, haar recht op het vruchtgebruik ...
26-03-1568 (= 1569)

Voor meer informatie: bertho@derikx.com