man‎Willem Hendrik Jan Martens‏‎
Gedoopt ‎7 jul 1669 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Geboren voor 1700-20-1680

Enige optie in index BHIC Veghel:

BHIC:
Dopeling Wilhelmus Henrici Joannis
Vader Henricus Joannis
Moeder Hildegonda N.N.
Getuige Elisabetha Joannis & Arnoldus Everardi & Lutgardis Theodori
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-07-1669
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 76-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎22 jan 1721 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Overledene Wilhelmus Henrici Jan Martens
Geslacht m
Datum overlijden 22-01-1721
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 379-22
‎, ongeveer 51 jaar

Gehuwd (religieus) ‎27 nov 1700 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Vermoeden gebaseerd op akte 346 van 17-07-1727. Zie notitie bij bruid.

CORRECT
- Zie BHIC "Alias Boermans"
- GOEDE MATCH MET DOOPGETUIGEN.
Opa Adrianus Boermans genoemd, Oma Helena genoemd, Broer/zus Maria, Catharina, Mathias

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20M-Q%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
31-10-1702 HENRICUS - WILHEMUS HENRICUS JOES MARTINUS - WILHELMINA ADRIANUS BOUDEWIJN - 2157 - ADRIANUS JOANNES MARTENS - HELENA ADRIANI BOERMANS
03-08-1704 ANNA MARIA - WILHEMUS HENRICUS JOES MARTINUS - WILHELMINA ADRIANUS BOUDEWIJN - 2157 - JOANNES EVERARDI INT HOOL - MARIA ADRIANI ADRIANI BOE
04-05-1707 JOANNES - WILHEMUS HENRICUS JOES MARTINUS - WILHELMINA ADRIANUS BOUDEWIJN - 2157 - WILHELMUS EVERARDI - CATHARINA ADRIANI BOERMAN
16-12-1710 LAMBERTUS - WILHEMUS HENRICUS JOES MARTINUS - WILHELMINA ADRIANUS BOUDEWIJN - 2157 - JOANNES HENRICI - MARIA MATHIAS BOERMANS
03-10-1713 ADRIANUS - WILHEMUS HENRICUS JOES MARTINUS - WILHELMINA ADRIANUS BOUDEWIJN - 2157 - ADRIANUS BOERMANS (OPA) - CATHARINA JOES HENRICI MA
01-10-1715 JOANNA - WILHEMUS HENRICUS JOES MARTINUS - WILHELMINA ADRIANUS BOUDEWIJN - 2157 - MATHIAS ADRIANAI BOERMANS - HELENA BOERMANS (OMA)
20-08-1718 JOANNES - WILHEMUS HENRICUS JOES MARTINUS - WILHELMINA ADRIANUS BOUDEWIJN - 2157 - MATHIAS JOANNES VD HORCK - JOANNA JOANNES KREKELHOF

BHIC:
Bruidegom Wilhelmus Henrici Jan Martens
Bruid Wilhelmina Adriani Baudewijns
Alias Boermans
Getuige Servatius Verhofstadt
Opmerkingen priester
Getuige Gaspar Henrici van der Haghen
Datum huwelijk 27-11-1700
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 263-09
Diversen Met dispensatie 4e graad bloedverwantschap
(ongeveer 20 jaar gehuwd) met:

womanWillemken Adrianus Boermans‏
Begraven ‎13 feb 1754 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Zie notitie bij persoon: hetrouwd met "Melis Seger Doncquers"

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Wilhelmina Adrianus Boermans
doop-, trouw- en begraafboeken Veghel 1751-1792 Begraven
image 520
9 februari 1754
Wilhelma vidua Emili Donkers

TODO Zoek akte 9 feb - is dit overlijdensdatum?

BHIC:
Overledene Wilmke Neelis Donkers
Diversen: weduwnaar laat 4 kinderen na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 13-02-1754
Plaats: Veghel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 6, blad 95-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1735-1804
Religie: Nederduits Gereformeerd
"nog Wilmke Neelis Donkers Weduw laat 4 kindere na"
, ‎1e huwelijk met: Willem Hendrik Jan Martens, 2e huwelijk met: Emilius Segeri Donckers
[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.75&minr=12134777&miview=ldt
346
... De resterende 9 bunders aan de navolgende comparanten Adriaen Boermans gehuwd met Mari Willem van de Vorstenbosch een halve bunder, Willemke Boermans weduwe van Willem Hendrik Jan Martens een halve bunder gekomen van haar moeder, Jenneken weduwe van Claas Teunisse voor haar tocht, Meester Adolph van Hassel en Hendrik van Tilborg gehuwd met Ida, beide dochters van genoemde weduwe en hen mede sterk makende voor hun absente zwagers en zusters een vierde part in een bunder,...
17-07-1727, Transport, Veghel

HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.99&minr=11570101&miview=ldt
54 Willem Hendrikx (†) g.m. Willemke Adriaen Boermans; h.m. Melis Seger Doncquers; kind: Jan, Maria en Lambert (huis hof etc. op't ven aen de drije huijse)
30-1-1732, Veghel, Inventaris

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.99&minr=11570102&miview=ldt
55 Melis Seger Doncquers wed'r van Willemke Jan Baltussen g.m. Willemke Adriaen Boermans wed. van Willem Hendrix.
30-1-1732, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13121089&miview=ldt
192 Melis Seger Donckers weduwnaar van Willemke Jan Baltusse heeft getransporteerd aan zijn kinderen al zijn goederen. Zijn kinderen mede voor schepenen verschenen met name Roeloff, Lambert en Agnees, alsook Peter Jan Dirx gehuwd met zijn dochter Maria. Ze mogen die goederen verkopen alsook goederen van Willemke Adriaan Boermans zijn tegenwoordige bruid.
02-02-1732, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13121096&miview=ldt
199 Jacob Jans van der Meulen heeft wettelijk en erfelijk verkocht aan Willemke Adrian Boermans zijn Muije, nu gehuwd met Melis Segers een partij land genaamd den Heijacker.
05-02-1732, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.100&minr=11805692&miview=ldt
32 Voor schepenen in Veghel verschenen Mtijs Gijsbert Smits, "meester rademaker, out ontrent 44 jaren", en Corstiaan Meeussen, "out ontrent 36 jaren, beyde luyden van eeren en inwoonderen alhier", om op verzoek van de kinderen van WIllem Hendrik JanMartens, verwekt bij Willemke Adriaen Boermans, een verklaring af te leggen. Ze verklaren "als eerstelijk den eersten comparant. Dat hij nu ontr(ent) ses à seven jaren geleden van opgemelte Willemke Adriaen Boermans, die alsdoen wedue was en nu hertrouwt met Melis Seger Donquers, heeft affgecogt drije eijcke boomen, staande op ende voor de huijsinge en goederen opt Ven alhier gelegen, de requiranten in eijgendom competerende, en bij Willemke haer voorn(oemde) moeder in togte besittende. Dat hijvoor die drije boomen aen de selve Willemke heeft betaelt ontr(ent) de somme van neegen gulden. Den tweeden comp(aran)t verclaert dat bovengemelte Melis Seger Doncquers staande desen houwelijck voor den selven togt huyse opt Ven, ontr(ent) de twee jaren geleden heeft omgedaen eenen schoonen eijcken boom. Dat hij daer van wel yets aen gemelte togt huyse heeft verrepareert, dog de rest, zijnde geweest een eijndt van den selven omgedane boom met nog twee à driije plaeten tot raamhout mede daer affgevallen heeft eweg gehaalt en verbrogt."
18-12-1736, Attestatie, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.100&minr=11805693&miview=ldt
33 Voor schepenen in veghel verscheen Cornelis Hendrix van der Heijden, wonende te Veghel, oud ongeveer 24 jaren, die op verzoek van de kinderen van Willem Hendrik Jan Martens, verwekt bij Willemke Adriaan Boermans, die nu hertrouwd is met Melis Seger Donckers, een verklaring aflegt. Hij verklaart dat hij ...
23-1-1737, Attestatie, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.100&minr=11805694&miview=ldt
34 Schepenen in Veghel verklaren op verzoek van de kinderen van Willem Hendrik Jan Martens, verwekt bij Willemke Adriaan Boermans, "day wij de voornoemde Willemke Adriaan Boermans, nu hertrouwt met Melis Seger Doncquers, heeden dato onderges(creven)hebben hooren seggen ende opentlyk betuijgen, dat Melis Segers, haaren voorn(oemde) man, buijten haar consent ende selffs tegens haaren wil en dank heeft gedaan omhouwen seekeren schoonen eijkeboom staande binnen int velt opt Ven op de goederen die bij haar in togt worden beseten, als mede seekeren boom staande ter syde jaer huijs aant Beukelaar. Wyders beyuygde sy dat haaren voorn(oemde) man haare voorkinder, verwekt bij voors(creven) Willem Hendrik Jan Martens, ten eenemaal verstoot, ende uijt den huyse jaagt, en syne voorkinder in allen voorstaat tot haar overgroete droefheyt, en daaromme wel mag leijden dat myne togtgoederen door het misbruyken van ’t omhouwe der boomen wort ontset en aan den requiranten coomen."
6-2-1737, Attestatie, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.79&minr=12930096&miview=ldt
132 Willemke Adriaan Boermans gehuwd met Melis Seger Doncquers, met assistentie van Joannis en Lambert, voorkinderen van Willemke in eerste huwelijk bij Willem Hendrik Jan Martens; mede Ludovicus Nouwens en Lambert Hendrix Verasseldonk haar aangetrouwde zonen verkopen twee stukken teulland aan de Heij genaamd de Heijacker aan...
13-04-1750, Verkoop, Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com