man‎Lambertus Theodori Boxtel‏‎
Geboren ‎± 1692
[tekst]
Zie huwelijk "leeftijd c. 24, wonende te Sint-Oedenrode"
Dus geboren rond 1692

Ondertrouwd ‎17 jan 1716 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎2 feb 1716 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Paar fenoemd in akte 34 erfdeling van 5-7-1721. Zie notitie bij vader bruid.

BHIC:
Bruidegom Lambertus Theodori van Boxtel
Woonplaats Sint-Oedenrode
Bruid Catharina Rutgeri de Groijdonk
Getuige Arnoldus Olislagers
Getuige Joannes Wilhelmi van Boxmeer
Datum huwelijk 02-02-1716
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 282-15

BHIC:
Bruidegom Lamert Dirckx van Boxtel
leeftijd c. 24, wonende te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Catelijn Rutten
leeftijd c. 20, wonende te Veghel, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-02-1716
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 17-01-1716
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 9, blad 73r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1708-1732
Religie: Schepenbank

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Burgerlijke stand (alle religies)
Veghel
Huwelijken 1650-1763
Image 360 of 693
Hij 24, zij 20

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-9HBC?cc=2037960&wc=SM4Z-GP8%3A346028501%2C346316301%2C347435401
: 22 August 2014), Burgerlijke stand (alle religies) > Veghel > Huwelijken 1650-1763 > image 360 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"... den tweeden febrij seventien hondert ..."

BHIC:
Bruidegom Lambert Dircx van Boxtel
wonende te Sint-Oedenrode
Bruid Cathalijn Rutten
wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-02-1716
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 02-02-1716
Bronvermelding Huwelijksbijlagen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 14, blad 4r-5r
Gemeente: Veghel
Periode: 1716-1725
Religie: Schepenbank

Geen kids gevonden in index oudzijtaart.

Gehuwd (religieus) ‎2 feb 1716 Veghel, Noord-Brabant, Nederland met:

womanCatharina Rutgeri van Hintelt | Groodonck‏
Geboren ‎± 1696
[tekst]
Genoemd in akte 34 erfdeling van 5-7-1721. Zie notitie bij vader.
Zi huwelijk: Geboren rond 1716-20=1696

Bij huwelijk genoemd als "Catharina Rutgeri de Groijdonk".

Zie huwelijk: "leeftijd c. 20, wonende te Veghel" - dus geboren rond 1696.

Niet gevonden in index BHIC Veghel (Aug2021).

[Tekst]
WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.181&minr=11640826&miview=ldt
29 Deijling tussen Cathalijn Rutte weduwe Lambert van Boxtel <===
geassumeert met Huijbert Adriaans van de Weijdeven scheepen alhier, tot haaren voogdt bij de weth deeser vreijheijdt, tot s'geens naarvolgende aan haar gegeeven, Joseph Bex en Cornelis Habraaken als momboiren over de gelijke kinderen Jan Martin van der Haagen verwekt bij Heleena van Heessel en Dirk Wilbers van der Haagen alle woonende binnen deese vreijheijdt. O.a. aan Cathalijn Rutte weduwe Lambert van Boxtel ter togte en haare kinderen, een woonhuijs, bakhuijs, torfschop, hoff en teullant metde grondt daar de schuur opstaat, alle aanden ander gestaan ende geleegen binnen deese vreijheijdt ter plaatse genaamt in de Eversche, aan erve deen sijde de heer Massing met meer andere, dander sijde een gemeene mestwegh, deen eijnde Dirk Wilbers Verhaage, dander eijnde de gemeene straat. Aan Joseph Bex en Corneelis Habraaken als momboiren over de kinderen Jan Martens Verhaagen verwekt bij Heleena van Heessel voorschreven en alsoo ten behoeve van deselve kinderen o.a. een schuur staande bij dehuijsinge van de eerste condivident, des sal deselve soodra sij wil moeten afbreeken en ruijmen.
1741, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.182&minr=11640992&miview=ldt
57
... Borgen zijn: Cathalijn Ruth Hendrix weduwe Lambert van Boxtel.
1745, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.78&minr=13102289&miview=ldt
129
... Heeft dit land verkocht aan Catalijna Rutten vant Hintelt weduwe Lambert Dirk van Boxtel, wonende te Sint-Oedenrode.
24-04-1745, Transport, Veghel

HERTROUWD: Hendrik van Aarle
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.182&minr=11641035&miview=ldt
100 Taxatie van de erffhafelijke meubilaire goederen bij Cathalijn Rutte weduwe Lambert van Boxtel in togte beseeten, alvvorens in tweede huwelijk te treeden met Hendrik van Aarle. Verder genoemde personen: Rogier van Boxtel en Peeter van der Heijdein huwelijk hebbende Petronella Lambers van Boxtel meerderjarige kinderen van Cathalijn Rutte voorschreven.
1746, Sint-Oedenrode

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Catharina Rutger Henricus van de Grootdonk??
Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Sint-Oedenrode 1724-1749 Trouwen
Image 288
3 juli 1746
Hij 36 jaar, zij uit Veghel en weduwe Lambert van Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.182&minr=11641033&miview=ldt
98 Huwelijksvoorwaarde tussen Hendrik Jan van Aarle bejaarde jongman als bruijdegom ter eenre ende Cathalijn Rutte als weduwe weijlen Lambert van Boxtel als bruijt ter andere seijde, geassisteert met Joost van de Laak tot haare voogd in deese en beijde inwoonderen alhier. Ten respecte van de vier voorkinderen van haar bruijdt.
1746, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.58&minr=12450173&miview=ldt
28 Johannis Kerkhoff ende Adriaan Hendrik Olijslagers momboirs over de kinderen van wijlen Hendrik Kerkhoff en Angnes Hermens van Boxtel.
Joost van de Laak en Matthijs van Eerdt momboirs over de twee kinderen van wijlen Lambert van Boxtel en Cathlijn Rutte.
1748, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.183&minr=11641139&miview=ldt
42 Deijling tusschen Rogier van Boxtel, Peeter van der Heijden in huwelijke hebbende Petronella van Boxtel, Antonij van Doremalen man en momboir van Maria van Boxtel, Joost van de Laak ende Mathijs van Eerdt beijde als momboiren over Dirk, Johannis ende Heleena van Boxtel nog minderjarig, en alle kinderen van wijlen Lambert van Boxtel ende Cathalijna Rutten tesamen egteluijden....
1748, Sint-Oedenrode

WIJLEN:
TWEEDE ECHTGENOOT: Hendrik Hendrix van Aarle
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.140&minr=11627623&miview=ldt
113 Schuldbekentenis door Jan Dirx van Doremalen aan Hendrik Hendrix van Aarle. Debiteur ten sijne genoegen ontfangen ende genoten, soo uijt handen van de crediteur als wijlen Catalijn Ruth weduwe Lambert van Boxtel sijns crediteur geweeene huijsvrouw.
1751, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.100&minr=12415218&miview=ldt
8 t/m 300 Reekeninge bewijs ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Joost van de Laack ende Mathijs van Eerde (ook gehuwd met Hendrik van Aarle) in qualiteit als voogden ende momboiren over de drie nogh minderjarige kinderen van wijlen Lambert van Boxtel en Cathalijn Ruthen, met naamen Dirik Joannes ende Helena Lambers van Boxtel. Vermelding van o.a. Dirk Antoni Teunisse, Corstaen Dirks. Ruth van Boxtel broeder van de onmondige, Anthonij van Dooremaelen gehuwd met Maria van Boxtel, Peeter Janse van der Heijden als getrouwt sijnde met Petronella van Boxtel, Dirk van Boxtel, Gerit Olijslaagers, een hoijbeemd genaamdt Truijenbeemdt gebruijkt bij Antonij van Nunen, Andries Hend. Peters woonende aan de heijde tot Veghel over een stuck lands genaamt de Streepen, hooijlands genaemt Molle Geer verhuurt aan Marie Rutte aan de Veghelse heijde, Tonij van Doremalen wegens het voorlijf van het erve in huure en pagt sijnde, Claas van Son, de Bruijn koopman in laackenen woonende tot Geldrop,Peter van Dijck, de heer en meester B. Molemakers, betaelt aan den glasemaker seeve stuijvers, wegens reparatie van de glaasen aen het huijs in de Haage, Peeter Cluijtmans, Marten van den Rhijn timmerman, de smit Antonij van de Laack, Hendrik van deRijth, de weduwe Wilhelmus Versantvoort, Antonij van Ginkel, Hendrik van Rooij, Bastiaen van Hijst.
1754, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.186&minr=11641658&miview=ldt
136 Deijling tusschen Dirk van Boxtel, Johannis van Boxtel ende Jan Hurx gehuwd met Helena van Boxtel. Alle kinderen wijlen Lambert van Boxtel ende Cathalijn Rutten in leeven egte luijden en inwoonder alhier....
1757, Sint-Oedenrode

Voor meer informatie: bertho@derikx.com