man‎Teunis Arien Teunissen Leesten‏‎
Gedoopt ‎22 mrt 1654 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk - 33 jaar - dus geboren rond 1654

Zie akte 134 van 29-9-1663 waar in de kantlijn staat gedateerd 29-10-1696: "Teunis Arien Teunissen gehuwd geweest met Willemken Hendrick Rutten"

Doopgetuigen: Catharina Adriani Leesten & Joannes Adriani Leesten

BHIC: OpenArchives
Dopeling Antonius Adriani Leesten
Vader Adrianus Leesten
Moeder Heijlwigis N.N.
Getuige Angla Petri & Lambertus Henrici van Ven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-03-1654
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 13-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Ouderlijk gezin:
Anthonius: Adrianus Leesten vader 22-03-1654 Veghel DTB doopakte x Heijlwigis N.N.
Isabella: Adrianus Leesten vader 08-03-1658 Veghel DTB doopakte x Heijlwigis N.N.
Catharina: Adrianus Antonii vader 14-05-1662 Veghel DTB doopakte x Heijlwigis N.N.
Catharina: Adrianus Antonii vader 26-09-1663 Veghel DTB doopakte x Heijlwigis N.N.
Joanna: Adrianus Antonii vader 01-05-1666 Veghel DTB doopakte x Heijlwigis N.N.
Joanna: Adsrianus Antonii vader 26-05-1667 Veghel DTB doopakte x Heijlwigis N.N.
Maria: Adrianus Antonii vader 11-01-1670 Veghel DTB doopakte x Heijlwigis N.N.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Ariaen Tonis Ariaen Leesten
Bruid Heijlken Philpssen
Getuige Peter Verputten
Diversen: mr.
Getuige Tonis Lamberts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 17-01-1654
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 17-01-1654
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 117-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


REFERENTIE NAAR "DORSHOUT" - Zijn vader pacht dit - Zie ook overlijden echtgenotes - referenties naar Dorshout!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817122&miview=ldt
7700.63 Index schepenprotocol Veghel (7700.63)
83 Hendrick Thonis Martens verpacht voor 6 jaren aan Ariaen Thonis Leesten een 'huijs, hoff, lant ende groes', gelegen int Dorshoutt, zoals de pachter tegenwoordig in gebruik heeft. ...
Datering: 07-03-1669

Overleden ‎13 dec 1740 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 11 van 5-3-1701.
Genoemd in akte 121 van 23-10-1730.

Mogelijk:
- Zie huwelijk - 33 jaar - dus geboren rond 1654 - 86 bij overlijden - onwaarschijnlijk gegeven hoge leeftijd.

BHIC: OpenArchives
Overledene Antonius Adriani de Leest
overleden op 13-12-1740 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 400-32
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
Page 412 of 425 - 1457_001_400
geen extra info


LET OP: Ook in dit tijdvak:
Toni Aarien Leesten relatie 20-12-1738 Veghel DTB begraafakte x Catelijn N.N. laat man en kinderen na - dit is Tonij Adriaen van de Leest x Catharina Tonij van Gemert [hij geb Erp, zij geb Gemert]
Tonis Leest de relatie 24-08-1739 Veghel DTB begraafakte x Jenneke N.N. laat man en kind naar - dit is Antonius Arnoldi van de Leest x Joanna Joannis Smits gehuwd 12-02-1736
‎, ongeveer 86 jaar
[Gebruikersnotities]
HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195645&miview=ldt
89 Inventaris gemaakt door Teunis Adriaen Leesten als weduwnaar van Willemken Hendrick Rutten en opnieuw getrouwd met Anneken Adriaen Willem Meussen.
* 'anderhalf loopense gelegen int Agterste Dorhoudt, gebruijckt wordende bij den selve'
* 'anderhalf kaar hoijwas gelegen op den Beeckgraeff, gebruijckt wordende als boven'
* 'eenen acker teuijlant als hoij gelegen aen de Heij, gebruijckt wordende bij Peter Gerrit Jans, gecomen van Hendrick Rutten in de Hintelt'
Hierna volgt een lijst met spullen....
15-08-1692, Inventaris, Veghel

BHIC:
Bruidegom Teunis Arien Leesten
leeftijd 34 Weduwnaar
Bruid Anneken Adriaen Willem Meusen
leeftijd 26 Jongedochter
Eerdere vrouw Willemken Hendrick Rutten
Getuige Lambert Ariaen Willem Meusen
Diversen: broer van de bruid
Getuige Jan Arien Leesten
Diversen: broer vand e bruidegom
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-07-1692
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 05-07-1692
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 63v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank


Kids:
Wilhelmus: Antonius Adriani Leesten vader 19-12-1692 Veghel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Joannes Adriani & Adrianus Wilhelmi & Catharina Adriani & Maria Henrici
Emerentiana: Antonius Adriani Leesten vader 31-12-1694 Veghel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Heijlwigis Adriani & Catharina Adriani (tante) & Lambertus Adriani

TWEEDE ECHTGENOTE OVERLIJDT:
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
430
07-01-1695
Anna Antonij Leesten
Puerpera secundum, m.s., octova die post partu,
In het tweede kraambed, gesterkt door de sacramenten, 8 dagen na de bevalling

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 309
10-01-1695
Anneken huijsvrou van Teunis Ariens int Dorhout Laat na man en kinderen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195753&miview=ldt
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
197 Lambert Meuwissen, 'inwoonder deser plaetse', wordt aangesteld als voogd over de 2 minderjarige kinderen van Teunis Adriaen Leesten, 'mede inwoonder alhier', verwekt bij Anneken dochter van Adriaen Willem Meusen, en heeft daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 02-03-1701
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11565984&miview=ldt
7700.94 Index schepenprotocol Veghel (7700.94)
11 Lambert, Leijsken, Hendersken en Maria Adriaen Willem Meusen; Teunis Adriaen Leesten (momb: Lambert Meuwissen) over zijn minderj. kind. verwekt bij Anneken d.v. Adriaen Willem Meuwissen; Claes Aert Jan Ariens van Helvoort (momb: Jan Peter Hendrick Lamberts) over zijn minderj. zoon verwekt bij Heijlken d.v. Adriaen Willem Meussen; alle kind. en erfgen. van Adriaen Willem Meuwissen en Empken d.v. Hendrick Lamberts (huis etc. aan de heuvel onder het havelt)
Datering: 5-3-1701
Veghel

NOEMT "Tunis Adriaen Leesten" en "Adriaan Willem Meeuwssen" de vader van Anneken zijn tweede echtgenote.
https://proxy.archieven.nl/235/5565D20BD7E149FFB38FB57939068616
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
121 Tunis Adriaen Leesten en Ruth Peters van den Else gehuwd met Maria Tunis Ariens voorschreven hebben land te Veghel inde Hoogboeckse tiende. Het is hun aangekomen van Adriaan Willem Meeuwssen en Willem zoon van de eerste comparant. Ze hebben dit wettelijk en erfelijk verkocht aan Lambert Peter Peters.
Datering: 23-10-1730

MOGELIJK
ONDERZOEK "schoonzoon Ruth Peters van den Elsen"
https://proxy.archieven.nl/235/4A4AFF68F88C4F409345FBC42FDD9057
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
122 Tunis Arien Leesten geassisteerd met zijn schoonzoon Ruth Peters van den Elsen verklaren dat de verkrijger tot zijn dood zal moeten onderhouden aan Jan Lamberts van de Ven te transporteren en over te geven niet alleen eerste comparants have en erfhave maar mede een partij teulland in Dorshout genaamd Tijssenacker naast Nicolaas van de Kilsdonck, Dielis Tonij Hoppenaars, de gemeente. Idem een hooiveldje achter Middegaal genaamd In de gebunders naast Jan Jans Rijbroeck, Goort Aart Goorts, denBeeckgraaf, Corst Claessen. Verkrijger zal daaruit blijven vergelden grondchijnsen als daar uit aan de heer van Helmont te vergelden mochten staan alsmede dorpslasten en naburige rechten. Comparant en Jan Lamberts van de Ven accepteren Tonis Arien Leesten zijn leven lang in kost, drank, linnen en wollen en wat verder tot zijn nooddruft behoort en bij overlijden zijn lichaam ordelijk ter aarde te besteden.
Datering: 22-12-1738

Ondertrouwd ‎1 feb 1687 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎16 feb 1687 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In notitie bij vader bruid:
Zonder echtgenoot genoemd in deling akte 199 van 1683. Zie notitie bij vader.
Zie akte 120 van 07-02-1688: Teunis Ariens als man van Willemken Hendrick Rutten
Zie akte 134 van 29-9-1663 waar in de kantlijn staat gedateerd 29-10-1696: "Teunis Arien Teunissen gehuwd geweest met Willemken Hendrick Rutten"

BHIC:
Bruidegom Tunis Ariens
leeftijd 33, wonende te Veghel, Jongeman
Bruid Willemken Hendrick Rutten
leeftijd 32 Jongedochter
Getuige Jan Ariens
Diversen: broer van de bruidegom
Getuige Hendrick Rutten
Diversen: broer van de bruid
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 16-02-1687
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 01-02-1687
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 39r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank


Kerkelijk huwelijk niet gevonden in index BHIC Veghel (Jul2022).

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/89b345ea-4edf-2b71-da56-50d92bff7a41
Trouwen 1679-1708
Gemeente Veghel
Archiefnummer 1457
Inventarisnummer 8
Page 77 of 297 - 1457_008_039_R
"2/16 1687"
" ... tunis ariens out 33 jaar jongman ... geassisteert met jan ariens zijnen broeder ende willemken Hendrick rutten(?) jonge dogter out twee en dertig jaar geassisteert met rut henrick rutten haren broederr "
" ... den zes??? dag februarij deses jaars 1687 ..."
" ... den ses??? dag der maant februarij 1687 "

Kids:
Henricus: Leesten Antonius Adriani Vader Veghel 17-02-1690 DTB doopakte x Wilhelma N.N. - getuigen: Rutgerus Henrici & Catharina Adriani Leesten
Maria: Leesten Antonius Adriani Vader Veghel 19-03-1691 DTB doopakte x Wilhelma N.N. - getuigen: Anna Petri & Joannes Adriani Leesten & Joanna N.N
(4 jaar gehuwd) met:

womanWilhelma Henricus Rutten van Hintelt‏
Gedoopt ‎26 feb 1650 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
26-02-1650 GUILIELMA
Vader: HENRICUS RUTGERUS PETRUS HINTEL, VAN DE
Moeder: MARIA JOANNES
Gezin: 799
Getuigen: CORNELIUS JOANNES V OUTVO & ANTONIA JOANNES ANTONI

http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 206 of 693
Wilhelmina 26 feb 1650

BHIC: OpenArchives
Dopeling Guilielma Henrici Rutgeri Hintelmans
Vader Henricus Rutgeri Hintelmans
Moeder Maria N.N.
Getuige Antonia Joannis Antonii
Getuige Maria Joannis
Diversen: namens getuige 4
Getuige Adrianus Joannis
Getuige Cornelius Joannis van Outvorst
Diversen: namens getuige 2
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-02-1650
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 170-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎19 mrt 1691 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
424 19-03-1691 Wilhelma Antonij Leesten
A prole liberata per partum, sed remanentibus secundinis eadem die extincta, post suscepta devotem sacramenta, tres proles relinquens tristo viro, quicum bene sonuenriebat,
Een kind gebaard maar het tweede kind bleef achter, op dezelfde dag overleden, na vroom de sacramenten ontvangen te hebben, laat 3 kinderen en een bedroefde man na, met wie zij in goede harmonie leefde

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 372 22-03-1691 Willemken huijsvrou van Teunis Ariens int Dorhout Laat na man en kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).
‎, ongeveer 41 jaar

Voor meer informatie: bertho@derikx.com