man‎Marten Henrick Mercks‏‎

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1555.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1555
220
Jan zoon wijlen Aerts van Tulder heeft verklaard dat Merten Henrick Mercks de jaarlijkse rente van 3 gulden mag aflossen op Maria Lichtmisdag van elk jaar ...
Datum 22 april 1555

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
Los062
Marten zoon Henrick Mercks verkoopt zijn erfdeel en aanspraken inzake alle roerende en onroerende bezittingen die hij van zijn vader en moeder heeft geerfd. Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Dirck
Aert Stockelmans ...
Datum en getuigen als boven. (19-12-1560, JT)

ECHTGENOTE: Elisabeth Nicolaes Aerts
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
090
Marten Henrick Mercks als man van Elisabeth dochter van Nicolaes Aerts, verder Aert Jan Mercks en Merieken dochter van genoemde Jan Mercks, nog Antonis Mercks ook wettige zoon van genoemde Jan
Mercks, verkopen hierbij hun erfdelen en aanspraken inzake een beemd genoemd de Meeuwen,...
Datum 5 januari 1561

ALIAS:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
178
... Hij verkoopt de akker nu aan Marten Henrick Mercks alias Roesen ( Roosen?, JT ) ...
Datum 12 maart 1562

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1573
098
Marten zoon wijlen Henrick Mercks als man van Elisabeth dochter van wijlen Niclaes Houtlocks voor wat betreft ...
Datum 13 april 1573

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1574.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1574
032
Marten zoon wijlen Henrick Mercks verkoopt een beemd genoemd den Vluetschen Beemd,...
Datum 16 oktober 1574

ECHTGENOTE: Elisabetten Niclaes Houtlox
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1578.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1578
080
... welke rente hij heeft verkregen van Marten zoon Henrick Mercks als man van Elisabetten dochter van wijlen Niclaes Houtlox ...
Datum 15 september 1578

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
013
Er is een ruzie ontstaan tussen Henrick Willem Merks die een beroep
heeft gedaan op het recht van vernadering inzake de goederen die
door Antonis Aerts van der Rooten van Willem Merks, de vader van
genoemde Henrick zijn gekocht als partij ter ener zijde en genoemde
Antonis als man van Willemken dochter van Marten Henrick Mercks <===
voor hemzelf en ook optredend voor genoemde Martenen Henrick <===
Merks en ook nog ...
Datum 21 augustus 1579 (!, jaartal, JT ).

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1585
186
... de erfgenamen van Marten Henrik Mercks, ...
Datum 27 augustus 1585

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com