man‎Willem Willem Vos‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 078 van 28 maart 1470.
met:

womanMechteld Thomas van Oudenhoven‏
Dochter van Thomas van Oudenhoven en N.N.‏.
Overleden ‎1470
[bron]
Genoemd in akte 078 van 28 maart 1470.
Man nog genoemd als 'echtgenoot' in aktes 83 en 88 van 2 mei 1470.
Overleden in akte 90 van 3 april 1470.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1465.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1465
138
Verschenen is Willem Willem Vos onze collega-schepen en heeft beloofd om ...
Datum 6 augustus 1465

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1466.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1466
145
Verschenen is hier Willem Goijaert Bierkens en belooft hierbij aan
Willem Willem Vos ten behoeve van diens vrouw Kathelijn en ten
behoeve van zijn zoon Henrick verwekt bij genoemde Kathelijn,
die voortaan jaarlijks een rente van een peter te gaan betalen,...
Datum als boven. (Datum op St. Laurensdag)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1467.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1467
071
Verschenen is meester Dirk de Crom, priester en Willem Willem
Vos als kerkmeesters van de St. Peterskerk van Oirschot en met
bijstand van ...
Actum als boven. (Datum 15 februari 1467)

WIE ZIJN DIT??? W.W. Vos en Mechteld zijn genoemd in 078 van 28 maart 1470. Dat is hierna.
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1469.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1469
205
Verschenen is Goeswijn zoon wijlen Willem Willem Vos en
verkoopt nu aan zijn broer Jan zoon Willem Willem Vos die zijn
erfdeel inzake een huis, tuin etc., dat hij na de dood van zijn ouders
heeft geerfd, ...
Datum 13 oktober 1469

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
078
Verschenen zijn hier Goeswijn en Niclaes, broers en wettige
kinderen van wijlen Thomas van Oudenhoven, verder Geerlick van
de Melcroth als man van Claes wettige dochter van genoemde
Thomas nog Willem Willem Vos als man van Mecteld, ook dochter <===
van genoemde Thomas en nog Jan Jan Bierkens als erfgenaam
vanwege diens moeder Kathalijn wettige dochter van genoemde
Thomas van Oudenhoven en hebben een boedeldeling gemaakt van
het bezit dat hen is nagelaten na de dood van hun vader Thomas en
hun moeder. ...
Datum 28 maart 1470
.
083
Verschenen is hier Willem Willem Vos als man van Mechteld van <=== echtgenoot
hiervoor en verkoopt nu ..
Actum als boven (Datum 2 mei 1470)
.
88
Verschenen zijn hier Goessen en Claes wettige kinderen van
Thomas van Oudenhoven, verder Jan Jan Bierkens hun neef,
Geerlick van de Melcroth onze collega-schepen als man van
Claessen dochter van Thomas van Oudenhoven en Michiel Janssen
als echtgenoot, verder Willem Willem Vos als echtgenoot en ze <=== echtgenoot
verkopen nu ...
Actum als boven (Datum 2 mei 1470)
.
90
Verschenen zijn hier Claes Thomas van Oudenhoven, Geerlick van
de Melcroth onze collega-schepen en Jan Jan Bierkens en ze
verkopen nu aan Goessen Thomas van Oudenhoven het twaalfde
(?) deel van alle bezit dat ze hebben geerfd van hun zuster
Mechteld die wetttige dochter was van Thomas van Oudenhoven <==== OVERLEDEN
en wettige dochter (nee moet zijn vrouw, JT) was van Willem
Willem Vos (dus Mechteld is overleden, en Willem Willem Vos
behoudt dus blijkbaar de helft van al het bezit in plaats van 1/6e
wordt het dus 1/12e erfdeel dat wordt verkocht, JT),. De verkopers
beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum 3 april 1470, getuigen als boven.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com