man‎Niclaes Thomas van Oudenhoven‏‎
Zoon van Thomas van Oudenhoven en N.N.‏.
Overleden ‎± 1501
[bron]
Genoemd in aktes 25, 26,27 van 1 februari 1500.
Overleden in akte 068 van 6 april 1501.

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE: Agnesen (overleden)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1491.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1491
074
Henrick Claes Thomas van Oudenhoven en Lisbeth, Thomas en
Isabel, gezusters en alle wettige kinderen van Claes Thomas van
Oudenhoven hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van
hun moeder Agnesen hebben geerfd zoals blijkt uit een andere
deling die ze met de erfgenamen hebben gemaakt. ...
Datum 8 maart 1491

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1496.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1496
197
Op 5 december van dit jaar 1496, in aanwezigheid van Kaerle
Cleijnaert en Jan Goossens als leenmannen verder in aanwezigheid
van Jan Henricks van der Vloeten en Jacop Henricks van Strijp als
schepenen van Oirschot, is hier verscheenn Claes Thomas van
Oudenhoven die ziek is en niet in staat om te lopen etc., maar wel
met zijn volle verstand maar omdat het hem niet mogelijk is zijn
zaken verder persoonlijk te regelen, draagt hij zijn aanspraken over
aan zijn zoon Henrick, ...
Datum 5 december 1496
.
199
Henrick Claes Thomas van Oudenhoven van de vorige akte, heeft
aan zijn broer Thomas beloofd om direkt na de dood van Claes
Thomas van Oudenhoven zijnde hun vader, die...
Actum als boven. (5 december 1496)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1498.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1498
Thomas Claes Thomas van Oudenhoven verkoopt met een
schepenbrief van Oirschot aan Thomas Goossens van Oudenhoven
... , te betalen zodra Claes Thomas van Oudenhoven komt te overlijden, ...
Datum 20 augustus 1498

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1500.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1500
025
Claes Thomas van Oudenhoven heeft zijn dank uitgesproken inzake
het beheer door zijn zwager Gijsbrecht Gijsbrechts van den Broeck
(soms Ketelbueters genoemd, JT) inzake een koe en heggehout en
verder inzake alles waarover Gijsbrecht het beheer heeft gehad over
het bezit van Claes en hij geeft hem daarvoor nu kwijting.
Datum 1 februari 1500,
.
026
Claes uit de vorige akte dankt ook zijn zwager Denis Peters en geeft
hem eveneens kwijting. Datum en getuigen als boven die het
aandroegen.
.
027
Claes Thomas van Oudenhoven herroept alle machtigingen die hij
voor deze datum aan iemand heeft gegeven en stelt in hun plaats zijn
zwager Gijsbrecht Gijsbrecht van den Broeck. Hij machtigt hem om
al zijn vorderingen, rentes pachten etc. te innen en het beheer over
zijn bezit te voeren, kwijting te geven indien nodig etc., alsof Claes
zelf daarbij aanwezig zou zijn geweest. Maar Claes houdt wel het
recht om de machtiging te herroepen en de gemachtigde moet later
wel goede verantwoording afleggen. Alles wat Gijsbert namens hem
gedaan zal hebben zal worden nagekomen. Actum als boven.

ECHGENOTE: Agnes Peter van den Parre
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1501.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1501
068
Thomas en Henrick, broers, Jan Bergers als man van Katarina,
Jan van Veldhoven als man van Margriet, Beertram Jans van den
Spijker als man van Elisabeth, Gijsbrecht Gijsbrecht van den
Broek als man van Thome en Jan Dirck Wagemans als man van Isabel, zijnde alle wettige
kinderen van Claes Thomas van Oudenhoven verwekt bij Agnes
dochter van wijlen Peter van den Parre, hebben een deling
gemaakt van het bezit dat ze na de dood van Claes hun vader
hebben geerfd. ...
Datum 6 april 1501

====
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1253 (Best) okt 1483 – sept 1484 folio 152v
Claes Thomass van Audenhoven weduwnaar van Agnes Peters van den Parre en zijn zoons Thomas en Henrick

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com