woman‎Neesken Jan Adriaen Claes Mercx‏‎
Overleden ‎± 1655
[bron]
Genoemd in akte 140 van 27-2-1652.
Erfdeling in akte 255 van 22.2.1656.

[Gebruikersnotities]
Eerste huwelijk:
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Aegidius Joannis Aegidii
Bruid Agneta Joannis Adriani
Getuige Petrus Matthiae & Valerius Petri
Diversen: dominus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 22-01-1613
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 157r04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


ZUS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051360&miview=ldt
26 Adriaen Joost Evers man van Gerarda dochter van Jan Adriaen Claes Mercx heeft verkocht aan Heer Johan Joosten een rente uit onderpanden toebehorende aan ...
Datering: 23.5.1635
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051526&miview=ldt
192 Adriaen zoon van Joost Evers (?) man van Geritgen dochte rvan Jan Arien Claes Mercx te voren weduwe van Geerart van den Ecker met verkoop aan Jan zoon van Jan Gerlacx [11 oktober 1636];....
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051806&miview=ldt
83 Neesken weduwe van wijlen Willems Anthonis Pennincx dochter van Jan Adriaen Claes Mercx, Adriaen Joost Everts man van Gerarda dochter van Jan Adriaen Claes vs. met een scheiding en deling, o.a. land onder de Borne, land onder Wijbosch opte Stege in Leunenhoef, grondcijns aan de Heer van Helmont, aan Sander Dirck Sanders
Datering: 31.3.1640
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229720&miview=ldt
227 Delis zoone Jans Delis, betalingsgelofte, Matijs zoone Jan Rutten, een stuck lants 9 lop. in Pastoirstiende aende Langhegge, Arien Claes Daniels, den gemeijnen wech, Dirick van Kessel, Luijcas Henrick Artss., 9 april 1621, testes Jan Henricx vanGerwen ende Dirick Jans de Bever schepenen, Neesken wedue Delis Jan Delis, Anneken wedue Wouter Peeters, 4 september 1640, quod attestor P. van Griensven secretaris 1640
Datering: 1620-1623
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213495&miview=ldt
37 Jan zoon Bartholomeus Gijsberts en Neesken weduwe Delis Jan Delis en de kinderen van Gijsbert Bartholomeus Bartholomeus , Jan Dielis Cuijlers en de kinderen Adriaen Corsten smit
Datering: 1.9.1645
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213497&miview=ldt
39 Ottho zoon van Anthonis Servaes Schoenmakers, heeft verkocht land onder tWijbosch aan Neesken weduwe Delis Jan Delis, met last aan de Predicheeren te ‘sBosch
Datering: 13.9.1645
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213630&miview=ldt
172 Neesken weduwe van wijlen Delis Jan Delis met betalingsgelofte aan Hendrick Hendrick Voets momboir over Marijken minderjarige dochte rvan Reijnier Boonmans (?) man van zaliger Heijlken zijn vrouw dochter van Hendrick Embert Voets een cijns uit land onder tWijbosch in Leunenhoefve, cijns aan de Heer van Helmont met in de marge een notitie dd. 22 april 1649
Datering: 5.7.1647
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213760&miview=ldt
14 Marijken dochter van Jan Dirck Sanders samen met Henrick van Delft haar man, Neesken weduwe van Delis Jan Delis dochter van Jan Adriaen (?) Claes Mercx, Adriaen Joist Emberts man van Geritgen dochter van Jan Adriaens en Lijsken zijn huisvrouw dochter van Maes Peeters weduwe van wijlen Gerit van den Acker, hebben vernaderd het stuk land door Adriaen van Dinther in koop verkregen tegen de kinderen van wijlen Sander Dircx
Datering: 18.2.1649
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048875&miview=ldt
140 Peter Jansen Steenbeckers (48), Gijsbert Gijsbert Lamberts (40), Anthonis Jan Mijssen (42) en Willem Maurits (24) allen te Schijndel met verklaring t.b.v. Jan Handrick Janssen namelijk dat aan requirant toebehoorde kamp hooiland onder Elschot genoempt Deeuwerdonck naast erf van het Groot Gasthuis van ’s-Hertogenbosch aan ene zijde en Faes Cornelis Dirckx aan andere zijde, aan ene eind Neesken weduwe van Delis Janssen met meer anderen en aan ander eind erf van Goijaert Fredrick Goijaerts en de kinderen van Arien Meussen, met voorts verklaring over een aldaar aangelegde sloot waarover de nodige discussie is ontstaan. Getuigen Schijndel: Willem Handricx van Vorstenbossch en Jan Andriessen van Kessel.
Datering: 27-2-1652
Plaats: Sint-Michielsgestel

Vier zonen en twee dochters bij eerste echtgenoot.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214333&miview=ldt
255 Jan Adriaen Peeter en Aert broers en Jenneken hun zus weduwe van Claes Gerits van Gerwen, Jenneken samen met Adriaen Joost Everts haar momboir, kinderen van wijlen Delis Jan Delis verwekt bij Agneesken zijn vrouw dochtwer van Jan Adriaen Claes Mercx, Hendrick Peeter Hellincx man van Marijken zijn vrouw dochter van Delis Jans & Agneesken, met een scheiding en deling ...
Datering: 22.2.1656
Plaats: Schijndel

Gehuwd (religieus) ‎3 feb 1636 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Willem Antonis Penninx
Bruid Neesken Jan Ariens
Getuige Petrus N.N.
Diversen: mr; ludimagister (schoolmeester)
Getuige Hubertus Joannis Wilhelmi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 03-02-1636
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 2017v06
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

(ongeveer 2 jaar gehuwd) met:

manWillem Anthonis Pennincx‏
Geboren ‎± 1571
[bron]
Zie akte 145 van 22.8.1636: "Willem Anthonis Pennincx oud 65 jaar" - dan geboren rond 1571.
ABT1571

WEL HEEL GROOT LEEFTIJDSVERSCHIL MET EERSTE ECHTGENOTE!
TWEEDE ECHTGENOTE GEBOREN VOOR 1593.

Overleden ‎± 1638
[bron]
Zie akte 145 van 22.8.1636: "Willem Anthonis Pennincx oud 65 jaar"
Inventaris akte 46 van 20.8.1638
ABT1638

Niet gevonden in index BHIC (Nov2021).
‎, ongeveer 67 jaar, 1e huwelijk met: Heijlken Jan Rutten Janssen van Dijck, ‎2e huwelijk met: Neesken Jan Adriaen Claes Mercx
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224916&miview=ldt
302
... Willem Goijarts van den Bogaert ende Antonis Jan Eijmberts momboiren van de onmundige kynderen Goijart soone Jan Goijerts voors. verweckt bij Heijlken dochter Jan Eijmbert Voets, Willem Tonis Pennincx, onmundige kynderen wijlen Ardt Tonis Pennincx verweckt by Ariken dochter Jan Goijarts, ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

GEZIN: Ardt Antonis Pennincx x Arieken Jans Goyarts
Arien Arrdt Antonissen Pennincx
Jenneken (Ardt Antonis Pennincx?) x Arien Antonis Gerits
Anneken (Ardt Antonis Pennincx?) x Willem Antonis Pennincx <=== EERSTE ECHTGENOTE OF IS ARDT ZIJN BROER?
Yken Ardt Antonis Pennincx
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229439&miview=ldt
275 Arien soone Arrdt Antonissen Pennincx, Arien Antonis Gerits man van Jenneken, Willem Antonis Pennincx man van Anneken ende Yken dochteren des vs. Ardt Antonis Pennincx en zijn vrouw Ariek ndochter Jans Goyarts, scheiding en deling, esthuijs hoffboomgart metten lande onder Elsschot inden Bogart, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

MOGELIJK OUDERLIJK GEZIN:
GEZIN: Antonis Jan Pennincx x Jenneken Jans van Berkel
Jan
Willem
??? x Dielis Jan Diricx
IJken x Cornelis Faessen
Ardt (overleden - 3 onmondige kids & dochter Jenneken x Arien Antonis Geritss)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229235&miview=ldt
71 Jan ende Willem gebroederen zoonen wijlen Antonis Jan Pennincx byden selven Antonis ende Jenneken Jans van Berkel tsamen verweckt, Dielis Jan Diricx, Cornelis Faessen man van IJken byede dochteren van Antonis Pennincx ende Jenneken, drije onmundige kijnderen van wijlen Ardt zoone des vs. Antonis, Arien Antonis Geritss. man van Jenneken des vs. Ardt Antonissen, scheiding en deling, ½ van huijs hoff esthuijs hoff ende boomgart metten lande 4 lop. onder tLutteleijndt genoemt inde Straet, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229194&miview=ldt
30
... , Jenneken weduwe Anthonis Pennincx, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856628&miview=ldt
79
... dat voor hen zijn verschenen Jan Anthonis Pennincx oud 55 jaar en ...
Datering: 15.4.1622
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230175&miview=ldt
167
... ., Willem Anthonis Pennincx ende Dirick Jans Bevers schepenen in Schijndel, ...
Datering: 1623-1626
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051388&miview=ldt
54 Condities i.v.m. een verkoop van Aerdt Jan Meus aan Willem Antonis Pennincx van land onder Wijbosch in de Hardebeemden
Datering: 1635
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856845&miview=ldt
145 Jan Verhoeven en Goossen Jans schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Willem Anthonis Pennincx oud 65 jaar en ...
Datering: 22.8.1636
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051410&miview=ldt
76 Momboirseed van Laureijns Jan Laureijnssen en Willem Anthonis Pennincx en Jan Goyarts Janssen over de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan Laureijnssen verwekt bij IJken dochter van Aert Anthonis Pennincx
Datering: 17.2.1637
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE: "Neesken nagelaten weduwe van Delis Jan Delis"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197489&miview=ldt
46 Inventaris van goederen nagelaten door Willem Anthonis Pennincx man van Neesken nagelaten weduwe van Delis Jan Delis
Datering: 20.8.1638
Plaats: Schijndel

MINDERJARIGE KINDEREN - meervoud
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051667&miview=ldt
333 Jacop Jan Henricx met betalingsgelofte aan Jan Rutten zijn schoonvader , Anthonis Jan Anthonis Pennincx en Anthony Dielis momboiren over de minderjarige kinderen van Willem Anthony Pennincx die zijn verwekt bij Heijlken dochter van Jan Rutten uit land onder Wijbosch in de Hulsebraeck bij de St.Barbarenecker, nabuurcijns
Datering: 12.11.1638
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE: Neesken zijn 3e vrouw weduwe van wijlen Delis Jan Delis
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051681&miview=ldt
347 Willem Anthonis Pennincx nagelaten weduwnaar van Heijlken zijn vrouw dochter van Jan Ruth Janssen en nadien getrouwd met Neesken zijn 3e vrouw weduwe van wijlen Delis Jan Delis en Willem had in zijn weduwnaarsstaat een stuk land verkregen van Aert Jans Meeus en land in de Beemden en bij Reijndersdijck en land in koop verkregen tegen de erfgenamen van Jan van den Auwenhuijs
Datering: 10.23.1639
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051684&miview=ldt
350 Jan Ruth Janssen met betalingsgelofte van Willem Anthonis Pennincx te restitueren aan de minderjarige kinderen van Willem vs. verwekt bij Heijlken dochter van Jan Rutten
Datering: 18.2.1639
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE: Neesken Jan Adriaen Claes Mercx
Voor de tweede maal gehuwd rond 1633.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051806&miview=ldt
83 Neesken weduwe van wijlen Willems Anthonis Pennincx dochter van Jan Adriaen Claes Mercx, Adriaen Joost Everts man van Gerarda dochter van Jan Adriaen Claes vs. met een scheiding en deling, o.a. land onder de Borne, land onder Wijbosch opte Stege in Leunenhoef, grondcijns aan de Heer van Helmont, aan Sander Dirck Sanders
Datering: 31.3.1640
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16052043&miview=ldt
320 Mercelia weduwe van wijlen Thomas Gerits van den Acker met betalingsgelofte aan Neesken weduwe van wijlen Willem Anthonis Pennincx
Datering: 17.3.1643
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375164&miview=ldt
211 Aert zoon van Jan Rutten en Anthonis zoon van wijlen Willem Pennincx verweekt bij Heijlken zijn vrouw dochter van Jan Rutten met een scheiding en deling met o.a. hooiland onder tWijbosch bij het erf van Jonker Herenhoven , hooiland ter plaatse
Datering: 10.10.1661
Plaats: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com