man‎Jan Jan Peter Jan Maes‏‎
Geboren ‎± 1640
[bron]
Genoemd in akte 224 van 1668. Zie notitie bij vader.
Zie huwelijk - geboren rond 1669-29=1640.

Niet gevonden in fiches. zie notitie diversen bij vader.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.132&minr=11625649&miview=ldt
51 Peeter Jan Maes een derde part in eenen heijcamp genoempt den Camp, gelegen ter plaetse onder den hoeck van Houtem. Hem vercooper van sijnen broerder Thomas aengecomen. Heeft hij vercofft aen Gerardt Dircx van Rijsinge.
Datering: 1695
Pagina: 77
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636590&miview=ldt
7 Soo sullen Gerit Dircx van Rijsinge en Corstiaen Goijers als mombere vande onmondige kinderen, mitsgaders de meerderjaerige kinderen wijlen Jan Peter Maes verweckt bij Maijken Linders sijne huijsvrouwe verpachten een huijs, hoff, schuer, schop metomtrent seven lopense teullant, ofte soo groot ende klijn tselve gestaen ende gelegen is ter plaetse Ollandt onder Houtum. Soo ende gelijck door de voorschreven kinderen tegenwoordich gebruijckt wert. Pachter Jacob Thijssen. Borger sijn broeder Jan Thonis Thijssen
Datering: 1703
Pagina: 17
Plaats: Sint-Oedenrode

Noemt: wijlen Jan Jan Peeter Maes x wjilen Maijken Lenarts
Noemt: Peeter Goort van Dinter - Mogelijk een zoon van Goort van Dinter de echtgnoot van zus Heijlken.
Noemt: Gerit Dierckx van Rijsinge - Echtgenoot van zus Elisabeth!
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.94&minr=12410400&miview=ldt
21 Reeckeninge bewijsch ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Gerit Dierckx van Rijsinge ende Corstiaen Goijers van de Ven als momboiren vande onmondige kijnderen wijlen Jan Jan Peeter Maes verweckt bijde selve ende bij wijlen Maijken Lenarts sijne gewesene huijsvrouw. Soo hebben sij vercofft van alderhande meubelen van huijsraet mitsgaders pert, koijen, hoij, stroij als van alderhande graene soo van rogge, haver als andersints. Verder vermelding van o.a. Peeter Luijcas van Ham. Ariaen Kerckhoff. Joost van Erp. Jan Kempts. Peeter Janssen vande Donck. Jan Huijberts. Wouter Reijnders. Jan Janssen de Jonghe. Joost Brock. Herman Kremers. Maria Maes een der erffgenaem en kijnt van wijlen des voorschreven Jan Jan Maes. Peeter Evers. Wouter Wouter Thijssen. Mathijs Janssen Vogels. Lambert Frans Rovers. Jan Aerts Haubraecken. Peeter Goort van Dinter. Johan van de Sande. De Gulde broeders van Sint Catharina. Wouter Joosten van Erp. Aert Cornelisse. Ariaen de Smit. Johannes van Heretum. Jan Thomas Sanders. Gerit Dierckx. Corstiaen Goijerts.
Datering: 1704
Pagina: 649-680
Plaats: Sint-Oedenrode

Gehuwd (religieus) ‎3 mrt 1669
[bron]
Waarom:
- Zie akte 21: echtgenoot van zus Elisabeth (zijnde Gerit Dierckx van Rijsinge) wordt momboir van kinderen van wijlen Jan Jan Peeter Maes x Maijken Lenarts

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Joannes Petrus Maes??
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Nederlands Hervormde
Sint Oedenrode
Lidmaten, Attestaties, Ge...uwen 1650-1792, 1741-1805
Afbeelding 157&226 van 314
Hij 29,zij 24 (?). Getuigen Petrus Joannnes (zijn broer) en Henricus Leonardus (haar broer)
3 maart 1669
.
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-SGMY?cc=2037960&wc=SM48-924%3A346028901%2C346638201%2C954370201
: 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Sint Oedenrode > Lidmaten, Attestaties, Geboorten 1733-1965 Lidmaten 1649, 1660-1740 Ondertrouw 1650-1740 Trouwen 1650-1792, 1741-1805 > image 157 of 314; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Links onder
"Jan Jans JM & Maijken(?) Lenerts JD beijde van .... out 29 jaer .... out 29 jaer...
.
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-SL82?cc=2037960&wc=SM48-924%3A346028901%2C346638201%2C954370201
: 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Sint Oedenrode > Lidmaten, Attestaties, Geboorten 1733-1965 Lidmaten 1649, 1660-1740 Ondertrouw 1650-1740 Trouwen 1650-1792, 1741-1805 > image 226 of 314; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
rechts boven
Jan Jansen JM & maijken lenarets(?) beijde van St Odenroij ????? den 3 maart 1669"
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com