man‎Jacop van der Hamsvoirt‏‎
Overleden ‎± 1483
[bron]
Zie notitie bij echtgenote.
Nog genoemd in b.p. in akte 163 van 1480 en 113 van 1481.
Genoemd als wijlen in akte 124 van juli 1485.

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1464.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1464
163
Verschenen is Jan zoon wijlen Gijsbrecht Haecks en verkoopt hierbij aan Peter en Jan, broers en kinderen van wijlen Jacops van der Hamsvoort verwekt bij diens vrouw Katalijn dochter van Jan Heijligen, die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof,...
Datum 14 november 1464

Gehuwd met:

womanLijsbeth Dirck Jan Stockelmans‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
152
Verschenen is Alijet wettige dochter van wijlen Dirck Jan Henricks ( haar broer noemt zich Stockelmans, JT) met haar voogd en verkoopt nu met schepenbrief en testament aan haar zwager Jacop van den Hamsvoort die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ... zoal ze heeft geerfd van haar vader en haar moeder Berten. Voor dat bezit had Jan Dirck Jan Henricks (lees Stockelmans) afstand gedaan ten behoeve van haar volgens schepenbrief van Oirschot. ...
Datum 16 november 1468

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1475.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1475
121
Komen is Henrick zoon wijlen Dirck Stockelmans en verkoopt aan Jacob van der Hamsvoort zijnde zijn zwager, die een pacht ...
Datum 6 oktober 1475
.
122
Komen is Jacop van der Hamsvoort als wettige man van Lisbeth dochter van wijlen Dirck Stockelmans en doet afstand van zijn rechten en aanspraken ten behoeve van zijn zwager Henrick (Stockelmans, JT) inzake een pacht van 3 lopen rogge, die wijlen Dirck Stockelmans lange tijd geleden in diens testament had vermaakt en Jacop verklaart dat hij hierin door Henrick is voldaan en geeft hem kwijting en aan alle anderen die daarin kwijting behoeven.
Datum als boven

ECHTGENOOT NOG GENOEMD.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1480
163
Verschenen is Rolof zoon wijlen Jan Rolofs en heeft afstand gedaan van zijn aanspraken ten behoeve van zijn wettige dochters Margriet en Katharijn verwekt bij wijlen Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks zijnde zijn eerste vrouw. Dat betreft zijn aanspraken in een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle, , b.p. Dirck Lege, Jacop van der Hamsvoort, verder rondom in de gemeijnte.
Actum als boven. (Datum op St. Mathijsdag 1480)

ECHTGENOOT NOG GENOEMD.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
113
... b.p. Jacop van der Hamsvoortszwager, Dirck Jan Henriks, Roelof Jan Roelofs, de straat. ...
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
124
Peter zoon wijlen Jacops van der Hamsvoort heeft zijn achterstallige vordering aangetoond ...
Datum in juli
Jan zoon wijlen Jacops van der Hamsvoort uit het eerste huwelijk verkoopt met schepenbrieven van Den Bosch aan zijn broer Jan uit het laatste huwelijk een pacht van 9 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, welke pacht eerstgenoemde Jan van zijn vader Jacop heeft geerfd. ...
Datum 1 juli 1485

ECHTGENOOT WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 129r
Aertken dochter wijlen Aert Janss van der Vloet
Jorden Janss van der Vloet
Jan zoon wijlen Jacop van der Hamsvoirt, uit het 1e huwelijk
.
BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 129r
Lijsbeth Dirck Stockelmans weduwe van Jacop van der Hamsvoirt
.
BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 129r, 129v
Peter Jacopss van der Hamsvoirt, uit 1e huwelijk
Jan, Dirck en Henrick, Heilwich en Mechtelt, kinderen van wijlen Jacop van der Hamsvoirt
uit het 2e huwelijk

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1488.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1488
414
... b.p. ... , Lisbeth dochter van Dirck Jan Henricks (Stockelmans) en haar kinderen, ...
(geen datum vermeld, JT)

https://www.vpnd.nl/bronnen/nb/oost-middelbeers/oost_middelbeers_regest_protocol-allerhande-akten-1488-1501.pdf
Oost- en Middelbeers, regesten van het protocol van allerhande akten 1488-1500 (1501) - Jan Toirkens
ABT januari 1490
119
Lisbeth weduwe van Jacop van der Hamsvoort verklaart dat ze aan haar dochter Mechteld een bedrag schuldig is voor diensten die deze jarenlang aan haar heeft gedaan, meer dan haar ander kinderen en ook omdat de anderen van haar kinderen al een uitzeten huisraad hebben gehad. Daarvoor krijgt Mechteld een bedrag van 28 peters, elke peter tegen 18 stuivers en dat zal ze direkt na de dood van haar moeder Lisbeth uit de meest courante bezittingen ontvangen dat Lisbeth zal nalaten. Verder zal Mechteld gewoon met de andere kinderen meeparten voor haar kindsdeeld. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)
.
120
Genoemde Lisbeth verklaart nog aan haar dochter Heijlwig geld schuldig te zijn dat Heijlwig vanwege roerend bezit toebehoort en van haar dochter verwekt bij Jacop Stijnen. Dat betreft een bedrag van 43 en een halve peter, elke peter tegen 18 stuivers en verder nog 13 rijnsguldens van elk 20 stuivers. Die bedragen verklaart ze schuldig te zijn en dat op onderpand van al haar bezit. Datum als boven, getuigen Brouwer en Peter Eelen.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1490.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1490
007
Jan, Dirck en Henrick, broers, verder Heijlwich en Mechteld hun zusters en allen kinderen van wijlen Jacop van der Hamsvoort, ook voor hun moeder handelend, hebben verklaard dat ze zijn betaald door ...
Datum St. Antoniusdag

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
144
Janna dochter van wijlen Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT) verkoopt met haar brieven en een testament ervan aan ... welke pacht Lisbeth weduwe van Jacops van der Hamsvoort en haar wettige zoon Dirck hadden beloofd op onderpand van een huis, tuinetc., gelegen in herdgang Aerle, waarin Dirck Jan henricks genoemd Stockelmans eerder is gestorven. ...
Datum 26 augustus 1499

Voor meer informatie: bertho@derikx.com