man‎Roelof Jan Roelofs van der Ameijden‏‎
Overleden ‎± 1484
[bron]
genoemd in aktes 163 en 164 van St. Mathijsdag 1480. Zie notitie bij eerste echtgenote.
Nog genoemd in ate 134 van 5 april 1482: "waarvan hun vader Roelof nog het vruchtgebruik bezit"
Genoemd als wijlen in akte 103 van 1486.

[Gebruikersnotities]
Tweede echtgenote "Geertruit Wouters" genoemd in aktes 163 en 164 van St. Mathijsdag 1480 samen met eerste echtgenote. Zie notitie bij eerste echtgenote.

ECHTGENOTE: Geertruiden Wouter Vernoijen
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1464.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1464
119
Verschenen zijn Peter zoon van wijlen Wouter Vernoijen, verder Goijaert Goijaert Keijmps als man van Luitgard dochter van genoemde Wouter, nog Rolof Jan Rolofs van der Ameijden als man van Geertruiden dochter van genoemde Wouter, verder Ermgaerd dochter van genoemde Wouter met haar voogd en ze doen hierbij afstand van hun aanspraken inzake een rogpacht die ze bij de dood van hun vader en hun moeder Aleijt hebben geerfd, ten behoeve van hun broer Aernt, zoon van genoemde Wouter. ...
Datum 23 mei 1464.
.
120
Verschenen zijn de personen uit de vorige akte en doen afstand ten behoeve van genoemde Rolof van der Ameijden inzake een pacht van 2 mud rogge per jaar, die deze heeft geerfd als echtgenoot bij de dood van zijn zwager( = schoonvader, JT) Wouter vanVernoijen en Aleijt diens vrouw. ...
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
134
Katalijn dochter van Roelof Jan Roelofs, verder Henrick Rutgers van der Hoeven als man van Margriet dochter van genoemde Roelof verwekt bij diens eerste vrouw Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun moeder Mechteld hebben geerfd en waarvan hun vader Roelof nog het vruchtgebruik bezit. ...
Datum 5 april 1482

WIJLEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1486.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1486
103
Henrick zoon wijlen Roelof Jan Roelofs van der Ameijden met bijstand hierin van zijn oom en voogd Korstiaen, verkoopt met schepenbrief aan …. (B)… natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks (=Stockelmans, JT) .. een stuk land genoemd …(B)…. groot ca. …(B)…, b.p. Jan Dirck Stockelmans, ….(B)…., Herman Wouters, Jan Daniels, Jan Mertens,….(B)….
Actum als boven.

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 288 van 30 november 1473 en akte 163 van 1480: " Roelof Jan Roelofs van der Ameijden verwekt bij Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks "
met:

womanMechteld Dirck Jan Stockelmans‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1473.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1473
013
Komen is Joerden zoon Dirck Jan Henricks (= Stockelmans, JT) en belooft als schuldenaar aan heer Jan Ruelens, ten behoeve van Margriet en Katalijn wettige dochters van Roelof Roelofs die door deze Roelof waren verwekt Mechteld wettige dochter vangenoemde Dirck (= Dirck Jan Henricks, JT) een pacht van 2 lopen ...
Datum 22 januari 1473
.
288
Komen is Henrick Stockelmans ook wel genoemd Dirck Jan Henricks (ofwel ook Henrick zoon Dirck Jan Henricks, JT) en doet afstand van zijn aanspraken en rechten ten behoeve van Margriet en Katalijn wettige dochter van Roelof Jan Roelofs van der Ameijden verwekt bij Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks (=Stockelmans, JT). Dat betreft de helft van een stuk land gelegen in herdgang Aerle, ...Dat stuk land hadden ze samen geerfd van genoemde Dirck Jan Henricks en Henricks als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de helft van 2 en een halve oude groten. Genoemde Margriet en Katalijn moeten wel overpad aan Henrick verlenen tot aan de andere helft van het perceel waarvan is afgdeeld. Ieder zal de lasten uit de eigen helft zo betalen dat de andere helft daarvoor gevrijwaard blijft.
Datum 30 november 1473

Roelof Jan Roelofs (van der Ameijden zie akte 288 1473) x Mechteld Dirck Jan Hendricks (WIJLEN)
- Margriet
- Katharijn
Roelof Jan Roelofs x Geertruit Wouters
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1480
163
Verschenen is Rolof zoon wijlen Jan Rolofs en heeft afstand gedaan van zijn aanspraken ten behoeve van zijn wettige dochters Margriet en Katharijn verwekt bij wijlen Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks zijnde zijn eerste vrouw. Dat betreft zijn aanspraken in een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle, ...
Actum als boven. (Datum op St. Mathijsdag 1480)
.
164
Genoemde Margriet en Kathalijn met hun voogd uit de vorige akte als kinderen van Rolof Jan Rolofs hebben afstand gedaan van hun aanspraken ten behoeve van hun vader Rolof en diens wettige kinderen verwekt bij Geertruit Wouters die hij al heeft verwekt of nog zal verwekken inzake een stuk land gelegen in herdgang Aerle genoemd de Braecken, ... Nog doen ze afstand van alle pachten etc. die Rolof heeft verkregen na de dood van hun moeder Mechteld en die Katalijn waren toebedeeld of inzake de pachten etc. die ze nog zullen erven. Ze beloven dit afstanddoen altijd na te zullen komen.
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
134
Katalijn dochter van Roelof Jan Roelofs, verder Henrick Rutgers van der Hoeven als man van Margriet dochter van genoemde Roelof verwekt bij diens eerste vrouw Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun moeder Mechteld hebben geerfd en waarvan hun vader Roelof nog het vruchtgebruik bezit. ...
Datum 5 april 1482

Voor meer informatie: bertho@derikx.com