man‎Jan Jaspers de Bresser‏‎
Overleden ‎± 1658
[bron]
Genoemd in akte 187 van 11-05-1657
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 253 van 27-12-1658.
ABT1658

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.12&minr=13659337&miview=ldt
482.12 Index Index schepenprotocol Liempde (482.12)
Anneken dochter wijlen Henrick Martens Beeckemans door Henrick verwekt bij diens vrouw Emmerensken, welke Anneken eerder de vrouw was van
Niclaes Janssen van den Bichelaer als man Anneken
Jan Jaspars de Bresser als man van Cornelia <========
de kinderen van wijlen Jan Daemen en diens vrouw Lijsken
Gertruijt dochter van wijlen Jan Damen verwekt bij Lijsken
Jenneken dochter wijlen Jan Daemen verwekt bij diens vrouw wijlen Lijsken
Oeijken doochter van wijlen Jan Damen verwekt bij Lijsken
wijlen Emmerensken dochter wijlen Jan Damen verwekt bij Lijsken, welke Emmerensken de vrouw was van
Gertruijt weduwe van Marten Jan Goijaerts
Adriaen Goijaert Hessels als man van Oeijken
Laureijs Janssen als man van Anneken
de kinderen van Jan Mathijssen en diens vrouw Emken
de minderjarige kinderen van wijlen Aert Quinten verwekt bij diens vrouw Jenneke
Anneken en Cornelia, dochters van wijlen Jan Mathijssen de Molder door Jan verwekt bij diens vrouw Emmerensken <====
Jenneke dochter wijlen Jan Matijssen (de Molder) verwekt bij Emmerensken
Lijsken dochter wijlen Jan Jansen de Moldere, vrouw van
Gerit Vromans als man van Jenneken
Datering: 1619-1620
Pagina: 28v
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/12663D5CF65D47DC9DD63DEFFB09895B
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
318 Jan Jaspers de Bresser en Wouter Jaspers de Bresser, elk voor hun zesde deel verkopen aan Dirck Huiijbert Mattijssen hun aanspraken in een akker in totaal groot ca. 5 lopenzaad, gelegen te Boxtel in de parochie van Gemonde, waarvan de koper zelfook een zesde deel bezit, genoemd de Gheer, ...
Datering: 03-03-1633
Pagina: 128r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.51&minr=13285266&miview=ldt
392.51 Index schepenprotocol Boxtel (392.51)
93 In nomine Domine Amen. Voor ons schepenen H. van Hal en G. van Hees zijn verschenen Jan Jaspar Bressers en diens vrouw Cornelia, welke Jan gezond van lijf en leden is en Cornelia ziek zijnde maar beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. ... Idem willen de testateurs dat de ongetrouwde kinderen Gerit,Henrick en Emken ook de zelfde uitzet zullen krijgen als de andere kinderen. Ze vermaken aan hun kinderen Henrick ende Emken, ieder de nieuwe kist die ze nu gebruiken. De testatrice vermaakt aan Emken verder haar staalgrauwe rok, de beste ervan met alle linnenwaad. Nog vermaken ze aan Lijsken dochtere Michiel Willems een staalgrauwe rok. Nog krijgt hun dochter Jenneken een zwart lijfje met een zwarte rok. ...
Datering: 21-02-1646
Pagina: 192r
Soort akte: Testament
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273243&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
187 Jan Jaspers de Bresser verkoopt aan Engeltien weduwe van Cornelis Arien Bartholomeussen de helft van een stukje hooiland genoemd Oeijendonck, gelegen te Boxtel onder Lennesheuvel, ...
Datering: 11-05-1657
Pagina: 106v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

OVERLEDEN - ECHTGENOTE NEELTIEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273295&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
239 Hendrick Jan Jaspers de Bresser die ook mede handelt voor zijn moeder Neeltien Jaspers, belooft aan Peter Evert Jaspers de Bresser die per heden ...
Datering: 19-09-1658
Pagina: 141r
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273309&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
253 ... belendend de weduwe van Jan Jaspers de Bresser, ...
Datering: 27-12-1658
Pagina: 146r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660154&miview=ldt
482.25 Index Index schepenprotocol Liempde (482.25)
...
de weduwe van Jan Bressers
Wouter Jaspers de Bresser
....
Datering: 1651-1660
Pagina: 104r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660166&miview=ldt
482.25 Index Index schepenprotocol Liempde (482.25)
...
de weduwe van Jan Jaspers de Bresser
...
Datering: 1651-1660
Pagina: 110r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201626&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
213 Handrick, zoon van Jan Jaspers de Bresser en Michiel Willems man van Maria, ook een dochter van Jan Jaspers, die in naam en vanwege Neelken hun moeder weduwe van Jan Jaspers de Bresser hebben bekend schuldig te zijn aan Wouter Jaspers de Bressereen bedrag van 140 gulden i.v.m. een vroegere lening, die op 1-2-1662 wordt vereffend in de vorm van “cruijsdaelders en ducatons” ...
Datering: 15-2-1662
Pagina: 197
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Gemonde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331060&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
150 Codicil van Neelken Jan Mathijssen weduwe van Jan Jaspers de Bresser, inwoonster Boxtel in herdgang Munsel. Vermaakt aan Lijsken dochter Michiel Willems verwekt bij Maria dochter van de testatrice voor haar trouwe dienst voor vele jaren en ook door haar zoon Hendrick 2 van de beste koeien etc. vooraf te ontvangen, nog 2 mud rogge, 20 el vlas, 20 pond gehekeld vlas, 10 ellen aborsten lakenstof, nog 200 gulden in geld. Actum in de baronnie van Boxtel
Datering: 06-02-1665
Pagina: 471
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/D9423CC8CF0847B5BDBB0683970EF3F0
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
270 Er is een meningsverschil ontstaan tussen Lijsken dochter van Michiel Willems verwekt door deze Michiel bij diens vrouw Marie dochter van Jan Jaspers de Bresser en diens vrouw Neeltien ter ener zijde, met verder de andere kinderen van wijlen genoemde Jan Jaspers de Bresser en diens vrouw Neeltien ter andere zijde. Het handelt over een codicil dat door Neeltien als langstlevende en genoemde Jan Jaspers de Bresser voor notaris Jan van den Heuvel was gemaakt met als getuigen Goijaert van Hees en Jan Dircks op 6 december 1665, ten voordele van genoemde Lijsken Michiel Willems.Voor schepenen zijn nu verschenen deze Lijsken en ook Michiel Willems als haar vader ter ener zijde en Dirck Jan Jaspers de Bresser, verder Jan Antonissen als man vanJenneken, Goijaert Henricks van de Ven als man van Emken, beiden dochters van genoemde Jan de Bresser en Neeltien, verder Dierck Goijaerts van Rund als voogd over de kinderen van Jan zoon van genoemde Jan en Neeltien, verder Peter Hendrick Heesters als voogd over de kinderen van Anthonis ook zoon van genoemde Jan en Neeltien, samen als partij ter ander zijde, ...
Datering: 19-10-1666
Pagina: 204r
Soort akte: Minnelijke overeenkomst
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/8E529ED1BCA44B3180008A77604290A8
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
289 Dierck zoon van wijlen Jan Jaspers de Bresser door deze Jan verwekt bij diens vrouw Neeltien Janssen, verder Michiel Willems als man van Maeijken, Goijaert Hendricks van de Ven als man van Emken, Jan Antonissen als man van Jenneken, allen dochters zijnde van wijlen Jan Jaspers de Bresser en vermelde Neeltien, genoemde Dierck voor hemzelf handelend en nog samen met Jan Goijaerts van de Biechelaer als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan ook zoon van genoemde Jan Diercks de Bresser en Neeltien, verder Jan Jan Gerits als man van Maijken dochter van wijlen Jan zoon van Jan Jaspers de Bresser en Neeltien, welke Michiel Willems nog handelt als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Antonis ook zoon van genoemde Jan Jaspers de Bresser en van Neeltien, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. ...
Datering: 15-02-1667
Pagina: 216r
Soort akte: Boedeldeling
Plaats: Boxtel

Gehuwd
[bron]
Kids:
Joanna: Joannes Gaspari vader 06-01-1610 Boxtel DTB doopakte x Cornelia N.N. - getuigen: Hubertus Matthiae x Aleidis vrouw van Elias Joannis
Henricus: Joannes Jasparis vader 1614 Boxtel DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Theodorus Mathiae & Catharina Bresser
Antonius: Joannes Jasparis Bresser de vader 01-09-1616 Boxtel DTB doopakte x Cornelia N.N. - getuigen: Gisbertus Joannis de Asdonck & Judith Lucae de Bresser
Maria: Joannes Gasparis vader 12-06-1619 Boxtel DTB doopakte x Cornelia N.N. - getuigen: Gummarus Ancelmi de Liemde & Adriana weduwe van Adrianus de Bresser

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Page 34
Emerentiana Joannis Caspari & Corneliae
28-01-1625 Henricus Joannis van Hees & Agnes Gisberti
Page 36
Joanna Joannis Gaspari & Cornelia
06-01-1610 Hubertus Matthiae & Aleidis uxor Eliae Joannis
Maria Joannis Gasparis & Corneliae
12-06-1619 Gummarus Ancelmi de Liemde & Adriana Adriani de Bresser vidua
Antonius Joannis Gasparis de Bresser & Corneliae
01-09-1616 Gisbertus Joannis de Asdonck & Judith Lucae de Bresser
Page 38
Henricus Joannis Jasparis & NN
04-06-1614 Theodoricus Mathiae & Catharina Heessters
Joannes Joannis Jaspers Danielis & Maria Joannis
14-12-1623 in absentia Joannis Janssen van Duersen, Petrus Matthiae & Anna Lemnii
met:

womanCornelia Jan "Neelken" Mathijssen | de Molder‏
Overleden ‎± 1666
[bron]
Maakt Codicil in akte 150 van 06-02-1665.
Onenigheid over codicil door kids in akte 270 van 19-10-1666.
Erfdeling akte 289 van 15-02-1667
ABT1666

Voor meer informatie: bertho@derikx.com