man‎Dirck Peters de Bresser‏‎
Geboren ‎± 1524
[bron]
Zie akte pagina scan 21 links datering 1591-1596: 70 jaar - Dus geboren rond 1594-70=1524 +- 4 jaar


TODO
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-osch/I56409.php
- ovl tussen 1576 en 1578..?
- er is ook een Dirck Peters de Bresser, ca 70 jaar oud in 1591, (mogelijk later?) gehuwd met BAETKEN WILLEM COLEN; = Willem Colen: 1539 bezit onder Oirschot

Overleden ‎± 1594
[bron]
Zie akte pagina scan 21 link datering 1591-1596: Genoemd met leeftijd van 70 jaar.

Zie akte 437 van 18-05-1596: wijlen

Dus tussen 1591 en 1596
ABT1594
‎, ongeveer 70 jaar
[Gebruikersnotities]
TWEE ZOONS, JASPER EN ADRIAEN, EN DOCHTER CATHARINA KOMEN TERUG IN STAMBOOM

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.68&minr=13246484&miview=ldt
392.68 Index schepenprotocol Boxtel (392.68)
Dirck zoon wijlen Peter de Bresser, H. Geestmeester
...
Datering: 1559-1562
Pagina: 138v (scan 141 links)
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.2&minr=13499879&miview=ldt
482.2 Index Index schepenprotocol Liempde (482.2)
...
Dierck Peters alias Bresser
...
Datering: 1561-1568
Pagina: 72v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.69&minr=13191930&miview=ldt
392.69 Index schepenprotocol Boxtel (392.69)
33 Goijaert zoon wijlen Mertens de Gruijter verkoopt aan Dierck Peters de Bresser een hooibeemd genoemd de Swerten poel, gelegen te Boxtel onder Onrode, ...
Datering: 13-05-1563
Pagina: 10r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.74&minr=12949191&miview=ldt
392.74 Index schepenprotocol Boxtel (392.74)
...
Dirck de Bresser, vader van meester Peter de Bresser
meester Peter Bressers, namens het kapittel van Boxtel
...
Datering: 1581-1588
Pagina: scan 57 links

https://proxy.archieven.nl/235/7DDC79764D8842D19E3B51F363CF55E4
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
de kinderen van Dirck Peters Bresser
heer Geraert van de Zande
Jan Dircks van Hout, huurt bezit te Oirschot
Jan en Alijt kinderen van Jan Leenmans
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 34 rechts
Plaats: Boxtel

ERFGENAMEN - overleden.
https://proxy.archieven.nl/235/1967FD8870984819A7B46BC9119DB16F
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Henrick Zebert Brants
de erfgenamen van Dirck Peters de Bresser
Jaspaer Dircks de Bresser
...
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 114 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/E478A1AB28524C7A89F2060916558DA2
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Catharijn dochter van Dirck de Bresser
Henrick, Dirck, Jasper en Arien kinderen van Dirck Peters de Bresser
Jenneken dochter van Dirck de Bresser
Lucas Dirck de Bresser
meester Peter Dircks de Bresser, kanunnik te Boxtel
Henrick Jan Everts
de erfgenamen van Jan Goossens
Jan Henricks van Hees
Dirck de Hoppenbrouwer
Marten Lamberts
de erfgenamen van Willem van Meijelsfoirt
de erfgenamen van Roef Janssen van Ostade
Joorden Peters
Mariken van de Schoot
Neesken dochter van Luijcas van de Schoot
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 69 links
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/1DCDC93A46824F719A748BBF54B481B7
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Vranck Daniels
Catharijn dochter van Dirck Peter Bresser
meester Peter, Lucas, Henrick, Jaspaer en Arien, zoons van Dirck Peters Bresser <=== De vijf zoons!
Jan zoon wijlen Geraert Jan Everts
wijlen Anna dochter wijlen Cornelis Matijssen van de Goor
de kinderen van Jan Jacops
Jan en Alijt kinderen van Jan Leenmans
de erfgenamen van Peter Molengraefs
Jacop Janssen (Pauwels)
Anthonis Schellekens
Suzanne weduwe van Jan van de Wege
Willem Jans van de Wege
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 35 links
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/83DEAB479F144F8DB72A035CB1462508
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Jan Dircks
Catharijn dochter van Dirck Peter Bresser
meester Peter, Lucas, Henrick, Jaspaer en Arien, zoons van Dirck Peters Bresser
Jan en Alijt kinderen van Jan Leenmans
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 34 links
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/EC3863ABCB1340AFAEA2464446281C67
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Catharijn dochter van Dirck Peter Bresser
Dierck Peter Bressers
Lucas, Henrick, Jaspaer en Arien, zoons van Dirck Peters Bresser
meester Peter Bressers, kanunnik te Boxtel
Alijt dochter van Jan Jan Leenmans
Jan en Aleijt kinderen van wijlen Jan Leenmans
Jan Jan Leenmans
Jacop Jan Pauwels, schepen Boxtel
Antonis Henrick Schellen, schepen van Boxtel
Neesken dochter van Jan Lucas van de Schoot
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 32 rechts
Plaats: Boxtel

LEEFTIJD - Dus geboren rond 1594-70=1524
https://proxy.archieven.nl/235/3315C580E28C41E182DB37328DA52E87
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Jan Anthonis van Akeren
jonker Jan de Bever, schout te Boxtel
Henrick Sebert Brants
Baetken zijnde de vrouw van Dirck Peters de Bresser <==== ECHTGENOTE
Dirck Peters de Bresser, oud ca. 70 jaar <==== LEEFTIJD
Baetken Willem Colen
Jan Franssen
Willem Henrick Goijaerts, oud ca. 70 jaar
Daniel Hoppenbrouwer
Peter Jacops, vorster alhier
Jan Leenmans
Jan Lemans en diens zuster Aleijt
Hillen zijnde de vrouw van Joorden Willem Smetsers, wonend te Cromvoirt
Joorden Willem Smetsers wonend te Cromvoirt
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 21 links
Plaats: Boxtel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.45&minr=11832073&miview=ldt
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
437 ... en op verzoek van Henrick zoon wijlen Dirck die Bresser nadat hij daarover is ondervraagd, het volgende verklaard. ...
Datering: 18-05-1596
Pagina: 205v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888238&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
de minderjarige kinderen van Jan zoon van Hendrick Dircks de Bresser
heer en meester Peter de Bresser, deken te Boxtel
Hendrick Dircks de Bresser
Jan, Evert, Antonis en Wouter, zoons van Jaspar Dircks de Bresser
Jaspar Dircks de Bresser
Neesken en Elisabeth , dochters van Jaspar Dircks de Bresser
Neesken, Dircksken en Godula dochters van Hendrick Dircks de Bresser
Peter zoon van Hendrick Dircks de Bresser
Willem Michiels van de Broeck
erfgenamen van wijlen Aleijt dochter van Jan Leenmans
wijlen Neesken Lucas van de Schoot
Gijsbert van de Velde, notaris in Den Bosch 1620
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 1 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888239&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
Jan Aerts
Henrick Henrixks van de Biechelaer
Jan Henricks van de Braken
Anneken dochter van Lucas Dircks de Bresser
Catarina dochter van Lucas Dircks de Bresser
de 4 minderjarige kinderen van Neesken dochter wijlen Lucas Dircks de Bresser
Engelken dochter van wijlen Lambert zoon Lucas Dirxks de Bresser
heer en meester Peter de Bresser
Henrick Dircks de Bresser
Jan en Dirck, zoons wijlen Arien Dircks de Bresser
Jan en Henrieksken minderjarige kinderen van Arien Dircks de Bresser
Jenneken dochter van Dierck de Bresser
Jenneken dochter van Lucas Dircks de Bresser
Jenneken dochter van wijlen Lambert Lucas Dirxks de Bresser
Neesken dochter van Lucas Dircks de Bresser
Neesken doichter van Arien Dircks de Bresser
Peter minderjarige zoon van Lambert Lucas Dircks de Bresser
wijlen Catharina dochter van Dirck de Bresser
Jan Jan Everts
... zoon van Peter Gijsberts
de minderjarige kinderen van Gijsbert zoon van Peter Gijsberts
de kinderen van Jan van Hees
Henrick wettige zoon van Jan van Hees
Metken dochter van .Jan van Hees
Neesken dochter van Jan van Hees
Jan Jan Mattijssen
Lenaert Martens Moldere
Handrick Handrick Reijnders
de kinderen van Wouter Sanders
Jan Peter Schutkens
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 2 links
Plaats: Boxtel

============================
brabants_leeuw_bressers.pdf
Page 132
VII-B. Dirk natuurlijke zoon van Peter Dirk Dirk Bressers, tot mondigheid gekomen tussen 1530 en 1539 179), trouwt Neesken dochter van Luicas Jans van den Schoot. Beiden zijn
tussen 6 juni 1591 en 21 januari 1593 overleden 180).
Agnees was weduwe van Jan Jans Leemans die haar twee kinderen: Jan en Aleit, naliet.
In 1542 verkrijgt Dirk Bressers van Jan Jans van den Schoet een erfpacht van een mud rogge. Jan had die rente in huwelijkse voorwaarden met Anna dochter van Frans van Esch van Heilwig Jans van Balen verkregen 181). In 1553 draagt Dirk op aan Jenneken dochter van Daniel van Roestenborcht huisvrouw van Jan van den Schoot een cijns van 33 stuiver, die Jan Scuy-ninx beloofde aan heer Thomas van den Snepschuet 182). Van kinderen en erfgenamen van Jan Henriks van den Schoot en Margriet Henrik Thomasvan den Snepsceut verwerft Dirk in 1557 geleidelijk rechten in de erfenis van deze echtelieden 183).
Kinderen van Dirk Bressers en Neesken van den Schoot zijn 18):
179) Os, R. 131. t, 317—1530; R. 133, II, 94v—1539;
180) Bt (Boxtel), R. 75, 6-6-1591 en 21-1-1593;
181) Os, R. 134, IV, 24v-1542; R. 137. III, 81—1552.
182) Os. R. 133, II, 94v—1539; R. 137, IV, 23v—1553:
183) Kinderen en erfgenamen van Jan Henriks van den Schoot en Margriet Henrik Thomas van den Snepschuet zijn: Jan. met zijn zoon Jan (Os, R. 138. II, 79v—1557); Margriet
getrouwd met Dirk Stans en hun zonen Philips en Aart (R. 138, II. 71 en 92); Lurtgaart getrouwd met Joost Geerlinc Huerlinckx; Aleit getrouwd met Arien Marcelis Merckzoen; Heilwich getrouwd met Jan Aart Bontenzoen; Digna getrouwd met Henrik Henriks van den Maerselaer (R- 138, II. 71); en Henrik Jans van den Schoot met zijn kinderen: Arien, Lauwerijs, Cornelia. Gijsbert, en Oeken (R. 138, II, 9v—1557);
184) Met dank aan drs. J. A. Coldeweij te Deventer, die het verband tussen de Bressers te Oïrschot en te Boxtel wist te leggen en deze gegevens ter beschikking heeft gesteld;

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manJasper Dirck de Bresser‏
Overleden ‎17 nov 1631 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 6 van 6 oktober 1631
Erfdeling akte 111 van 19-01-1632.

BHIC: OpenArchives
Overledene Gaspar Theodori de Bresser
overleden op 17-11-1631 te Gemonde.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 11-1631
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 151-19
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.9&minr=13631325&miview=ldt
482.9 Index Index schepenprotocol Liempde (482.9)
Jasdper Diercks de Bresser, schepen te Boxtel, 1592
...
Datering: 1613-1615
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/E38B86090A614AF984243E6DF878B05E
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
...
Jaspaer Dircks de Bresser, schepen Boxtel 1595
...
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 161 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/AA993DD279DD4A658348A3271600807B
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Ariaen Dirck Peters de Bresser
Henrick Peters de Bresser broer van Jaspar Dircks de Bresser <=== Broer
Jaspaer Dircks de Bresser
Aert Jan Aerts (in Bruenschot)
Peter Wouters
Laureijs Willems van de Marcelaer
Henrick Huijbert Moij
Jan Eijmberts van Oetelaer
Henrick Henricks Schellen en diens kinderen
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 127 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/22627ABFBFBD47358A2A6E44E37B721A
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Jan Damen
Ariaen Dircks de Bresser
Jan Dircks de Bresser
Jasper Dirck Peters de Bresser <=== PATRONIEM Dirck PETERS
Jan Elias
Jan Dircks van Hees
Peter Jans van Hees
Gerit Wouters
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 70 rechts
Plaats: Boxtel

OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/E478A1AB28524C7A89F2060916558DA2
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Catharijn dochter van Dirck de Bresser
Henrick, Dirck, Jasper en Arien kinderen van Dirck Peters de Bresser
Jenneken dochter van Dirck de Bresser
Lucas Dirck de Bresser
meester Peter Dircks de Bresser, kanunnik te Boxtel
Henrick Jan Everts
de erfgenamen van Jan Goossens
Jan Henricks van Hees
Dirck de Hoppenbrouwer
Marten Lamberts
de erfgenamen van Willem van Meijelsfoirt
de erfgenamen van Roef Janssen van Ostade
Joorden Peters
Mariken van de Schoot
Neesken dochter van Luijcas van de Schoot
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 69 links
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/1DCDC93A46824F719A748BBF54B481B7
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Vranck Daniels
Catharijn dochter van Dirck Peter Bresser
meester Peter, Lucas, Henrick, Jaspaer en Arien, zoons van Dirck Peters Bresser
Jan zoon wijlen Geraert Jan Everts
wijlen Anna dochter wijlen Cornelis Matijssen van de Goor
de kinderen van Jan Jacops
Jan en Alijt kinderen van Jan Leenmans
de erfgenamen van Peter Molengraefs
Jacop Janssen (Pauwels)
Anthonis Schellekens
Suzanne weduwe van Jan van de Wege
Willem Jans van de Wege
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 35 links
Plaats: Boxtel

Noemt ook kids ouderlijk gezin:
https://proxy.archieven.nl/235/83DEAB479F144F8DB72A035CB1462508
https://proxy.archieven.nl/235/EC3863ABCB1340AFAEA2464446281C67

https://proxy.archieven.nl/235/076AA1DDDD2C43B2A75805FFA359A49D
392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
Jaspar zoon wijlen Dierck Peters de Bresser <===
Truijken dochter van wijlen Anthonis Henrick Schellekens <=== PATRONIEM HENRICK
Peter Jan Peters
de erfgenamen van Willem de Cuijper
de erfgenamen van Aiaen Schellekens
Aert Peter Henrick Goijaerts
de weduwe van Henrick van Rijsingen
Henrick Antonis Schellekens
de erfgenamen van Adriaen Everts
Jan Schellekens
Datering: 1596-1602
Pagina: scan 190 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.77&minr=12950102&miview=ldt
392.77 Index schepenprotocol Boxtel (392.77)
Jaspaer Diercks de Bresser <===
Geertruijt dochter wijlen Antonis Henrick Schellekens <===
Jan Scheffers de jonge
Peter Huijberts van Thuijl
Henrick zoon wijlen Antonis Henrick Schellekens
jonkvrouwe Maria Spierincks
Maria weduwe van jonker Robbert van Malsen
Jan Andries Santegoits
Datering: 1611-1612
Pagina: scan 15 rechts
Plaats: Boxtel

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.14&minr=13663776&miview=ldt
482.14 Index Index schepenprotocol Liempde (482.14)
Laurens Henrick Laurens Hessels, schepen
Henrick Henricks van der Braecken, schepen
Evert zoon Jaspers de Bresser door Jasper verwekt bij diens vrouw Geertruijt
Geertruijt dochter wijlen Anthonis Schellekens, vrouw van
Dirck Huijberts als man van Agneesken
Agneesken dochter van Jasper de Bresser verwekt bij Geertruijt
Jan, Antonis, Wouter, Lijsken, kinderen van Jaspers de Bresser verwekt bij Geertruijt
Jan natuurlijke zoon van wijlen Evert Anthonis Schellekens
Laurens Henricks
Lenaert Peters
Jan Herberts van de Venne
Datering: 1622-1624
Pagina: 39v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888273&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
Agate dochter van Jaspaer Dircks de Bresser
Jan, Evert, Antonis en Wouter, zoons van Jaspaer Dircks de Bresser
Lijsken dochter van Jaspaer Dircks de Bresser
Peter Gerit Henricks, schepen Boxtel 1613
Dirck Huiijberts
secretaris Leijtens te Boxtel in 1613
Jan Jan Roeffen
Geraert Roijmans
Geertruijt dochter van Antonis Schellekens
Henrick Jan Schellekens, schepen Boxtel 1613
Jan zoon wijlen Evert Antonis Schellekens
wijlen Henrick Antonis Schellekens
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 20 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/FAE9AD90BB054BF6B34BC3A09795E95D
5116.18 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.18)
6 Jasper Dircks de Bresser en diens zoon Wouter Jaspers, afrekening over hun transakties, oogstgewassen, vee etc., handelt over de jaren 1631, 1632 etc. Jasper geeft daarvoor kwijting aan zijn vader. Peeter Franssen, notarisgetuige 1631
Datering: 6 oktober 1631
Pagina: 010
Plaats: Sint-Michielsgestel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121895&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
96 Wouter zoon wijlen Jaspar Dircks de Bresser en Adriaen zoon wijlen Adriaen Jan Adriaens zijn aangesteld als voogden over Zeger minderjarige zoon van wijlen Aert Peters van Overbeeck en zijn belast om het beheer over het bezit te voeren en hebben daarvoor de eed afgelegd volgens het aan ons verleend keizerlijk octrooi. (geen datum, waarschijnlijk 1631)
Datering: 00-00-1631
Pagina: 88r
Soort akte: Voogdij
Plaats: Boxtel

Jasper Dirckx de Bresser x Geertruijt
- Jan, Evert, Anthonis, Wouter
- Neesken x Jan Dierck Huijbert Mathijssen (in akte 562 genoemd als "Dirck Huijberts")
- Elisabeth
.
https://proxy.archieven.nl/235/E173AD30C5AE4E2E9C34C55BBBD280CC
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
111 Jan Jaspers de Bresser, Evert Jaspers de Bresser, Antonis Jaspers de Bresser, Wouter Jaspers de Bresser, Jan Dierck Huijbert Mathijssen als man van Neesken dochter van Jasper de Bresser en Elisabeth Jasper de Bresser met haar voogd, hebben een deling gemaakt van het bezit van hun ouders zijnde wijlen Jaspar de Bresser en diens vrouw Geertruijden, elk voor een zesde deel, welk bezit ze van Jasper en van de ouders van Geertruijden hebben geerfd....
Datering: 19-01-1632
Pagina: 53r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel
Vervolg:
https://proxy.archieven.nl/235/FBAC3589C3314D17B68C8E9B35B2D48B

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618908&miview=ldt
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
562 Jan Eevert Thonis ende Wouter gebroederen voir hem zelve ende hem fort ende sterck maeckende voir Dirck Huijberts als man ende momboir van Neesken zijne huijsvrouwe ende suster Lijsken bagijntken opte groote begijnhoff. Alle kijnderen ende erffgenaemen van wijlen Jasper Dirckx de Bresser ende Geertruijt zijn huijsvrouwe. Zij hebben vercooft aen Lambert Dierck… een stuck teullants, gelegen onder de prochie van Gemonde ende de dingbancke van Sint Oedenrode inden hertganck van Bersselaer gemijnlijck genoempt Voschool hoeck. Vercoopere aengecomen ende aenverstorven van wijlen henne audere.
Datering: 1632
Pagina: 678
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/8EC309F1B0204E45B71CE0671FA8DD0C
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
117 Jan Jaspers de Bresser verkoopt aan Dirck Huijbert Mathijssen het zesde deel van een heiveld gelegen te Boxtel in de parochie van Gemonde in de Schombergh, belendend Wouter Jaspers waarvan is afgedeeld, Evert Jaspers waarvan is afgedeeld, Meus Jan Meusse, meester Goris.De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Actum als voor.
Datering:
23-01-1632
Pagina: 61r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/07D10C6A943D43F78061431701C43F53
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
116 Elisabeth dochter van Jaspar de Bresser verkoopt aan Jan Jasper de Bresser de helft van een beemd genoemd de Rijsselbeemd, gelegen in de Gemondse beemden, belendend het groot gasthuis van Den Bosch, Arien Rijckers de jonge, Michiel Marten Arien Cleijs. De verkoopster belooft alle lasten af te hadelen. Actum als voor.
Datering: 23-01-1632
Pagina: 61r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

6 KIDS - ALLE NOG IN LEVEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.197&minr=13664755&miview=ldt
482.197 Index schepenprotocol Liempde (482.197)
Lijsken dochter van Adriaen Everts (Aerts) is gestorven en heeft twee wettige kinderen nagelaten, verwekt bij haar mnan Aert Rijckaerts, te weten een zoon genoemd Elias die is gestorven zonder wettig nageslacht en een dochter Ariken als weduwe
Ariken die is gestorven heeft 4 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar eerste man Michiel Henrick Michiels en bij haar laatste man Gerit Rijckarts, te weten Michiel, Aert, Hilleken en Henricxken, allen nog in leven zijnde
Margriet en Henrieksken, dochters van wijlen Eevert Aerts en zusters van vermelde Jan Evers, zijn komen te overlijden zonder wettig nageslacht.
Jenneken dochter wijlen Evert Aerts als zuster van Jan Everts is gestorven heeft 3 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar man Anthonis Schellen, met name Henrick Anthonissen, Truijken Antonissen en Eevert Anthonissen (=Schellen)
Henrick, Truijken en Evert, kinderen van Antonis Schellen, welke Henrick is overleden zonder wettig nageslacht
genoemde Truijken Antonissen (Schellen) is gestorven en heeft 6 wettige kinderen nagelaten verwekt bij haar man Jan Dircks de Bresser die allen nog in leven zijn, met name Jan, Eevert, Wouter, Anthonis, Neesken en zuster Lijsken
Neesken dochter van Jan Dircks de Bresser is gehuwd met Dirck Huijbert Mathijssen
Dirck Huijbert Mathijssen, man van
Evert Antonis Schellen is komen te overlijden en heeft een natuurlijke zoon nagelaten genoemd Jan Evert Schellen verwekt bij Jenneken Gielissen, in die tijd beiden ongebonden
van de Braecken, schepen
Martens, schepen
H. Leermakers, secretaris
Datering: 1632-1633
Pagina: 26v
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/C6839E65D4D9427491C177BD9BCF48A4
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
113 Jans Jaspars de Bresser, Evert Jaspers de Bresser, Antonis Jaspers de Bresser, Wouter Jasper de Bresser, verder Dirck Huijbert Matijssen als man van Neesken dochter wijlen Jasper de Bresser, nog Jan en Elisabeth kinderen van Jasper de Bresser elk daarin voor een zesde deel als erfgenamen van wijlen Hendrick Antonis Schellen, hebben een deling gemaakt van diens geerfde bezit. ...
Datering: 23-01-1632
Pagina: 58r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557202&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Merijken dochter van wijlen Ruth Wouters van de Berselaer, vrouw van
Agnes dochter van wijlen Jaspar de Bresser, vrouw van
Anthonis zoon wijlen Jaspar Diercks de Bresser
Eevert Jaspers (de Bresser) als man van Merijken
Eevert zoon van Jaspars Dirck de Bresser en diens zuster Lijsken dochter van Jaspar Dircks de Bresser
Wouter zoon wijlen Jaspaer Diercks de Bresser en diens broer Jan zoon Jasper Diercks de Bresser
Jan en Laureijs, zoons van Wouter Corstiaens
Merijken en Catharijn dochters van Wouter Corsten
Adriaen Everaerts en diens zuster Hilleken Everaerts
de erfenis van wijlen Henrick Jan Eevers
Adriaen zoon van Jan Adriaen Fredericks
Jan Adriaen Fredericks
Merijken dochter van Jan Adriaen Fredericks
meester Henrick Leermakers, secretaris te Liempde
Dirck Huijbert Matijssen, vader van
Mathijs zoon van Dierck Huijberts Matijssen
de minderjarige kinderen van Henrick Michiels
de minderjarige kinderen van wijlen Aert Michiels verwekt bij diens vrouw Merijken
Lambert Michiels, medevoogd
wijlen Huijbert Peeters, man van
Geraert Rijckaerts
Jan Eeverts Schellen
Merijken dochter van Aert Wouters van Tuijl, weduwe van
Peter Goijaerts van de Ven als man van Catharijn
Datering: 1634
Pagina: 27v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557181&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Adriaen zoon wijlen Eevert Ariens
Hilleken dochter van Eevert Ariens
Jan Aerts de oude
Jan zoon wijlen Ruth Wouters (van de Berselaer)
Merijken dcohter wijlen Ruth Wouters (van de Berselaer)
Agneesken dochter wijlen Jasper de Bresser verwekt bij Geertruit
Jan. Eevert en Anthonis, broers en zoons van wijlen Jasper de Bresser verwekt bij diens vrouw Geertruijd
Wouter en Oeijken, broer en zus en kinderen van Jaspaer de Bresser verwekt bij Geertruijt
Dick Huijbert Matijssen als man van Agneesken
de 3 kinderen van wijlen Henrick Michiels verwekt bij diens vrouw Ariken
de 5 minderjarige kinderen van wijlen Aert Michiels verwekt bij diens vrouw Merijken
Jan Michiels en Lambert Michiels, voogden over
Adriaen de oude en Adriaen de jonge, zoons van Rijckaert van Oetelaer
Ariken dochter wijlen Aert Rijckaerts, vrouw van
Geertruit dochter van wijlen Anthonis Schellen
Jan Eevers Schellen
Merijken dochter van Aert Wouters van Tuijl
Datering: 1634
Pagina: 17r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557163&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Adriaen zoon wijlen Eevert Adraens
Hilleken dochter wijlen Eevert Ariens
Jan Aerts de oude
Agneesken dochter van Jaspar de Bresser verwekt bij Geertruijt
Jan, Eevert, Wouter, Anthonis, broers en hun zuster Lijsken, kinderen van wijlen Jasper de Bresser door hem verwekt bij diens vrouw Gertruijt
Jenneken Eevers, vrouw van
Dierck Huijbert Matijssen als man van Agneesken
de 5 minderjarige kinderen van wijlen Aert Michiels verwekt bij diens vrouw Meriken
Lambert Michiels, voogd over
Gertruijt dochter wijlen Anthonis Schellen verwekt bij diens vrouw Jenneken <== ouders echtgenote
Jan Eevers Schellen
Merijken dochter van Aert Wouters van Tuijl verwekt door Aert bij diens vrouw Meriken
Jan zoon wijlen Ruth Wouters
Meriken dochter van wijlen Ruth Wouters, vrouw van
Meriken Wouters, vrouw van
Datering: 1634
Pagina: 7v
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/5725113FB144473EA91AE48D6EC4EA24
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
605 Dirck Huijbert Mattijssen als man van Neesken dochter van Jaspar de Bresser, verder Antonis en Wouter de Bresser, welke Dirck handelt in opdracht van Evert Jaspers de Bresser en nog voor Jan Jaspaers de Bresser, verkopen aan ...
zoals ze hebben geerfd van wijlen heer Peeter de Bresser volgens brief van Boxtel, ....
Datering: 30-06-1635
Pagina: 231v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/06C93F81034147759FCA589EEC87A83F
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
726 Jan Jaspar Bressers, Wouter Jaspar de Bresser, hun zuster Elisabeth met voogd, elk voor een zesde deel, verder Dirck Huijbers als echtgenoot die ook handelt namens Evert en Antonis Jaspers samen voor drie zesde delen, verklaren met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit van wijlen heer Peeter Bressers....
Datering: 05-07-1636
Pagina: 287v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/4FB3697F52B04359850AE8485EC5EB4E
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
840 Jan, Everaert, Antonis en Wouter, zoons wijlen Jaspar Dicks de Bresser, en Dirck Huijbert Mattijssen als man van Agneta, verder Elisabeth beiden dochters van wijlen genoemde Jasper, verder Jan Arien Schellen voor een helft, nog genoemde Evert afwezig zijnde waarvoor de anderen handelen, Matthijs zoon van genoemde Dirck de Bresser handelend voor diens vader die afwezig is, verder Sebert Lambert Vuchts als vader van Alitken verwekt bij wijlen Helena dochter wijlen Jan Delis Weijgergancks, nogPeeter Ariens als vader van zijn zoon Henrick verwekt bij diens vrouw Catharina dochter wijlen Jan Delissen daarin voor de andere helft, hebben een deling gemaakt van het bezit nagelaten door wijlen Henrick Antonis Schellen en diens vrouw Margriet dochter wijlen Jan Delis in de Hoeck (Weijgergancks?). ...
Datering: 18-08-1637
Pagina: 322r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/A86DC2927EFA42F29E57E382BCAEE5DA
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
67 Enige geschillen die waren gerezen tussen Everdt zn. v. Jaspar Dirckss. de Bresser en Jan, Anthonis en Wouter broers, Dirck Huybertss. man van Neesken en Elisabeth allen als kinderen van Jaspar Dirckss. de Bresser i.v.m. een scheiding en deling van goederen die door hun vader is nagelaten met een rentelast ...
Datering: 08-12-1639
Pagina: 83
Soort akte: Meningsverschil
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.23&minr=13582602&miview=ldt
482.23 Index Index schepenprotocol Liempde (482.23)
Adriaen zoon wijlen Evert Adriaens
Goijart zoon wijlen Albert Ariens en ook namens diens 2 broers en zuster
Jenneke dochter van wijlen Lijsken dochter wijlen Lucas Aerts
Jenneken dochter van wijlen Lucas Aerts, vrouw van
de kinderen van wijlen Evert Jaspars de Bresser
Jan, Wouter en Lijsken, kinderen van wijlen Jaspers de Bresser
Mathijs Diercks
Anthonis Jaspers
allen erfgenamen van wijlen Catharina dochter van wijlen Jan Jan Joordens (deze groep erft de helft, zie de andere groep)
...
Datering: 1642-1647
Pagina: 190r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889030&miview=ldt
392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
de graaf van Bassigny
Agneesken dochter van wijlen Jasper de Bresser
Hendrick en Dierck, zoons wijlen Evert Jaspers de Bresser
Jan en Adriaen zoons van Agneesken Jasper de Bresser
Jan, Anthonis en Wouter, zoons wijlen Jaspaer de Bresser
Jasper, Peeter en Jan, minderjarige zoons van wijlen Evert Jasper de Bresser
Marijke dochter wijlen Evert Jasper de Bresser
wijlen Lijsken dochter wijlen Jasper de Bresser
H. Hugens secretaris te Boxtel
jonker Guislain Segers van Idegem genoemd Wassenhove, drossaard van Boxtel
Laurens Wouters
Datering: 1651-1654
Pagina: scan 101 links
Plaats: Boxtel

============================
brabants_leeuw_bressers.pdf
Page 135
6. Jasper Dirks de Bresser, is schepen te Boxtel in 1592. Jasper is getrouwd met Geertruit dochter van Antonis Henrik Schellekens 189), zijn kinderen :
a. Jan Jaspers de Bresser, getrouwd met Cornelia.
Een zoon :
aa. Antonius, gedoopt te Boxtel 1 september 1616.
b. Everard Jaspers de Bresser. Zijn zoon :
aa. Theodorus, gedoopt te Boxtel 4 mei 1620.
c. Antonis Jaspers de Bresser
d. Wouter Jaspers de Bresser, getrouwd met Ida. Hun zoon wordt gedoopt als :
aa. Casper, 7 april 1633 te Boxtel,
e. Agneta, getrouwd met Dirk Huibert Matijssen, mulder tot Gasteren in Boxtel in de eerste helft van de 17e eeuw 190).
f. Elisabeth.
189) J. Swane. Brabant's molens met hun mulders, in B.L. jg. 12 (1963). 55; sH, R 1432. 84v;
190) J. Swane. t.a.p. : Dirk is aen zoon van Huibert Mathijssen en Jenneken dochter van Wouter van Rijel;

brabants_leeuw_1963_1_55_59.pdf
BRABANTS MOLENS MET HUN MULDERS
XXIII. Lïempde (Gasteren).
"3. Dirk Dirx, zn. van 2, geh. m. Agnes de Bresser, d. v. Jasper Dirck Peter, schepen Boxtel 1592, en Geertruyt Anthonisdr. Henrix Schellekens."

2.
man‎Hr. Peter Dirck de Bresser‏‎
Overleden ‎17 jul 1634 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
21-07-1634 Petrus Bresserus decanus cappellani Boxtelensis

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBTB02:000862001:00261
Noordbrabantsche Almanak 1891 en Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis
Page 261 of 286
"(171) Monumentum venerabilis viri do. ac m. Petri Bresseri, hujus ecclesiae per anos 35 canonici et presb. et decani, qui obiit 17 Julij 1634"

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QX-S9ND-G?cc=2037960&wc=SM47-W38%3A346029401%2C346138501%2C347547402
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Trouwen 1608-1811 Index, Begraven 1608-1811 > image 3522 of 3819; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Bressers, Petrus (Priester)
overl: 21 juli 1634
Bokstel 1632-1648 RK Doop-trouw-doodboek

BHIC: OpenArchives
Overledene Petrus Bressers
overleden op 21-07-1634 te Boxtel.
Diversen: heer, deken van het kapittel van Boxtel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop-, trouw- en begraafboek 1632-1644, archiefnummer 8019, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 2, blad 87d19
Gemeente: Boxtel
Periode: 1632-1644
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎21 jul 1634 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.68&minr=13246455&miview=ldt
392.68 Index schepenprotocol Boxtel (392.68)
... meester Peter Bressers, hoofdman van St. Barbaragilde 1612 ...
Datering: 1559-1562
WAT IS RELATIE NAAR "1612"?

EERSTE VERMELDING ALS HEER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.74&minr=12949185&miview=ldt
392.74 Index schepenprotocol Boxtel (392.74)
Arien Aelberts
Ariken dochter van Willem Aerts
Dirck Peters de Bresser
heer en meester Peter Bressers
Ariken dochter van Dirck Henrick Dircks
Lijsken dochter van Dirck Henrick Dircks
de weduwe van Gerwen
Pauwels en Henrick van Gerwen
Jan Henricks
Arien Jan Lamberts
Henrick Pauwels Peters
Henrick Hanrick Schellekens
Matheeus van de Weghe
Datering: 1581-1588
Pagina: scan 54 links
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.74&minr=12949191&miview=ldt
392.74 Index schepenprotocol Boxtel (392.74)
Henrick Aerts
Dirck de Bresser, vader van meester Peter de Bresser
meester Peter Bressers, namens het kapittel van Boxtel
meester Jan Conincks, rentmeester voor Boxtel
Jan Leijten
Lijntken weduwe van Gerit Simons
Datering: 1581-1588
Pagina: scan 57 links
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/CB8F20E70B784A8CA533B96BEE0068F2
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
...
heer en meester Peter Dirck de Bresser, priester en kanunnik te Boxtel
...
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 151 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/7A5EAE87968D443E8B78A5CE3DD89E7A
392.57 Index schepenprotocol Boxtel (392.57)
702 ... Vandaag 3 januari 1596 heeft meester Peter de Bresser als gemachtigde voor Adriaen Dircks de Bresser zijn broer zijnde als man van Ariken dochter van Jan Peters, verklaard deze pacht te hebben ontvangen. ...
Datering: 00-00-1502

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121936&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
137 Wij Niclaes Peters van Sutphen, Willem Jans van de Weghe en meester Jan Alarts schepenen van Boxtel verklaren dat voor ons zijn verschenen de heren deken en alle andere kanunikken van Boxtel en machtigen hierbij heer en meester Peter de Bresser en heer en meester Peter van de Schoot, hun collega-kanunikken en geven hen volmacht om namens het kapittel voor schepenen van de stad Den Bosch te verschijnen en daar te verklaren dat ...
Datering: 26-11-1607

DEKEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.79&minr=12887759&miview=ldt
392.79 Index schepenprotocol Boxtel (392.79)
heer en meester Peter de Bresser deken Boxtel
...
Datering: 1616-1617
Pagina: scan 16 links

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887894&miview=ldt
392.80 Index schepenprotocol Boxtel (392.80)
heer en mester Peter de Bresser deken te Oirschot
...
Datering: 1618-1619
Pagina: scan 36 rechts
Plaats: Boxtel

TESTAMENT GEMAAKT 3 JULI 1634
https://proxy.archieven.nl/235/BEEDD230826C4D489541E49E5AE92AE3
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
512 Heer Johan Riemslach priester en kanunnik te Boxtel, Luijcas Lamberts van Roij en Roelof Andriessen als uitvoerders van het sterfhuis van wijlen heer Peeter de Bresser priester en deken van het kapittel, volgens de laatste wil van deze heer Peter d.d. 3 juli 1634, verkopen ...
Datering: 01-09-1634

Heer en meester Peter de Bresser
Neesken Luijcas Dircks de Bresser x Jan Aerts van Bruenschot de oude
Anna Luijcas Dircks de Bresser x Henrixk Henrick Reijnders
- Catharina, Luijcas, Gijsbrecht en Eelken (minderjarig)
- Henrick
- Marten
Catharina Luijcas Dircks de Bresser x Willem van de Broeck
- Michiel en Hendrick
Jenneken Luijcas Dircks de Bresser x Jan Henricks van de Braken
- Lambert
- Henrica en Angela
- Maria en Marten (minderjarig)
Maria Luijcas Dircks x Antonis Dirck Stevens
- Elias en Belia
- Ida en Luijcas
Lambert Luijcas Dircks de Bresser
- Peeter
- Jenneken x Henrick Henricks
- Angela x Jan Jan Peeters
Jaspar Dircks de Bresser
- Jan
- Everaert, Antonis en Wouter
- Agneta x Dirck Huijbert Mattijssen
- Elisabeth
Hendrick Dircks de Bresser
- Peter
- Neesken x Roelof Andriessen Zantegoets
- Jan (Henricks de Bresser) oeverleden heeft 3 kids
- Dircksken x Michiel Henrick Michiels
- Catharina x Adriaen Damen (2 kids)
- Goedela x Wouter Jacops van Aerlebeeck
Catharina Diercks de Bresser x Peeter Gijsberts
- Jan
Gijsbrrcht Peeter Gijsbrechts
- Neesken x Goijaert Martens
- Thonis
- Catharina
- Maria en Theodora
Dirck Janssen van Hees
Jenneken Dirck de Bresser x Jan Dirck Janssen van Hees
- Hendrick
- Metken
- Neesken Jan van Hees x Jan Jan Eevers (3kids)
Adriaen Dirks de Bresser
- Jan
- Dirck
- Hans
- Neesken x Jan Gerit Avenions
- Henrica x Hendrick Jan Andriessen Zantegoits
Jan Peeter Gijsberts
https://proxy.archieven.nl/235/2176368D47DA46328498DD8FDE22BC74
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
603 Deling tussen de erfgenamen van wijlen heer en meester Peter de Bresser, priester en kanunnik van het kapittel te Boxtel zoals deze erfgenamen in diens testament zijn benoemd d.d 3 juli 1634. De volgende erfgenamen worden genoemd : Jan Aerts vanBruenschot de oude als man van Neesken dochter van Luijcas Dircks de Bresser, ook als voogd van de 4 minderjarige kinderen van Henrixk Henrick Reijnders verwrkt bij diens vrouw wijlen Anna dochter van Luijcas Dircks de Bresser, zijnde met name Catharina, Luijcas, Gijsbrecht en Eelken die ook nog handelt voor Henrick en de erfgenamen van Marten, zijnde allem kinderen van Henrick Henrick Reijnders en genoemde Anna daarin samen voor twee 29ste parten, verder Catharina dochter van Luijcas Dircks deBresser voor een 29ste deel, waarvoor Michiel en Hendrick zijnde haar zoons verwekt bij wijlen Willem van de Broeck zich sterk maken, verder Lambert zoon van Jan Henricks van de Braken verwekt bij diens vrouw Jenneken dochter van Luijcas Dircks de Bresser, nog Henrica en Angela als dochters van genoemde Jan Henricks van de Braken en vermelde Jenneken, genoemde Jan Henricks en zijn zoon Lambert die ook handelen voor Maria en Marten minderjarige kinderen van genoemde Jan Henricks van de Braken envermelde Jenneken, samen voor een 29ste deel, verder Elias en Belia als kinderen van Antonis Dirck Stevens verwekt bij diens eerste vrouw Maria dochter van Luijcas Dircks, welke Antonis nog handelt als vader en voogd van Ida en Luijcas zijn kinderenverwekt bij genoemde Maria samen voor een 29ste deel. Vervolgens Peeter zoon van Lambert Luijcas Dircks de Bresser, Henrick Henricks als man van Jenneken dochter van Lambert Luijcas, verder Jan Jan Peeters als man van Angela dochter van Lambert Luijcas samen voor een 29ste deel, Jan zoon Jaspar Dircks de Bresser, Everaert, Antonis en Wouter als zoos van Jaspar Dircks de Bresser, Dirck Huijbert Mattijssen als man van Agneta dochter van Jaspar Dircks de Bresser en Eisabeth dochter van genoemde
Vervolg:
Jaspar samen voor zes 29ste delen, (totaal 12 erfgenamen, hierna volgen de andere 17 erfgenamen, welke allen blijken bezit in Oirschot te krijgen) verder Peter zoon van Hendrick Dircks de Bresser voor een 29ste deel, Roelof Andriessen Zantegoets alsman van Neesken dochter van Hendrick Dircks de Bresser voor een 29ste deel ook als voogd samen met Mattijs Huijbers over de 3 kinderen van Jan Henricks de Bresser samen voor een 29ste deel, verder Michiel Henrick Michiels als man van Dircksken dochter van Henrick de Bresser voor een 29ste deel, verder Peeter Henricks de Bresser en Coenrard Adams als voogden over de 2 kinderen van Adriaen Damen verwekt bij diens eerste vrouw wijlen Catharina dochter van Henrick de Bresser voor een 29ste deel, verder Wouter Jacops van Aerlebeeck als man van Goedela dochter van Henrick Dircks de Bresser voor een 29ste deel, Jan Peeter Gijsberts verwekt bij diens vrouw Catharina Diercks de Bresser voor een 29ste deel, verder Goijaert Martens als man van Neesken dochter van Gijsbrrcht Peeter Gijsbrechts, verder Thomis Gijsbers en zijn zuster Catharina, Jan Peeter Gijsberts die ook handelt voor Maria en Theodora zijnde beiden dochters van wijlen Gijsbert Peter Gijsberts samen voor een 29ste deel, Jan DirckJanssen van Hees verwekt bij diens vrouw Jenneken dochter van Dirck de Bresser ook voor een 29ste deel, verder Hendrick Janssen van Hees en genoemde Jenneken voor een 29ste deel, nog Metken dochter van Jan van Hees en van genoemde Jenneken voor een 29ste deel, genoemde Dirck Janssen van Hees en Jan Eevers de jonge handelend voor de 3 kinderen van Jan Jan Eevers verwekt bij wijlen diens vrouw Neesken dochter van Jans van Hees voor een 29ste deel, nog Jan zoon van Adriaen Dirks de Bresser, Dirck en Hans als zoons van Adriaen Dierks de Bresser, Jan Gerit Avenions als man van Neesken dochter van Adriaen Dircks de Bresser en Hendrick zoon van Jan Andriessen Zantegoits als man van Henrica dochter van Adriaen Dircks de Bresser samen
Vervolg 2:
voor de resterende zes 29ste delen. ...
Datering: 30-06-1635
Pagina: 227r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

========================
https://heemkundeboxtel.nl/wp-content/uploads/basistekst-15-def-20160716-NEGEN-KANUNNIKEN.pdf
HET KANUNNIKENCOLLEGE TE BOXTEL: NEGEN GEESTELIJKEN VERBONDEN AAN DESINT-PETRUSKERK Deel 1
Namenlijst van de dekens te Boxtel:
12. Petrus de Bresser, 6 augustus 1615 –17 juli 1634. (15)
(15) Bressers M.C.X.M., Het geslacht Bressers ( Tilburg 1988 )231.; idem, 275.

============================
brabants_leeuw_bressers.pdf
Peter Dirk de Bresser, geboren omstreeks 1546, priester, kanunnik in de sint Petrus-kerk te Boxtel, 1580-1634, deken omstreeks 1620 185), overleden te Boxtel op 17 juli 1634 en er begraven in de kerk onder een zerk met wapen : "Gedeeld: l, dorre boom; II, drie drielingsbalken, schildhoofd met 2 bloemkranzen" 186). Enkele dagen voor zijn overlijden had hij (op 3 juli 1634) zijn testament gemaakt. Zijn erfgenamen zijn zijn broers en zusters kinderen - negenentwintig staken! - ze delen 30 juni 1635 187). Tot de goederen behoren landerijen te Boxtel onder Muntsell,
Halder, Luysel, en te Liempde, alsook een woonhuis, hof en hofstad, met boomgaard, akker-, hei-, en weiland binnen de vrijheid Oirschot in de hertgang Straten, en een bakhuis, hof, boomgaard, en landerijen in de Kuetelstraat aldaar.
185) N. 5036, 9-4-1599; L. Schutfes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1877), III, 359;
186) J. Th. de Raadt, Verzameling van Grafschriften en Wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken (1893), 27, nr. 171 (ook in: Noordbrabantsche Almanak 1891 en
Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, 561); De heer W. Rikken te Bergen op Zoom heeft de grafzerk teruggevonden onder de toren van de kerk en laten fotograferen.
187) Bt. R. 94, 227—1635; Os. R. 160, 298—1635:

3.
manLuijcas Dirck de Bresser‏

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING HUWELIJK.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.74&minr=12949139&miview=ldt
392.74 Index schepenprotocol Boxtel (392.74)
...
Aert zoon wijlen Marten Wouters (Dircks)
Eelken dochter van Marten Wouters (Dircks)
Engelken dochter van Marten Wouter (Dircks)
Jutta dochter van Marten Wouters (Dircks) <===
Lucas Dircks <===
Wouter zoon wijlen Marten Wouters (Dircks)
...
Datering: 1581-1588
Pagina: scan 31 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/E478A1AB28524C7A89F2060916558DA2
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Catharijn dochter van Dirck de Bresser
Henrick, Dirck, Jasper en Arien kinderen van Dirck Peters de Bresser
Jenneken dochter van Dirck de Bresser
Lucas Dirck de Bresser
meester Peter Dircks de Bresser, kanunnik te Boxtel
...
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 69 links

https://proxy.archieven.nl/235/E5ADE76EDD0A4D02AC3661FA7F42DC0E
392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
Lucas Dircks
Jutta dochter van Marten Wouters
Datering: 1596-1602
Pagina: scan 79 links

https://proxy.archieven.nl/235/F7040588B9B740DAACE226E985DF827D
392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
Lucas Dircks de Bresser
Datering: 1596-1602 (1599)
Pagina: scan 112 links
Plaats: Boxtel
Page 112 of 217 - 392-076-112.jpg

https://proxy.archieven.nl/235/E7AEC9B436C14C84A88E8F3F278CF3B9
392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
Lucas Dircks de Bresser
Datering: 1596-1602 (februarij 1600)
Pagina: scan 117 links
Page 117 of 217 - 392-076-117.jpg

https://proxy.archieven.nl/235/E4DDDADC85BB47E196AC0A3FEAD60487
392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
Lucas Dircks de Bresser
Datering: 1596-1602 (rechtboven 1602)
Pagina: scan 187 links
Page 187 of 217 - 392-076-187.jpg

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.78&minr=13102934&miview=ldt
392.78 Index schepenprotocol Boxtel (392.78)
...
Jutken weduwe van Lucas Dircks de Bresser en haar kinderen
...
Datering: 1612-1613
Pagina: scan 13 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.78&minr=13102941&miview=ldt
392.78 Index schepenprotocol Boxtel (392.78)
...
Judith weduwe van Lucas Diercks de Bresser
...
Datering: 1612-1613
Pagina: scan 17 links
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.79&minr=12887762&miview=ldt
392.79 Index schepenprotocol Boxtel (392.79)
Lucas zoon wijlen Dierck de Bresser
Jutken dochter wijlen Marten Wouters
...
Datering: 1616-1617
Pagina: scan 17 rechts

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.79&minr=12887782&miview=ldt
392.79 Index schepenprotocol Boxtel (392.79)
...
Jutken weduwe van Lucas Diercks de Bresser
...
Datering: 1616-1617
Pagina: scan 27 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.82&minr=12888087&miview=ldt
392.82 Index schepenprotocol Boxtel (392.82)
Adriaen zoon wijlen Willem Adriaens
Henrick Goijaerts van de Biechelaer
Deliana dochter wijlen Wouter Merten Diercks
Elisabeth dochter wijlen Wouter Merten Diercks
Jutke weduwe van Lucas Diercxs
Margriet dochter wijlen Wouter Mertens Diercks
Merten, Jan en Dierck zoons wijlen Wouter Mertens Diercks
Goijaert Jan Heijmans
Merten Huijbertssen
Henricx Goijaertssen van Bichelaer
Gregoris zoon wijlen Willem Lenaerts Rademaker
Datering: 1620-1621
Pagina: scan 34 links
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.15&minr=13659404&miview=ldt
482.15 Index Index schepenprotocol Liempde (482.15)
Jutgen weduwe van Lucas Dircks de Bresser (bezit onder Boxtel) en haar kinderen
Datering: 1624-1625

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.86&minr=12888547&miview=ldt
392.86 Index schepenprotocol Boxtel (392.86)
Jutken weduwe van Lucas Dircks de Bressere <=====
Dirck Willem Gerits
Aelken dochter van Goossen Henrick Goossens
Henrick en Joesten, zoons van Goossen Henrick Goossens
Niclaes, Gerit en Elisabeth kinderen van Goossen Henrick Goossens
Jan Jan Jacobs
de kinderen van Corstiaen de Molder wonend in Den Bosch
Peter Andries Salen
Henrick Willems
Anneke dochter wijlen Henrick Gerits van de Zande
Datering: 1625-1626
Pagina: scan 33 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.87&minr=12888628&miview=ldt
392.87 Index schepenprotocol Boxtel (392.87)
Aerden Adriaens
Jutken weduwe van Lucas Dircks de Bresser <===
Willem Michiels van de Broeck
Catarina dochter wijlen Jan Dirck Danckolffs
Jenneken dochter van Jan Dirck Danckolffs
Niclaes Henricks
Aelken weduwe van Jan Michiels van de Zande
Datering: 1627-1628
Pagina: scan 8 links
Plaats: Boxtel

ERFDELING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.90&minr=11894071&miview=ldt
19 Willem Michiels van de Broek man Catalijn dochter wijlen Lucas Dircks de Bresser bij Judith voor 1/6; Henrick zoon Henrick Reijnders man Anneken dw Lucas en Judith voor 1/6; Jan Aerts de Oude man Agneesken dochter Lucas en Judith voor 1/6; Peter zw Lambert Lucas bij Lijsken, Henrick Henricks van de Bichelaer man Jenneken, Jan Peters ..... man Engelken, beiden dochters Lambert en Lijsken samen voor 1/6; Henrick Gerards van de Ven man Henrixken dochter Jan Henrick van de Braecken bij Jenneken dochter gen. Lucas en Judith, gen. Jan Henricks van de Braecken en gen. Henrick Goijaerts de jonge voogden 4 minderjarige kinderen van gen. Jan en Jenneken voor 1/6; hr en mr Peter de Bresser priester en deken St. Peterskerk te Boxtel en Dirck Stevens, voogden 4 minderjarige kinderen Anthonis Dircks bij wijlen Merieken dochter gen. Lucas en Judith, voor 1/6; maken met Henrick Leermakers als gemachtigde van Willem Janssen vanwege de stadhouder van de baandervrouw van Boxtel, een deling van het door hen van Lucas en Jutken geerfd bezit ...
Datering: 03-11-1628
Pagina: 11v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896437&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
6 Elias en Lucas, broers en zoons Antonis Dircks Stevens, nog Antonis Peters als man van ... dochter van genoemde Antonis verwekt bij Meriken dochter van Lucas Dircks de Bresser, verder Ida ook dochter van genoemde Antonis Dircks en Meriken Lucas geassisteerd met haar voogd, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na dood van Jutken weduwe van Lucas Dircks de Bresser. ....
Datering: 06-07-1641
Pagina: 2v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

============================
brabants_leeuw_bressers.pdf
Page 134
2. Lucas Dirks de Bresser.
Zijn kinderen zijn :
a. Neesken, getrouwd met Jan Aarts van Bruenschot d'oude.
b. Anna, overleden voor 1635, getrouwd met Henrik Henrik Reynders. Van hun zes kinderen zijn er in 1635 nog vier onmondig :
aa. Henrik
bb. Marten, overleden voor 1635
cc. Catharina
dd. Lucas
ee. Gijsbrecht
ff, Eelken
c. Catharina, getrouwd met Willem van den Broeck. Hij is voor 1635 overleden. Hun twee zonen zijn :
aa. Michiel van den Broeck
bb. Hendrik van den Broeck
d. Jenneken, getrouwd met Jan Henriks van der Braken. Hun kinderen zijn :
aa. Lambert van der Braken
bb. Henrica
cc. Angela
dd. Maria, onmondig in 1635
ee. Marten, onmondig in 1635
e. Maria, overleden voor 1635, getrouwd met Antonis Dirk Stevens. Hij heeft zijn vrouw overleefd en is hertrouwd. Kinderen van Antonis en Maria zijn :
aa. Elias
bb. Belia
cc. Ida, onmondig in 1635
dd. Lucas, onmondig in 1635
f. Lambert Lucas de Bresser. Zijn kinderen zijn :
aa. Peter Lamberts de Bresser
bb. Jenneken, getrouwd met Henrik Henrix
cc. Angela, getrouwd met Jan Peeters

4.
manHendrick Dirck de Bresser‏
Overleden ‎± 1627
[bron]
Genoemd in aktes met datering 1623-1624 en 1624-1625
Genoemd in akte scan 2 links met datering 1627-1628 (Januarij 1627).

Zie akte scan 21 links met datering 1627-1628 (May 1627): echtgenote weduwe.

Akte 242 van 00-00-1630 boedeldeling.
Bij erfdeling broer Hr. Peter zijn zijn kids genoemd. Hij is dus zelf overleden voor 21-07-1634.

1627

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.45&minr=11832073&miview=ldt
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
... en op verzoek van Henrick zoon wijlen Dirck die Bresser nadat hij daarover is ondervraagd, het volgende verklaard. ...
Datering: 18-05-1596
Pagina: 205v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/94314C4877E54D0D80F529114DC44284
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Schalck Loij Aerts
Henrick zoon Dircks de Bresser, broer van meester Peter <=== broer
meester Peter Bressers
de erfgenamen van Ambrosius van Gerwen
Jan Henrick Michiels
Jan Eijmberts van Oetelaer
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 127 links
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/E1CA488CB6A44E81B7E26B8F968C3040
392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
...
Henrick Dircks de Bresser, borgemeester Boxtel 1599
...
Datering: 1596-1602
Pagina: scan 179 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.57&minr=13458847&miview=ldt
482.57 Index Index schepenprotocol Liempde (482.57)
Adriaen Everts van den Bichelaer
Mariken dochter wijlen Evert van de Biechelaer, vrouw van <====
Henrick Diercks de Bresser, man van Mariken <====
Corstiaen Eijmberts
Merten Huberts
Margriet dochter van Jan Peter Joerdens
Welt Adriaen Claessen als man van Margriet
Peter Jacops van Rundt
Datering: 1597-1600
Plaats: Liempde
Page 41 of 97 - 482-057-041.JPG

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.4&minr=13557053&miview=ldt
482.4 Index schepenprotocol Liempde (482.4)
Adriaen Everts van de Bichelaer
Marijken dochter van Evert van de Bichelaer <====
Henrick Dircks de Bresser als man van Marijken <====
Jan zoon van Niclaes Jan Goossens
Nicolaes Jan Goossens en zijn huidige vrouw Anneken
Anneken dochter van Peter Jan Haecx
...
Datering: 1597-1604
Pagina: 34v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.4&minr=13557054&miview=ldt
482.4 Index schepenprotocol Liempde (482.4)
Adriaen Everts van de Bichelaer
Evert van den Bichelaer, vader van
Jan Henricks van de Braken
Henrick Dircks de Bresser als man van Marijken <====
wijlen Jan Peter Joordens, vader van
de kinderen van wijlen Jan Willem Sanders
Jan Tielmans de Visschere
Datering: 1597-1604
Pagina: 35r
Plaats: Liempde
Zie ook 34v
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.4&minr=13557053&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.5&minr=13627000&miview=ldt
482.5 Index Index schepenprotocol Liempde (482.5)
Adriaen zoon wijlen Evert Jans van de Bichelaer
Marijken dochter van Evert Jans van de Bichelaer, vrouw van <====
Henrick Diercks de Bresser als man van marijken <====
....
Datering: 1604-1607
Pagina: 6r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.6&minr=13620444&miview=ldt
482.6 Index Index schepenprotocol Liempde (482.6)
Adriaen zoon wijlen Everaert Jans van de Bichelaer
Marijken wettige dochter van wijlen Evert Jans van de Bichelaer, vrouw van <===
Henrick zoon wijlen Diericx de Bresser als man van Marijken <===
...
Datering: 1606-1609
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.8&minr=13620465&miview=ldt
482.8 Index Index schepenprotocol Liempde (482.8)
Henrick zoon van Adriaen Everts van de Bichelaer
Maria dochter wijlen Geraert Janssen van de Bichelaer <====
Henrick zoon wijlen Henrick Ariens van Boecolt
Henrick Diercks de Bressere als man van Maria <====
...
Datering: 1611-1613
Pagina: 6r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.11&minr=13633442&miview=ldt
482.11 Index Index schepenprotocol Liempde (482.11)
Hanrick en Jenneken, kinderen van Adriaen Everts van de Bichelaer
Marijken dochter van Adriaen Everts van de Bichelaer
Hanrick Dircks de Bresser
...
Datering: 1617-1619
Pagina: 26v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.11&minr=13633446&miview=ldt
482.11 Index Index schepenprotocol Liempde (482.11)
Eelken weduwe van Lambert Jan Beeckmans
de erfgenamen van Adriaen Everts van de Bichelaer
Evert Jans van de Bichelaer
Marijke dochter wijlen Evert Jans van de Bichelaer <===
Henrick Diercks de Bresser als man van Marijke <===
Jan Gerits (Diercks)
Metken weduwe van Evert Elias
Henrick Jan Everts
Lambert Goijaerts
Lambert Goijaerts
Datering: 1617-1619
Pagina: 28v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888239&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
... (meerdere familieleden bressers)
Henrick Dircks de Bresser
...
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 2 links

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888244&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
de kinderen van Arien Dircks de Bresser
Henrick Diercks de Bresser
Jaspaer Dircks de Bresser
...
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 5 links

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.85&minr=12888381&miview=ldt
392.85 Index schepenprotocol Boxtel (392.85)
eer en meester Peter de Bresser, deken kapittel te Boxtel
Henrick Dircks de Bresser
Henrick Dircks de Bresser
Jaspaer Dirks de Bresser
...
Datering: 1624-1625
Pagina: scan 21 rechts

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.87&minr=12888616&miview=ldt
392.87 Index schepenprotocol Boxtel (392.87)
...
Henrick Dirck de Bresser
...
Datering: 1627-1628 (Januarij 1627)
Pagina: scan 2 links

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.87&minr=12888654&miview=ldt
392.87 Index schepenprotocol Boxtel (392.87)
de 4 minderjarige kinderen van wijlen Jan Henrick Dircks de Bresser
de weduwe van Hendrick Dircks de Bresser
...
Datering: 1627-1628 (May 1627)
Pagina: scan 21 links
Page 22 of 59 - 392-087-021.jpg

WAT IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.89&minr=12888837&miview=ldt
392.89 Index schepenprotocol Boxtel (392.89)
Dirck Henricks de Bresser
Judith echtgenote van Dirck Henricks de Bresser
...
Datering: 1628
Pagina: scan 12 links

VERGELIJK MET zijn gezin ook genoemd in akte 392 van 30-06-1635 bij de erfdeling van zijn broer Heer Peter de Bresser. Zie notitie bij broer Peter.
Dit is hetzelfde gezin - hij was dus inderdaad getrouwd met Marijken Evert Jans van den Bichelaer
Henrick Dircx de Bresser x Marijken Evert Jans van den Bichelaer
- Peeter
- Dircxken x Michiel Henrick Michiels
- Agneesken x Roelof Andriessen Santegoets
- Gundula x Vranck zoon van Peter Gerits
- Catharina x Adriaen Adams (kids Adam en Agneesken - voogden: Coenraet Damen en Henrick Janssen van Hees)
- Jan Henrick Dircx de Bresser (kids Merten, Anthonis en Jenneken - voogden: Matijs Huijberts en Henrick Roeloff Santegoets)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.51&minr=13285415&miview=ldt
392.51 Index schepenprotocol Boxtel (392.51)
242 Deling van bezit van Henrick Dircx de Bresser en diens vrouw Marijken dochter van wijlen Evert Jans van den Bichelaer. Erfgenamen zijn Peeter zoon wijlen Henrick Dircx de Bresser, Michiel zoon Henrick Michiels als man van Dircxken dochter van Henrick de Bresser, Roelof Andriessen Santegoets als man Agneesken, Vranck zoon van Peter Gerits als man van Gundula, Coenraet Damen en Henrick Janssen van Hees als wettige voogden over Adam en Agneesken, minderjarige kinderen van Adriaen Adams en wijlen diens vrouw Catharina, dochter van Henrick Dircks de Bresser en Mariken, verder nog Matijs Huijberts en Henrick Roeloff Santegoets als voogden over Merten, Anthonis en Jenneken, alle drie minderjarige kinderen van Jan Henrick Dircx de Bresser. ...
Datering: 00-00-1630
Pagina: 366r
Soort akte: Boedeldeling
Plaats: Boxtel

============================
brabants_leeuw_bressers.pdf
Page 135
5. Hendrik Dirks de Bresser. Zijn kinderen zijn :
a. Peter Hendriks de Bresser.
b. Neesken, getrouwd met Roelof Andriessen Zanteguts
c. Jan Hendriks de Bresser, overleden voor 1635, heeft drie kinderen.
d. Dirksen, getrouwd met Michiel Henrik Michiels.
e. Catharina, overleden voor 1635, getrouwd met Adriaan Adamen. Adriaan is later hertrouwd. Als momboors van zijn twee kinderen bij Catharina treden op Peter Henriks de Bresser en Coenrard Adams.
f. Goedela, getrouwd met Wouter Jacobs van Aerlebeeck.

5.
womanCatharina Dirck de Bresser‏
Overleden ‎± 1620
[bron]
Genoemd als weduwe in akte Boxtel pagina "scan 40 links" met datering 1616-1617.
Genoemd als wijlen in akte Boxtel pagina "scan 2 links" met datering 1623-1624.

ABT1620

[Gebruikersnotities]
Zie akte 392 van 30-06-1635 bij de erfdeling van broer Hr Peter de Bresser. Gehuwd met Peeter Gijsberts

https://proxy.archieven.nl/235/E478A1AB28524C7A89F2060916558DA2
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Catharijn dochter van Dirck de Bresser
Henrick, Dirck, Jasper en Arien kinderen van Dirck Peters de Bresser
Jenneken dochter van Dirck de Bresser
Lucas Dirck de Bresser
meester Peter Dircks de Bresser, kanunnik te Boxtel
Henrick Jan Everts
de erfgenamen van Jan Goossens
Jan Henricks van Hees
Dirck de Hoppenbrouwer
Marten Lamberts <=== Volgens BrabantseLeeuw haar man.
de erfgenamen van Willem van Meijelsfoirt
de erfgenamen van Roef Janssen van Ostade
Joorden Peters
Mariken van de Schoot
Neesken dochter van Luijcas van de Schoot
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 69 links

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.79&minr=12887807&miview=ldt
392.79 Index schepenprotocol Boxtel (392.79)
Dirckske weduwe van Jan van Esch in Oirschot
Jan Jan Everts
Metken weduwe van Aert Franssen
Catarina weduwe van Peter Gijsberts
Aloijt dochter van wijlen Jan Leenmans
Claes Jan Smit
Datering: 1616-1617
Pagina: scan 40 links
Page 41 of 51 - kan handschrift niet lezen.

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888239&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
...
wijlen Catharina dochter van Dirck de Bresser
... zoon van Peter Gijsberts
de minderjarige kinderen van Gijsbert zoon van Peter Gijsberts
...
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 2 links
Plaats: Boxtel

============================
brabants_leeuw_bressers.pdf
Page 135
3. Catharina dochter van Dirk de Bresser is in 1591 nog niet getrouwd. In 1593 is haar man Marten Lambers. In 1635 is ze de echtgenote van Peter Gijsberts 18S). De kinderen van Peter Gijsberts en Catharina zijn :
a. Jan
b. Gijsbert zijn kinderen zijn :
aa. Neesken, getrouwd met Goyaart Martens
bb. Thomas
cc. Catharina
dd. Maria
ee. Theodora

6.
womanJenneken Dirck de Bresser‏

[Gebruikersnotities]
Zie akte 392 van 30-06-1635 bij de erfdeling van zijn broer Heer Peter de Bresser. Zie notitie bij broer Peter.
Jenneken Dirck de Bresser x Jan Dirck Janssen van Hees
- Hendrick
- Metken
- Neesken Jan van Hees x Jan Jan Eevers (3kids)

https://proxy.archieven.nl/235/22627ABFBFBD47358A2A6E44E37B721A
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Jan Damen
Ariaen Dircks de Bresser
Jan Dircks de Bresser
Jasper Dirck Peters de Bresser
Jan Elias
Jan Dircks van Hees
Peter Jans van Hees
Gerit Wouters
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 70 rechts
Plaats: Boxtel
Zie ook 70 Links:
https://proxy.archieven.nl/235/097EF0562CA54A4A890DC0B3A4E35320
Zie ook 69 links:
https://proxy.archieven.nl/235/E478A1AB28524C7A89F2060916558DA2


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.77&minr=12950086&miview=ldt
392.77 Index schepenprotocol Boxtel (392.77)
Jenneken Diercks de Bresser
meester Rochus Lemnius
de erfgenamen van wijlen Goijaert Bernaerts
Aert Jan Leijten
Christiaen zoon wijlen Eijmbert Henricks
Datering: 1611-1612
Pagina: scan 7 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.79&minr=12887806&miview=ldt
392.79 Index schepenprotocol Boxtel (392.79)
Ariken weduwe van Adriaen Diercks de Bresser
Jenneken dochter van wijlen Dierck Peters de Bresser
Jan zoon van Jan Jan Everts
Aert Franssen
de kinderen van Jan Dircks van Hees <=== dus al overleden?
Dierck en Henrick zoons van Jan Dirkcs van Hees
Metken dochter van Jan Dircks van Hees
Neesken dochter wijlen Jan Dircks van Hees
Eijlken dochter wijlen Jan Leenmans
Datering: 1616-1617
Pagina: scan 39 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888332&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
Jan Aerts
Arieke de vrouw vn Arien Diercks de Bresser
de kinderen van Arien Dircks de Bresser
heer en meester Peter de Bresser, deken van kaptittel te Boxtel
Henrick Dircks de Bresser
Jaspaer Dircks de Bresser
kinderen van Lucas Dircks de Bresser
Willem Michiel van de Broeck
Jan Arien Everts
Metken weduwe van Aert Franssen
Agnes dochtere wijlen Jan van Hees
Dirck Janssen van Hees
Henrick Jans van Hees
Metken dochter van wijlen Jan van Hees
de erfgenamen van Aleijt dochter wijlen Jan Leenmans
de kinderen van Gijsbert Peters
Jan Peters
Hanrick Hanrick Reijnders
Gijsbert van de Velde, notaris en griffier in Den Bosch
Jutken dochter van Marten Wouters
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 53 rechts
Plaats: Boxtel
Zie ook 54 links
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888333&miview=ldt

============================
brabants_leeuw_bressers.pdf
Page 135
4. Jenneken dochter van Dirk de Bresser, getrouwd met Jan Dirks van Hees. Hun kinderen :
a. Dirk Jans van Hees.
b. Henrik Jans van Hees.
c. Metken.
d. Neesken, overleden voor 1635, is getrouwd met Jan Jan Evers, en heeft drie kinderen.

7.
manAdriaen Dirck de Bresser‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/7A5EAE87968D443E8B78A5CE3DD89E7A
392.57 Index schepenprotocol Boxtel (392.57)
702 ... Vandaag 3 januari 1596 heeft meester Peter de Bresser als gemachtigde voor Adriaen Dircks de Bresser zijn broer zijnde als man van Ariken dochter van Jan Peters, verklaard deze pacht te hebben ontvangen. ...
Datering: 00-00-1502

https://proxy.archieven.nl/235/1422332BBC7A44B58EE01E02D2C2A6A8
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Jan Henricks van de Amer
Jan zoon van Hanrick Goijaerts van den Amer
Jan Peter Gerit Avenjoens
Peter en Daniel, zoons van wijlen Peter Gerit Avenjoens, broers van Jan
Ariaen Dircks de Bresser <==
Jan van Limborch
Jan van Limborch
Geertruijt van Wijck
Michiel Jan Michiels van de Zande
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 206 links
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/251573D3FFCC4A0D94955D1607069637
392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
Adriaen zoon van Dirck Peters de Bresser <===
Ariken dochter van Jan Peter Avenjoens <===
Ariken vrouw van Adraien Dirck Peters de Bresser <===
Peter Gerits
Henrick Janssen
de weduwe van Ariaen Lamberts
Henrick Gerit Elias
Willem zoon van Michiel Willems
Jan Dirck Danckolffs
Deliana dochter van Peter Henrick Hessels
Aleijt dochter van Peter Willems van der Vloet
Jan Michiels van de Zande, zwager van ..
Michiel Willems Jan Adams van de Broeck
Datering: 1596-1602
Pagina: scan 31 rechts
Plaats: Boxtel

Meerdere malen genoemd in aktes met datering 1596-1602 - ik kan de data echter niet lezen op de scans.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.77&minr=12950133&miview=ldt
392.77 Index schepenprotocol Boxtel (392.77)
...
Adriaen Diercks de Bresser
Datering: 1611-1612
Pagina: scan 31 links

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.79&minr=12887806&miview=ldt
392.79 Index schepenprotocol Boxtel (392.79)
Ariken weduwe van Adriaen Diercks de Bresser <==
Jenneken dochter van wijlen Dierck Peters de Bresser
Jan zoon van Jan Jan Everts
Aert Franssen
de kinderen van Jan Dircks van Hees
Dierck en Henrick zoons van Jan Dirkcs van Hees
Metken dochter van Jan Dircks van Hees
Neesken dochter wijlen Jan Dircks van Hees
Eijlken dochter wijlen Jan Leenmans
Datering: 1616-1617
Pagina: scan 39 rechts
Plaats: Boxtel
Zie ook 40r
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.79&minr=12887808&miview=ldt

boxtel_regesten_vrijw_rechtspraak_1616-1617 (79).pdf
Jan Toirkens
077 ... belendend Ariken weduwe van Adriaen Diercks de Bresser, ...
Datum 14 augustus 1617

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887901&miview=ldt
392.80 Index schepenprotocol Boxtel (392.80)
Dirck Adriaens
Adriana dochter van Jan Peter Avenioens
Gijsbertken weduwe van Willem Bartholomeeus
Arike weduwe van Adriaen Diercks de Bressere <==
Goossen Henricks
Cornelis Jans van Roij
Jan Mathijs Simons
Datering: 1618-1619
Pagina: scan 40 links
Plaats: Boxtel
Scan 40 rechts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887902&miview=ldt
Scan 41 links 1618-1619
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887903&miview=ldt

boxtel_regesten_vrijw_rechtspraak_1618-1619 (80).pdf
Jan Toirkens
060
... Thans is hier voor schepenen verschenen deze Cornelis en verkoopt nu deze twee aan elkaar gelegen beemden en het stuk hooiland van een dagmaat zoals alles in gebruik is bij Arijken weduwe van Adriaen Diercks de Bresser, nu aan deze Adriana dochter van Jan Peters Avenioens als weduwe van Adriaen Dierck de Bresser. ...
Datum 10 november 1618

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888332&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
Jan Aerts
Arieke de vrouw vn Arien Diercks de Bresser <===
de kinderen van Arien Dircks de Bresser <===
heer en meester Peter de Bresser, deken van kaptittel te Boxtel
Henrick Dircks de Bresser
Jaspaer Dircks de Bresser
kinderen van Lucas Dircks de Bresser
Willem Michiel van de Broeck
Jan Arien Everts
Metken weduwe van Aert Franssen
Agnes dochtere wijlen Jan van Hees
Dirck Janssen van Hees
Henrick Jans van Hees
Metken dochter van wijlen Jan van Hees
de erfgenamen van Aleijt dochter wijlen Jan Leenmans
de kinderen van Gijsbert Peters
Jan Peters
Hanrick Hanrick Reijnders
Gijsbert van de Velde, notaris en griffier in Den Bosch
Jutken dochter van Marten Wouters
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 53 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888239&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
Jan Aerts
Henrick Henrixks van de Biechelaer
Jan Henricks van de Braken
Anneken dochter van Lucas Dircks de Bresser
Catarina dochter van Lucas Dircks de Bresser
de 4 minderjarige kinderen van Neesken dochter wijlen Lucas Dircks de Bresser
Engelken dochter van wijlen Lambert zoon Lucas Dirxks de Bresser
heer en meester Peter de Bresser
Henrick Dircks de Bresser
Jan en Dirck, zoons wijlen Arien Dircks de Bresser <===
Jan en Henrieksken minderjarige kinderen van Arien Dircks de Bresser <===
Jenneken dochter van Dierck de Bresser
Jenneken dochter van Lucas Dircks de Bresser
Jenneken dochter van wijlen Lambert Lucas Dirxks de Bresser
Neesken dochter van Lucas Dircks de Bresser
Neesken doichter van Arien Dircks de Bresser <===
Peter minderjarige zoon van Lambert Lucas Dircks de Bresser
wijlen Catharina dochter van Dirck de Bresser
Jan Jan Everts
... zoon van Peter Gijsberts
de minderjarige kinderen van Gijsbert zoon van Peter Gijsberts
de kinderen van Jan van Hees
Henrick wettige zoon van Jan van Hees
Metken dochter van .Jan van Hees
Neesken dochter van Jan van Hees
Jan Jan Mattijssen
Lenaert Martens Moldere
Handrick Handrick Reijnders
de kinderen van Wouter Sanders
Jan Peter Schutkens
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 2 links

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.85&minr=12888404&miview=ldt
392.85 Index schepenprotocol Boxtel (392.85)
...
Ariken weduwe van Adriaen Dircks de Bresser
...
Datering: 1624-1625
Pagina: scan 33 links
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121808&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
9 Goijaert Jan Mathijssen en Henrick Janssen als man van Margriet dochter van Jan Mathijssen verkopen aan Jan Adriaens de Bresser ten behoeve van Ariken weduwe van Arrien de Bresser en Henrick zoon van Jan Henricks, een stuk akkerland genoemd Vorstenhoof, gelegen te Boxtel onder Roon ...
Datering: 31-03-1629

https://proxy.archieven.nl/235/4C72953B9CC744F2A932A328FDE0EEC0
392.91 Index schepenprotocol Boxtel (392.91)
60 Wij, schout, schepenen en gezworenen op grond van het hiervoor vermelde octrooi verkopen aan Jan zoon Adriaen de Bresser ten behoeve van diens moeder Ariken een stuk land ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Ariken weduwe van Adriaen deBresser, de gemeijnte, ...
Datering: 17-11-1629

Adriaen Dircx de Bresser (wijlen) x Ariken
- Jan en Dirck
- Neesken
- Henricxken x Henrick Geraert Franssen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.51&minr=13285433&miview=ldt
392.51 Index schepenprotocol Boxtel (392.51)
260 Jan en Dirck, zoons wijlen Adriaen Dircx de Bresser door Adriaen verwekt bij diens vrouw Ariken, verder Neesken dochter van Adriaen Dircx en genoemde Arijken, verder Henrick zoon van Geraert Franssen, als man van Henricxken, dochter van Adriaen en Arijken, verkopen aan Jan Henrick Schellekens de helft van een stuk hooiland gelegen te Boxtel onder Tongeren ...
Datering: 31-10-1630

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121851&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
52 ... verkoopt aan Henrick Gerit Franssen en aan Jan zoon wijlen Adriaen de Bresser ten behoeve van Ariken weduwe van Adriaen Dircks de Bresser, de helft van een stuk akkerland genoemd de Langhen Streep gelegen te Boxtel onder Tongeren, ... , de weduwe van Adriaen de Bresser, ...
Datering: 31-10-1630

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121852&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
53 Jan en Dirck beiden zoons wijlen Adriaen Dircx de Bresser en Henrick Gerit Franssen beloven hoofdelijk en samen aan genoemde Cornelis zoon wijlen Jan Breeckelmans en de zijnen op ...
Datering: 31-10-1630

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121886&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
87 Aelken weduwe van Jan Henrick Jan Henricks als vruchtgebruikster van het bezit van wijlen deze Jan, daarin voor een helft, verder Jan en Dierck broers en zoons van wijlen Adriaen de Bresser door deze Adriaen verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken,verder Henrick Gerit Franssen die handelt voor genoemde Ariken als weduwe van Adriaen de Bresser, zijnde erfgenamen van Macharis zoon wijlen Jacop daarin voor de andere helft, hebben een deling gemaakt van het volgende bezit. ... , de weduwe van Adriaen de Bresser, ...
Datering: 23-01-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121894&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
95 Jan en Dirck, broers en zoons wijlen Adriaen Dircks de Bresser verwekt bij diens vrouw Ariken, verder Henrick Gerit Franssen die voor genoemde Ariken handelt samen daarin voor een helft, verder Aert Jan Cornelis als man van Maijken dochter wijlenAdriaen Janssen door deze Adriaen verwekt bij wijlen diens vrouw Maijken dochter wijlen Henrick Jan Jacobs daarin voor de andere helft, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het navolgend bezit en rentes ...
Datering: 14-02-1631

https://proxy.archieven.nl/235/ED62F02F14094722AB684CB24C4A4FFA
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
14 Aert Jan Cornelis Goijaerts de Brouwer een Jan Adriaen de Bresser verwekt door deze Adriaen bij diens vrouw Arieken, op grond van een schepenmachtiging te Boxtel d.d. 20 januari 1631, zoals door diens moeder Arieken aan haar zoon Jan is gegeven, verkopen aan ...
Datering: 07-05-1631

https://proxy.archieven.nl/235/F595BC69FFB041C7BDABB740A5EF13C8
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
172 ... verkopen aan Willem Jaspers voor een helft en aan Jan zoon Arien Bressers voor de andere helft ten behoeve van zijn moeder Ariken een stuk weide en heide gelegen te Boxtel in het gehucht Luijcel, ...
Datering: 10-03-1632

https://proxy.archieven.nl/235/58DCAC0FCA4E4787A4A4E9BE66C4D8A0
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
194 Hendrick zoon van Geerart Franssen verkoopt aan Jan Arien Bressers ten behoeve van diens moeder Ariken, een schuur met toebehoren staande te Boxtel onderLennisheuvel. ...
Datering: 12-05-1632

TWEEMAAL JAN:
https://proxy.archieven.nl/235/31D3F5722DB549CBB208FFD5B5B5B223
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
468 Jan, Dirck en Jan, broers en zoons van Arien Henrick de Bresser, Jan Geerit Avenions als man van Augnes dochter van Arien Dirks de Bresser, die ook handelen namens Henrica dochter van Arien Henricks de Bresser zijnde hun zuster, verkopen aan ...
Datering: 07-04-1634

GEZIN:
Erfgenamen van meester Peter de Bresser:
Luijcas Dircks de Bresser
- Neesken x Jan Aerts van Bruenschot de oude
- Anna x Henrixk Henrick Reijnders (4 minderjarige kids: Catharina, Luijcas, Gijsbrecht en Eelken, meerderjarig: Henrick en Marten (overleden))
- Catharina x Willem van de Broeck (zoons Michiel en Hendrick)
- Jenneken x Jan Henricks van de Braken (kids Lambert, Henrica en Angela, minderjarig: Maria en Marten)
- Maria x Antonis Dirck Stevens (kids Elias en Belia & Ida en Luijcas)
- Lambert
-- Peter
-- Jenneken x Henrick Henricks
-- Angela x Jan Jan Peeters
Jaspar Dircks de Bresser
- Jan
- Everaert, Antonis en Wouter
- Agneta x Dirck Huijbert Mattijssen
- Eisabeth
Hendrick Dircks de Bresser
- Peter
- Neesken x Roelof Andriessen Zantegoets
- Jan (overleden - 3 kids)
- Dircksken x Michiel Henrick Michiels
- Catharina x Adriaen Damen (2 kids)
- Goedela x Wouter Jacops van Aerlebeeck
Catharina Diercks de Bresser x Peeter Gijsberts
- Jan
- Gijsbrrcht
-- Neesken x Goijaert Martens
-- Thomis Gijsbers
-- Catharina
-- Maria en Theodora
Jenneken Dirck de Bresser x Janssen van Hees
- Jan Dirck (1 persoon?)
- Henrick
- Metchen
- Neesken x Jan Jan Eevers (3 kids)
Adriaen Dirks de Bresser
- Jan
- Dirck en Hans
- Neesken x Jan Gerit Avenions
- Henrica x Hendrick Jan Andriessen Zantegoits
https://proxy.archieven.nl/235/2176368D47DA46328498DD8FDE22BC74
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
603 Deling tussen de erfgenamen van wijlen heer en meester Peter de Bresser, priester en kanunnik van het kapittel te Boxtel zoals deze erfgenamen in diens testament zijn benoemd d.d 3 juli 1634. De volgende erfgenamen worden genoemd : ...
nog Jan zoon van Adriaen Dirks de Bresser, Dirck en Hans als zoons van Adriaen Dierks de Bresser, Jan Gerit Avenions als man van Neesken dochter van Adriaen Dircks de Bresser en Hendrick zoon van Jan Andriessen Zantegoits als man van Henrica dochtervan Adriaen Dircks de Bresser samen voor de resterende zes 29ste delen. ...
Datering: 30-06-1635

https://proxy.archieven.nl/235/189BDC617AE14D2397F8C8299EE1A13D
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
603a [VERVOLG AKTE]
Jan Ariens de Bresser,
30-06-1635
Erfdeling

ERFDELING VAN
Adriaen Dircks de Bresser x Adriana Jan Peter Avenions
- Jan de jonge (eerste 1/5 deel)
- Agneeske x Jan Jan Mattijssen (wijlen) (1 minderjarig kind) (tweede 1/5 deel)
- Agneeske x Jan Gerit Avenions (tweede 1/5 deel)
- Adriaen
-- [Jan] Dircks ("Jan Dircks zoon van Adriaen zoon van genoemde Adriaen Dircks en Adriana") (derde 1/5 deel) - in akte 657 wordt Dirck genoemd.
-- Jan de oude (Jan Adriaens de oude zijn broer) (vierde 1/5 deel)
- Henricka x Hendrick Gerit Franssen (wijlen) (2 minderjarige) (vijfde 1/5 deel)
- Henricka x Hendrick Jan Andries Zantegoets (hertrouwd) (vijfde 1/5 deel)
.
https://proxy.archieven.nl/235/36FB900111B84DABBDFDE1B267DA5DB1
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
655 Jan de jonge zoon van Adriaen Dircks de Bresser en genoemde Adriana voor een vijfde deel, Dilis Jan Thijssen en Henrick Jan Henricks als voogden over het minderjarige kind van wijlen Jan Jan Mattijssen verwekt bij diens vrouw Neesken dochter vangenoemde Adriaen Dircks en Adriana en verder Jan Gerit Avenions als man van genoemde Agneeske voor een vijde deel, nog Jan Dircks zoon van Adriaen zoon van genoemde Adriaen Dircks en Adriana voor een vijfde deel, verder Jan Adriaens de oude zijn broer ook voor een vijfde deel, nog Roelof Andriessen en Jacop Gerits als voogden van de 2 minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Gerit Franssen verwekt bij diens vrouw Henricka dochter van genoemde Adriaen Dircks en Adriana, nog Hendrick Jan AndriesZantegoets als man van genoemde Henricka voor een vijfde deel, hebben een deling gemaakt van het bezit van hun ouders wijlen Adriaen Dircks de Bresser en diens vrouw Adriana dochter van Jan Peter Avenions. ...
... Genoemde Jan zoon van Adriaen Dircks de jonge krijgt het woonhuis, bakhuis etc. ...
... Genoemde Dirck Adriaen Bressers krijgt het woonhuis aan de Roont op 't Grool ...
... Genoemde Dilis Jan Mattijseen en Henrick Jan Henricks in hun hoedanigheid en Jan Gerit Avenions krijgen de schuur aan de Roont ...
Datering: 19-01-1636

https://proxy.archieven.nl/235/D20B54C7DB9040DB9C3FACA6BBF36C41
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
655a [VERVOLG AKTE]
... Genoemde Jan Arien Dirks de Bresser de oude krijgt een woonhuis, ...
... Genoemde Roelof Andriessen en Jacop Gerits in hun hoedanigheid en Henrick Jan Santegoets krijgen samen de schuur onder Muntsel ...
Datering: 19-01-1636

https://proxy.archieven.nl/235/1D49539E92654739BC8530D7E58692F1
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
655b [VERVOLG AKTE 2]

DE VIJF KINDEREN (Jan dJ, Neesken, Henricka, Dirck, Jan dO ???)
https://proxy.archieven.nl/235/FD6AEA3D12A34DDA8DCFB06AEF586CCA
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
656 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Jan Ariens de oude de helft van een stuk akkerland genoemd de Lange Streepen gelegen onder Tongeren in het Cleijn Vierdel, ...
Datering: 19-01-1636

DE VIJF KINDEREN (Jan dJ, Neesken, Henricka, Dirck, Jan dO ???)
https://proxy.archieven.nl/235/E771D88C497C48AD99FEF9301852699A
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
657 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Dirck en Jan Ariens de jonge de helft van een stuk akkerland uit de vorige akkte genoemd de Lange Streepen gelegen onder Tongeren in het Cleijn Vierdel, ...
Datering: 19-01-1636

https://proxy.archieven.nl/235/5CF233CED59D487EB9B26EF882ABF37C
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
658 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Dirxk en Jan Ariens de jonge een lopenzaad teulland gelegen in de Roont, genoemd de Hedzij, ....
Datering: 19-01-1636

https://proxy.archieven.nl/235/450E2237C39644618EC93BF82B065FC6
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
659 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Dirxk en Jan Ariens de jonge het derde deel van een hooibeemd gelegen onder Lennisheuvel, ...
Datering: 19-01-1636


Voor meer informatie: bertho@derikx.com