man‎Adriaen Dirck de Bresser‏‎
Zoon van Dirck Peters de Bresser en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/7A5EAE87968D443E8B78A5CE3DD89E7A
392.57 Index schepenprotocol Boxtel (392.57)
702 ... Vandaag 3 januari 1596 heeft meester Peter de Bresser als gemachtigde voor Adriaen Dircks de Bresser zijn broer zijnde als man van Ariken dochter van Jan Peters, verklaard deze pacht te hebben ontvangen. ...
Datering: 00-00-1502

https://proxy.archieven.nl/235/1422332BBC7A44B58EE01E02D2C2A6A8
392.75 Index schepenprotocol Boxtel (392.75)
Jan Henricks van de Amer
Jan zoon van Hanrick Goijaerts van den Amer
Jan Peter Gerit Avenjoens
Peter en Daniel, zoons van wijlen Peter Gerit Avenjoens, broers van Jan
Ariaen Dircks de Bresser <==
Jan van Limborch
Jan van Limborch
Geertruijt van Wijck
Michiel Jan Michiels van de Zande
Datering: 1591-1596
Pagina: scan 206 links
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/251573D3FFCC4A0D94955D1607069637
392.76 Index schepenprotocol Boxtel (392.76)
Adriaen zoon van Dirck Peters de Bresser <===
Ariken dochter van Jan Peter Avenjoens <===
Ariken vrouw van Adraien Dirck Peters de Bresser <===
Peter Gerits
Henrick Janssen
de weduwe van Ariaen Lamberts
Henrick Gerit Elias
Willem zoon van Michiel Willems
Jan Dirck Danckolffs
Deliana dochter van Peter Henrick Hessels
Aleijt dochter van Peter Willems van der Vloet
Jan Michiels van de Zande, zwager van ..
Michiel Willems Jan Adams van de Broeck
Datering: 1596-1602
Pagina: scan 31 rechts
Plaats: Boxtel

Meerdere malen genoemd in aktes met datering 1596-1602 - ik kan de data echter niet lezen op de scans.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.77&minr=12950133&miview=ldt
392.77 Index schepenprotocol Boxtel (392.77)
...
Adriaen Diercks de Bresser
Datering: 1611-1612
Pagina: scan 31 links

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.79&minr=12887806&miview=ldt
392.79 Index schepenprotocol Boxtel (392.79)
Ariken weduwe van Adriaen Diercks de Bresser <==
Jenneken dochter van wijlen Dierck Peters de Bresser
Jan zoon van Jan Jan Everts
Aert Franssen
de kinderen van Jan Dircks van Hees
Dierck en Henrick zoons van Jan Dirkcs van Hees
Metken dochter van Jan Dircks van Hees
Neesken dochter wijlen Jan Dircks van Hees
Eijlken dochter wijlen Jan Leenmans
Datering: 1616-1617
Pagina: scan 39 rechts
Plaats: Boxtel
Zie ook 40r
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.79&minr=12887808&miview=ldt

boxtel_regesten_vrijw_rechtspraak_1616-1617 (79).pdf
Jan Toirkens
077 ... belendend Ariken weduwe van Adriaen Diercks de Bresser, ...
Datum 14 augustus 1617

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887901&miview=ldt
392.80 Index schepenprotocol Boxtel (392.80)
Dirck Adriaens
Adriana dochter van Jan Peter Avenioens
Gijsbertken weduwe van Willem Bartholomeeus
Arike weduwe van Adriaen Diercks de Bressere <==
Goossen Henricks
Cornelis Jans van Roij
Jan Mathijs Simons
Datering: 1618-1619
Pagina: scan 40 links
Plaats: Boxtel
Scan 40 rechts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887902&miview=ldt
Scan 41 links 1618-1619
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887903&miview=ldt

boxtel_regesten_vrijw_rechtspraak_1618-1619 (80).pdf
Jan Toirkens
060
... Thans is hier voor schepenen verschenen deze Cornelis en verkoopt nu deze twee aan elkaar gelegen beemden en het stuk hooiland van een dagmaat zoals alles in gebruik is bij Arijken weduwe van Adriaen Diercks de Bresser, nu aan deze Adriana dochter van Jan Peters Avenioens als weduwe van Adriaen Dierck de Bresser. ...
Datum 10 november 1618

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888332&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
Jan Aerts
Arieke de vrouw vn Arien Diercks de Bresser <===
de kinderen van Arien Dircks de Bresser <===
heer en meester Peter de Bresser, deken van kaptittel te Boxtel
Henrick Dircks de Bresser
Jaspaer Dircks de Bresser
kinderen van Lucas Dircks de Bresser
Willem Michiel van de Broeck
Jan Arien Everts
Metken weduwe van Aert Franssen
Agnes dochtere wijlen Jan van Hees
Dirck Janssen van Hees
Henrick Jans van Hees
Metken dochter van wijlen Jan van Hees
de erfgenamen van Aleijt dochter wijlen Jan Leenmans
de kinderen van Gijsbert Peters
Jan Peters
Hanrick Hanrick Reijnders
Gijsbert van de Velde, notaris en griffier in Den Bosch
Jutken dochter van Marten Wouters
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 53 rechts
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.84&minr=12888239&miview=ldt
392.84 Index schepenprotocol Boxtel (392.84)
Jan Aerts
Henrick Henrixks van de Biechelaer
Jan Henricks van de Braken
Anneken dochter van Lucas Dircks de Bresser
Catarina dochter van Lucas Dircks de Bresser
de 4 minderjarige kinderen van Neesken dochter wijlen Lucas Dircks de Bresser
Engelken dochter van wijlen Lambert zoon Lucas Dirxks de Bresser
heer en meester Peter de Bresser
Henrick Dircks de Bresser
Jan en Dirck, zoons wijlen Arien Dircks de Bresser <===
Jan en Henrieksken minderjarige kinderen van Arien Dircks de Bresser <===
Jenneken dochter van Dierck de Bresser
Jenneken dochter van Lucas Dircks de Bresser
Jenneken dochter van wijlen Lambert Lucas Dirxks de Bresser
Neesken dochter van Lucas Dircks de Bresser
Neesken doichter van Arien Dircks de Bresser <===
Peter minderjarige zoon van Lambert Lucas Dircks de Bresser
wijlen Catharina dochter van Dirck de Bresser
Jan Jan Everts
... zoon van Peter Gijsberts
de minderjarige kinderen van Gijsbert zoon van Peter Gijsberts
de kinderen van Jan van Hees
Henrick wettige zoon van Jan van Hees
Metken dochter van .Jan van Hees
Neesken dochter van Jan van Hees
Jan Jan Mattijssen
Lenaert Martens Moldere
Handrick Handrick Reijnders
de kinderen van Wouter Sanders
Jan Peter Schutkens
Datering: 1623-1624
Pagina: scan 2 links

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.85&minr=12888404&miview=ldt
392.85 Index schepenprotocol Boxtel (392.85)
...
Ariken weduwe van Adriaen Dircks de Bresser
...
Datering: 1624-1625
Pagina: scan 33 links
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121808&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
9 Goijaert Jan Mathijssen en Henrick Janssen als man van Margriet dochter van Jan Mathijssen verkopen aan Jan Adriaens de Bresser ten behoeve van Ariken weduwe van Arrien de Bresser en Henrick zoon van Jan Henricks, een stuk akkerland genoemd Vorstenhoof, gelegen te Boxtel onder Roon ...
Datering: 31-03-1629

https://proxy.archieven.nl/235/4C72953B9CC744F2A932A328FDE0EEC0
392.91 Index schepenprotocol Boxtel (392.91)
60 Wij, schout, schepenen en gezworenen op grond van het hiervoor vermelde octrooi verkopen aan Jan zoon Adriaen de Bresser ten behoeve van diens moeder Ariken een stuk land ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Ariken weduwe van Adriaen deBresser, de gemeijnte, ...
Datering: 17-11-1629

Adriaen Dircx de Bresser (wijlen) x Ariken
- Jan en Dirck
- Neesken
- Henricxken x Henrick Geraert Franssen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.51&minr=13285433&miview=ldt
392.51 Index schepenprotocol Boxtel (392.51)
260 Jan en Dirck, zoons wijlen Adriaen Dircx de Bresser door Adriaen verwekt bij diens vrouw Ariken, verder Neesken dochter van Adriaen Dircx en genoemde Arijken, verder Henrick zoon van Geraert Franssen, als man van Henricxken, dochter van Adriaen en Arijken, verkopen aan Jan Henrick Schellekens de helft van een stuk hooiland gelegen te Boxtel onder Tongeren ...
Datering: 31-10-1630

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121851&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
52 ... verkoopt aan Henrick Gerit Franssen en aan Jan zoon wijlen Adriaen de Bresser ten behoeve van Ariken weduwe van Adriaen Dircks de Bresser, de helft van een stuk akkerland genoemd de Langhen Streep gelegen te Boxtel onder Tongeren, ... , de weduwe van Adriaen de Bresser, ...
Datering: 31-10-1630

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121852&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
53 Jan en Dirck beiden zoons wijlen Adriaen Dircx de Bresser en Henrick Gerit Franssen beloven hoofdelijk en samen aan genoemde Cornelis zoon wijlen Jan Breeckelmans en de zijnen op ...
Datering: 31-10-1630

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121886&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
87 Aelken weduwe van Jan Henrick Jan Henricks als vruchtgebruikster van het bezit van wijlen deze Jan, daarin voor een helft, verder Jan en Dierck broers en zoons van wijlen Adriaen de Bresser door deze Adriaen verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken,verder Henrick Gerit Franssen die handelt voor genoemde Ariken als weduwe van Adriaen de Bresser, zijnde erfgenamen van Macharis zoon wijlen Jacop daarin voor de andere helft, hebben een deling gemaakt van het volgende bezit. ... , de weduwe van Adriaen de Bresser, ...
Datering: 23-01-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.50&minr=13121894&miview=ldt
392.50 Index schepenprotocol Boxtel (392.50)
95 Jan en Dirck, broers en zoons wijlen Adriaen Dircks de Bresser verwekt bij diens vrouw Ariken, verder Henrick Gerit Franssen die voor genoemde Ariken handelt samen daarin voor een helft, verder Aert Jan Cornelis als man van Maijken dochter wijlenAdriaen Janssen door deze Adriaen verwekt bij wijlen diens vrouw Maijken dochter wijlen Henrick Jan Jacobs daarin voor de andere helft, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het navolgend bezit en rentes ...
Datering: 14-02-1631

https://proxy.archieven.nl/235/ED62F02F14094722AB684CB24C4A4FFA
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
14 Aert Jan Cornelis Goijaerts de Brouwer een Jan Adriaen de Bresser verwekt door deze Adriaen bij diens vrouw Arieken, op grond van een schepenmachtiging te Boxtel d.d. 20 januari 1631, zoals door diens moeder Arieken aan haar zoon Jan is gegeven, verkopen aan ...
Datering: 07-05-1631

https://proxy.archieven.nl/235/F595BC69FFB041C7BDABB740A5EF13C8
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
172 ... verkopen aan Willem Jaspers voor een helft en aan Jan zoon Arien Bressers voor de andere helft ten behoeve van zijn moeder Ariken een stuk weide en heide gelegen te Boxtel in het gehucht Luijcel, ...
Datering: 10-03-1632

https://proxy.archieven.nl/235/58DCAC0FCA4E4787A4A4E9BE66C4D8A0
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
194 Hendrick zoon van Geerart Franssen verkoopt aan Jan Arien Bressers ten behoeve van diens moeder Ariken, een schuur met toebehoren staande te Boxtel onderLennisheuvel. ...
Datering: 12-05-1632

TWEEMAAL JAN:
https://proxy.archieven.nl/235/31D3F5722DB549CBB208FFD5B5B5B223
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
468 Jan, Dirck en Jan, broers en zoons van Arien Henrick de Bresser, Jan Geerit Avenions als man van Augnes dochter van Arien Dirks de Bresser, die ook handelen namens Henrica dochter van Arien Henricks de Bresser zijnde hun zuster, verkopen aan ...
Datering: 07-04-1634

GEZIN:
Erfgenamen van meester Peter de Bresser:
Luijcas Dircks de Bresser
- Neesken x Jan Aerts van Bruenschot de oude
- Anna x Henrixk Henrick Reijnders (4 minderjarige kids: Catharina, Luijcas, Gijsbrecht en Eelken, meerderjarig: Henrick en Marten (overleden))
- Catharina x Willem van de Broeck (zoons Michiel en Hendrick)
- Jenneken x Jan Henricks van de Braken (kids Lambert, Henrica en Angela, minderjarig: Maria en Marten)
- Maria x Antonis Dirck Stevens (kids Elias en Belia & Ida en Luijcas)
- Lambert
-- Peter
-- Jenneken x Henrick Henricks
-- Angela x Jan Jan Peeters
Jaspar Dircks de Bresser
- Jan
- Everaert, Antonis en Wouter
- Agneta x Dirck Huijbert Mattijssen
- Eisabeth
Hendrick Dircks de Bresser
- Peter
- Neesken x Roelof Andriessen Zantegoets
- Jan (overleden - 3 kids)
- Dircksken x Michiel Henrick Michiels
- Catharina x Adriaen Damen (2 kids)
- Goedela x Wouter Jacops van Aerlebeeck
Catharina Diercks de Bresser x Peeter Gijsberts
- Jan
- Gijsbrrcht
-- Neesken x Goijaert Martens
-- Thomis Gijsbers
-- Catharina
-- Maria en Theodora
Jenneken Dirck de Bresser x Janssen van Hees
- Jan Dirck (1 persoon?)
- Henrick
- Metchen
- Neesken x Jan Jan Eevers (3 kids)
Adriaen Dirks de Bresser
- Jan
- Dirck en Hans
- Neesken x Jan Gerit Avenions
- Henrica x Hendrick Jan Andriessen Zantegoits
https://proxy.archieven.nl/235/2176368D47DA46328498DD8FDE22BC74
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
603 Deling tussen de erfgenamen van wijlen heer en meester Peter de Bresser, priester en kanunnik van het kapittel te Boxtel zoals deze erfgenamen in diens testament zijn benoemd d.d 3 juli 1634. De volgende erfgenamen worden genoemd : ...
nog Jan zoon van Adriaen Dirks de Bresser, Dirck en Hans als zoons van Adriaen Dierks de Bresser, Jan Gerit Avenions als man van Neesken dochter van Adriaen Dircks de Bresser en Hendrick zoon van Jan Andriessen Zantegoits als man van Henrica dochtervan Adriaen Dircks de Bresser samen voor de resterende zes 29ste delen. ...
Datering: 30-06-1635

https://proxy.archieven.nl/235/189BDC617AE14D2397F8C8299EE1A13D
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
603a [VERVOLG AKTE]
Jan Ariens de Bresser,
30-06-1635
Erfdeling

ERFDELING VAN
Adriaen Dircks de Bresser x Adriana Jan Peter Avenions
- Jan de jonge (eerste 1/5 deel)
- Agneeske x Jan Jan Mattijssen (wijlen) (1 minderjarig kind) (tweede 1/5 deel)
- Agneeske x Jan Gerit Avenions (tweede 1/5 deel)
- Adriaen
-- [Jan] Dircks ("Jan Dircks zoon van Adriaen zoon van genoemde Adriaen Dircks en Adriana") (derde 1/5 deel) - in akte 657 wordt Dirck genoemd.
-- Jan de oude (Jan Adriaens de oude zijn broer) (vierde 1/5 deel)
- Henricka x Hendrick Gerit Franssen (wijlen) (2 minderjarige) (vijfde 1/5 deel)
- Henricka x Hendrick Jan Andries Zantegoets (hertrouwd) (vijfde 1/5 deel)
.
https://proxy.archieven.nl/235/36FB900111B84DABBDFDE1B267DA5DB1
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
655 Jan de jonge zoon van Adriaen Dircks de Bresser en genoemde Adriana voor een vijfde deel, Dilis Jan Thijssen en Henrick Jan Henricks als voogden over het minderjarige kind van wijlen Jan Jan Mattijssen verwekt bij diens vrouw Neesken dochter vangenoemde Adriaen Dircks en Adriana en verder Jan Gerit Avenions als man van genoemde Agneeske voor een vijde deel, nog Jan Dircks zoon van Adriaen zoon van genoemde Adriaen Dircks en Adriana voor een vijfde deel, verder Jan Adriaens de oude zijn broer ook voor een vijfde deel, nog Roelof Andriessen en Jacop Gerits als voogden van de 2 minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Gerit Franssen verwekt bij diens vrouw Henricka dochter van genoemde Adriaen Dircks en Adriana, nog Hendrick Jan AndriesZantegoets als man van genoemde Henricka voor een vijfde deel, hebben een deling gemaakt van het bezit van hun ouders wijlen Adriaen Dircks de Bresser en diens vrouw Adriana dochter van Jan Peter Avenions. ...
... Genoemde Jan zoon van Adriaen Dircks de jonge krijgt het woonhuis, bakhuis etc. ...
... Genoemde Dirck Adriaen Bressers krijgt het woonhuis aan de Roont op 't Grool ...
... Genoemde Dilis Jan Mattijseen en Henrick Jan Henricks in hun hoedanigheid en Jan Gerit Avenions krijgen de schuur aan de Roont ...
Datering: 19-01-1636

https://proxy.archieven.nl/235/D20B54C7DB9040DB9C3FACA6BBF36C41
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
655a [VERVOLG AKTE]
... Genoemde Jan Arien Dirks de Bresser de oude krijgt een woonhuis, ...
... Genoemde Roelof Andriessen en Jacop Gerits in hun hoedanigheid en Henrick Jan Santegoets krijgen samen de schuur onder Muntsel ...
Datering: 19-01-1636

https://proxy.archieven.nl/235/1D49539E92654739BC8530D7E58692F1
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
655b [VERVOLG AKTE 2]

DE VIJF KINDEREN (Jan dJ, Neesken, Henricka, Dirck, Jan dO ???)
https://proxy.archieven.nl/235/FD6AEA3D12A34DDA8DCFB06AEF586CCA
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
656 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Jan Ariens de oude de helft van een stuk akkerland genoemd de Lange Streepen gelegen onder Tongeren in het Cleijn Vierdel, ...
Datering: 19-01-1636

DE VIJF KINDEREN (Jan dJ, Neesken, Henricka, Dirck, Jan dO ???)
https://proxy.archieven.nl/235/E771D88C497C48AD99FEF9301852699A
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
657 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Dirck en Jan Ariens de jonge de helft van een stuk akkerland uit de vorige akkte genoemd de Lange Streepen gelegen onder Tongeren in het Cleijn Vierdel, ...
Datering: 19-01-1636

https://proxy.archieven.nl/235/5CF233CED59D487EB9B26EF882ABF37C
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
658 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Dirxk en Jan Ariens de jonge een lopenzaad teulland gelegen in de Roont, genoemd de Hedzij, ....
Datering: 19-01-1636

https://proxy.archieven.nl/235/450E2237C39644618EC93BF82B065FC6
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
659 Genoemde delers uit de vorige akte (de 5 kinderen van Adriaen Dircks de Bresser) verkopen aan Dirxk en Jan Ariens de jonge het derde deel van een hooibeemd gelegen onder Lennisheuvel, ...
Datering: 19-01-1636

Gehuwd met:

womanAdriana Jan Peter "Ariken" Avenjoens‏
Begraven ‎4 apr 1634 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
04-04-1634 Adriana,vidua Adriani Bressers

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QX-S9K8-P?cc=2037960&wc=SM47-W38%3A346029401%2C346138501%2C347547402
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Trouwen 1608-1811 Index, Begraven 1608-1811 > image 3425 of 3819; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Bressers, Adriana, wed van Adriaan
overl: 4 april 1634
Boxtel 1632-1648 RK Doop-Trouw-Doodboek

BHIC: OpenArchives
Overledene Adriana N.N.
overleden op 04-04-1634 te Boxtel.
weduwe van Adrianus Bressers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop-, trouw- en begraafboek 1632-1644, archiefnummer 8019, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 2, blad 87d09
Gemeente: Boxtel
Periode: 1632-1644
Religie: Rooms-Katholiek

Kinderen:

1.
manJoannes Adrianus "de oude" de Bresser‏
Overleden ‎± 1656
[bron]
Testament akte 163 van 14-08-1653.

Echtgenote genoemd als weduwe in akte 216 van 19-03-1658.

Zijn kinderen zijn erfgenamen in het testament van broer Dirck akte 42 van 04-09-1663: "Legateert aan Marten, Ariken, Alid, Arijken en Lijsken zijnde alle 5 kinderen van Jan Ariens de Bresser zijnde de oudste broer van de testateur". Dus niet Jan zelf, dus overleden.

Geen data in index BHIC (Jan2021).

1653-1658

ABT1656

[Gebruikersnotities]
DE OUDE EN DE JONGE
https://proxy.archieven.nl/235/CD65B3D4F85E4221B4FC5D51CEC0DEED
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
877 Jan Arien Brssers de oude, Dirck Arien Bressers en Jan Arien Bressers de jonge verkopen hun aanspraken in een beemd gelegen te Boxtel oder Luijcel genoemd de Cattenbeemt, ... hun deel in een hooibeemd gelegen te Boxtel onder Tongeren genoemd Achter de Oude Eijk, ...
Datering: 11-11-1637

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/12536C2DF04F4839B9B50103B255A5A5
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
163 Testament van Jan Arien Bressers en zijn vrouw Arijken dochter van Marten Ariens, inwoners te Boxtel onder Munsel. Hun impotente zoon Peter krijgt extra stuk land omdat hij niet zelf de kost kan winnen
Datering: 14-08-1653

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273272&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
216 Ariken weduwe van Jan Bressers belooft aan ...
Datering: 19-03-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273457&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
401 ... , belendend de weduwe van Jan Arien Bressers, ...
Datering: 12-10-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.101&minr=13466915&miview=ldt
392.101 Index schepenprotocol Boxtel (392.101)
de weduwe van Jan Arien Bressers
Datering: 1667-1669

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.104&minr=13483923&miview=ldt
392.104 Index schepenprotocol Boxtel (392.104)
Jacop Verbeeck, schepen
de weduwe van Jan Ariens de Bresser, afrekening in het jaar 1658 <===== ????????
Lenaert Jan Corsten
Govert van Duijsel, schepen
de kinderen van Hendrick Geraert Franssen
Gevaert Hendricks
Peter Roeffen, in de Scheer 1658 ( is een huis), eerder rentmeester
Datering: 1672-1678
Pagina: 69v (scan 88 links)


3.
womanHenrica Adrianus "Henricxken" de Bresser‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/CDE4ACADE1344587929F5FBFCBCC160A
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
177 Huwelijkse voorwaardes tussen Handrick Janssen Santegoets weduwnaar van Hendersken dochter Arien de Bresser met Marijke dochter Peter Janssen met assistentie van haar broer Jan Peters, beiden inwoners van Boxtel
Datering: 12-02-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273379&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
323 Hendrick Jan Andries Santegoets heeft hierbij nadrukkelijk verklaard dat hij het testament herroept dat hij met zijn vrouw Hendrika dochter van wijlen Adriaen de Bresser heeft gemaakt voor schepenen van Boxtel d.d. 17 november 1643 met getuigen Hendrick Janssen a Kempen en Jan van Poppel als schepenen alhier. Hij wil zich daarin houden aan het land- en het gebruikelijk erfrecht etc. Hij verzoekt hiervan akte te verkrijgen. Datum 23 mei 1659, getuigen Isaack Verster en Jan Erfven als schepenen.
Datering: 23-05-1659

4.
man‎Hans Adrianus de Bresser‏‎
Overleden ‎± 1635
[bron]
Genoemd in akte 603 van 30-06-1635; erfdeling van meester Peter de Bresser.
Niet genoemd in akte 655 e.v. van 19-01-1636 bij erfdeling ouders.
Niet genoemd in testamenten van broer Dirck van 04-09-1663 en 18-02-1671.

ABT1635

Niet gevonden in index BHIC (Jan2021).
Niet in boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf.

5.
man‎Dirck Adrianus de Bresser‏‎

[Gebruikersnotities]
TESTAMENT
Arien Dircks de Bresser
- Dirck
- Jan (zijn oudste broer
-- Marten, Ariken, Alid, Arijken en Lijsken
- Agneeske x Jan Thijssen
-- Jenneken
- Agneeske x Jan Gevers Avendoncks
-- Gerit
- Hensdersken x Handrick Gerit Franssen
-- Gerit
-- Ariken
- Jan <=???
-- Peter
- Jan (zijn jongste broer)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330952&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
42 Testament van Dirck Arien Dircks de Bresser, jongeman wonend te Boxtel herdgang de Roondt. Legateert aan Marten, Ariken, Alid, Arijken en Lijsken zijnde alle 5 kinderen van Jan Ariens de Bresser zijnde de oudste broer van de testateur, ieder van hen 50 gulden. Jenneken dochter van Jan Thijssen verwekt bij Agneeske zuster van de testateur krijgt 100 gulden en Gerit zoon Jan Gevers Avendoncks verwekt bij genoemde Agneeske krijgt 50 gulden. Gerit zoon Handrick Gerit Franssen verwekt bij Hensdersken zijnde de zuster van de testateur krijgt 50 gulden en Ariken Handrick Gerit Franssen zijnde de dochter van Hendrieksken krijgt voor trouwe dienst 100 gulden, direkt na zijn dood te voldoen. Als er binnen 3 jaar na zijn dood nog niet is betaald moeten de bedragen op rente worden uitgezet tegen 5 %. Verder krijgt Peter zoon van Jan Ariaens de Bresser zolang hij leeft 12 lopen rogge en 4 lopen boekweit te betalen door Jan Arien de Bresser de jonge. Testateur benoemt tot zijn enige erfgenamen Jan Arien Bressers sijn jongste broer ter tochte en desselfs twee kinderen ten erfrechte. Actum in het huis van de testateur in Boxtel herdgang de Roondt
Datering: 04-09-1663

Arien Dircks de Bresser
- Dirck
- Jan (zijn oudste broer
-- Marten, Ariken, Alit, Arijken en Lijsken
- Agneeske x Jan Thijssen
-- Jenneken x Jan Hendricks van Kempen
- Agneeske x Jan Gevers Avendoncks
-- Gerit
- Hensdersken x Handrick Gerit Franssen
-- Gerit
-- Ariken
- Jan <=???
-- Peter en zijn moeder
- Jan (zijn jongste broer)
-- Arijken en Jan (kids van jan?)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525788&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
84 Testament van Dirck Adriaen Dircks de Bresser, inwoner Boxtel aan de Roondt. Hij herroept alle eerdere testamenten en vermaakt aan Marten, Ariken, Alit, Arijken en Lijsken alle 5 kinderen van zijn oudste broer Jan Ariens de Bresser 10 gulden eensen geeft hen kwijting voor 100 gulden die ze aan hem schuldig waren. Vermaakt de kinderen van Jan Hendricks van Kempen verwekt bij Jenneken Jan Thijssen zijnde de dochter van zijn zuster 50 gulden eens. Vermaakt aan Gerit zoon Jan Geenen Avendoncks verwekt bij Agneesken de zuster van de testateur 10 gulden eens, Gerit zoon Hendrick Gerit Franssen verwekt bij Hendersken de zuster van de testateur krijgt 10 gulden eens en Arijke dochter Gerit Franssen verwekt bij Hendersken de zuster van de testateur krijgt 50 guldens eens. Peter soone Jan Ariens de Bresser zijn leven lang jaarlijks 12 lopen rogge en 4 lopen boekweit, voor Peter en zijn moeder om van te leven, die testateurs broer Jan Ariens de Bresser, en na hem zijn twee kinderen zullen moeten uitreiken. Al die legaten binnen 3 jaar na zijn dood te betalen anders moet er rente over worden betaald tegen 5 % per jaar. Indien een van hen hiervoor het niet eens is met diens legaat sluit hij die verder uit met 5 stuivers. Testateur institueert tot zijn erfgenamen Jan Arien Bressers sijn jongste broer ter tochte en desselfs twee kinderen, Arijken en Jan, ten erfrechte alle sijne naer te laeten goederen.
Datering: 18-02-1671

6.
manJoannes Adrianus "de jonge" de Bresser‏
Geboren ‎± 1603
[bron]
Zie akte 175 van 21-09-1671 - Jan Arien Bressers (68) - dus geboren rond 1603.

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/093EA120609945988AD5D2DDF3ED6218
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
864 Wij, schepenen, Adriaen Jan Henricks, Jan Willem Cuijper en Willem Ariens als gezworenen van de gemeijnte van Kempen, verkopen aan Jan Arien Bressers de jonge een perceel land te Boxtel ...
Datering: 13-10-1637

DE OUDE EN DE JONGE
https://proxy.archieven.nl/235/CD65B3D4F85E4221B4FC5D51CEC0DEED
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
877 Jan Arien Brssers de oude, Dirck Arien Bressers en Jan Arien Bressers de jonge verkopen hun aanspraken in een beemd gelegen te Boxtel oder Luijcel genoemd de Cattenbeemt, ... hun deel in een hooibeemd gelegen te Boxtel onder Tongeren genoemd Achter de Oude Eijk, ...
Datering: 11-11-1637

https://proxy.archieven.nl/235/FF4F071EFCFB482F9C15B686CB3F39C9
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
878 Antonis Roelofs namens zijn vrouw, Jan Willem Dircks Coelen en Antonis Janssen Roosen namens hun echtgenotes verkopen aan Jan Arien Bressers de oude, Jan Arien Bressers de jonge en Hendrick Jan Andriessen het vierde deel in de Cleijn Vierdels genoemd de Lange Streepen, gelegen te Boxtel onder Tongeren, nog onverdeeld zijnde, ...
Datering: 11-11-1637

https://proxy.archieven.nl/235/CCB8289466FE44F7A09C617B9DC19538
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
879 Antonis Roelofs namens zijn vrouw, Jan Willem Dircks Coelen en Antonis Janssen Roosen namens hun echtgenotes, verder Jan Ariens Bresser de oude, Jan Arien Bressers de jonge en Hendrick Jan Andries Zantegoits namens hun echtgenotes, verkopen voorhun 6 zevende delen aan Dierck zoon Adriaen de Bresser die daarvan zelf al een zevende deel bezit, een lopenzaad land gelegen te Boxtel onder Roont, genoemd 't Clein Groolder, ... alles zoals de verkopers hebben geerfd van wijlen Jan Hendrick Jan Jacops. ...
Datering: 11-11-1637

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896452&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
21 Deling tussen Jan Arien Bresser de jonge voor een vierde deel, Mathijs Santegoets voor een vierde deel voor hemzelf handelend alsmede voor zijn zusters en broers, inzage een geheel turfrecht op de gemeijnte van Cleijnder Liemde en Lennesheuvel volgens schepenbrieven van Boxtel d.d. 23 juli 1441 en 14 januari 1500. ...
Datering: 19-10-1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896500&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
69 Adriaen Janssen van Tuijl verkoopt aan Dirck Adriaen de Bresser en aan diens broer Jan de jonge, een perceel hooi- en weiland, gelegen te Boxtel in herdgang de Roont, ter plaatse genoemd in de Smaelbroecken, ...
Datering: 22-03-1642

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896871&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
440 Govaert Peter Avenions verkoopt aan Dirck Arien de Bresser en aan diens broer Jan de jonge, zijn deel en rechten in een hooibeemd gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd Lenneshoevel in de Groote Pincxtackers, ...
Datering: 24-02-1646

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897256&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
78 ... verkoopt aan Dierck en Jan, broers en zoons wijlen Arien de Bresser, een stuk hooiland gelegen in de parochie van Boxtel ter plaatse genoemd Lennisheuvel in de Pincxtelaers, ...
Datering: 25-06-1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.97&minr=12890710&miview=ldt
392.97 Index schepenprotocol Boxtel (392.97)
Diercken en Jan de jonge, zoons wijlen Arien Bressers
Henrick Jan Henricks
Claes Willems
Datering: 1649-1651
Pagina: scan 212 links
Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.97&minr=12890709&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897466&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
288 Henrick Aert Franssen belooft voortaan aan Jan Arien Bresser de jonge een jaarlijkse rente ...
Datering: 09-01-1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889277&miview=ldt
392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Hendrick Aerts
Dierck Ariens de Bresser
Jan Arien de Bresser de jonge
Peter van Hoeff
Hendrick a Kempen
Arien Martens
Dominicus Schenckels
Datering: 1651-1654
Pagina: scan 236 links
Zie soortgelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889262&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889115&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12888954&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889261&miview=ldt
392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Dierck Arien Bressers
Jan Arien Bressers
Jan Arien Bressers
Jan Arien de Bresser de jonge
Henrick Michielsen van den Broeck
Willem Jaspaers van de Camme
de kinderen van Jan Elens
Peeter Dierck Gerits
Lambert Jorissen
Hendrick Hendrick a Kempen
Datering:
1651-1654
Pagina: scan 222 links
Page 223 of 259 - 392-098-222.jpg

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273097&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
41 Jan Arien Bressers verklaart te zijn voldaan voor een bedrag van ...
Datering: 16-05-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273102&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
46 Roelof Arien Ariens en Jan Wouters verkopen aan Jan Arien Bressers een stuk heide gelegen te Boxtel in herdgang de Roondt in het Smaelbroek daar ...
Datering: 08-06-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273111&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
55 Meester Balthasar Geerlincks Schalckens verkoopt aan Jan en Dierck, zoons wijlen Ariuen Diercks de Bresser een stuk akkerland genoemd de Heijcamp, gelegen te Boxtel in herdgang de Roont, ...
Datering: 10-08-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273272&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
216 Ariken weduwe van Jan Bressers belooft aan ...
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273273&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
217 Jan Arien Bressers en Antonis Hendrick Cuijck hebben zich borg gesteld voor de belofte uit de vorige akte, voor het geval de schuldenaresse niet zou betalen. Actum als voor.
Datering: 19-03-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273594&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
538 Jan Govaerts van Hees voor hemzelf handelend en ook vanwege zijn zuster Jenneken, verkoopt aan Jan Arien Bressers twee stukken hooiland, het ene is belendend de rivier en het andere grenst aan het eerste stuk, verder grenst het aan de Roont ...
Datering: 17-12-1659
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273596&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
540 Jan Govaerts van Hees voor hemzelf handelend en voor zijn zuster Jenneken, verkopen aan Jan Arien Bressers, twee stukken hooiland, het ene belendend de rivier daar en het andere tegenover de rivier in de Roont, ...
Datering: 17-12-1659
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273597&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
541 Jan Herberts van de Ven verkoopt aan Jan Arien Bressers een stuk akkerland gelegen te Boxtel in herdgang de Roont, ...
Datering: 17-12-1659

TESTAMENT BROER DIRCK
Arien Dircks de Bresser
- Dirck
- Jan (zijn oudste broer
-- Marten, Ariken, Alid, Arijken en Lijsken
- Agneeske x Jan Thijssen
-- Jenneken
- Agneeske x Jan Gevers Avendoncks
-- Gerit
- Hensdersken x Handrick Gerit Franssen
-- Gerit
-- Ariken
- Jan <=???
-- Peter
- Jan (zijn jongste broer)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330952&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
42 Testament van Dirck Arien Dircks de Bresser, jongeman wonend te Boxtel herdgang de Roondt. Legateert aan Marten, Ariken, Alid, Arijken en Lijsken zijnde alle 5 kinderen van Jan Ariens de Bresser zijnde de oudste broer van de testateur, ieder van hen 50 gulden. Jenneken dochter van Jan Thijssen verwekt bij Agneeske zuster van de testateur krijgt 100 gulden en Gerit zoon Jan Gevers Avendoncks verwekt bij genoemde Agneeske krijgt 50 gulden. Gerit zoon Handrick Gerit Franssen verwekt bij Hensdersken zijnde de zuster van de testateur krijgt 50 gulden en Ariken Handrick Gerit Franssen zijnde de dochter van Hendrieksken krijgt voor trouwe dienst 100 gulden, direkt na zijn dood te voldoen. Als er binnen 3 jaar na zijn dood nog niet is betaald moeten de bedragen op rente worden uitgezet tegen 5 %. Verder krijgt Peter zoon van Jan Ariaens de Bresser zolang hij leeft 12 lopen rogge en 4 lopen boekweit te betalen door Jan Arien de Bresser de jonge. Testateur benoemt tot zijn enige erfgenamen Jan Arien Bressers sijn jongste broer ter tochte en desselfs twee kinderen ten erfrechte. Actum in het huis van de testateur in Boxtel herdgang de Roondt
Datering: 04-09-1663

https://proxy.archieven.nl/235/29A4F4106384403B9DA0AE6FEBDCB322
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
116 ... verkoopt aan Jan Ariaen Bressers een stuk groesland groot ca. 4 lopenzaad gelegen te Boxtel in de herdgang van Lennesheuvel, ...
Datering: 21-04-1664

https://proxy.archieven.nl/235/7B07BF3DFDA94B6681F4DB47E092488E
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
134 ... verkoopt aan Jan Arien Bressers, een stuk land deels groes en deels heide en houtwas, gelegen te Boxtel in herdgang de Roont, ter plaatse genoemd in de Smael Broecken,...
Datering: 09-06-1664

https://proxy.archieven.nl/235/65ECFC0650464B4EA47E0BC1E6458A4A
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
160 ... en verkopen nu aan Jan Ariens de Bresser een stuk land groot ca. 4 lopenzaad, genoemd het Heijvelt, deels teulland en deels groesland, gelegen te Boxtel onder de Roondt ...
Datering: 28-10-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.101&minr=13466942&miview=ldt
392.101 Index schepenprotocol Boxtel (392.101)
Jan Ariaen Bressers
Datering: 1667-1669

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.6&minr=11331357&miview=ldt
5116.6 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.6)
143 Testament van Jan Arien Bressers en zijn vrouw Barbara Janssen Cuijpers, wonend te Boxtel
Datering: 04-06-1669

TESTAMENT BROER DIRCK
Arien Dircks de Bresser
- Dirck
- Jan (zijn oudste broer
-- Marten, Ariken, Alit, Arijken en Lijsken
- Agneeske x Jan Thijssen
-- Jenneken x Jan Hendricks van Kempen
- Agneeske x Jan Gevers Avendoncks
-- Gerit
- Hensdersken x Handrick Gerit Franssen
-- Gerit
-- Ariken
- Jan <=???
-- Peter en zijn moeder
- Jan (zijn jongste broer)
-- Arijken en Jan (kids van jan?)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525788&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
84 Testament van Dirck Adriaen Dircks de Bresser, inwoner Boxtel aan de Roondt. Hij herroept alle eerdere testamenten en vermaakt aan Marten, Ariken, Alit, Arijken en Lijsken alle 5 kinderen van zijn oudste broer Jan Ariens de Bresser 10 gulden eensen geeft hen kwijting voor 100 gulden die ze aan hem schuldig waren. Vermaakt de kinderen van Jan Hendricks van Kempen verwekt bij Jenneken Jan Thijssen zijnde de dochter van zijn zuster 50 gulden eens. Vermaakt aan Gerit zoon Jan Geenen Avendoncks verwekt bij Agneesken de zuster van de testateur 10 gulden eens, Gerit zoon Hendrick Gerit Franssen verwekt bij Hendersken de zuster van de testateur krijgt 10 gulden eens en Arijke dochter Gerit Franssen verwekt bij Hendersken de zuster van de testateur krijgt 50 guldens eens. Peter soone Jan Ariens de Bresser zijn leven lang jaarlijks 12 lopen rogge en 4 lopen boekweit, voor Peter en zijn moeder om van te leven, die testateurs broer Jan Ariens de Bresser, en na hem zijn twee kinderen zullen moeten uitreiken. Al die legaten binnen 3 jaar na zijn dood te betalen anders moet er rente over worden betaald tegen 5 % per jaar. Indien een van hen hiervoor het niet eens is met diens legaat sluit hij die verder uit met 5 stuivers. Testateur institueert tot zijn erfgenamen Jan Arien Bressers sijn jongste broer ter tochte en desselfs twee kinderen, Arijken en Jan, ten erfrechte alle sijne naer te laeten goederen.
Datering: 18-02-1671

LEEFTIJD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049434&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
175 ... en Jan Arien Bressers (68) beiden uit de baronie van Boxtel in den hertgang van roont ...
Datering: 21-09-1671

================
IS DIT EEN ZOON?

TWIJFEL
- Dan twee van zijn kinderen gedoopt in 1644.
- Naam vader incorrect.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Aelbert Adriaensen
Diversen: uit Liempde
Vader Jan Jan Adriaensen
Moeder Barbara N.N.
Getuige Merike Joosten & Handerick Aelbers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-11-1644
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1636-1644, archiefnummer 8019, inventarisnummer 3, blad 105r01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1636-1644
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com