man‎Jan [Willem Marcelis?] van de Merendonck‏‎

[Gebruikersnotities]
WEET U HET?

IS ONDERSTANDE "Jan van Mergendoncq" gelijk aan:
- Jan Willem Marcelis van Merendonck ???
- Jan Jan Willem Marcelis van Merendonck ???
- Jan Willem Willem Marcelis van Merendonck ???

Jan van Mergendoncq
- Jan (overleden) x Hendricxken van Vechel
- Willem
- Corstiaen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590974&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
101 Wij, Rutger Corstiaen Spierincks en Willem Adams, schepenen, verklaren dat voor ons is verschenen Hendricxken van Vechel, weduwe van Jan Janssen van Merendoncq met haar voogd en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik waarop ze recht heeftinzake een stuk akkerland groot ca. 1 lopenzaad, gelegen in de heerlijkheid Gestel, ter plaatse genoemd de Waubraecken, b.p. Corst Jan Willems, de erfgenamen van Daem Peters, Willem Janssen van de Merendoncq, Corstiaen Janssen van de Merendoncq. Datvruchtgebruik had ze geerfd na de dood van haar man Jan Janssen van de Merendoncq en draagt het nu over aan haar zoons Willem, Pauwel en Joosten en haar dochters Anneken en Jenneken zijnde de 5 kinderen van genoemde Jan bij haar verwekt, die daarvanhet erfrecht krijgen....
Datering: 14-06-1639
Pagina: 72r
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manCorstiaen Janssen van de Merendonck‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN - GEEN UITSLUITSEL - WEET U HET?

OUDERLIJK GEZIN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590974&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
101 Wij, Rutger Corstiaen Spierincks en Willem Adams, schepenen, verklaren dat voor ons is verschenen Hendricxken van Vechel, weduwe van Jan Janssen van Merendoncq met haar voogd en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik waarop ze recht heeftinzake een stuk akkerland groot ca. 1 lopenzaad, gelegen in de heerlijkheid Gestel, ter plaatse genoemd de Waubraecken, b.p. Corst Jan Willems, de erfgenamen van Daem Peters, Willem Janssen van de Merendoncq, Corstiaen Janssen van de Merendoncq. Datvruchtgebruik had ze geerfd na de dood van haar man Jan Janssen van de Merendoncq en draagt het nu over aan haar zoons Willem, Pauwel en Joosten en haar dochters Anneken en Jenneken zijnde de 5 kinderen van genoemde Jan bij haar verwekt, die daarvanhet erfrecht krijgen....
Datering: 14-06-1639
Pagina: 72r
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel `

GEZIN:
Corstiaen Janssen van de Merendonck x Teunisken Peters (wijlen)
- Jan, Goijaert en Willem
- Merijken x Jan Damen <=== ???? "dochter van genoemde Corstiaen en Merijken"?
- Jenneken
- Merijken x Peter Lambrechts (zoon Lambrecht) <=== TWEEMAAL?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.50&minr=11590412&miview=ldt
5121.50 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.50)
110 Wij Willem Adams en Jan Janssen Broeren, verklaren dat vandaag voor ons zijn verschenen Jan, Goijaert en Willem, zoons van Corstiaen Janssen van de Merendonck door deze Corstiaen verwekt bij wijlen zijn vrouw Teunisken Peters, verder Jan Damen als man van Merijken dochter van genoemde Corstiaen en Merijken, die ook samen handelen voor hun afwezige zuster Jenneken ter ener zijde en verder Lambrecht Peters wettige zoon van Peter Lambrechts verwekt bij wijlen Merijken Corsten ook wettige dochter van genoemde Corstiaen Janssen van de Merendonck verwekt bij Teunisken Peters, geassisteerd met diens vader Peter Lambrechts. De genoemde comparanten verklaren eerder voor schepenen alhier een boedeldeling te hebben gemaakt van alle bezit en schulden zonder dat ze daarbij rekening hadden gehouden met Lambert Peters die daarbij de plaats had ingenomen van zijn overleden moeder Merijken, omdat ze niet wisten of zij dood dan wel levend was. Daarover waren grote moeilijkheden ontstaan en er zouden ook grote onkosten door zijn ontstaan, omdat die deling al geruime tijd geleden was gemaakt. De comparanten hebben dit ook zo ingezien en hebben de verschillende erfdelen nog eens overwogen en nu in der minne het volgende afgesproken. Genoemde Jan, Goijaert en Willem en Jan Damen die ook handelen voor hun zuster Jenneken zullen aan genoemde Lambrecht Peters een bedrag van 150 gulden betalen en wel 20 gulden direkt bij het passeren van deze akte en het restant van 130 gulden zo spoedig als Lambert komt te huwen of meerderjarig wordt. Daarmee verklaart Lambert afstand te doen van alle roerend en onroerend bezit dat Corstiaen en Teunisken zijnde zijn grootouders hebben nagelaten. Zijn vader Peter Lamberts belooft deze overeenkomst ook goedte keuren en zal zijn zoon Lambrecht deze afspraak altijd na laten komen. Partijen verklaren hiermee tevreden te zijn. Actum 3 januari 1661.
Datering: 03-01-1661
Pagina: 65v
Soort akte: Minnelijke overeenkomst
Plaats: Sint-Michielsgestel

GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/4CEBB817A6A74E9484BA596DA08AD12C
5115.8 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.8)
75 Lijsbeth Gerits Janssen, eerder gehuwd met Jan Corsten van der Merendonck, thans gehuwd met meester Dirck Loijens, wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Haar huis is door een zware stormwind omvergewaaid, ze is daarvan voor de helft eigenaresse. Omdat het veel geld kost om weer op te bouwen, volgt overdracht van de opstal.
de erfgenamen van Jan Corsten van de Merendonck, zijn eigenaars voor de andere helft van het omgewaaide woonhuis
Daam Janssen Schellekens, Willem Janssen Schellekens en Teuntie Janssen Schellekens als weduwe van Rijckaert Wilberts Clomp, verkrijgers van de oude materialen van het omgewaaide huis etc., elk een zevende deel
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijn Janssen Schellekens, een zevende deel
Jan en Claes Willems van der Merendonck, elk een zevende deel
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willems van der Merendonck, een zevende deel
Jacob Janssen van Boxtel, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Baudewijn Janssen Sijmons, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Datering: 15 maart 1702
Pagina: scan 134
Plaats: Gemonde onder Sint-Michielsgestel

Cijnsboek RRG 242 sMG 1646-1696
https://www.deheerlijkheidherlaar.nl/images/uploads/documenten/2016-01-11_Cijnsboek_RRG_242_1646-1699.pdf
Blad 13a inlegvel 3
Claas en Jan gebroederen kinderen Willem Corsten vander <==== Willem Corsten vander Meerendonck
Merendonck, Teunis Aarts van Overbeek, man van Catalyn
Wilm Corsten vander Meerendonck, Adam ende Willem
gebroederen kinderen Jan Schellekens by Maria Corsten <==== Jan Schellekens x Maria Corsten vande Merendonk
vander Merendonck verweckt, Peter Casteleyns man
van Peryntie, ende Frans Colen man van Teuntie susteren
kinderen Jan Schellekens ende Maria vande Merendonck, mede
hun seven erffgenamen van Jan Corften vander Merendonck <==== Jan Corsten van de Merendonck
eerst op te delen. en Jan Corsten vander Merendonck off syn
weduwe

2.
man‎Jan Janssen van de Merendonck‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590974&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
101 Wij, Rutger Corstiaen Spierincks en Willem Adams, schepenen, verklaren dat voor ons is verschenen Hendricxken van Vechel, weduwe van Jan Janssen van Merendoncq met haar voogd en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik waarop ze recht heeftinzake een stuk akkerland groot ca. 1 lopenzaad, gelegen in de heerlijkheid Gestel, ter plaatse genoemd de Waubraecken, b.p. Corst Jan Willems, de erfgenamen van Daem Peters, Willem Janssen van de Merendoncq, Corstiaen Janssen van de Merendoncq. Datvruchtgebruik had ze geerfd na de dood van haar man Jan Janssen van de Merendoncq en draagt het nu over aan haar zoons Willem, Pauwel en Joosten en haar dochters Anneken en Jenneken zijnde de 5 kinderen van genoemde Jan bij haar verwekt, die daarvanhet erfrecht krijgen....
Datering: 14-06-1639
Pagina: 72r
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel `

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590975&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
102 Voor schepenen zijn verschenen Willem, Pauwel en Joost, verder Anneken en Jenneken hun zusters, voor welke laatste 2 kinderen de eerste 3 kinderen optreden, alle kinderen van Jan Janssen van Merendoncq in diens leven verwekt bij Hendricxken dochter van wijlen Aert Handricx van Vechel en verkopen in de vorm van een belening ...
In marge: Op 15 april 1650 is verschenen Peter Daems en heeft bekend voor de belening door Willem Janssen van Merendoncq te zijn voldaan en heeft geen verdere aanspraken. ...
Datering: 14-06-1639
Pagina: 73r
Soort akte: Belening
Plaats: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com