man‎Jan Henrick Jan Oerlemans‏‎
Zoon van Henrick Jan Oerlemans en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
1576 - 097 - ... b.p. ... Jan Henrik Oerselmans ...

WEDUWE en HERTROUWD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1585 - J. Toirkens
036
... verder Danel Janssn. van de Schoot optredend voor de kinderen van Jan Henrick Oerselmans geassisteerd door Andriessen Janssn. van de Ven als man van Catharina dochter van Henrick Vlemmincks eerder weduwe van genoemde Jan Henrick Oerselmans. ...
Datum 23 maart 1585

WEDUWE Catharijn Henrick Vlemincks - hertrouwd Andriessen Jan Willems van de Ven
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1586 - J. Toirkens
212
Catharijn dochter van wijlen Henrick Vlemincks weduwe van Jan Henrick Oerselmans geassisteerd door Andriessen Jan Willems van de Ven, haar huidige man, voor zover deze Catherijn aanspraken heeft op de nalatenschap volgdens het testament van wijlen Henrik Vlemincks en diens vrouw Mechtelt, doet nu afstand van het recht van vruchtgebruik inzake alle erfelijke goederen waarop Catharijn aanspraken heeft vanwege haar vader en moeder, waar die ook gelegen zijn en van welke aard dan ook. Zij doet nu afstand ten behoeve van de wettige kinderen van haar die ze al heeft of nog zal krijgen.
Datum 14 mei 1586

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1595 - J. Toirkens
055
... Daarna is genoemde Danel van de Schoot gekomen die ook medevoogd van het kind van Jan Steenbeckers is ook samen met Antonis Peter Aert Roefs zijnde resp. voogden van de kinderen van Jan Oerselmans verwekt bij Catharina dochter van Henrick Vlemincx en over de kinderen van Joost Niclaessen verwekt bij Marieke dochter van Henrick Vlemincx, verder ook nog Jan zoon wijlen Zeger Bouwens verwekt bij Elisabeth dochter van Henrick Vlemincx, en deze hebben de uitwinner nu 3 vervallen pachten aangetoond die voor deze brieflezing zijn vervallen,...
Datum 18 februari 1595

Catharijna dochter Henrick Vlemincks, weduwe van Jan Henrick Oerselmans
Catharina weduwe van Arien Henrick Oerlemans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1600 - J. Toirkens
158
Gielis Adriaen Henrick Sijckens heeft als schuldenaar beloofd om aan Catharijna dochter Henrick Vlemincks, weduwe van Jan Henrick Oerselmans, v.w.b. het recht van vruchtgebruik, en aan haar kinderen v.w.b. het erfrecht, een bedrag van 162 gulden
In marge : Catharina weduwe van Arien Henrick Oerlemans geassisteerd door Jan Rutten van Kerkoerle als haar hierbij gekozen voogd heeft verklaard dat Wouter Arien Henricks ( lees Sijckens, JT ) de schuldbrief voor Gielis zijn broer heeft afgelost, zoals wijlen Arien Oerselmans had beloofd voor schepenen van Oirschot, opgemaakt d.d. 13 april 1616.
Datum en getuigen als boven. (29 juni 1600)

Jan Henrick Oerlemans
- Metken
- Henrick (wijlen)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 157, 1632 - J. Toirkens
047
... verklaren op verzoek van Metken dochter van Jan Henrick Oerlemans en de kinderen van wijlen Henrick Jan Henrick Oerlemans die in Oolen wonen. Het is hen bekend dat ze een persoon hebben gekend genoemd Jan Seger Boudewijns die geboortig was van Oirschot, die in zijn jonge jaren vanuit Oirschot is vertrokken naar Peer om daar te gaan dienen en is daarna naar Ekeren nabij Antwerpen gegaan en daar in het huwelijk getreden zoals ze hebben begrepen. Nadat hij zijn vrouw had overleefd en geen kinderen had achtergelaten en ook zonder een testament te hebben opgemaakt, is hij zelf ook komen te overlijden en heeft geen vrienden of familie achtergelaten, anders dan voor zover hen bekend is, alleen Willemken dochter van Jan Henrick Vlemminks en verder Henrik en Metken dochters van Jan Henrik Oerlemans verwekt bij wijlen Catharina dochter van Henrick Vlemmincks, zijnde deze personen de direkte neven en nichten van deze Jan Zeger Boudewijns zaliger, omdat deze Jan Zeger Boudewijns is verwekt bij wijlen Elisabeth, zijnde deze Elisabeth een zuster van vermelde Jan Henrick Vlemmings en van Catharina Henrick Vlemmincks. ...
Datum 16 februari 1632,

Gehuwd
[bron]
Echtgenote genoemd als weduwe en is reeds hertrouwd met Andries Jan Willems van den Ven in akte 036 van 23 maart 1585.
Zie akte 047 van 16 februari 1632 - twee kids genoemd.

Eerste echtgenote van Andries Jan Willems van den Ven is overleden voor 11 april 1577. Zie akte 170 in notitie bij Catharina.
met:

womanCatharina Henrick Vlemincks‏

[Gebruikersnotities]
INFO TWEEDE ECHTGENOOT:

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1574.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 141, 1574 - J. Toirkens
040
Andries zoon Jans van den Ven geassisteerd door zijn vader Jan, zijnde Andries toekomstige bruidegom partij enerzijds en Jenneken dochter van wijlen Frans Eijmbrechts Scepens weduwe van Gijsbrecht Aert Jacops geassisteerd door Jacop en Jan, broers en kinderen van wijlen Aert Jacops, vanwege de kinderen van genoemde Jenneken verwekt bij deze Gijsbrecht, als a.s. bruid en partij ter andere zijde, hebben de volgende huwelijkse voorwaarden gemaakt. ...
Datum 21 december 1574

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1577.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 142, 1577 - J. Toirkens
170
Andries zoon Jan Willems van den Venne weduwnaar van Jenneken dochter van Frans Embrecht Schepens, eerder weduwe van Gijsbert Aert Jacops, partij ter ener zijde en Gijsbert Janssn. de Hoppenbrouwer en Jacop Aert Jacops als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen genoemde Gijsbert en Jenneken en nog Mercelis Jan Willems van den Ven als aangestelde voogd over het minderjarige kind van genoemde Andries en Jenneken, partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling gemaakt overeenkomstig ook de huwelijkse voorwaarden die Andries en Jenneken op 29 november 1574 samen hadden gemaakt. ...
Datum 11 april 1577

Voor meer informatie: bertho@derikx.com