man‎Willem Daniels‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.bhic.nl/media/document/file/dungense-historien-3-2009-afl.-3-sept-2009-nr.-8-.pdf
Page 80
Willem Daandel Henriks en Mechteld Michiels in Gemonde noemden een van hun kinderen, nl. Michiel, naar haar vader Michiel Laureijns Michiels.
...
====================

BHIC:
Overledene Mechtildis N.N.
overleden op 17-09-1626 te Gemonde.
weduwe van Guilielmus Danielis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 149-05
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Overledene Wilhelmus Danielis
overleden op 27-03-1624 te Gemonde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 29-03-1624
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 148-04
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Dopeling Maria Danielis
Vader Guilhelmi Danielis
Getuige Catharina de Eckeren & Daniel Anthonii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-08-1601
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
womanEmerentiana Willem Daniels‏
Gedoopt ‎23 sep 1599 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Emerentiana Danielis
Vader Guilhelmus Danielis
Getuige Johanna Joannis & Christianus Joannis de Hees
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 23-09-1599
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
Emken Willem Daniels x Handrick Peters <=== eerste huwelijk niet gevonden in index BHIC (mei2020)
Emken Willem Daniels x Willem Paulssen

https://proxy.archieven.nl/235/F1845EAA16244D358F7B5068C6BC2F80
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
173 Huwelijkse voorwaardes tussen Willem Paulssen weduwnaar van Emken dochter van Willem Daniels zijn tweede vrouw met nu Grietken dochter van Dielis Rutten, ookw eduwe van Jan Adriaens van derHeijden (Genoemd Grietken Biscops). Aktum parochie Gemonde onder Boxtel. (akte is niet afgemaakt en niet ondertekend)
Datering: 28-11-1653
Pagina: 527
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/F418D5E1F42447EDB7709B526D872D46
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
182 Eerder hadden Handrick Peters en zijn vrouw Emken dochter Willem Daniels op 24 augustus 1628 hun testament opgemaakt voor Willem Damen als openbaar notaris. Emkens tweede man was Willem Pauls. Thans heeft deze Willem Pauls als weduwnaar met Willem de zoon van Handrick Peters een overeenkomst gemaakt over het bezit van Emken
Datering: 20-03-1654
Pagina: 556
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/F5F410070567454B893AD927E35B4088
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
183 Inventaris van de meubelen nagelaten door Emken dochter Willem Daniels weduwe van Handrick Peters overgedragen aan Willem zoon van genoemde Hansdrick en Emken
Datering: 20-03-1654
Pagina: 560
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.52&minr=11589664&miview=ldt
5121.52 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.52)
48 Wij Jan Janssen Spierincks en Jan van de Heuvel, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Willem Paulssen inwoner alhier en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een perceel akkerland genoemd het Rulle ...
Hij doet er afstand van ten behoeve van Paulus, Hendrick, Jan en Mechteld zijnde zijn meerderjarige kinderen en ten behoeve van Lijsken zijn minderjarige dochter verwekt bij zijn tweede vrouw Emken Willem Daniels. Willem als vader belooft dit afstanddoen na te komen. Actum 29 mei 1664.
Datering: 29-05-1664
Pagina: 46r
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

2.
manMichiel Willem Daniels Daniels‏
Geboren ‎± 1609
[bron]
Waarom:
Akte 44 van 02-03-1639 noemt Michiel Willem Danielss samen met "Jan Rutten van den Bersselaer" - echtgenoot van zus Elisabeth
Akte 63 van 09-05-1644 noemt "Michiel Willem Daniels" en "Jan Rutten" samen
Leeftijd klopt
Michiel is getuige bij huwelijk van zus Emerentiana.

Akte 44 van 02-03-1639: "Michiel Willem Danielss. (30) uit Den Dungen"
Geboren rond 1609.

Overleden ‎± 1643
[bron]
Genoemd in akte 44 van 02-03-1639
Echtgenote weduwe in akte 63 van 09-05-1644.

Niet gevonden in index BHIC (Mei2020).

ABT1643
‎, ongeveer 34 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/D7CE75811E1F4418B4E015F03F3790D1
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
44 Aerdt Wouters van Thuijl (84) en Adriaen Peterss. (65) te Gemonde onder Sint-Oedenrode, Michiel Willem Danielss. (30) uit Den Dungen leggen een verklaring af t.b.v. Jan Rutten van den Bersselaer die volgens hen na de dood van zijn ouders volkomenen absoluut meester is van alle patrimoniale goederen en dat hij op 14 feb. 1621 getrouwd is geweest met Oijken dr.v. Henrick Janssen maar dat deze Oijken “over eenige jaeren daer naer van een haestige sieckte seer subyt is comen t’ overlijden achterlaetende drij kinderen” zonder dat ze bij testament of anderszins aan Jan de macht te laten of te maken dat de kinderen zouden mogen delen in de goederen. Ze verklaren bovendien dat Jan en Oijken “jonge goede slechte ende ongeleerde huijslieden waren” die te goeder trouw hebben gehandeld en niet geregeld hadden dat andere kinderen van Jan zouden mogen delen in de nagelaten goederen. Voogden waren Aerdt Willemss. en Michiel Willemss. resp. oom en zwager. Getuigen: Adriaen Jacobss. van Groenendael, Anthonis Huyberts
Datering: 02-03-1639
Pagina: 57
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/Erfdelingen%20(1629-1709)/1629-1709.0.htm
Michiel Willem DANIELS, man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Willem Adriaens van GRIENSVEN bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Jan WEIJGERGANCX; Ruth Henricx JANSEN en Henrick Peters van der AAmomboirs over Quirina onmondige dochter van wijlen Peter en Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: op de Sporckt te Den Dungen; St Michielsgestel.
07.11.1642
R 1562
f 70

https://proxy.archieven.nl/235/7D0947A65C824920935ACD30269F0EE3
5115.1 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.1)
63 Voor mij notaris en getuigen verscheen Jan Rutten van Gemonde en Hendrick Deelis Weijgergancks beiden via testament aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van Neesken dochter van Peter Willem Adriaens, weduwe van Michiel Willem Danielsen ze verzoeken mij notaris om een inventarislijst van de meubels en huisraad te mken die Michiel Willem Daniels na zijn dood heeft nagelaten. ...
Datering: 09-05-1644
Soort akte: Boedelbeschrijving
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525896&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
192 Testament van Hendrick Janssen van Kempen en zijn vrouw Agneesken dochter Peter Willem Ariens inwoners Den Dungen. Ze vermaken elkaar aan de langstlevende van hen beiden 700 gulden die de laatstlevende mag opnemen op onderpand van hun bezit of daarvoor zoveel van dat bezit verkopen. Ze verklaren dat Agneesken eerder was getrowud met Michiel Willem Daniels van Gemonde en heeft daaruit 2 kinderen behouden die mee zullen delen in het patrimonale bezit van Agneesken, met uitsluiting hierin van de nakinderen. Toen Agneeske weduwe was heeft ze diverse bezittingen van haar tante geerfd. De testateurs hebben daarom veel moeite gedaan om de 2 voorkinderen en de 3 nakinderen evenveel te geven inzake dat bezit van Agneesken en ook inzake de patrimonale goederen van de testateur, maar de voorkinderen maken daarbij bezwaren en daarom vermaken de testateurs thans aan de 3 nakinderen alle bezit dat de testatrice in dit huwelijk heeft verworven en ook alle bezit dat ze van haar eerste man heeft geerfd, nog ook alle bezit dat afkomstig is van Henrick Janssen van Kempen, met uitsluiting van de 2 voorkinderen van genoemde Agneesken. De nakinderen moeten aan de voorkinderen ieder van hen 3 wel gulden geven. Het meeste van het roerend bezit is aldoor de voogden aan de voorkinderen verkocht. De nakinderen krijgen een uitzet zoals de voorkinderen hebben gehad. Actum Schijndel
Datering: 08-03-1673
Pagina: 501
Plaats: Sint-Michielsgestel

=============================
https://www.bhic.nl/media/document/file/dungense-historien-3-2009-afl.-3-sept-2009-nr.-8-.pdf
Page 80:
Willem Daandel Henriks en Mechteld Michiels in Gemonde noemden een van hun kinderen, nl. Michiel, naar haar vader Michiel Laureijns Michiels.
Deze zoon Michiel kwam in Den Dungen terecht, toen hij trouwde met Agneeske van Griensven.
Op het gebied van achternamen heeft Michiel geen sporen nagelaten (omdat hij dochters had, omdat zijn zonen blijkbaar jong zijn overleden, en omdat hij geen achternaam voerde), wel heeft hij zijn genetische invloed gehad via zijn dochters Metke en Henderske. Dit wordt samengevat in blad 971 van Genealogie van Den Dungen (nieuwste versie).

Blad 971 van GDD
(1967)
Michiel Willem2 6 7 8 13 14 Daniels1 3 5 9 10 11
is in 1639 30 jaar10; is in 1641 36 jaar11; is schoonbroer van Jan Rutten van den Berselaar10
overleden voor 16449; woont in Den Dungen10 11
timmerman11?
x haar eerste huwelijk; 18-10-16348; 17-10-163413
(23d)
Agneeske2 7 14 Peter6 8 13 Willem Ariens1 2 3 5 9 12; van Griensven3 12
ze woont in Den Dungen13
(haar tweede huwelijk met Hendrik Jans van Kempen, zie blad 188d)
kinderen:
1. Metke1 14; *19-12-163914
x Michiel Jan Eikemans1, zie blad 314b
ze hebben onmondige kinderen in 16821
2. Henderske1 2 12,
x Cornelis Ariens1 2 12 van der Donk4; zie blad 1013
W
81
ze hebben een zoon Jan2 4; er zijn 3 kinderen12
3. Peter6, * 9-5-16376
4. Willem7, * 20-2-16357
Noten bij GDD 971
1. R 1651, fo 178v, 25-6-1682 [Cornelis erft Spekstraat B 823]; er staat, foutief, Willem Daniels
2. cijns 1098 [Helmond; Spekstraat B823]
3. R 1562, fo 70, 7-11-1642 [Spekstraat B 823]
4. verpondingsboek 1704 Den Dungen, fo 199v [Spekstraat B 823]
5. R 1562, fo 70, 7-11-1642, deling
6. doopboek Den Dungen; gevaders zijn Klaas Jan Delis (blad 39f via 39L via 23d) en Helena Willem Michiels (1966 via 1967)
7. doopboek Den Dungen; gevaders zijn Rutger Henrix (30b via 23j via 23d) en Maria Lamberts (1966 via 1967)
8. trouwboek DD, fo 16v; ze zijn in Gemonde getrouwd
9. N 1050, blz 177, 9-5-1644 [inventaris goederen van Michiel; de voogden over de kinderen zijn Jan Rutten van Gemonde en Hendrik Delis Weijgergancx]
10. N 4718, fo 57, 2-3-1639 [Michiel legt verklaring af tbv Jan Rutten van den Berselaar]
11. N 4718, fo 110v, 27-2-1641 [Michiel verklaart over huur van huis Grinsel B375]
12. cijns 1050 en cijns 908 [Spekstraat B 823]
13. trouwboek Gemonde, DTB St. Michielsgestel 37; testes Lambert Michiels (1966 via 1967) en Joanna Rutgers
14. doopboek Gemonde; susc. Zebert Lambert Vuchts uit Middelrode (39f via 39L via 23d) en Elizabet vr v Jan Rutgers (1967)
====================

3.
womanElisabeth Willem Daniels‏
Gedoopt ‎29 mei 1609 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1633-20=1613

Getuigen:
Huwelijk: Joannes van den Heuvel & Joannes Christiani van Hees
Oijken: Hillegundis Gerardi & Guilielmus Schellekens
Rutgerus: Adrianus Petri & Joanna Nicolai
Wilhelmus: Michiel Christiani van Hees & Agnes Danielis
Mechtildis: Dionisius Lamberti & N.N. Arnoldi
Michiel: Michael Joannis & Emberta Guilielmi
Crijntjen: ?

Doopgetuige "Emberta Guilielmi" is zus Emerentiana?

BHIC:
Dopeling Elisabeth Danielis
Vader Guilielmus Danielis
Getuige Maria Laurentii & Gerardus Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-05-1609
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎± 1677
[bron]
Akte 164 van 25-09-1672: Codicil Lijsken.
Akte 156 van 11-02-1677: Erfdeling

Zoek j* rut* tussen 1672 en 1677 in begraafakte op BHIC.
Zoek el* en l*k* tussen 1672 en 1677 in begraafakte op BHIC.
Niet gevonden (Apr2020).

ABT1677
‎, ongeveer 68 jaar
[Gebruikersnotities]
WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049418&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
159 Margriet Jan Uijden weduwe van Jan Zegers vroedvrouw, Lisken weduwe van Jan Rutten van de Berselaer, Peterke vrouw van Gerit Handrickx en Heijlken vrouw van Handrick Zegers inwoners van de parochie Gemonde onder de hertgang Berselaer onder de jurisdictie van Sint-Oedenrode met een verklaring ...
Datering: 08-06-1671
Pagina: 137v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525868&miview=ldt
164
Codicil van Lijsken dochter Willem Daniels weduwe van Jan Rutten van de Berselaer, inwoners parochie Gemonde te St. Oedenrode, herdgang Berselaer.
Ze keuren hun eerdere testament goed dat ze voor notaris Jan van de Heuvel hadden gemaakt en maken er het volgende codicil op.
Ze willen dat al hun kinderen evenveel als uitzet krijgen dan hun dochter Oijken al heeft gehad.
Voor goede hulp krijgt hun oudste zoon Rut Janssen het paard en tuig met wagen en kar etc.
Hun zoon Michiel krijgt de mantel van zijn vader maar mag die niet in stukken snijden.
Dochter Mechteld krijgt de paarse rok en
dochter Crijneke alle andere kleren van de testatrice.
De 4 kinderen samen krijgen de beddekoets etc. De brandewijnketel en toebehoren blijft zolang bij het huis als de ongetrouwde kinderen nog bij elkaar blijven wonen om die later te delen. Actum parochie Gemonde, herdgang Berselaer
Datering: 25-09-1672
Pagina: 428
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 7
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525859&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
155 Eerrder had Jan Rutten van de Berselaer in zijn leven aan Achtken N. zijnde de moeder van Dominicus Schenkels lakenkoper te Boxtel, een rente van 11 gulden per jaar betaald vanwege een kapitaal van 200 gulden op onderpand van zijn huis in de parochie van Gemonde onder St. Michielsgestel, welk huis door de weduwe van Jan Rutte zijnde Lijsken dochter van Willem Daniels was geruild met Merieken de voordochter van Jan Rutten tegen een ander huis te Gemonde onder St. Oedenrode. Vanwege de slechte tijden kon Lijsken niet betalen of aflossen maar ze belooft wel altijd de rente verder te blijven betalen op onderpand van haar persoon. Actum St. Michielsgestel
Datering: 30-06-1672
Pagina: 395
Plaats: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555