man‎Michiel Willem Daniels Daniels‏‎
Zoon van Willem Daniels en N.N.‏.
Geboren ‎± 1609
[bron]
Waarom:
Akte 44 van 02-03-1639 noemt Michiel Willem Danielss samen met "Jan Rutten van den Bersselaer" - echtgenoot van zus Elisabeth
Akte 63 van 09-05-1644 noemt "Michiel Willem Daniels" en "Jan Rutten" samen
Leeftijd klopt
Michiel is getuige bij huwelijk van zus Emerentiana.

Akte 44 van 02-03-1639: "Michiel Willem Danielss. (30) uit Den Dungen"
Geboren rond 1609.

Overleden ‎± 1643
[bron]
Genoemd in akte 44 van 02-03-1639
Echtgenote weduwe in akte 63 van 09-05-1644.

Niet gevonden in index BHIC (Mei2020).

ABT1643
‎, ongeveer 34 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/D7CE75811E1F4418B4E015F03F3790D1
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
44 Aerdt Wouters van Thuijl (84) en Adriaen Peterss. (65) te Gemonde onder Sint-Oedenrode, Michiel Willem Danielss. (30) uit Den Dungen leggen een verklaring af t.b.v. Jan Rutten van den Bersselaer die volgens hen na de dood van zijn ouders volkomenen absoluut meester is van alle patrimoniale goederen en dat hij op 14 feb. 1621 getrouwd is geweest met Oijken dr.v. Henrick Janssen maar dat deze Oijken “over eenige jaeren daer naer van een haestige sieckte seer subyt is comen t’ overlijden achterlaetende drij kinderen” zonder dat ze bij testament of anderszins aan Jan de macht te laten of te maken dat de kinderen zouden mogen delen in de goederen. Ze verklaren bovendien dat Jan en Oijken “jonge goede slechte ende ongeleerde huijslieden waren” die te goeder trouw hebben gehandeld en niet geregeld hadden dat andere kinderen van Jan zouden mogen delen in de nagelaten goederen. Voogden waren Aerdt Willemss. en Michiel Willemss. resp. oom en zwager. Getuigen: Adriaen Jacobss. van Groenendael, Anthonis Huyberts
Datering: 02-03-1639
Pagina: 57
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/Erfdelingen%20(1629-1709)/1629-1709.0.htm
Michiel Willem DANIELS, man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Willem Adriaens van GRIENSVEN bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Jan WEIJGERGANCX; Ruth Henricx JANSEN en Henrick Peters van der AAmomboirs over Quirina onmondige dochter van wijlen Peter en Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: op de Sporckt te Den Dungen; St Michielsgestel.
07.11.1642
R 1562
f 70

https://proxy.archieven.nl/235/7D0947A65C824920935ACD30269F0EE3
5115.1 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.1)
63 Voor mij notaris en getuigen verscheen Jan Rutten van Gemonde en Hendrick Deelis Weijgergancks beiden via testament aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van Neesken dochter van Peter Willem Adriaens, weduwe van Michiel Willem Danielsen ze verzoeken mij notaris om een inventarislijst van de meubels en huisraad te mken die Michiel Willem Daniels na zijn dood heeft nagelaten. ...
Datering: 09-05-1644
Soort akte: Boedelbeschrijving
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525896&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
192 Testament van Hendrick Janssen van Kempen en zijn vrouw Agneesken dochter Peter Willem Ariens inwoners Den Dungen. Ze vermaken elkaar aan de langstlevende van hen beiden 700 gulden die de laatstlevende mag opnemen op onderpand van hun bezit of daarvoor zoveel van dat bezit verkopen. Ze verklaren dat Agneesken eerder was getrowud met Michiel Willem Daniels van Gemonde en heeft daaruit 2 kinderen behouden die mee zullen delen in het patrimonale bezit van Agneesken, met uitsluiting hierin van de nakinderen. Toen Agneeske weduwe was heeft ze diverse bezittingen van haar tante geerfd. De testateurs hebben daarom veel moeite gedaan om de 2 voorkinderen en de 3 nakinderen evenveel te geven inzake dat bezit van Agneesken en ook inzake de patrimonale goederen van de testateur, maar de voorkinderen maken daarbij bezwaren en daarom vermaken de testateurs thans aan de 3 nakinderen alle bezit dat de testatrice in dit huwelijk heeft verworven en ook alle bezit dat ze van haar eerste man heeft geerfd, nog ook alle bezit dat afkomstig is van Henrick Janssen van Kempen, met uitsluiting van de 2 voorkinderen van genoemde Agneesken. De nakinderen moeten aan de voorkinderen ieder van hen 3 wel gulden geven. Het meeste van het roerend bezit is aldoor de voogden aan de voorkinderen verkocht. De nakinderen krijgen een uitzet zoals de voorkinderen hebben gehad. Actum Schijndel
Datering: 08-03-1673
Pagina: 501
Plaats: Sint-Michielsgestel

=============================
https://www.bhic.nl/media/document/file/dungense-historien-3-2009-afl.-3-sept-2009-nr.-8-.pdf
Page 80:
Willem Daandel Henriks en Mechteld Michiels in Gemonde noemden een van hun kinderen, nl. Michiel, naar haar vader Michiel Laureijns Michiels.
Deze zoon Michiel kwam in Den Dungen terecht, toen hij trouwde met Agneeske van Griensven.
Op het gebied van achternamen heeft Michiel geen sporen nagelaten (omdat hij dochters had, omdat zijn zonen blijkbaar jong zijn overleden, en omdat hij geen achternaam voerde), wel heeft hij zijn genetische invloed gehad via zijn dochters Metke en Henderske. Dit wordt samengevat in blad 971 van Genealogie van Den Dungen (nieuwste versie).

Blad 971 van GDD
(1967)
Michiel Willem2 6 7 8 13 14 Daniels1 3 5 9 10 11
is in 1639 30 jaar10; is in 1641 36 jaar11; is schoonbroer van Jan Rutten van den Berselaar10
overleden voor 16449; woont in Den Dungen10 11
timmerman11?
x haar eerste huwelijk; 18-10-16348; 17-10-163413
(23d)
Agneeske2 7 14 Peter6 8 13 Willem Ariens1 2 3 5 9 12; van Griensven3 12
ze woont in Den Dungen13
(haar tweede huwelijk met Hendrik Jans van Kempen, zie blad 188d)
kinderen:
1. Metke1 14; *19-12-163914
x Michiel Jan Eikemans1, zie blad 314b
ze hebben onmondige kinderen in 16821
2. Henderske1 2 12,
x Cornelis Ariens1 2 12 van der Donk4; zie blad 1013
W
81
ze hebben een zoon Jan2 4; er zijn 3 kinderen12
3. Peter6, * 9-5-16376
4. Willem7, * 20-2-16357
Noten bij GDD 971
1. R 1651, fo 178v, 25-6-1682 [Cornelis erft Spekstraat B 823]; er staat, foutief, Willem Daniels
2. cijns 1098 [Helmond; Spekstraat B823]
3. R 1562, fo 70, 7-11-1642 [Spekstraat B 823]
4. verpondingsboek 1704 Den Dungen, fo 199v [Spekstraat B 823]
5. R 1562, fo 70, 7-11-1642, deling
6. doopboek Den Dungen; gevaders zijn Klaas Jan Delis (blad 39f via 39L via 23d) en Helena Willem Michiels (1966 via 1967)
7. doopboek Den Dungen; gevaders zijn Rutger Henrix (30b via 23j via 23d) en Maria Lamberts (1966 via 1967)
8. trouwboek DD, fo 16v; ze zijn in Gemonde getrouwd
9. N 1050, blz 177, 9-5-1644 [inventaris goederen van Michiel; de voogden over de kinderen zijn Jan Rutten van Gemonde en Hendrik Delis Weijgergancx]
10. N 4718, fo 57, 2-3-1639 [Michiel legt verklaring af tbv Jan Rutten van den Berselaar]
11. N 4718, fo 110v, 27-2-1641 [Michiel verklaart over huur van huis Grinsel B375]
12. cijns 1050 en cijns 908 [Spekstraat B 823]
13. trouwboek Gemonde, DTB St. Michielsgestel 37; testes Lambert Michiels (1966 via 1967) en Joanna Rutgers
14. doopboek Gemonde; susc. Zebert Lambert Vuchts uit Middelrode (39f via 39L via 23d) en Elizabet vr v Jan Rutgers (1967)
====================

Gehuwd (religieus) ‎17 okt 1634 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Michael Guilielmi
wonende te Den Dungen
Bruid Agnes Petri
wonende te Den Dungen
Getuige Lambertus Michaelis & Joannes Rutgeri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 17-10-1634
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 131-01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Michiel Willems
Bruid Agnees Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 18-10-1634
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1433, BHIC, inventarisnummer 1, blad 14v
Gemeente: Den Dungen
Periode: 1610-1638
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Michael Guilielmi
Bruid Agnes Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 18-10-1634
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1433, BHIC, inventarisnummer 2, blad 16v
Gemeente: Den Dungen
Periode: 1610-1658
Religie: Rooms-Katholiek

kids:
Guilielmus: Michaelis Guilielmi vader 20-02-1635 Den Dungen DTB doopakte x Agneta N.N. - getuigen: Rutgerus Henrici & Maria Lamberti
Petrus: Michael Guilielmi vader 09-05-1637 Den Dungen DTB doopakte x Agnes Petri - getuigen: Michael Joannis Egidij & Helena Guilielmi Michaelis
Mechtildis: Michael Guilielmi vader 19-02-1639 Gemonde DTB doopakte x Agnes N.N. - getuigen: Elisabeth Rutgeri & Zebertus Lamberti Vughts
(ongeveer 9 jaar gehuwd) met:

womanAgnes Peter Willem Adriaens "Neesken" van Griensven‏
Overleden ‎4 apr 1682 Den Dungen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 192 van 08-03-1673 "Testament van Hendrick Janssen van Kempen en zijn vrouw Agneesken dochter Peter Willem Ariens inwoners Den Dungen"
Hertrouwd.

BHIC:
Overledene Neeske Henderick Janssen van Kempen
overleden te Den Dungen.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 04-04-1682
Plaats: Den Dungen
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1664-1720, archiefnummer 1433, BHIC, inventarisnummer 11, blad 45v
Gemeente: Den Dungen
Periode: 1664-1720
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Overledene Hend. Janssen van Kempen
overleden te Den Dungen.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 08-02-1697
Plaats: Den Dungen
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1664-1720, archiefnummer 1433, BHIC, inventarisnummer 11, blad 56r
Gemeente: Den Dungen
Periode: 1664-1720
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
Zie akte 192 van 08-03-1673 "Testament van Hendrick Janssen van Kempen en zijn vrouw Agneesken dochter Peter Willem Ariens inwoners Den Dungen"
Zij hertrouwd.

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/Erfdelingen%20(1629-1709)/1629-1709.0.htm
Michiel Willem DANIELS, man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Willem Adriaens van GRIENSVEN bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Jan WEIJGERGANCX; Ruth Henricx JANSEN en Henrick Peters van der AAmomboirs over Quirina onmondige dochter van wijlen Peter en Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: op de Sporckt te Den Dungen; St Michielsgestel.
07.11.1642
R 1562
f 70

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555