woman‎Aelken Henric Mickarts‏‎

Gehuwd (religieus) ‎± 1546 (ongeveer 33 jaar gehuwd) met:

manMr. Peter Adriaens van Weert‏
Zoon van Adriaen Jan Goyards en N.N.‏.
Geboren ‎± 1520 Weert, Limburg, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 85-87
Peter Adriaensz. van Weert, alias Peter Glasmaker, geb. Weert
ca. 1520, meester glasmaker, woont eerst te Helmond, sinds 1550
te Gemert, heilige geestmeester ald. 1 568-'78, schepen van
Gemert 1579 25), overl. tussen 12 dec. 1579 en 30 jan. 1580, tr. 1e
ca. 1546 Aelken Mickarts, overl. voor 12 febr. 1551, dr. van Henriek
Aertsz. Mickarts, van Bakel, en Geertruy, dr. van Jan, natuurlijke
zoon van Gerit Jan Diericx. 26); tr . 2e voor 12 febr. 1551 Sophia van
Eynatten, geb. Gemert, overl. kort na 12 dec. 1579, natuurlijke
dochter van heer Henriek van Eynatten, ridder Duitse Orde, commandeur
D.O. en heer van Gemert, en Maria Jan Evertsz.dr. 27).

Peter Adriaensz. van Weert of Peter Glasmaker (glazenier) komt
tenminste 30 maal voor in de schepenprotocollen van Helmond en
Gemert. Alleen de belangrijkste akten volgen hier.
1546 dec. 20, Helmond . Peter Ariaensz. van Weert koopt een huis
in Helmond.
(Helmond R 234, fol. 82; B.L. 1974, 26).
1552 (1551) febr. 12, Helmond. Peter Aryaensz. van Wert maakt een
accoord met Henric Mickarts, zljn schoonvader, over de verzorging
en opvoeding van Catelljn, Peters dochter bij wijlen Aalken Henric
Mickartsdr. Peter was al hertrouwd: aan het eind van de akte worden
genoemd zijn "huysvrouwe ende naekynderen".
(Helmond R 235, fol. 92 v ; B.L. 1974, 26-27).
1552 (1551) febr. 26, Gemert. Heyliger van Herff als man van Maria,
Peter Ariaan Schreynewerckersz. van Weert, gelaesmecker, Anna van
Eynatten en Anna weduwe van Jan van Eynatten verkopen aan Margriet
en Jenneken , hun zusters, een stuk akkerland op de Molenecker.
(Gemert R 105).
1552 (1551) febr. 27, Gemert. Dezelfden, nu mede voor hun zuster
Barbara, verkopen aan Jan Thybouts een eusel in de Voert. Heyliger
van Herfft als man van Maria, zijn huisvrouw, verkoopt aan Sophya,
Margrieta en Johanna , dochters van Mary Jan Everets een beemd,
geheten de Polbeemd.
(Gemert R 105).
1558 (1557) jan. 26, Helmond. Peter Ariaensz. van Weerdt verkoopt
aan Jan Henriek Miekarts zijn huis in de Kerkstraat te Helmond .
Jan belooft Peter een rente van 2 rijn sgulden 8 stuiver uit dit huis.
(Helmond R 236, fol. 40).
1566 nov. 14, Gemert. Heer Henriek van Eynatten, pastoor te Nistelrode,
verkoopt aan Laureis Eynhouts en Jennaken van Aken, zijn
huisvrouw, een huis, hof en erf te Gemert.
Meester Peter Adriaensz. van Weert, als man van Sophia, zuster
van Heer Henriek van Eynatten, vernadert het huis en transporteert
het op zijn beurt aan Laureis Eynhouts.
(Gemert, los blad in R 107 , hoort thuis in R 108).
1577 jan. 31, Gemert. Mr. Peter Gelaesmaecker leent 300 gulden
van Caterine Gerart Valcx dr. en haar kinderen bij Heer Wijnent van
Eynatten tegen een rente van 6 %.
(Gemert, R 110).
1579 dec. 12, Gemert. Mr. Peter Adriaensz. en Sophia, zijn huisvrouw,
zij ziek te bedde liggende, testeren wederzijds op de langstlevende
Corstiaen Adriaenssen heeft 50 gulden vermaakt aan ieder
van hun kinderen. Indien de langstlevende hertrouwt mag die beschikken
over hetgeen Corstiaens versterf méér is dan 300 gulden. De goederen
van de zuster van Sophia moeten dan naar de kinderen gaan .
Sophia vermaakt aan haar dochter Meriken al haar kleren, maar de
beste riem krijgt Tibout, haar broer. Alle overige goederen moeten
gelijkelijk worden verdeeld. Henrick, hun oudste zoon, stemt daarin
toe.
(Gemert R 110).
1581 jul i 20, Gemert. Henriek Mr. Peter Adriaenssen, Wijnant, zijn
broeder, Thomas Jan Meessens als man van Meriken, Jan , Ariaan en
Tibout, wettige kinderen van wijlen Mr. Peter Adriaensz. en Sophia,
maken erfde ling van de goederen van hun vader en moeder aangekomen.
Henrick, Wij nent en Thomas krijgen het kle i ne hu is met de
helft van het land en een akker, genaamd het Werffken. De onmondige
kinderen doen daarvan afstand . Dezen, Jan , Ariaan en Tibout, krljgen
het grote huis met de andere helft van het land .
(Gemert R 110).

25) Gemert R 109, 31 jan. 1568; R 110, 2 okt. 1576, 23 febr. en 11 april 1578, 30 maart 1579.
26) Helmond R 229, fol. 54, 11 okt. 1514.
27) Sophia van Eynatten en haar familie : bijlage 1.
28) Gemert A3, 13 maart 1601 ; Heeze R 81 g , fol. 159

Overleden ‎± 1579
[bron]
Zie notitie bij geboorte.
‎, ongeveer 59 jaar, ‎1e huwelijk met: Aelken Henric Mickarts, 2e huwelijk met: Sophia Henriek van Eynatten

Kind:

1.
woman‎Catelijn Peters van Weert‏‎
Geboren ‎± 1547 Helmond, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 86-87
Gatelijn Petersdr., geb. Helmond ca. 1547, overl. na 19 april
1584.
1557 mei 20, Helmond. Deling van de na gelaten goederen van
Henriek Mickarts. Daarbij is Corstiaen Ariaens, haar oom, momber
van Catelljn.
(Helmond R 236 , fol. 40; B.L. 1974, 28-29).
1584 april 19, Helmond. Catelljn Petersdr. van Weert verkoopt
diverse goederen.
(Helmond R 241 , fol. 14 v ; B. L. 1974, 29-30).


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 5125