man‎Adriaen Peters van Amstel‏‎
Geboren ‎± 1559 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 91
Adriaen Petersz. van Amstel, geb. Gemert ca. 1559, glazenier
te Gemert, Heiligegeestmeester ald. 1600 38) schepen van Gemert
1602-'03, overl. Gemert 30 okt. 1603, t r . na 15 maart 1590 Elisabeth
van Lanckvelt, overl. na 27 juni 1627, dr. van Goyaert Goyaertsz .
van Lanckvelt en zuster van Goyaert van Lanckvelt, schout van
Heeze, Leende en Geldrop.

1585 maart 28 , Gemert. Adriaen Peters, "out boven 24 jaer soe hij
seyde" transporteert aan Thomas Jansen, zijn zwager, zijn deel in huis
en hof in het dorp. Thomas belooft Lichtmis over een jaar 200 gulden
te betalen met een rente van 6% .
(Gemert R 110) .
1596 mei 22, Gemert. Jenneken van Eynatten, Adrlaen Peterse van
Ampstel, Thomas Jansz. als man van Merlken en Henriek Jansz. Tem-
pelers (man van Margriet van Eynatten) doen afstand van het effect
van vonnis en proces, dat door zaliger Henriek Vogels in beroep was
aangespannen voor het Hof van Brabant tegen heer Henriek van
Eynatten als rector van het O.L.V. altaar te Gemert.
(Gemert R 111, fol. 155; vgl. de akte van 18 mei 1596 bij Tybout).
1600 okt. 9, Gemert. Anthonis van Lanckvelt (Anthonisz.) en Quyrijn
Vosch, zijn zwager, verkopen aan Adrlaen Peetersz. van Ampstel huis
en hof met een kamp land, gelegen tussen Willam Stayeckers' erf,
met de hol van de grave en hun andere erf.
1600 dec. 14. Gheraert van Lanckvelt (broer van Anthonis) vernadert
en verkoopt hetzelfde goed aan Laureyns Peetersz. Cocx (zijn stiefvader).
(Gemert R 112, fol. 17 en 18}.
1601 jan. 11, Helmond. Arrlaen Peetera van Amstel verkoopt aan
Huybert Adams van Buel een rente van 2 rijnsgulden 8 stuiver uit
een huls In de Kerkstraat te Helmond , met de brief van 26 jan. 1557
(zie bij Peter Ádr l aensz . van Weert).
(Helmond R 244, fol. 186; B .L. 1974, 36).
1602 dec. 14 , Gemert. Adriaen Peeterss van Ampatel heeft de eed
als schepen gedaan.
(Gemert R 112, fol. 67).
1603 okt. 2, Gemert. Goedart van Lanckvelt de oude draagt op aan
Elisabeth , zijn dochter, huisvrouw van Adriaen Peters van Amstel het
vruchtgebruik van haar kindsdeel.
id . Adriaen van Ampstel en Elisabeth van Lanckvelt maken een
mutueel testament.
(In marglne :) "Opten 30 octobrls 1603 sterff Aryaen van Ampstel ".
(Gemert R 112, fol. 89) .
1638 juni 15, Gemert. Jan sone Heyliger van Aecken, man van Heylwigh,
dochter wijlen Arlaen van Amstel en Ellsabeth van Lancvelt,
verkopen aan Alard Bardoul de helft van een rente uit een kapitaal
van 175 gulden, waarvan de andere helft Goord van Amstel, zijn
zwager, toekomt, verkregen bij deling van de goederen van Joffr.
Lucia van Lanckvelt.
(Gemert R 115, fol. 8).

Uit dit huwelijk, volgorde onbekend:

38) Gemert R 112, fol. 9 v; Adria en komt ook verder vele malen voor.

Overleden ‎30 okt 1603 Gemert, Noord-Brabant, Nederland‎, ongeveer 44 jaar

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555